Artikelen/ Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
De Zeven Noachidische Geboden
woensdag 07 februari 2007
Rabbijn Friedrich » 2.773 keer gelezen
Oorspronkelijk heeft G-d zes regels opgedragen aan Adam en na de zondvloed werd de zevende regel opgelegd aan Noach. G-d heeft toen een verbond gesloten met Noach i.v.m. de zeven Noachidische wetten. Achteraf heeft HIJ een afzonderlijk verbond gesloten met het Joodse volk en hen 613 wetsbepalingen opgelegd.
Objectieve waarden van de Wet en rechten van de mens
donderdag 11 januari 2007
Rabbijn Friedrich, Reguliere wetgeving » 3.326 keer gelezen
Het is voor ieder mens van levensbelang om zich een objectief oordeel te vormen over de waarde die men toeschrijft aan de wet, gerechtigheid, alsook over het begrip van de menselijke moraal en haar doelstelling in het algemeen. Per definitie is het „Burgelijk Wetboek" een samenbundeling van de rechten waarvan de inhoud en de uitvoering gewaarborgd wordt door de wetgevende en uitvoerende macht van een bepaald land voor het nut en het welzijn van alle burgers. In de tijd die voorafgegaan is aan de tweede wereldoorlog werden in bepaalde landen - en tijdens de oorlog zelf in alle landen...
Bnei Noach (de Noachieden)
zondag 05 november 2006
Joël Nesanel Schukkmann » 3.643 keer gelezen
"Zo spreekt HaShem Tzevaos: In die dagen zullen tien mannen uit de volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen aan de tzitzit van een Joodse man en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat G-d met U is" Z'charyah 8:23 Inleiding Al sinds het begin van de mensheid zoeken we al naar vragen als ‘waarom we bestaan.' Vanaf het begin van de tijd heeft de mensheid altijd een pad gehad om te volgen, om te bestaan en te kunnen communiceren met G'd en de wereld waarin wij leven. Velen van ons zijn met goede intenties van dit pad afgedwaald, en volgen nu...
(pagina 116 / 116) [1]      «      110   |   111   |   112   |   113   |   114   |   115   |   116   
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.