Artikelen/ Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
De rol van de vrouw in het Jodendom
donderdag 20 maart 2003
Halacha, Redactie, Vrouwen in het Jodendom » 13.489 keer gelezen
Twee vrome vrouwen in Israel De rol van de vrouw in het Jodendom wordt door de buitenwacht enorm onderschat. Wij horen stellingen dat vrouwen niets te vertellen hebben, dat vrouwen niet in hun waarde gelaten worden en nog erger, dat vrouwen lager zijn dan de mannen. Dit zijn sprookjes en aan de hand van dit verslag hopen wij dit sprookje uit de wereld te ruimen. De rol van de vrouw in het Jodendom is enorm belangrijk. Sterker nog, in de Halachàh (de Joodse Wet) heeft de rol van de vrouw vaak een betere positie dan in diverse Westerse landen. Één van de meest...
Sexualiteit en het Jodendom
zondag 03 augustus 2003
Huwelijk, Halacha, Redactie » 12.659 keer gelezen
Binnen het Jodendom wordt sexualiteit niet gezien als iets vies, iets om voor te schamen of iets wat obscene is. Ondanks de bron van sexuele lusten toe geschreven wordt aan de yetzer ra (de kwade impuls), hoeft men sexualiteit niet als iets kwaads te zien. Het is meer dan kwade honger en dorst. Zoals honger en dorst of andere fundamentele behoeften, moet sexualiteit onder controle en in goede banen geleid worden. Wanneer sexualiteit tussen een man en een vrouw gezond is en op de goede tijd uit wederzijdse liefde en verlangen is, is sex een mitzvah (gebod). Sexualiteit is alleen...
Shema, De Joodse geloofsbelijdenis
donderdag 02 december 2004
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Redactie, Halacha » 11.748 keer gelezen
Hoor Jisrael, HASJEM is onze G'd, HASJEM is EEN Geprezen de Naam van Zijn Koninklijke majesteit, voor in alle eeuwigheid. Het gaat verder met: Je moet van de Eeuwige, je G-d, houden met heel je hart, heel je ziel en met alles waartoe je bij machte bent. Neem deze woorden die Ik je heden als gebod voorschrijf ter harte, je moet ze voor je kinderen telkens weer herhalen en er over spreken als je  thuis zit en als je onderweg bent, als je gaat slapen en als je opstaat. Je moet ze als een teken op je hand binden  en als een herinneringsband tussen je ogen en ze schrijven op...
Jom Kippoer, Grote Verzoendag
woensdag 07 april 2004
Jom Kippoer » 8.802 keer gelezen
 „Wie zegt dat de Heilige, geloofd zij Hij, laks is in de uitvoering van het recht zal binnen¬ste buiten gekeerd worden, want er staat geschreven: Hij is de rots, Zijn werk is perfect, want al Zijn wegen zijn rechtvaardig" Talmoed Bavli, Bawa Kama 50a Jom Kippoer is de plechtigste dag van het jaar. Het feest is het symbool van de verzoening met G´d. Het is een dag van totale verzoening en het zoeken van vergeving van zonden. Het is een vastendag van 25 uur, van één uur voor zonsondergang op de avond vóór Jom Kippoer tot zonsondergang...
De Joodse houding t.o.v. de niet-Joden
zondag 21 december 2003
Gioer, Halacha, Redactie » 8.039 keer gelezen
Hoe staan de Joden t.o.v. de gojiem ; de niet-Joden? Mogen zij met hen trouwen? Kunnen niet-Joden een plek krijgen in de Olam Ha-Ba (hiernamaals)? Hoe word je Jood? Jodendom en andere religies Het Jodendom is van mening dat rechtvaardigen uit alle naties het recht op een plek in de komende wereld hebben (belangrijkste regel sinds het bestaan van de Talmoed). Dit staat in schril contrast met het Islamitisch geloof (je moet Allah als G´d aanvaren en als moslim leven wil je behouden zijn) en in sommige opzichten met het Christendom, waar gezegd wordt dat Jezus de énige...
De tijdlijn van de Joodse geschiedenis en het antisemitisme
zaterdag 02 oktober 2004
islamitische fascisme, Antisemitisme buitenland, Redactie » 7.856 keer gelezen
Antisemitisme is bovennatuurlijk Data van de jaartelling voor de gewone jaartelling  zijn niet op het jaar af nauwkeurig. Het kan een jaar of enkele jaren schelen, doordat diverse bronnen kleine verschillen onderling aantonen. De auteur van deze appendix heeft hierin de kracht van G´d ervaren, anders was zij niet in staat geweest zijn deze onbeschrijfelijke gruwelheden te schrijven, die het Joodse volk hebben ondergaan. Deze gruwelheden hebben naar schatting - de laatste 2000 jaar alleen al - 13.000.000 Joodse zielen gekost!   ` Ik heb u geroepen om recht te...
Occultisme vanuit een Joods oogpunt
zondag 15 juli 2007
Redactie, Kabbalah » 7.595 keer gelezen
Alles komt van Hasjem. Dus ook alle krachten, machten en energieën. Toch is Hij - zoals Hij dat Zelf wilt - verborgen. Het is onmogelijk Hasjem te vinden omdat Hij niet gezien wilt worden. Maar als je iets niet ziet, niet hoort of niet ruikt, kan het toch realiteit zijn. Realiteit betekent namelijk dat iets bestaat. De Dikke van Dale beschrijft realiteit als het werkelijk bestaan van iets => feitelijkheid. Feitelijkheid betekent volgens de Dikke van Dale in werkelijkheid bestaand => werkelijk. Werkelijkheid betekent tot slot dat wat werkelijk is => het hier en nu,...
Pesach
dinsdag 09 augustus 2005
Pesach, Redactie » 7.174 keer gelezen
Deze matzes worden met de hand gemaakt.   Wajjikra/Lev.23:5 "In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het Pesach voor Hasjem." Pesach is het Joodse Paasfeest, dat één van de belangrijkste feestdagen. Het is een feest dat symbool staat voor vrijheid, omdat de Exodus immers na 210 jaar slavernij vrijheid betekende. Daarnaast is Pesach de geboorte van het Joodse volk. De Exodus was het gevolg van de Tien Plagen, die Par'o (de farao) moest overtuigen het volk te laten gaan: שַׁלַּח אֶת-עַמִּי, sjallach èt-`ammie: Laat Mijn...
Soekkot wesimchat Tora (Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet)
vrijdag 30 april 2004
Soekkot, Redactie, Sjmini Atseret/Simchat Torah » 6.477 keer gelezen
Het laatste pelgrimsfeest van het Joodse jaar is het Soekkotfeest, het Loofhutten feest. Tijdens dit feest dat precies een half jaar na de Pesach plaatst vindt, staan drie zaken centraal: het gedenken van de veertig jaar omzwervingen in de woestijn waar G'd hen bescherming bood in de hutten: In loofhutten zult gij wonen zeven dagen ; allen die in Israel geboren zijn, zullen in loofhutten wonen , opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israelieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde : Ik ben de Here, uw God. Wajjikra/Lev. 23:42-43. De Soekkot is het...
Hemel en hel
donderdag 26 juli 2007
Leven, dood en Opstanding der doden , Redactie » 6.129 keer gelezen
De aarde is één zestigste deel van de aardse Gan Eden. De aardse Gan Eden is één zestigste deel van de Hemelse Gan Eden. De Hemelse Gan Eden is één zestigste deel van de Gehinnom. Sommigen zeggen dat de Gehinnom onmetelijk is. Pesachiem 94a Wat gebeurt er precies met je ziel wanneer je komt te overlijden en je lichaam is begraven? De Talmoed zegt dat de ziel voor het Hemelse Gerecht - Bejt din sjel ma'alah - komt te staan. De ziel moet rekening afleggen over zijn of haar leven: din wechesjbon (oordeel en rekening). De Talmoed...
(pagina 1 / 116) 1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [116]
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.