Artikelen/ Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
“Wij zullen naar Jeruzalem opmarcheren...”
maandag 29 maart 2010
Yasser Arafat, Grote Moefti van Jeruzalem, Mediabedrog en Geschiedvervalsing » 981 keer gelezen
...wij zullen miljoenen martelaren opofferen. Jeruzalem is de hoofdstad van de staat Palestina. Palestijnse aanhangers van Hamas vieren in Gaza uitbundig de dubbelaanslag in Beersheba Aldus Yasser Arafat die deze woorden uitsprak in Ramallah op 31 augustus 2004, enkele minuten nadat Arabische ‘zelfmoordterroristen (‘martelaren') in de Israëlische stad Beersheba twee stadsbussen hadden opgeblazen, waarbij 16 Israëli's de dood vonden en er meer dan 100 werden verwond [The Jerusalem Post, 1 september 2004: 'Palestinians celebrate Beersheba attacks' zie ook...
Bewegende standbeelden!
donderdag 10 januari 2013
Dayan Evers, Pesach » 246 keer gelezen
Hoewel het pas over drie maanden Pesach is, maken we in de Tora reeds nu de voorbereidingen van Seideravond mee. Volgens de Tora stellen de kinderen ons de vragen. Ma ha’edot? Wat zijn de getuigenissen? Vraagt de chagam, wijze zoon in de Hagada van Seideravond. Rabbi Jehoeda Halevi (12e eeuw) legt in zijn filosofische werk Koezari uit dat `choekiem’ geboden zijn die wij moeten accepteren ook al kunnen we de reden ervan niet begrijpen. Misjpatiem zijn begrijpelijke geboden, die door ieder mens kunnen worden aangevoeld. Maar wat betekent het begrip `edot’ -...
De Joodse houding t.o.v. de niet-Joden
zondag 21 december 2003
Halacha, Redactie, Gioer » 8.039 keer gelezen
Hoe staan de Joden t.o.v. de gojiem ; de niet-Joden? Mogen zij met hen trouwen? Kunnen niet-Joden een plek krijgen in de Olam Ha-Ba (hiernamaals)? Hoe word je Jood? Jodendom en andere religies Het Jodendom is van mening dat rechtvaardigen uit alle naties het recht op een plek in de komende wereld hebben (belangrijkste regel sinds het bestaan van de Talmoed). Dit staat in schril contrast met het Islamitisch geloof (je moet Allah als G´d aanvaren en als moslim leven wil je behouden zijn) en in sommige opzichten met het Christendom, waar gezegd wordt dat Jezus de énige...
Eenheid niet Uniformiteit
zondag 09 augustus 2009
Parasja, Rabbi Sprecher, Maatschappij » 1.223 keer gelezen
(© Israel Images ) Tijdens de Openbaring op Har Sinaj, ‘antwoordde het hele volk met een stem: ‘wij zullen ieder woord dat Hasjem heeft gesproken doen" ( Sjmot/Ex. 24:3 ).  Was deze eenmalige gebeurtenis, waarin iedere Jood in houding en gedachten identiek met de andere Jood was,  een ideale situatie? Kan het niet zo zijn dat een Jood een variatie aan opties - dat voorbij de 613 mitswes waaraan iedere Jood moet houden - tot zijn beschikking heeft hoe hij een eigen vroom leven zou mogen leiden? Het moge duidelijk zijn dat Israëls diversiteit van...
Mosje en Aharon: bescheidenheid en leiderschap
zondag 19 juni 2011
Parasja, Dayan Evers » 663 keer gelezen
Mosje en Aharon staan centraal in de Tora als leiders. Laten we beginnen met Mosje. In Bemidbar/Numeri 12:3 staat: “De man Mozes was erg nederig, meer dan alle mensen, die op de oppervlakte van de aarde leefden”. Het winnen van “de prijs voor de nederigste mens op aarde” en aangesteld worden als leider over een volk zijn twee eerbewijzen, die normaliter niet hand in hand gaan. Toch krijgt Mosjé beide titels in de sidra van deze week. Trots? Men zou verwachten dat Mosjé een beetje trots zou worden vanwege het enorme eerbetoon en zijn heel...
Wat te doen met je trots? Rosj Hasjana
woensdag 04 september 2013
Lea Farkash, Rosj Hasjana, Moessar [ethiek] » 156 keer gelezen
De Talmoed vertelt ons dat ieder mens die zijn trots laat gaan, die zal vergeven worden voor al zijn zonden. Zoals Rashi zt"l het uitlegt, dat als je iemand gelijk geeft - zelfs als hij ongelijk heeft - dan zal G'd je vergeven met alles waarmee jij ongelijk hebt gehad [Rosj Hasjana 17]. De Thora beschrijft dat Rosj Hasjana gevierd moet worden "B'echad lachodesj hasjewi'ie" letterlijk vertaald – op 1 van de zevende maand. De uitdrukking die gebruikt had moeten worden is het woord 'risjon' eerste. Het woord echad betekent een. De vraag is waarom schrijft de Thora "B'echad lechodesj"...
'Elke zoon moet je in de Nijl gooien, en elke dochter mag je laten leven...'
donderdag 01 april 2010
Joël Boosman, Pesach » 949 keer gelezen
'... lach iemand een nieuw leven toe!' Het Pesachfeest herinnerd ons aan de bevrijding uit de slavernij van Egypte! Een van de grootste straf voor de Joden, was het bevel van Farao: "Elke zoon die wordt geboren moet je in de Nijl gooien, en elke dochter mag je laten leven." ( Sjemot/Exodus 1:22 ) Als je nu deze zin preciezer leest, zie je dat het een interessante zin is. Er had gewoon kunnen staan dat de jongetjes in de Nijl moesten worden gegooid, zonder te vermelden dat de meisjes gespaard mochten blijven. Dit lijkt logischer. Om dit beter te begrijpen, moeten we kijken naar de manier...
[Omertellen] Inspiratie halen uit de dood van 24.000 Tora geleerden
zondag 22 mei 2011
Joël Nesanel Schukkmann, Omer tellen » 758 keer gelezen
Jesjive Chevron De gemora in Yevamos ( 62b ) vertelt ons dat “ Rabbi Akiva 12.000 paar talmidim (leerlingen) had. Allemaal stierven ze in dezelfde periode omdat zij elkaar niet met respect behandelden ( … ) zij stierven allemaal tussen Pesach en Shavuos… en zij stierven een vreselijke dood. Wat [voor een dood] was het? R’ Nachman zei as’kerah (een verstikkingsdood door een pseudocroup -achtige ziekte)” De mysterieuze dood onder Rabbi Akiva’s talmidim stopte op de 33e dag van Omertelling , lag b’omer . De Aruch HaShulchan zegt...
[UPDATE: video aan toegevoegd] Waarom Hasjem de gebeden van moslims verhoort
maandag 17 november 2014
Joodse opvatting tav het christendom en islam, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Media_levensbeschouwing » 484 keer gelezen
Wat is dienen met het hart? Dat is het gebed . -- Hilchot Tefila 1:1 De oerkracht in het Universum is tefillah De Chazal [geleerden] leren dat tefillah [gebed] in de structuur van de schepping werd geweven en is ontworpen door Hasjem als een fundamenteel element van het leven: Hasjems chesed in deze wereld. Samen met tesjoeva [berouw] is tefillah de katalysator die de Eindverlossing in beweging zal brengen. Tefillah is het ultieme wapen Net voor het uitbarsten van de oorlog, werd door de Chassidische leider Rabbi Menachem Schneerson ZT"L - de Lubavitcher Rebbe van New...
[UPDATE]Discussie: Is kapparah in strijd met tsaar baalei chajiem [voorkomen...
maandag 24 september 2012
Redactie, Dieren en natuur, Jom Kippoer » 1.837 keer gelezen
Klik HIER voor de vergroting van de afbeelding. De oorspronkelijke afdruk van de Sjoelchan Aroech, Orach Chaim, hfst.605 , waar gezegd wordt dat de minhag van kapparah een onzinnige gewoonte is die moet worden afgeschaft [Minhag Kapparos be-Erev Jom Kippoer Minhag Sjel Sjtoes Hoe]. Latere afdrukken van Orach Chaim hfst. 605 werd gecensureerd en de verwijzing naar "onzinnige gewoonte" werd verwijderd. In het Jodendom is tsaar baalei chajiem, het voorkomen van dierenleed, een belangrijke mitswe [ Bava Metsia 32-33 ]. Het gedachtengoed van tsaar baalei hachajiem vereist dat...
(pagina 1 / 116) 1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [116]
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.