Artikelen/ Brit Mila (besnijdenis) Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Levenscyclus volgens de Vaderen
zondag 29 oktober 2017
Bar/Bat Mitswa, Huwelijk, Leven, dood en Opstanding der doden » 137 keer gelezen
Afbeelding een chatoenah, Joodse trouwerij "Hij [Yehuda ben Tema] zei: Met vijf jaar [zou men met de studie van] de Schriften moeten beginnen; met tien jaar met de Misjna, met dertien jaar [is men verplicht] de geboden te doen….” De Misjna gaat verder. … Met vijftien jaar de [studie van] Talmoed; met achttien jaar onder de choepa [trouwen]; met twintig jaar het zelf zorgen voor levensonderhoud, met dertig jaar is men in volle levenskracht, op veertig jaar heeft men inzicht, bij vijftig jaar geeft men advies, met zestig jaar wordt men gerekend tot de...
Tehilliem/Psalmen 6
zondag 04 januari 2015
Mosjiach [Messias], Media_levensbeschouwing, Tesjoeva [Inkeer] » 196 keer gelezen
Tehilliem 6 is door Dawied Hamelech gecomposteerd toen hij bedlegerig was door een vreselijke ziekte. Hij accepteerde de jissoeriem [tegenspoed] als een bevrijding van zijn ziel van de ketenen van zonde. De Tehilliem wordt begeleid met een sjemini t . Dat is een 8 [sjemini]-snarig instrument [ Talmoed Arachin 13b ]. De 8 staat voor de bevrijding van deze wereld, verlossing van deze fysieke en morele ziekten [ Maharal en Hirsch ]. Dit zijn de primaire voorwaarde wanneer de Mosjiach ons van de keten van deze wereld bevrijdt. Hetzelfde is...
Wat onderscheid Avraham's gerechtigheid met die van Noach?
vrijdag 11 oktober 2013
Brit Mila (besnijdenis), Tesjoeva [Inkeer], Mitswes [geboden] doen » 205 keer gelezen
G'd zei tegen Avraham: "Wandel voor Mijn aangezicht en wees volmaakt” [ Bereesjiet 17:01 ]. Rasji legt uit dat Avraham's volmaaktheid, zijn vermogen om Tamiem te zijn, werd verkregen door zijn naleving van de mitswa van de Brit Mila . Zolang hij de orlah [voorhuid] nog had, had hij een fysieke imperfectie. Met de verwijdering van deze, werd Avraham volmaakt. De vraag is dan waarom Avraham deze mitswe nodig had om een Tamiem te worden. Noach werd immers ook Tamiem genoemd en dat zonder de mitswe van de Brit Milah. Wat onderscheidt Noach zich van Avraham? Noach's...
De Sjabbat en de Briet Mila
zaterdag 13 april 2013
Sjabbat, Brit Mila (besnijdenis), Dayan Evers » 421 keer gelezen
‘En op de achtste dag zal hij besneden worden’ ( 12:3 ). Dit voorschrift werd al eerder gegeven aan Avraham ( Bereesjiet 17:12 ). Onze pasoek (vers) licht een extra aspect van de besnijdenis toe: op de achtste dag – zelfs op Sjabbat – moet de Briet Mila geschieden ( B.T. Sjabbat 132a ). In de Midrasj wordt hierbij een vergelijking (masjal) geschetst: twee ministers kwamen voor de koning. Niemand wist wie hoger in rang was. Toen de één de ander voorliet begreep iedereen dat degene, die voorging de belangrijkste was. Hetzelfde geldt voor de...
De drie opdrachten van de besnijdenis
zaterdag 13 april 2013
Brit Mila (besnijdenis), Dayan Evers » 445 keer gelezen
“Op de achtste dag zal het voorhuidvlees besneden worden” ( 12:3 ). De besnijdenis bestaat uit drie handelingen: 1. chitoeg: het wegsnijden van de voorhuid, 2. pri’a: het terugslaan van het dunne vlies en 3. metsietsa: het wegzuigen van het bloed. Zolang een jongetje nog in de buik van zijn moeder is, is het kedoesja (heilige) deel van zijn ziel nog niet echt verbonden met zijn lichaam. Pas na de besnijdenis is er sprake van instroom van kedoesja van de nesjomme. Daarom heet de orla (voorhuid) een blokkade. Deze blokkade is er niet bij meisjes. “Besneden...
Minhagiem, gewoonten bij de besnijdenis
zaterdag 13 april 2013
Dayan Evers, Brit Mila (besnijdenis) » 265 keer gelezen
Maran Posek Hador Hagaon Harav Elyashiv ZT"L als sandek Sjalom zachar Traditioneel werd op de eerste vrijdagavond na de geboorte van een zoon, een viering gehouden ter ere van de pasgeborene – de Sjalom zachar. Deze viering, die de status heeft van een se’oedat mitsva, werd gehouden in het huis van de pasgeborene. Hoewel dit gebruik een tijd lang in de vergetelheid was geraakt is het tegenwoordig weer in opkomst. Wanneer de geboorte op vrijdag namiddag plaatsvindt na zonsondergang, zal de briet op de volgende Sjabbat of zondag plaatsvinden. Dit betekent dat er twee...
Achtergronden van de besnijdenis
zaterdag 13 april 2013
Dayan Evers, Brit Mila (besnijdenis) » 1.350 keer gelezen
‘En op de achtste dag zal hij besneden worden’ ( 12:3 ).   Kracht en betekenis De briet-mila heeft grote kracht. De briet-mila is niet alleen een lichamelijke ingreep maar ook een geestelijke houding. De Briet-mila weerspiegelt het idee van tsenioet (ingetogenheid). De besnijdenis is gericht tegen peritsoet (promiscuïteit) in het dagelijkse, openbare leven. Perietsoet is een aantasting van het verbond met G’d. Door versterking van de heiligheid van ons verbond met Hasjeem verzwakken wij de kracht van toema (onreinheid). Ons verbond met het Opperwezen is in...
De Beriet mila – besnijdenis – kent een diepgaande symboliek
maandag 20 juni 2011
Brit Mila (besnijdenis), Dayan Evers » 1.272 keer gelezen
De kracht van de beriet-mila ligt in zijn helende en verheffende betekenis. De Joodse besnijdenis toont onze innige verbondenheid met HaSjeem (G’d). Jisjmaeel was 13 jaar oud toen hij werd besneden. Jitschak werd besneden op de achtste dag. Dit leidde tot een discussie tussen de twee zonen van Awraham. Jisjmaeel claimde dat hij meer opofferingsgezindheid had voor het geloof dan Jitschak, omdat hij zich vrijwillig had laten besnijden op zijn dertiende. Jitschak ging hierop in en stelde dat hij inderdaad op de achtste dag na zijn geboorte niet kon protesteren maar wanneer G'd zijn hele...
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.