Artikelen/ Mosjiach [Messias] Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Tehilliem/Psalmen 24
maandag 01 januari 2018
Redactie, Mosjiach [Messias], Stelen » 112 keer gelezen
Tehilliem 24 is gecomponeerd op de dag dat Dawied Hamelech het land had gekocht van Arvana de Jebuziet om daar de Bejt Hamiqdasj, de heilige Tempel, te kunnen bouwen. Dit plekje, wat we nu kennen als Jeroesjaljiem en in het bijzonder de Tempelberg, is het heiligste plekje op aarde waaruit Hasjems Aanwezigheid voortvloeit over de rest van de wereld. In die tijd offerde Dawied zijn dankoffers altijd op een tijdelijke altaar [ Sjmoe'el/Sam. II 24:18-25 ]. Omdat Dawied Hamelechs intentie was deze Tehilliem te reciteren op de dag van de inwijding van de Bejt Hamiqdasj, reciteren of zingen...
Poeriem en de komende verlossing
donderdag 09 maart 2017
Einde der Tijden, Redactie, Leer van de RaMCHaL » 269 keer gelezen
Wanneer in Meggilat Esther over " koning Achaswerosj " wordt gesproken, is dat een verwijzing naar koning Achaswerosj zelf. Wanneer de Megillat spreekt over "koning", is de verwijzing niet alleen naar koning Achaswerosj, maar ook naar Hasjem.   Als er dan gesproken wordt dat "de koning" een " feest organiseerde ”, is dat een verwijzing dat het in feite Hasjem was Die dat feest - die koning Achaswerosj organiseerde - had belegd. Dit feest was een test óf de Joden er wel deel aan zouden nemen en daar ook zouden zondigen - zoals alle andere volkeren in het rijk van...
Opstanding der doden en de Toekomstige Wereld
zondag 22 januari 2017
Engelen en demonen, Mosjiach [Messias], Leer van de Chofets Chaim » 579 keer gelezen
Afgelopen zomer – toen was het nog 5776 - kopte Jodendom-online met de headline het volgende nieuwsbericht in: “ Motse Sjabbes twee weken geleden heeft Rabbi Shalom Berger, de Mishkoltzer Rebbe een bezoek gebracht bij * Maran Posek Hador Hagaon Harav Chaim Kanievsky sjlita, de belangrijkste Gadol Hador anno 5776/2016. Rav Berger kwam Reb Chaim een exemplaar van zijn boek over het gedeelte van de Talmoed hoe je met de Sjabbat om moet gaan als kado brengen. Deze twee enorme Tora-autoriteiten waren er samen over eens dat juist het jaar - 5776 - zeer geschikt is voor de...
Tehilliem/Psalmen 21
maandag 12 september 2016
Mosjiach [Messias], Tehilliem/Psalmen » 323 keer gelezen
“ D e koning, die zal voortkomen uit het zaad van David, zal wijsheid bezitten dat die van Sjolomo overtreft en hij zal een groot profeet zijn, dicht bij het niveau van Mosje. Daarom zal hij het hele volk onderwijzen en hen te begeleiden op het pad van G'd. En alle andere volken zullen assembleren om naar hem te luisteren. ” [ RaMBaM in Hilchot Teshuvah 9:2 ] Tehilliem 21 is toegewijd aan 2 koningen: Dawied Hamelech en de Mosjiach [ Rasji ]. De Mosjiach wordt ook 'Dawied' genoemd [ Jechezq'el/Ez. 37:25 ] en beide lijden onder hun vijanden....
De reden van de explosie van de technologische vooruitgang
woensdag 08 juni 2016
Redactie, Leer van de Chofets Chaim, Wetenschap » 571 keer gelezen
Foto credits: Datos.gob.es "Als de periode van Mosjiach nadert, zullen zelfs jonge kinderen de geheimen van wijsheid ontdekken ". Zohar Bereesjiet 118a Dat we tot de achttiende/negentiende eeuw duizenden jaren bijna op dezelfde manier hebben geleefd en betrekkelijk weinig vooruitgang hebben geboekt in de techniek en wetenschap, is een feit. Het is onthutsend hoe hard het op een punt des tijd op gebied van de ontwikkeling is gegaan. Wat is de reden? Bestaat er een verband tussen de snelle technologische ontwikkeling en de komst van de Mosjiach? Waarom moeten de...
De twee Mosjiachs
dinsdag 17 mei 2016
Leer van de RaMCHaL , Redactie, Einde der Tijden » 359 keer gelezen
De traditie spreekt over twee verlossers. De ene wordt Mosjiach ben Dawied genoemd en de ander heet Mosjiach ben Joseef [ Sukah 52b; Zohar I:25b, II:120a en III: 153:b, 246b en 252a ]. Wanneer we intussen over ' de Mosjiach' algemeen spreken, spreken we over Mosjiach ben Dawied.   Mosjiach ben Dawied " De koning, Mosjiach, zal komen en de dynastie van Dawied in zijn voormalige status herstellen. Hij zal de Tempel bouwen en de ballingen terugbrengen naar Israël " [ Mishneh Torah, "Wetten van de Koning 11:1" van de RaMBaM ].   De RaMBaM gaat verder. " De...
Zoon Baba Sali ZT"L: De dagen van Isjmael's heerschappij over Israel zijn...
zondag 14 februari 2016
Media_samenleving, islamitische fascisme, Joodse opvatting tav het christendom en islam » 354 keer gelezen
" En Avraham was negenennegentig haar oud toen hij werd besneden in het vlees van zijn voorhuid. En zijn zoon Isjma'el was dertien jaar oud toen hij werd besneden in het vlees van zijn voorhuid" [Bereesjiet/Gen.17:24-25]. De voormalige Serfardische Opperrabbijn Rabbi Yitzchak Yosef Amar [l] werd begin dit jaar gezien met de zoon van wijlen Baba Sali ZT"L Rabbi Baruch Abuhatzeira, ook wel de Baba Baruch. De volgende video laat de Baba Baruch - wat al heel ongebruikelijk is - het verband zien tussen de huidige gebeurtenissen en de op handenzijde komst van de Mosjiach. Dit werd bekend...
Nieuwe bloei, nieuwe kansen in een oud nieuw land
maandag 25 januari 2016
Mosjiach [Messias], Dayan Evers, Einde der Tijden » 348 keer gelezen
Foto: Anshe Sholom B'nai Israel Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik in Israël. Het is hier slechts een graad warmer dan in Nederland. Maar zelfs de kou, de regen en een dreigend Jeruzalems sneeuw-weekend in het vooruitzicht kunnen mijn liefde voor ons land niet temperen. Het eerstkomende Joodse feest heet Toe bisjwat. Toe bisjwat is ons enige feest, dat geheel in het teken van de landbouw in Israël staat. Toe bisjwat is het feest van de groei en bloei. Nieuwe kansen liggen in het verschiet, gelijk de lente weer alles nieuw en fris teruggeeft. Ondanks de...
De Geloofspunten voor Joden en Bnej Noach [niet-Joden]
woensdag 20 januari 2016
Torat hasod we’avodah zara [occultisme en afgoderij], Dromen en profetie, Talmoed Tora » 384 keer gelezen
Niet-Joden hebben van Hasjem ook een doel en dat is nauwkeurige naleving van de Zeven Noachitische Wetten. Deze Wetten worden ook wel de Universele Wetten genoemd. De Zeven Universele Wetten zijn: 1. Birkat Hasjem [Hasjems Naam heiligen]: Verbod op blasfemie [ Bereesjiet /Gen. 3:1 ] 2. Avodah Zarah : Verbod op het aanbidden van afgoden [ Bereesjiet /Gen. 3:5 ] 3. Giloej arajot : Verbod op immorele seksuele daden [ Bereesjiet /Gen. 6:1-4 ] 4. Sjefichoet damiem : Verbod op moord [ Bereesjiet /Gen. 4:8 ] 5. Gezel : Verbod op stelen [ Bereesjiet /Gen. 3:6 ] 6. Ever Min Ha'chai:...
Hoe moeten wij als Joden reageren op de bloedmaan?
dinsdag 29 september 2015
Talmoed Tora, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden » 392 keer gelezen
"Ik zal wonderen geven in de hemelen en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook; de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, vóór de komst van de grote en Ontzagwekkende Dag van G'd ” [ Jo'el 3:3 ]. Vroeg in de morgen op de eerste dag van Soekkot [28 sep.2015], vond er een fenomeen plaats. Zowel in Europa als in Israël was er een totale maansverduistering en wel van die orde, dat de maan in een roodachtige kleur is verschenen. Door de schaduw van de aarde en door de 'rode' stralen van zon, was het resultaat dat er een bloedmaan te zien was....
(pagina 1 / 5) 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.