Artikelen/ Wetenschap Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
De Evolutie van de Eiffeltoren
zondag 10 december 2017
Rav ing. I. Vorst, Wetenschap » 277 keer gelezen
Beste tieners en andere lezers: ‘Wij zijn ons brein,’ beweert een hoogleraar. ‘Evolutie is bewezen,’ beweert een wetenschapper. Het schetst de vrij algemeen geaccepteerde visie van onze maatschappij. Zo wordt het op de meeste scholen onderwezen. Zo staat het ook bijna altijd in de biologieboeken.  Men heeft mij gevraagd daarover een joodse visie te geven. Een uitleg speciaal bestemd voor middelbare scholieren. Voor jullie dus.  Ik heb deze uitnodiging aangenomen. En ik heb besloten om mijn antwoord in een lichte, ludieke vorm te gieten....
Hoe moeten wij als Joden reageren op de zonsverduistering in de VS?
maandag 21 augustus 2017
Wetenschap, Dieren en natuur, Eloel » 201 keer gelezen
"En op die dag - verklaart mijn G’d - zal Ik de zon in de middag onder laten gaan, Ik zal de aarde op een zonnige dag verduisteren" Amos 8:9. Op 21 augustus heeft er een totale zonsverduistering plaats gevonden in de Verenigde Staten. De zonsverduistering heeft een spoor van duisternis van de noordwestelijke kant tot aan de zuidoostelijke kant achterlaten. Wat frappant is is dat de verduistering heeft gepasseerd enkele uren voor de altijd twee dagen durende Rosj Chodesj Eloel . Deze dag is de laatste dag van Av en de laatste dag van Av wordt Jom Kippoer Katan , de...
Kunnen we met DNA-testen de Joodse afstamming bewijzen?
woensdag 09 augustus 2017
Wetenschap, Dayan Evers » 252 keer gelezen
In de Tora, onder meer in Va’etchanan , wordt gesproken over onze Joodse afstamming en de verschillende gevolgen daarvan. Met de moderne DNA technieken kunnen we veel over iemands afstamming te weten komen en aantonen. Maar zijn we inmiddels zover dat een DNA-test voldoende bewijs is om je Jodendom, je Joods zijn aan te tonen? Ik vroeg een van mijn gemeenteleden of hij geloofde dat het Jodendom aan genen gebonden is. Is een bepaalde Joodse genenstructuur voldoende om zijn of haar Joodszijn te bewijzen? Zijn laconieke reactie was dat daar heel veel meer voor nodig is dan een paar...
Opstanding der doden en de Toekomstige Wereld
zondag 22 januari 2017
Leer van de Chofets Chaim, Rav Kanievsky, Leer van de RaMCHaL » 579 keer gelezen
Afgelopen zomer – toen was het nog 5776 - kopte Jodendom-online met de headline het volgende nieuwsbericht in: “ Motse Sjabbes twee weken geleden heeft Rabbi Shalom Berger, de Mishkoltzer Rebbe een bezoek gebracht bij * Maran Posek Hador Hagaon Harav Chaim Kanievsky sjlita, de belangrijkste Gadol Hador anno 5776/2016. Rav Berger kwam Reb Chaim een exemplaar van zijn boek over het gedeelte van de Talmoed hoe je met de Sjabbat om moet gaan als kado brengen. Deze twee enorme Tora-autoriteiten waren er samen over eens dat juist het jaar - 5776 - zeer geschikt is voor de...
Woorden een zegen of een vloek [wetenschappelijk bewezen]
dinsdag 21 juni 2016
Wetenschap, Moessar [ethiek], Lasjon Hara [kwaadsprekerij] » 327 keer gelezen
Fotocredits: Susan Korwin Punt Net Een geïrriteerde vrouw scheef in het Jiddisch naar haar man de volgende woorden. “ Mijn lieve echtgenoot – dat je wel 120 jaar wordt – jij verliet het huis zonder geld achter te laten om de huur te betalen en onze huisbaas, die gezond en sterk moet blijven, gaat al dagen heftig tegen mij te keer, moge Hasjem genade voor hem hebben...”.   Deze notitie is een geweeklaag gepeperd met brachot – zegeningen – waar Hasjem zelfs gesmeekt wordt degene die haar leven moeilijk maakt met gezondheid...
Tehilliem/Psalmen 19
donderdag 16 juni 2016
Tehilliem/Psalmen, Redactie, Wetenschap » 352 keer gelezen
Foto credits: Universe Today De banen van de hemelse lichamen zijn foutloos waardoor het een duidelijke manifestatie is van de G'ddelijke openbaring. In Tehilliem 19 leert Dawied Hamelech de lezer op 6 verschillende manieren dat het bevattingsvermogen van Hasjem door Tora, overtreft het bevattingsvermogen door wetenschap . Bovendien zijn de astronomische geheimen van de hemelen voor de Torageleerden als het ware ontgrendeld. Zo zei Shmuel bar Abba dat hij de wegen van de hemelen, net zoals de straten in zijn stad Nehardea, kende als zijn broekzak. Dit omdat hij...
De reden van de explosie van de technologische vooruitgang
woensdag 08 juni 2016
Wetenschap, Mosjiach [Messias], Redactie » 571 keer gelezen
Foto credits: Datos.gob.es "Als de periode van Mosjiach nadert, zullen zelfs jonge kinderen de geheimen van wijsheid ontdekken ". Zohar Bereesjiet 118a Dat we tot de achttiende/negentiende eeuw duizenden jaren bijna op dezelfde manier hebben geleefd en betrekkelijk weinig vooruitgang hebben geboekt in de techniek en wetenschap, is een feit. Het is onthutsend hoe hard het op een punt des tijd op gebied van de ontwikkeling is gegaan. Wat is de reden? Bestaat er een verband tussen de snelle technologische ontwikkeling en de komst van de Mosjiach? Waarom moeten de...
Waarom onze ziel zonder lichaam wel pijn en plezier ervaren in Gehinnom en...
maandag 27 april 2015
Dromen en profetie, Redactie, Leven, dood en Opstanding der doden » 539 keer gelezen
Om te begrijpen hoe het mogelijk is om met onze ziel pijn en geluk te voelen in respectievelijk Gehinnom en Gan Eden, moeten we eerst weten Wie Hasjem is. Anders is dit concept niet te begrijpen. Ook moeten we begrijpen wat een droom is om tot dit begrip te komen. We gaan deze 2 punten eerst bespreken om zo tot een antwoord te komen op de vraag waarom wij in Gehinnom en Gan Eden zonder ziel een en ander kunnen voelen. Wie is Hasjem Naar aanleiding van de sjioer van R'Mizrachi “Wie Hasjem is” [zie onder dit artikel de sjioer], hebben de Noachieden van Noachieden-online...
Waarom niet-gelovigen beperkt in hun denken zijn
vrijdag 20 maart 2015
Kabbalah, Het lichaam, Wetenschap » 698 keer gelezen
Reb Chaim [Brisker Rav] zei een keer: "deze tafel is een koe."  Rabbi Yitzchak Zev Soloveitchik zei: "de tafel heeft dezelfde Talmoedische wetten als een koe." Rabbi Shimon Shkop zei: "de moleculen van de tafel kunnen op een andere volgorde opgebouwd worden om zo een koe te worden". Rabbi Nachman leert dat de geest de opperbevelhebber is van het lichaam. De hersenen kent 3 belangrijke delen: de grote hersenen [cerebrum], de de kleine hersenen [cerebellum] en de hersenstam. Iedere sectie heeft verschillende, maar nauw gecoördineerde functies. De cerebrum is de zetel van...
Tehilliem/Psalmen 8
donderdag 15 januari 2015
Engelen en demonen, Tehilliem/Psalmen, Wetenschap » 171 keer gelezen
Wanneer je grondig nadenkt over Tehilliem 42:3 waarin staat dat mijn ziel dorst heeft naar G'd, de levende G'd, dan ga je je heel erg klein voelen. Je raakt doordrongen dat wij zwakke, obscure schepselen zijn met een zwak, minuscule intellect. Wij staan namelijk tegenover de aanwezigheid van Hem Die perfect en eindeloos is in Zijn Wijsheid. In de Tehilliem waar wij nu over gaan hebben is Tehilliem 8 . De verzen 4-5 : “ Wanneer ik de hemel zie, de werk van Jouw vingers, de maan en de sterren, die Jij hebt opgezet. Wat is de kwetsbare mens waarvan Jij bewust van bent? En wat is de...
(pagina 1 / 6) 1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.