Artikelen/ Joodse opvatting tav het christendom en islam Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Samen tegen secularisme
woensdag 24 januari 2018
Maatschappij, Opperrabbijn Jacobs, Joodse opvatting tav het christendom en islam » 139 keer gelezen
De Dag van het Jodendom wil de kennis over het Jodendom onder christenen bevorderen en de dialoog tussen Joden en christenen stimuleren. Een zeer belangrijk initiatief, maar daar mag het niet bij blijven. In verschillende Europese landen werd woensdag de Dag van het Jodendom gehouden. Ook in een aantal Nederlandse bisdommen worden jaarlijks rond deze datum bijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar stond de dag in het teken van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en christendom. Ik denk dat katholieken enkele dingen kunnen leren van het Jodendom als het om het overdragen van...
Zoon Baba Sali ZT"L: De dagen van Isjmael's heerschappij over Israel zijn...
zondag 14 februari 2016
Media_levensbeschouwing, islamitische fascisme, Media_samenleving » 354 keer gelezen
" En Avraham was negenennegentig haar oud toen hij werd besneden in het vlees van zijn voorhuid. En zijn zoon Isjma'el was dertien jaar oud toen hij werd besneden in het vlees van zijn voorhuid" [Bereesjiet/Gen.17:24-25]. De voormalige Serfardische Opperrabbijn Rabbi Yitzchak Yosef Amar [l] werd begin dit jaar gezien met de zoon van wijlen Baba Sali ZT"L Rabbi Baruch Abuhatzeira, ook wel de Baba Baruch. De volgende video laat de Baba Baruch - wat al heel ongebruikelijk is - het verband zien tussen de huidige gebeurtenissen en de op handenzijde komst van de Mosjiach. Dit werd bekend...
[UPDATE: video aan toegevoegd] Waarom Hasjem de gebeden van moslims verhoort
maandag 17 november 2014
Joodse opvatting tav het christendom en islam, Redactie, islamitische fascisme » 484 keer gelezen
Wat is dienen met het hart? Dat is het gebed . -- Hilchot Tefila 1:1 De oerkracht in het Universum is tefillah De Chazal [geleerden] leren dat tefillah [gebed] in de structuur van de schepping werd geweven en is ontworpen door Hasjem als een fundamenteel element van het leven: Hasjems chesed in deze wereld. Samen met tesjoeva [berouw] is tefillah de katalysator die de Eindverlossing in beweging zal brengen. Tefillah is het ultieme wapen Net voor het uitbarsten van de oorlog, werd door de Chassidische leider Rabbi Menachem Schneerson ZT"L - de Lubavitcher Rebbe van New...
Wees Joods tijdens Kerst
maandag 23 december 2013
Chanoeka, Joodse opvatting tav het christendom en islam, Redactie » 1.448 keer gelezen
In en kleine sjtetl in Polen, werd er jaarlijks door de Joodse kehilla [gemeenschap] voor Kerst gevreesd. De plaatselijke pastoor vulde tijdens de preek scheldwoorden over de Joden die het 'kinderke J.' bruut zouden hebben gekruisigd. Zij verdienden volgens hem rijkelijk alle straffen die je kon bedenken. Het is daarom geen verrassing dat Kerst in Oost Europa voorheen gevuld was met de pogroms waar Joden werden mishandeld en moesten toezien dat er gewelddadige anti-Joodse demonstraties werden gehouden. Hoewel op dit moment zulke excessen G'ddank niet meer voorkomen vanuit het...
Berust de kijk op abortus in het christendom op een verkeerde vertaling van...
dinsdag 18 december 2012
Peilingen en Statistieken, Ilonia, Joodse opvatting tav het christendom en islam » 650 keer gelezen
Uit de gegevens van de Guttmacher instituut blijkt dat 85% van alle abortussen plaatsvinden  buiten het huwelijk om en daarom moeten we het onderwerp niet als een sociaal probleem zien, maar als een cultuur probleem waarin een huwelijk verplicht is. Voor vier decennia ’s domineerde abortus de sociale waarden in de Amerikaanse debatten en heeft de natie diep verdeeld in twee partijen van pro-life en pro-choice. Dit jaar betaalde de Republikeinen een enorme prijs in het stemhokje voor de extreme posities, zoals zelfs het niet toestaan van abortussen in geval van incest of...
Dialoog met onze omgeving
zondag 12 juni 2011
Assimilatie, Joodse opvatting tav het christendom en islam, Amalek » 538 keer gelezen
Huidige Opperrabbijn van Israel Rabbi Metzger met imams. In parsjat Toledot worden Ja’akov en Esav geboren. Ja’akov zou de voorvader worden van het Joodse volk, Esav de voorvader van het Romeinse Rijk, waar het christendom de staatsgodsdienst was. De eeuwige haat van Esau Ja’akov had de zegen van Jitschak gekregen. Esau werd vreselijk jaloers hoewel hij het eerstgeboorterecht al verkocht had onder het genot van een bord linzen. Ja’akov vluchtte naar zijn oom Lawan, zodat Esau hem niet kon doden. Esau was sindsdien de eeuwige vijand van Ja’akov....
Van dispuut naar dialoog: toenadering Kerk en Jodendom
zondag 12 juni 2011
Joodse opvatting tav het christendom en islam, Dayan Evers » 521 keer gelezen
Rav Brodman sjlita in gesprek met dominee Van der Veer Overal ter wereld worden Dagen voor het Jodendom gehouden. De dialoog met het Jodendom moet worden opgestart. Joden kunnen zich niet makkelijk losmaken van een geschiedenis vol discriminatie, vervolging en gedwongen disputen. In de Middeleeuwen en vaak ook nog daarna moesten Joden nolens-volens in discussie om hun geloof te verdedigen. Dit was een gevaarlijke bezigheid. Joodse opponenten lieten nogal eens het leven. Gelukkig is de lucht na de encycliek van paus Paulus VI – Nostra Aetate – geklaard. Paus Johannes...
Is de antichrist uit antisemitisme in het leven geroepen?
zondag 30 augustus 2009
Mosjiach [Messias], Redactie, Antisemitisme binnenland » 1.749 keer gelezen
Toen wij middels de RaMBaM de Masjiach bestudeerden, stuitten wij op een lijst criteria waaraan iemand op zijn minst moet voldoen om überhaupt te mogen denken dat iemand wellicht de Masjiach is. Toen wij deze nader bestudeerden, kwam het als een donderslag aan de heldere hemel toen wij ontdekten dat de antichrist een toegeschreven concept is wat wellicht vanuit antisemitische overwegingen is geschreven. Het concept van de antichrist - wat op zijn vroegst een eeuw ná de gewone jaartelling is ontstaan - is in het kort als volgt: het Jodendom leert ons dat de Masjiach de...
De geschiedenis van de Nederlandse Joden
zondag 12 juli 2009
RKK, Antisemitisme binnenland, Assimilatie » 2.060 keer gelezen
De Snoge in Amsterdam Inleiding (1e eeuw-13e eeuw) Wanneer er tijdens de wereldwijde verstrooiing van de Joden van de afgelopen 2000 jaar geen assimilatie zou hebben plaatsgevonden, dan zou volgens de schatting van filosoof Jesjajahoe Leibowitz - gebonden aan de Hebrew University van Jeruzalem -  het aantal Joden wereldwijd op meer dan 120 miljoen hebben gelegen. Nu leven er heden ten dagen ongeveer 14 á 15 miljoen Joden. Dit verschil is dus niet alleen te danken aan de 6 miljoen Joodse slachtoffers die in Hitlers handen terecht zijn gekomen. De grondslag van de...
De Lijdende Knecht van Jesaja volgens de Targoem Jonathan ben Uziël
donderdag 13 maart 2008
Redactie, Joodse opvatting tav het christendom en islam » 2.899 keer gelezen
Christenen over het algemeen interpreteren de Lijdende Knecht van Jesjajahoe als een persoon en wel als de persoon van de Masjiach ben Dawied . Sommige onder hen maken gebruik van de Targoemiem, de Aramese vertaling, om hun standpunt juist te bendrukken. De Targoem Jonathan (geschreven door Jonatan Ben Uzi'el; student van Hillel de Oude ) in het bijzonder geeft volgens hen nog wel zo'n visie weer bij Jesjajahoe 52:13 . Op de volgende wijze zouden zij het kunnen vertalen: In de Hebreeuwse tekst van Tenach staat: "Hineh yaskil avdi yarum v'nisa vegava me'od... zie mijn knecht...
(pagina 1 / 2) 1   |   2      »      
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.