Artikelen/ Tehilliem/Psalmen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Tehilliem/Psalmen 24
maandag 01 januari 2018
Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Tehilliem/Psalmen » 112 keer gelezen
Tehilliem 24 is gecomponeerd op de dag dat Dawied Hamelech het land had gekocht van Arvana de Jebuziet om daar de Bejt Hamiqdasj, de heilige Tempel, te kunnen bouwen. Dit plekje, wat we nu kennen als Jeroesjaljiem en in het bijzonder de Tempelberg, is het heiligste plekje op aarde waaruit Hasjems Aanwezigheid voortvloeit over de rest van de wereld. In die tijd offerde Dawied zijn dankoffers altijd op een tijdelijke altaar [ Sjmoe'el/Sam. II 24:18-25 ]. Omdat Dawied Hamelechs intentie was deze Tehilliem te reciteren op de dag van de inwijding van de Bejt Hamiqdasj, reciteren of zingen...
Tehilliem/Psalmen 23
woensdag 15 februari 2017
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Moessar [ethiek], Media_levensbeschouwing » 244 keer gelezen
Tehilliem 23 is een hele bekende Tehilliem en door vele erg geliefd. Dawied Hamelech componeerde het in een van de moeilijkste tijden van zijn leven. In die periode verstopte hij zich voor Sja'oel Hamelech in het troosteloze bos Ja'ar Charet [ Sjmoe'el/Sam. I 22:5 ]. Het bos droeg die naam omdat het uitgedroogd was als cheres , gebakken aardewerk. Maar juist in die tijd ervoer Dawied de nabijheid, maar ook bijstand van de Kadosj Baroech Hoe! Voor Davied doorweekte Hij het droge bos in vochtigheid dat de geur had van Olam Haba. Hij maakte het gras en bladeren zelfs...
Tehilliem/Psalmen 22
woensdag 01 februari 2017
Poeriem, Media_Halacha en Ethiek, Tehilliem/Psalmen » 230 keer gelezen
Afbeelding: graf van Mordechai en Esther Tehilliem 22 is een profetische Tehilliem wat op de eerste plaats Dawied Hamelech de gebeurtenis rond Poeriem door de Roeach Hakodesj heeft voorzien. Ook haalt deze Tehilliem de voor Dawied Hamelech toekomstige gebeurtenis van de Babylonische en Perzische ballingschappen in het algemeen aan. Toen Dawied Hamelech vluchtte voor zijn zoon Avshalom, werd hij door Shimi ben Gera uit de stam van Binjamin vervloekt. Hoewel hij hiervoor de doodstraf verdiende, liet Dawied Hamelech hem leven [ Sjmoe'el/Sam. II 16:5-13 ], omdat hij door de...
Tehilliem/Psalmen 21
maandag 12 september 2016
Mosjiach [Messias], Tehilliem/Psalmen » 323 keer gelezen
“ D e koning, die zal voortkomen uit het zaad van David, zal wijsheid bezitten dat die van Sjolomo overtreft en hij zal een groot profeet zijn, dicht bij het niveau van Mosje. Daarom zal hij het hele volk onderwijzen en hen te begeleiden op het pad van G'd. En alle andere volken zullen assembleren om naar hem te luisteren. ” [ RaMBaM in Hilchot Teshuvah 9:2 ] Tehilliem 21 is toegewijd aan 2 koningen: Dawied Hamelech en de Mosjiach [ Rasji ]. De Mosjiach wordt ook 'Dawied' genoemd [ Jechezq'el/Ez. 37:25 ] en beide lijden onder hun vijanden....
Tehilliem/Psalmen 20
woensdag 29 juni 2016
Moessar [ethiek], Redactie, Tehilliem/Psalmen » 277 keer gelezen
Wie is verzekert van een plaatsje in Olam Haba? Hij die de zegen van ge'oelah – verlossing – en tefilah – gebed - naast elkaar plaatst [ Rabbi Yochanan ]. Tehilliem 20 zinspeelt op deze juxtapositie. Dawied Hamelech eindigde Tehilliem 19 met “ Jihjhoe ratson 'imrej fie wehegjon liebie Hasjem Tsoerie wego'alie... Moge Jouw wil zijn dat de uitingen van mijn mond genade vindt en de gedachten van mijn hart, Hasjem mijn Rots en mijn Verlosser...” [ pasoek 15 ], wat over tefillah gaat. Vervolgens opent hij Tehilliem 20 met ge'oelah:...
Tehilliem/Psalmen voor alle situaties
dinsdag 28 juni 2016
Redactie, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Tehilliem/Psalmen » 443 keer gelezen
Fotocredits: onbekend Iedere dag kent zijn momenten dat je hulp en bijstand nodig hebt van de Allerhoogste, maar ook momenten om Hem te danken voor alles wat Hij voor je doet. Naast dawnen, gebed, is niets krachtiger dan het zeggen van Tehilliem , Psalmen. Wanneer we weten hoe krachtig Tehilliem is, is het vaak best moeilijk om Tehilliem te vinden die gepast is voor een bepaalde situatie. Bij deze een overzicht welke Tehilliem past in bepaalde omstandigheden. Onthoud: Tehilliem is dé sleutel naar bescherming, succes en lofprijzing in álle situaties. Rond...
Tehilliem/Psalmen 19
donderdag 16 juni 2016
Media_Halacha en Ethiek, Tehilliem/Psalmen, Redactie » 352 keer gelezen
Foto credits: Universe Today De banen van de hemelse lichamen zijn foutloos waardoor het een duidelijke manifestatie is van de G'ddelijke openbaring. In Tehilliem 19 leert Dawied Hamelech de lezer op 6 verschillende manieren dat het bevattingsvermogen van Hasjem door Tora, overtreft het bevattingsvermogen door wetenschap . Bovendien zijn de astronomische geheimen van de hemelen voor de Torageleerden als het ware ontgrendeld. Zo zei Shmuel bar Abba dat hij de wegen van de hemelen, net zoals de straten in zijn stad Nehardea, kende als zijn broekzak. Dit omdat hij...
Tikkoen Haklali, de Algemene Correctie [van zonden]
maandag 04 april 2016
Leer van Rabbi Nachman, Huwelijk, Tesjoeva [Inkeer] » 497 keer gelezen
Een van de belangrijkste dingen die Rabbi Nachman van Breslov heeft gedaan, was de openbaring van de Tikkoen Haklali. Tikkoen Haklali is sinds begin van de Schepping nooit eerder geopenbaard door Hasjem dan alleen aan Rabbi Nachman. Tikkoen Haklali - de Algemene Correctie - is een tiental Tehilliem - Psalmen - die dienen als tesjoeva [berouw] voor alle zonden; in het bijzonder van verspilde zaad [de tikkoen moet je dezelfde dag doen; het is een fantastische correctie ( Likutey Moharan II,92 )]. Het unieke karakter en krachtige werking van Tikkoen Haklali In de eerste plaats is...
Tehilliem/Psalmen 18
dinsdag 15 maart 2016
Tehilliem/Psalmen, Moessar [ethiek], Redactie » 275 keer gelezen
Tehilliem 18 is een bijzondere Tehilliem. Hij staat namelijk ook opgetekend in Sjmoel II 22 . In feite schijnt die versie in Sjmoe'el II de originele versie te zijn die Dawied Hamelech in zijn jongere jaren zou hebben gecomponeerd. Tehilliem 18, ook wel bekent als Sjierat Dawied, zou aan het einde van zijn leven geschreven zijn. Dawied Hamelech heeft er voor gekozen deze Tehilliem als de 18e toe te wijzen, omdat hij achttien oorlogen heeft gevoerd: dertien met een nationaal doel en vijf vanuit privéomstandigheden. Verder heeft hij deze Tehilliem geschreven als voor alle...
Tehilliem/Psalmen 17
maandag 15 februari 2016
Tehilliem/Psalmen, Goed en Kwaad, Tesjoeva [Inkeer] » 289 keer gelezen
Er bestaat een verband tussen Tehilliem 16 en Tehilliem 17. In Tehilliem 16 spreekt Dawied Hamelech enthousiast over zijn deel in Olam Haba en dat hij uitkijkt naar de nabijheid van Hasjem en het eeuwige genot aan Zijn Rechterhand [ pasoek 11 ]. Maar nadat Dawied Hamalech heeft gezondigd , staken de twijfels over de toekomst van zijn ziel de kop op. Dawied Hamelech pleit in deze Tehilliem voor een terugkeer, een tesjoeva , in vol genade en liefde voor Hasjem's Aangezicht. De Tehilliem eindigt met het grote vertrouwen dat zijn vertrouwelijkheid met Hasjem weer hersteld zal zijn [ Mahari...
(pagina 1 / 4) 1   |   2   |   3   |   4      »      
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.