Artikelen/ Aseret Hadibrot [Tien Geboden] Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Tehilliem/Psalmen 24
maandag 01 januari 2018
Redactie, Aseret Hadibrot [Tien Geboden], Einde der Tijden » 112 keer gelezen
Tehilliem 24 is gecomponeerd op de dag dat Dawied Hamelech het land had gekocht van Arvana de Jebuziet om daar de Bejt Hamiqdasj, de heilige Tempel, te kunnen bouwen. Dit plekje, wat we nu kennen als Jeroesjaljiem en in het bijzonder de Tempelberg, is het heiligste plekje op aarde waaruit Hasjems Aanwezigheid voortvloeit over de rest van de wereld. In die tijd offerde Dawied zijn dankoffers altijd op een tijdelijke altaar [ Sjmoe'el/Sam. II 24:18-25 ]. Omdat Dawied Hamelechs intentie was deze Tehilliem te reciteren op de dag van de inwijding van de Bejt Hamiqdasj, reciteren of zingen...
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 10
dinsdag 06 januari 2015
Media_Halacha en Ethiek, Boosheid, Arrogantie en nederigheid » 235 keer gelezen
Inleiding 10, hoofdstuk 11, 3e deel Heb je naaste lief en neem geen wraak Het beste is iemand te vergeven al voordat hij gestraft wordt. Het mooist is ook wanneer je altijd netjes blijft tegen degene die je heel waardeloos heeft behandeld. Dit is functioneren op een heel hoog niveau. Je mag je naaste namelijk niet haten in je hart. Je mag wel zijn daden haten en jezelf beschermen tegen zijn schadelijk handelen. Je mag geen wraak nemen. Voorbeeld. Je komt geld te kort en je wilt bij je naaste geld lenen. Deze weigert je geld te lenen. Een jaar later komt hij bij jou. Nu heeft hij...
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 9
maandag 17 november 2014
Lasjon Hara [kwaadsprekerij], Voedsel en Kasjroet, Moessar [ethiek] » 226 keer gelezen
Inleiding 9, hoofdstuk 11, 2e deel Misleiden, liegen, bedriegen, stelen... In Tsfanja/Sef. 3 leren we dat het Joodse volk in de tijd van de Mosjiach rein [ hanqijoet ] zijn. Maar zover is de wereld nog niet. Ondertussen kun je wel rein zijn door jouw vorig leven. Dat zie je vaak bij kinderen die heel erg eerlijk zijn en nooit zouden stelen. Stelen en liegen gaan namelijk samen. Sommige mensen liegen zo erg, dat het hun 2e natuur is, waardoor zij zelf in hun leugens gaan geloven. Misleiding [en diefstal] Het is...
Doorslaggevende reden van de zondvloed was stelen
woensdag 29 oktober 2014
Geloof en vertrouwen in Hasjem, Parasja, Aseret Hadibrot [Tien Geboden] » 221 keer gelezen
"... Qets kol-basar ba' lifanaj-kie-mal'ah ha'arets chamas, mipnejhem... het einde van al het vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen gevuld met chamas - diefstal en fraude …" Bereesjiet 6:13 . RaMBaN vraagt zich af waarom Hasjem diefstal en fraude als reden heeft gegeven voor de Malboel – Zondvloed, terwijl de immoraliteit en de losbandigheid [vers 12] – waar de mensen ook zich schuldig aan maakten – niet genoemd worden in de pasoek. RaMbaN beantwoord zijn vraag naar aanleiding van de Gemara [ Sanhedrin 198b ] waarin staat dat de...
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 8
maandag 18 augustus 2014
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim], Arbeidsethos, Commercie en Rijkdom , Media_Halacha en Ethiek » 301 keer gelezen
Inleiding 8, hoofdstuk 9, 10 en 11 1e deel De basisgevaren voor bereidwilligheid [hazriezoet] zijn de volgende punten. Luiheid “ Dit is de weg van de Tora: je zal brood en zout eten, je zal afgemeten water drinken, je zal slapen op de grond en je zal een leven van lijden leiden én je zal werken voor de Tora. Als je dat doet, 'ben je gelukkig en het is goed voor je' [ Tehilliem 128:2] . 'Je bent gelukkig' in deze wereld en 'het is goed voor je' in de komende wereld" [ Pirke Avot 6:4 ]. De...
Van stelen wordt je arm
dinsdag 28 januari 2014
Talmoed Tora, Aseret Hadibrot [Tien Geboden], Rosj Hasjana » 259 keer gelezen
Makkot 23b noemt geneivah, diefstal en roof, zonden die het hart begeert: nafsjo sjel 'adam mechamadtan . Wanneer je steelt, zo leert R'Feinstein, dan heb je een chronisch gebrek aan emoenah [G'ds vertrouwen], want daar ligt de oorsprong voor het verlangen om te stelen. Zo wordt, voor zowel Joden als niet-Joden, tijdens Rosj Hasjana door Hasjem bepaald wat je inkomen voor het komend jaar zal zijn. De Chofets Chaim geeft een voorbeeld over het vaststellen van inkomen met het volgende parabel. Iemand vult een enorm vat wijn, met daaraan een...
Waarom Joods worden via een gioerproces moet
dinsdag 21 januari 2014
Gioer, Halacha, Aseret Hadibrot [Tien Geboden] » 844 keer gelezen
Waarom kan een niet-Jood alleen Joods worden door middel van het gioer-proces [toetreding tot het Jodendom] en niet – in tegenstelling tot het christendom, islam en Ben Noachitische geloof – door middel van een enkele mondelinge verklaring? De Tora is een verbond tussen Hasjem en Bnej Jisrael, waardoor Joden op een hoger spiritueel niveau kunnen komen waar de niet-Joden en de rest van de wereld van kunnen profiteren. Hierdoor wordt de gehele Schepping dichter tot Hasjem gebracht. Dit verbond is tot stand gekomen toen de Joden voor de Tora hebben gekozen...
Sjabbat: het portaal naar de perfecte wereld
vrijdag 16 augustus 2013
De Vrije Wil, Sjabbat, Lijden » 217 keer gelezen
De Talmoed [ Shabbat 154 ] verklaart: "Torageleerden worden wijzer als zij ouder worden maar dwazen worden dwazer naar mate ze ouder worden." We zien allemaal dezelfde wereld, maar hoe we gebeurtenissen interpreteren, verschilt sterk. Sjlomo hamelech zegt in Misjle 2:14 : "De ogen van een wijs persoon zit in zijn hoofd." De verklaring van het hoofd in deze vers is dat het hoofd refereert naar het intellect. Een wijs persoon verwerkt de gebeurtenissen middels zijn intellect. Een dwaas daarentegen heeft geen reële gedachte in hetgeen hij ziet, waardoor hij de verkeerde...
Het gouden kalf: Harde klap tegen objectverering
vrijdag 01 maart 2013
Torat hasod we’avodah zara [occultisme en afgoderij], Gouden kalf, Aseret Hadibrot [Tien Geboden] » 314 keer gelezen
Hasjeem was Mosjé dankbaar voor het verbrijzelen van de Stenen Tafelen: “Sjkojech - hartelijk dank Mosjé, dat jij de Tafelen kapot gegooid hebt” ( B.T. Jevamot 62a ). Mosjé claimde dat beeldaanbidders de Tora niet waard waren. Maar Aharon en de oudsten waren het daar totaal niet mee eens. Hun onenigheid ging zelfs zo ver, dat zij hem vast pakten om te voorkomen dat hij de Tafelen op de grond zou gooien. Mosjé was echter sterker, zowel geestelijk als lichamelijk, en sloeg de Verbondstafelen kapot. Mosjé’s vastbeslotenheid is moeilijk...
Het eren van ouders
maandag 11 februari 2013
Aseret Hadibrot [Tien Geboden], Redactie, Eren van ouders » 361 keer gelezen
De Zohar leert ons dat wanneer wij dood gaan, dat Hasjem ons zal aanspreken in de stemmen van onze ouders. Toen Mosje bijvoorbeeld Hasjem voor het eerst hoorde in de struik, sprak Hasjem ook met de stem van de ouders van Mosje... Eren van ouders: het Vijfde Gebod Toen de koningen van deze wereld Hasjems Eerste Gebod hoorden, waren zij niet onder de indruk. Zij stelden: “Welke heerser zou genegeerd willen worden? Hasjem wilt zoals iedere andere heerser erkend worden.” Toen zij het Tweede Gebod hoorden, was hun reactie eender. “Bestaat er een heerser die een...
(pagina 1 / 2) 1   |   2      »      
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.