Dossiers/ Hebreeuws
Klassiek Hebreeuws [Lesjon Hakodesj] is algemeen de taal binnen het Jodendom. Er bestaan verschillende varianten. De verschillen tussen deze soorten liggen in de kleine details van de spelling of zelfs compleet andere woorden en zinsconstructies.

Modern Hebreeuws [Ivriet] is de officiële spreektaal van de staat Israël. Het verschil tussen modern Hebreeuws en klassiek Hebreeuws is niet zo groot. Met name de zinsconstructie wijkt op veel punten af.
23 november 2014
Niet-Joden moeten trachten Hebreeuws te herkennen en uit te spreken
What Hebrew Sounds like to Foreigners Journalist Shunfu Sha in Canada gaat met een opname rond bij jonge mensen en laat hen luisteren naar Hebreeuws-talige conversaties, enkel audio, en vraagt hen om de taal te herkennen. Daarna toont hij bij wijze van hint de beelden van de mensen die...
20 juli 2014
Wijst G'd onze gebeden af?
In Berachot stelt de Talmoed dat onze Heilige Land van Israël wordt verworven door groot lijden. De uitstorting van liefde, tranen en gebed van miljoenen Joden over de hele wereld, kon het kwaad van de 'Pereh Adam' niet ongedaan maken. Bij de geboorte van Jisjmael, de stichter van het...
19 augustus 2012
Is Aramees onderdeel van het Hebreeuws?
Fragment uit de Targum. Vorige keer hebben we gezien dat het spreken van Hebreeuws een mitswe is. Zo ja, waarom hebben de rabbijnen de Talmoed converseert in het Aramees? De Babylonische Talmoed is geschreven in het Aramees en niet in het Hebreeuws. Het Bijbelse Boek Danij'el is deels...
07 augustus 2012
Is het een mitswe om Hebreeuws te spreken?
Rasji citeert in zijn commentaar op de vers uit Dwariem/Deut. 11 "spreken in hen" de Sifrei dat wanneer een kind voor het eerst begint te praten, dat zijn ouders Hebreeuws tegen hem moeten spreken en hem Tora moeten onderwijzen. Dit zal het kind een lange levensduur garanderen. Ditzelfde...
22 juni 2011
Wat is een Joodse vertaling?
Met het boek Sjemot (Exodus) begint de geschiedenis van de Joden in de Egyptische ballingschap. Volgens de traditie kon het Joodse volk zijn identiteit bewaren doordat men zijn eigen kleding behield, geen vreemde namen aannam, men eensgezind was en elkaar niet aangaf bij de overheid en zijn...
12 juni 2011
Van Paleo Hebreeuws naar Modern Ivriet
Wat zijn de voordelen van de Hebreeuwse taal? Is het Hebreeuws inderdaad een heilige taal? Hebreeuws was de taal, die G-d gebruikte om tot de mensen te spreken. Wanneer G-d een taal uitkiest is dat een teken dat dit de meest verheven vorm van taal is. Adam was de eerste die deze taal sprak....
18 december 2006
Hebreeuws en de mythe van de bijbelse taal
Zuckermann wil de benaming Hebreeuws afschaffen en de taal die de Israëliërs spreken aanduiden met 'Israëlisch'. Israëliërs gaan er prat op met Hebreeuws de taal van de Bijbel te spreken. Een fabeltje, zegt taalkundige Ghil'ad Zuckermann. Zowel de grammatica als...
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.