Dossiers/ Dayan Evers

Dayan mr. drs. Raphael Evers was tot september 2016 NIK-rabbijn. Hij gaf op inspirerende wijze leiding aan de Joodse gemeenschap in Nederland, liet over de meest uiteenlopende kwesties regelmatig zijn licht schijnen en neemt graag deel aan het publieke debat. Daarnaast bekleedde hij het rectoraat van het Nederlands Israëlietisch Seminarium. Vanaf september 2016 is dayan Evers opperrabbijn van Düsseldorf.

Dayan Evers rondde twee universitaire studies af, te weten psychologie en fiscaal recht, en ontving sinds 1989 de rabbinale bevoegdheid van verschillende vooraanstaande rabbinale autoriteiten, waaronder de Nederlandse em. opperrabbijn Meir Just, het Israëlische Opperrabbinaat (de opperrabijnen Avraham Shapira en Mordechai Eliyahoe), rabbijn Nechemja Zalman Goldberg, rabbijn Moshe Halberstam (van Tzanz-Tschakave) en rabbijn Meir Brandsdorfer (van Toldos Avrohom Yitzchok), twee opperrabbijnen van de Edah HaChareidis.

De dayan heeft veel gepubliceerd over rabbinale onderwerpen, ook in het Hebreeuws. Daarnaast schrijft hij regelmatig artikelen voor kranten en tijdschriften, voor vakbladen en voor onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt in het voortgezet, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Regelmatig vertegenwoordigt hij het Joodse standpunt in radio- en tv-uitzendingen en in discussiefora of op lezingen.

07 maart 2013
De Tempel en de Cherubijnen
De Tempel vormde het brandpunt van G’ds heiligheid. Hoe dichter men G’ds onzichtbare troon naderde des te strenger werden eisen van reinheid en heiliging. Met name voor de Koheen gadol, de Hogepriester, golden hoge eisen van morele en rituele zuiverheid. Vanuit onze profane,...
06 maart 2013
De eerste en tweede opdrachtenreeks voor de bouw van het Tabernakel
G’d stelde Betsalel en Oholiav als de hoofdopzichters voor de bouw van het Misjkan (de Tabernakel in de woestijn) aan. Ze waren vervuld van G’ddelijke inspiratie. Het volk bracht vrijwillige gaven. Maar het werd op een bepaald moment te veel. Mosjé gaf opdracht om de donaties...
06 maart 2013
Iedereen kent zijn kwartiertje roem
Betsaleel, de architect van het Misjkan, de Tabernakel, komt alleen bij de Tabernakelbouw voor. Verderop in de Tora horen we niets meer over Betsaleel?! ”Bouw Mij een Misjkan”. Wie moest dit bouwen? Een jongen van 13. Iedereen kende zijn familie. Zijn grootvader was Choer, de zoon...
06 maart 2013
De Sjabbat en de Misjkan [Tabernakel]
Waarom werden de vele details van Sjabbat pas na de vergeving van de zonde van het gouden kalf gegeven? Reeds eerder in de Tora – in Mara – had het volk al de opdracht om Sjabbat te houden gehoord! Na Jom Kippoer kon iedereen weer opgelucht adem halen. Hun zonde was vergeven!...
06 maart 2013
Is de Tabernakelbouw geen inbreuk op G’ds eenheid?
De Tora beschrijft de bouw van de Tabernakel. G’d verbond Zich met de wereld. Maar is dit geen inbreuk op G’ds eenheid? En waarom bestaan er zoveel verschillende gradaties van kedoesja, heiligheid? Waarom mocht een onreine de Tempel niet betreden? Rabbi Chaïm van Wolozhyn...
04 maart 2013
Schoonheidsbeleving te min?
Esthetiek en Jodendom lijken elkaars tegenpolen maar zijn dit niet. Betsaleel en Aholiav, de architecten van het reizende Heiligdom in de Sinai-woestijn worden om hun artistieke kwaliteiten geroemd. De Tempelvoorwerpen waren kunststukken. Bij de bouw van de Tabernakel in de woestijn werd over de...
03 maart 2013
Verschijningsplicht in de Tempel
Tegen het einde van de Sidra staat er de opdracht om “drie keer per jaar te verschijnen voor het aangezicht van de G’d van Israël” ( 34:23 ). Vlak daarvoor en daar vlak na verschijnen allerlei losse ge- en verboden die hier totaal geen verband mee lijken te hebben. De...
03 maart 2013
Handenwassen vroeger en tegenwoordig
 “U zult een wasbekken van koper maken…en Aharon en zijn zonen zullen daaruit hun handen en hun voeten wassen” ( 30:18-19 ). Volgens Ramban (13e eeuw) vormt deze pasoek de basis voor het verplichte handen wassen ’s ochtends. Waarom hebben de Chagamiem niet...
03 maart 2013
Handen wassen? Ok, maar ook voeten wassen?
Waar komt ons handen wassen vandaan? Waarom wassen wij niet ook onze voeten, zoals bij andere geloven? Werd voetenwassen bij ons vroeger ook gedaan? De traditie wil, dat wij veel gezonder leefden dan onze omgeving omdat wij regelmatig onze handen wasten, het water zeefden op ongedierte en in...
01 maart 2013
Mogen wij mensen tellen?
Waarom moesten de Joden geteld worde n in het eerste jaar na de Exodus; G’d kende het getal toch? De volkstelling was meer voor de omgeving bedoeld. Iedereen lachte het Joodse volk uit: “Veertig dagen na het geven van de Tora maakten jullie al weer een afgodsbeeld. G’d zal...
[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [30]
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.