Tora/ Wajjikra/ Leviticus
Wajjikra
(Wajjikra/ Leviticus 1:1-5:26)
Wanneer het op Wajjikra Sjevat samenvalt met Rosj Chodesj, lezen wij voor de maftier Bamidbar 28:9-15 Het Boek Wajjikra (Leviticus) waarmee wij deze weken beginnen, is ook bekend onder de naam Torat Kohaniem - de Wetten van de...
Tsav
(Wajjikra/ Leviticus 6:1-8:36)
De Tora richt zich tot Aharon en zijn zonen om hen nog meer lessen te leren, die betrekking hebben op hun dienst. De as van het korban olah - het offer dat de hele nacht op het altaar brandt - moet daar door de kohen worden weggehaald, nadat...
Sjemini
(Wajjikra/ Leviticus 9:1-11:47)
Op de achtste dag van de inwijding van het Misjkan, brengen Aharon, zijn zonen en heel het volk verschillende korbanot (offers), zoals Mosjé hen geboden had. Aharon en Mosjé zegenen het volk. Hasjem staat het volk toe om Zijn...
Tazria
(Wajjikra/ Leviticus 12:1-13:59)
De Tora gebiedt een vrouw een korban te brengen na de geboorte van een kind. Een zoon moet op de achtste dag van zijn leven besneden worden. De Tora introduceert het verschijnsel tsara’at (vaak onjuist vertaald als melaatsheid) –...
Metsora
(Wajjikra/ Leviticus 14:1–15:33)
De Tora beschrijft de procedure voor een metsora (iemand die is aangetast door tsara'at) bij het einde van zijn isolatie. Dit proces duurt een week en brengt korbanot en onderdompeling in het mikveh met zich mee. Daarna moet een Kohen de metsora...
Acharei Mot
(Wajjikra/ Leviticus 16:1–18:30)
Hasjem instrueert de Kohaniem om de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen wanneer zij het Misjkan binnengaan. Op Jom Kippoer moet de Kohen Ğadol het Allerheiligste van het Misjkan binnengaan, nadat hij daarvoor speciale voorzorgsmaatregelen...
Kidoesjiem
(Wajjikra/ Leviticus 19:1–20:27)
Het volk wordt aangemoedigd om heilig te zijn. Vele ge- en verboden worden geleerd: Verboden : Afgoderij; het eten van offerdieren na een bepaalde tijd; diefstal en roof; het ontkennen van diefstal; valse eden; iemands eigendom achterhouden;...
Emor
(Wajjikra/ Leviticus 21:1–24:23)
De Kohaniem worden geboden om contact met lijken te vermijden, ten einde een hoge standaard van rituele zuiverheid te handhaven. Zij mogen slechts de begrafenis van zeven naaste familieleden bijwonen: vader, moeder, echtgenote, zoon, dochter,...
Behar
(Wajjikra/ Leviticus 25:1-26:2)
De Tora verbiedt ieder zevende jaar normale landbewerking in het Land van Israël. Deze „Sjabbat" voor het land wordt Sjemita genoemd. Na ieder zevende sjemita - jaar komt een vijftigste jaar, het jowel - jaar(jubel-jaar)...
Bechoekotai
(Wajjikra/ Leviticus 26:3-27:34)
De Tora belooft voorspoed aan het Joods volk, wanneer zij de geboden van Hasjem naleven. Echter, wanneer zij in gebreke blijven om te leven overeenkomstig de verantwoordelijkheid van het Uitverkozen Volk, dan zullen er zware straffen volgen. De...
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.