Tora/ Dewariem/ Deuteronomium
Dewariem
(Dewariem/ Deuteronomium 1:1–3:22)
De parasja begint aan het laatste van de Chamisjei Choemsjei Tora   - de Vijf Boeken van Tora - Sefer Dewariem . Dit boek wordt ook wel Misjnee Tora - herhaling van de Tora - genoemd, vandaar de (van het Grieks afgeleide) naam waaronder...
Waëtchanan
(Dewariem/ Deuteronomium 3:23–7:11)
Hoewel Mosjé tevreden is dat Jehosjoe'a het volk voortaan zal leiden, vraagt hij nu toch aan Hasjem of hij het Land Israël mag binnengaan, om zo de speciale mitswot van het land te kunnen uitvoeren. Echter, Hasjem weigert zijn verzoek....
Ekev
(Dewariem/ Deuteronomium 7:12–11:25)
Indien Israël zorgvuldig is met het in acht nemen van zelfs die „kleine" mitswot waar men gewoonlijk „overheen loopt", dan, zo belooft Mosjé hen, zullen zij het meest gezegende volk zijn op de hele wereld. Mosjé...
Re'ee
(Dewariem/ Deuteronomium 11:26–16:17)
Mosjé legt aan het volk de zegen voor van een spiritueel georiënteerd leven, en de vloek van een leven dat losgekoppeld werd van Hasjem. Wanneer het volk Erets Jisraël binnentrekt, moet het de bomen die voor afgoderij gebruikt...
Sjoftiem
(Dewariem/ Deuteronomium 16:18–21:9)
Mosje vertelt de Israëlieten dat het rechters en ambtenaren moet aanstellen in hun steden. Zelfs een kleine omkoopsom is ver­boden. Er mogen geen bomen geplant worden naast het altaar van Hasjem, zoals de gewoonte was van de...
Kie Tetsee
(Dewariem/ Deuteronomium 21:10–25:19)
De Tora beschrijft de enige toegestane manier waarop een vrouw, die in een oorlog is buitgemaakt, getrouwd mag worden. Wanneer een man twee vrouwen huwt, en degene van wie hij het minst houdt, baart een eerstgeboren zoon, dan wordt het recht van...
Kie Tawo
(Dewariem/ Deuteronomium 26:1-29:8)
Wanneer Bnei Jisraël in het Land Israël woont, moeten de eerste vruchten van het land naar de Tempel gebracht worden en aan de kohen gegeven worden in een ceremonie die de erkenning uitdrukt dat het Hasjem is die de Joodse historie...
Nitsaviem
(Dewariem/ Deuteronomium 29:9-30:20)
Op de laatste dag van zijn leven verzamelt Mosjé heel het volk voor een laatste inwijding. Het verbond omvat niet alleen de aanwezigen maar ook alle nog niet geboren generaties. Mosjé spoort de mensen aan om uitermate alert te zijn...
Wajelech
(Dewariem/ Deuteronomium 31:1-30)
Op de laatse dag van zijn leven gaat Mosjé van tent tot tent om vaar­wel te zeggen aan zijn geliefd volk, terwijl hij hen aanmoedigt sterk en krachtig te blijven in het geloof. Mosjé vertelt hen dat Hasjem hen steeds zal...
Ha-azinoe
(Dewariem/ Deuteronomium 32:1-52)
Bijna geheel Haäzinoe is een lied, geschreven in Tora in twee parallele kolommen. Mosjé roept de hemel en de aarde op als eeuwige getuigen voor wat er zal gebeuren als het Joodse volk zal zondigen  en niet Tora zal gehoorzamen....
Wezot Haberacha
(Dewariem/ Deuteronomium 33:1-34:12)
De zegen van de zelfkennis ... Ieder naar zijn zegen ( Dwariem 49:28 ). Chazal vertelt ons dat Ja'akov Avinoe de keets - de tijd van de uiteindelijke verlossing - aan zijn zonen wilde onthullen, maar dat het voor hem verborgen werd...
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.