Tora/ Combinaties
Wajjakheel - Pekoedei Hachodesj
(Combinaties Sjemot: 35:1-40:38)
De Maftier wordt gelezen uit Sjemot 12:1-20 Mosjé Rabbeinoe spoort Bnei Jisraël aan Sjabbat te houden en vraagt donaties voor het materiaal voor de bouw van het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij verzamelt goud, zilver,...
Tazria - Metsora
(Combinaties Wajjikra: 12:1-15:33)
De Tora gebiedt een vrouw een korban te brengen na de geboorte van een kind. Een zoon moet op de achtste dag van zijn leven besneden worden. De Tora introduceert het verschijnsel tsara'at (vaak onjuist vertaald als melaatsheid) - een...
Acharei Mot - Kidoesjiem
(Combinaties Wajjikra: 16:1-20:27)
Hasjem instrueert de Kohaniem om de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen wanneer zij het Misjkan binnengaan. Op Jom Kippoer moet de Kohen Ğadol het Allerheiligste van het Misjkan binnengaan, nadat hij daarvoor speciale voorzorgsmaatregelen...
Behar - Bechoekotai
(Combinaties Wajjikra: 25:1-27:34)
(Wanneer het geen schrikkeljaar is, zoals dit jaar, worden de parasjiot Behar en Bechoekotai altijd samen gelezen en dan wordt de Haftara van Bechoekotai gelezen.) De Tora verbiedt ieder zevende jaar normale landbewerking in het Land van...
Choekat - Balak
(Combinaties Bamidbar: 19:1-25:9)
Mattot - Masej
(Combinaties Bamidbar: 30:2--36:13)
Mosjé leert de regels en beperkingen die gelden voor een eed en voor geloften - met name ook de rol die een echtgenoot en vader speelt bij het instant houden of annuleren van een gelofte. Bnei Jisraël voert oorlog tegen Midjan ....
Nitsaviem - Wajelech
(Combinaties Dewariem: 29:9-31:30)
Eigenlijk is het geen dubbele parasja, maar in sommige jaren wordt deze parasja in tweeën gedeeld. Er is eigenlijk sprake van twee thema's in een parasja. Nitsaviem betekent 'staan'. Wij staan voor Hasjem. Tien soorten mensen worden...
Mikeets (Sjabbat Chanoeka)
(Combinaties Bereisjiet 41:1-44:17)
Het is twee jaar later.  Para'o heeft gedroomd.  Hij is ontevreden met de pogingen  van zijn raadgevers om de dromen te verklaren. De opperschenker van Par'o herinnert zich hoe Joséf zijn droom nauw­keurig verklaard...
Wajjesjev (Sjabbat Chanoeka)
(Combinaties Bereesjiet 37:1-40:23)
Ja'akov vestigt zich in het land Kena'an. Zijn lievelingszoon Joseef brengt hem onrustbarende berichten over zijn broers. Ja'akov maakt voor Joseef een mooi kledingstuk met veelkleurige strepen. Joseef wakkert de haat van zijn broeders nog verder...
Kie-Tisa (Sjabbat Para)
(Combinaties Sjemot/ Exodus 30:11-34:35 | Maftir Bamidbar/Num. 19 | Haftara Jechezkel 36:16-38)
Hasjem sprak tot Mosjé: ‘Ga naar beneden, want jouw volk, dat jij uit het land Egypte gevoerd hebt, heeft zich misdragen... zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt... Ik heb dit volk gadegeslagen en zie, het is een...
Sjabbat Rosj Chodesj
(Combinaties Maftier is Bamidbar/Num. 28:9-15)
Waarom was Rosj Chodesj de eerste mitswe die aan Israël gegeven is terwijl zij steeds nog in Mitsrajiem (Egypte) woonden? Waarom is Parasja Hachodesj zo belangrijk dat zij vooraf aan het geven van de Tora op Mt. Sinaj ging? De Zohar,...
Sjemini-Parah
(Combinaties Wajjikra/Lev. 9:1–11:47 | Maftir Bamidbar/Num. 19 | Haftara Jechezkel 36:16-38 )
Op de achtste dag van de inwijding van het Misjkan, brengen Aharon, zijn zonen en heel het volk verschillende korbanot (offers), zoals Mosjé hen geboden had. Aharon en Mosjé zegenen het volk. Hasjem staat het volk toe om Zijn...
Tsav-Zachor
(Combinaties Wajjikra/Lev. 6:1-8:36 en Devarim/Deut. 25:17)
De Tora richt zich tot Aharon en zijn zonen om hen nog meer lessen te leren, die betrekking hebben op hun dienst. De as van het korban olah - het offer dat de hele nacht op het altaar brandt - moet daar door de kohen worden weggehaald, nadat...
Tazria’-Sjabbat Hachodesj
(Combinaties Wajjikra 12:1-13:59 en Sjemot 12:1-20)
De Tora gebiedt een vrouw een korban te brengen na de geboorte van een kind. Een zoon moet op de achtste dag van zijn leven besneden worden. De Tora introduceert het verschijnsel tsara’at (vaak onjuist vertaald als melaatsheid) –...
Acharei Mot-Sjabbat Gadol
(Combinaties Wajjikra/Lev. 17:1-18:30 | Haftara Malachie 3:4-24)
Hasjem instrueert de Kohaniem om de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen wanneer zij het Misjkan binnengaan. Op Jom Kippoer moet de Kohen Ğ adol het Allerheiligste van het Misjkan binnengaan, nadat hij daarvoor speciale...
Tetsawee-Zachor
(Combinaties Sjemot/ Exodus 27:20-30:10 en Devarim/Deut. 25:17)
Hasjem zegt tegen Mosjé dat hij het Joodse volk de opdracht moet geven om zuivere olijfolie te bereiden voor de menora in het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij zegt ook tegen Mosjé dat hij moet zorgen voor de bigdei kehoena...
Wajjakheel - Pekoedei - Parah
(Combinaties Sjmot/Ex. 35:1-40:38 | Maftir Bamidbar/Num. 19)
Mosjé Rabbeinoe spoort Bnei Jisraël aan Sjabbat te houden en vraagt donaties voor het materiaal voor de bouw van het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij verzamelt goud, zilver, edelstenen, die­ren­huiden en garen, zowel als...
Wajjikra-Zachor
(Combinaties Wajjikra/ Leviticus 1:1-5:26 en Devarim/Deut. 25:17)
Het Boek Wajjikra (Leviticus) waarmee wij deze weken beginnen, is ook bekend onder de naam Torat Kohaniem - de Wetten van de Priesters. Het gaat hoofdzakelijk over de korbanot (offers) die gebracht werden in het Misjkan (Tent der...
Wajjakheel-Pekoedei
(Combinaties Sjemot: 35:1-40:38)
Mosjé Rabbeinoe spoort Bnei Jisraël aan Sjabbat te houden en vraagt donaties voor het materiaal voor de bouw van het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij verzamelt goud, zilver, edelstenen, die­ren­huiden en garen, zowel als...
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.