Tora/ Feestdagen
Pesach Sjabbat
(Feestdagen Sjemot 12:21-51)
Mosjé argumenteert dat G-d in het midden van het Volk moet blijven, ten einde te tonen dat Hij ons werkelijk heeft uitverkozen. Men voelt de unieke relatie tussen G-d en Mosjé, welke het Mosjé toestaat te spreken met G-d op de...
Pesach VIII
(Feestdagen Dwariem 14:22-16:17 | Maftir: Bamidbar 28:19-25)
Op de laatste dag van Pesach van het vierde en zevende jaar van de zevenjarige sjemita - cyclus , moet men verklaren dat werkelijk de tienden verdeeld te hebben  onder de daarvoor in aanmerking komende personen en op de voorgeschreven...
Rosj Hasjana
(Feestdagen Bereesjiet 21:1–34 & 22:1–24)
Jom Kippoer
(Feestdagen Wajjikra 16:1-34 & 18:1-30)
Tijdens het Jom Kippoer staan mn de handelingen van de Kohen hagadol centraal. Deze handelingen werd aan Aharon geschonken 'acharei mot... na de dood van de zonen van Aharon ( vs. 16:1 ). Waarom heeft Hasjem de dood van zijn zonen gekoppeld...
Soekot
(Feestdagen Wajjikra 22:26-23:44)
Sjeminie Ha’atseret
(Feestdagen Dewariem 14:22-16:17)
Simchat Tora
(Feestdagen Dewariem 33:1-34:12)
Chanoeka
(Feestdagen Bamidbar 7:1-8:4)
Shekalim
(Feestdagen Sjemot 30:11-16)
Poeriem
(Feestdagen Sjemot 17:8-16)
Hachodesj
(Feestdagen Sjemot 12:1-20)
Mosjé vertelt Par'o dat Hasjem nog een plaag over Egypte zal brengen, de dood van de eerstgeborene en dan zullen de Joden Egypte verlaten. Hasjem verhardt opnieuw het hart van Par'o, en Par'o waar­schuwt Mosjé dat wanneer hij hem...
Sjawoe'ot
(Feestdagen Sjemot 19:1-20:23 & Dewariem 14:22-16:17)
Soekot Sjabbat Chol Hamo'ed
(Feestdagen Sjemot 33:12-34:26 | Maftir Bamidbar 29:17-22)
Mosje ontvangt de loechot Rasji bewijst dat de Tora niet op een chronologische wijze gedocumenteerd is. De ‘eigel hazahav vond namelijk vóór de bouw van de Misjkan plaats. Veertig dagen op de berg Sinaj werd...
Tsav-Sjabbat Gadol
(Feestdagen Wajjikra/ Leviticus 6:1-8:36 | Haftara Malachie 3:4-24)
Hasjem instrueert de Kohaniem om de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen wanneer zij het Misjkan binnengaan. Op Jom Kippoer moet de Kohen Ğ adol het Allerheiligste van het Misjkan binnengaan, nadat hij daarvoor speciale...
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.