26 Kislew 5784 | 09 december 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
1. Het fundamenteel concept van deze beria, schepping
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 3.837 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

“De Marahal van Praag leert dat in de Komende Tijd Hasjem grote wonderbaarlijke dingen zal onthullen. Echter zullen deze alleen onthuld worden aan degene die geloven in de Waarheid toen het nog verborgen was. Alleen degene die vanuit bechirah – vrije wil – emoenah zich eigen maakt, zal deze wonderbaarlijke dingen zien!”

Om het Plan van Hasjem te doorgronden – zeker nu aan het einde van het Einde der Tijden, moeten we een oud begrip wat ooit standaard in de jesjivot werd onderwezen van stal halen. Het heet ‘hasjkavah’, wat we als 'slang' ‘hasjkove’ zullen noemen. En dan spreken wij over de hasjkove volgens de RaMCHaL.

Wat is Hasjkove? Hasjkove is de blauwdruk van Hasjem’s Plan. We geven het voorbeeld van een Architect [Hasjem] die een raam wilt maken. De tekening [blauwdruk] van het raam is hasjkove, het raam zelf is Kabbalah [diepere betekenis van de Tora; de Zohar] en de scharnier of werking van de raam is moessar [ethiek; gedragsregels]. Hasjkove is dus de beschrijving, of beter gezegd, de leer van Hasjem’s plannen en methoden van de besturing van die wereld die opgesteld zijn om de volledige schepping tot een staat van volledigheid en perfectie te brengen.

Voordat wij in deze beria – schepping – leefden, leefden wij in Olam Haba [de Toekomstige Wereld]. Olam Haba was de tijd van voor de schepping van Gan Eden. Alle zielen genoten van Hasjem’s Aanwezigheid, de Sjechinah. Het fysieke bestond toen nog helemaal niet.

Een of ander manier schaamden de zielen zich. Al dat onbeschrijfelijke goeds kregen de zielen voor niets. Tijdelijk is dat geen probleem, maar op langer termijn ontstaat er toch een vorm van schaamte. Even is het fijn om een vangnet zoals een werkeloosheidsuitkering te ontvangen, maar later ga je er toch een beetje voor schamen, want je wilt een steentje bijdragen in de maatschappij. Het is niet bekend waarom Hasjem dat gevoel van schaamte toen in onze nesjamot heeft gecreëerd. Die schaamte is ook niet de oorzaak van het probleem, maar eerder een symptoom. Onder de zielen ontstond een gevoel van ongelijkheid ten opzichte van de Kadosj Baroech Hoe. Wij waren de nemers en Hij was de Gever.

Toen kwam Hasjem met het idee om ons partners van Hem te maken, om zo ons een gevoel van een klein beetje een vorm van 'gelijkheid' te geven [wat natuurlijk niet kan]. Hasjem heeft besloten deze imperfecte wereld te scheppen. Het is een wereld van illusie en onze taak als partner zal zijn om deze weer perfect te maken. Dus Hij wilde van Olam Haba Olam Hazeh [deze wereld] maken en wij moeten Olam Hazeh weer terugbrengen naar Olam Haba.

Hoe deed Hij dat?

Dit deed Hij door Zichzelf terug te trekken en een ruimte te creëren voor een universum die door middel van tikkoen – rectificatie van Zijn terugtrekking – uiteindelijk weer terug ontwikkeld kan worden naar Olam Haba. Omdat Hasjem oneindig en perfect is en Hij Zich moest terugtrekken om ruimte voor ons te creëren, is deze universum imperfect. Om deze perfect te maken kan dat nogmaals alleen middels tikkoen. De middelen van tikkoen is: doen van mitswot [mitswot kun je alleen in deze fysieke wereld doen], tesjoeva - tot inkeer komen wanneer je in de eerste instantie kiest om geen mitswot te doen - en jissoeriem – het lijden – [wanneer Hasjem moet ingrijpen om ons weer op de goede weg van tikkoen te zetten].

Hoewel we de Toekomstige Wereld Olam Haba wordt genoemd, betekent Olam Haba letterlijk de Wereld die Kwam. Middels tikkoen kunnen we een plek verdienen in Olam Haba, die wij ooit kenden. Iets waar de zielen voor deze schepping zo naar verlangden.

Deze universum heeft Hasjem volgens een concept met tien scheppende krachten geschapen. Deze tien door Hem gecreëerde scheppende eigenschappen heten de tien Sefirot. We moeten wel goed van doordrongen zijn dat de Sefirot door Hasjem Zijn geschapen en zijn niet meer en niet minder zijn dan Zijn gereedschap om het universum te scheppen en om deze iedere seconden in stand te houden. De Schepping van het hele universum bestaat naast het concept [die we later uitwerken] uit twee basis delen: spiritueel [eisen om iets te laten bestaan] en fysiek [objecten]. Het fysieke aspect kunnen we weer opdelen in aards en hemels. Betreft het hemelse, denk dan aan de sterren en de planeten. Het aardse is alles wat onder de hemel bestaat en leeft. Het spirituele is alles waar fysieke niet te bespeuren is.

*In de transcendente wereld kennen we een aantal wezens. Zielen die in fysieke lichamen moeten functioneren en entiteiten die niet geschapen zijn om in fysieke lichamen te leven. De laatste groep is op te delen in Kochot - Krachten [dit zijn de Serafiem, Saraf, uit Jesjajahoe/Jes.6:1-2] - en Melachiem - engelen. Kochot en melachiem leven allemaal op verschillende niveaus [resp. wereld van de Beriah en wereld van de Jetsirah]. De serafiem sturen de melachiem aan en de melachiem sturen alle details in de natuur aan. Hoe?

Ieder entiteit en proces in deze wereld is gelinked aan een Koach - Kracht - en volgen een systeem besloten door de Kadosj Baroech Hoe. Om nog ingewikkelder te maken. Kochot zijn daarom de wortels van alle fysieke dingen en alles in de fysieke wereld is een afdeling of sectie en resultaat van deze Kochot [de seraf is namelijk een etymologische wortel in Kabbalah voor de G'ddelijke krachten van Sefirot. De tweede wereld, Beriah ('schepping' - G'ddelijke begrip) is de eerste onafhankelijke wortelcreatie, ook wel de wereld van de troon].

Het fysieke en het spirituele zijn dus aan elkaar verbonden en zijn als een ketting aan elkaar gelinked. Ieder fysiek entiteit [object] en proces hier op aarde staat onder toezicht van een bepaalde type malach, engel. Deze engelen hebben de verantwoordelijkheid over het in stand houden van de processen van de natuur [de eisen om iets te laten bestaan; zeg maar de natuurwetten en de uitzonderingen (wonderen)].

Dus: de Schepping bestaat uit een concept, objecten en de eisen om iets te laten bestaan [natuurwetten].

Deze Schepping, het universum, is in vier werelden op te delen:
1. De wereld van Atsiloet, de wereld van de emanatie; de wereld van de Sefirot
2. De wereld van Beriah, de wereld van de zielen, de wereld van de Serafiem, de wereld van de Troon [merkavah]
3. De wereld van Jetsirah, de wereld van de formatie [melachiem] en
4. De wereld van Asiah, de wereld van de actie [de huidige toestand waar het fysieke bestaat]
In de wereld van Beriah zit de counterpart van de Joodse nesjomme.

Wij leerden dat Hasjem deze universum volgens een concept heeft geschapen met Zijn gereedschappen de Sefirot. Wat is dat concept?

*Footnote: nadere uitleg verhouding engelen en serafiem. Koach betekent potentie. Seraf betekent branden. Uitleg is als volgt. Koach en seraf [branden] is hier een en hetzelfde. Ideeën worden bedacht in de wereld van de Kochot, wereld van Beriah [wereld van vuur], en het blijft als potentie totdat de melachiem [engelen, malach is dezelfde stam als melachah - werken] , wereld van Jetsirah, de potentie vertalen in actie, wereld van Asiah. Hierdoor wordt de potentie verwijderd uit de wereld van de potentie gebracht via de wereld van Jetsirah naar de wereld van Asiah, de wereld van actie. De Kochot leven in de wereld van de gedachten en de engelen leven in de wereld van spraak, uitdrukking en actie. 

terug

1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.