18 Kislew 5784 | 01 december 2023
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Dossier / Rabbi Sprecher
Rabbi Ephraim Sprecher,  hoofddecaan aan de Diasporajesjive op berg Tsion, was een student van Harav Yaakov Kamenetsky en Harav Gedaliah Shor (schrijver van Ohr Gedalyahu ) en kreeg zijn smicha door (charedi) Yeshivas Thora Vadaas in New York. Rabbi Sprecher was een Professor van Joodse Studies aan Touro Universiteit in New York. Toen hij alijah heeft gemaakt, hield hij jarenlang voordrachten en gaf hij onderricht joodse studies in Israël. Hij schrijft in de Joodse Pers regelmatig columns over verschillende Joodse onderwerpen en geeft regelmatig lezingen aan het OU in het centrum van Jeroesjalajiem.

De website van de rabbijn is: Rabbi Sprecher Dot Com.

Rabbi Sprecher is de directe afstammeling van Elimelech of Lizhensk, broer van Reb Zushya, beide innercircle van Maggid Rebbe Dov Ber of Mezeritch. Elimelech van Lizhensk werd als de opvolger van de Maggid beschouwd.

Bestanden / Rabbi Sprecher
Zijn de doden bewust van de levenden?
03 augustus 2009
In nagedachtenis van mijn student Baruch Naim Z"L Wanneer wij een begraafplaats bezoeken of een geliefde tijdens Yahrzeit gedenken, dan vragen wij onszelf af of de overledenen zich van ons bewust zijn. Weten zij wat wij denken, wat wij voelen? Leven zij met onze uitdagingen mee? Zien zij...
De Varkenspest/Mexicaanse Griep in de Talmoed
02 augustus 2009
Voor deze sjioer heb je het volgende nodig: DIT luisterfragment van ruim 8 minuten die je online - of na het opslaan op jouw harde schijf moet beluisteren. DEZE Dafnotitie van de Talmoed ( Taanis 21b ). LET OP : links onderin in de rechter kolom stopt deze kopie bij een...
Ajin Hara' - het Boze Oog
25 juli 2009
De Chamsa wordt door sommigen dikwijls als bescherming  tegen de Ajin Hara' gebruikt. Waar komt Ajin Hara' - het Boze Oog - vandaan? Bestaat het echt? Ajin Hara' is niet alleen een mythische concept, maar heeft ook een rationele uitleg. Wanneer een persoon in weelde baadt, dan zullen...
Invloed van de vrouw op de man
24 juni 2009
In zijn opstand tegen de autoriteit van Mosje en Aharon , werd  Qorach door Dathan, Aviram en door On, de zoon van Pelet gesteund ( Bamidbar/Num. 16:1 ). Het openingsvers van deze Sidrah is de enige plaats waar On ben Pelet wordt vermeld. In de rest van het verhaal wordt zijn naam ook niet...
Gilgoel: reïncarnatie van de zielen
21 juni 2009
Rabbi Sprecher vertelde het volgende waar gebeurd verhaal. Er was eens een man die zo erg aan toe was dat hij als een kasplantje aan machines lag om zo in leven te blijven. De dokter was een seculiere Jood en vanuit die gedachtegoed  besloot hij op een dag de machine stop te zetten omdat...
Nazireeër: heilige of zondaar?
11 mei 2009
Sjimsjon was de bekendste Nazireeër ooit De houding van de Tora ten opzichte van de Nazireeër ( nazir =gewijde) lijkt tegenstrijdig. Enerzijds noemt de Tora hem "heilig" wanneer het zegt: "Hij is heilig voor Hasjem" ( Bamidbar/Num. 6:8 ). Anderzijds moet de Nazireeër ter...
De Mystieke connectie tussen Pesach en Birkat Hachamah
12 april 2009
Birkat Hachama in Metsada Lente en Pesach brengen dezelfde boodschap van de vernieuwing, nieuwe energie en de gelegenheid voor creativiteit en productiviteit. De Tora en de natuur vormen samen een harmonieuze paar, ieder heeft zijn commentaar, zijn uitleg en de een versterkt de waarden en...
Het belang van wijn in het Jodendom
16 maart 2009
Waarom staat wijn in het Jodendom centraal? Om tot een antwoord te komen, moeten we in de Talmoed kijken. De Talmoed discussieert over het verboden vrucht in Gan Eden. In Berachot 40a en Sanhedrin 70 a-b wordt er afgevraagd om wat voor type fruit het ging. Drie opties worden gegeven:...
Is er een conflict tussen evolutie en Jodendom?
18 februari 2009
Tora en wetenschap zijn absoluut met elkaar te verenigen. Jodendom dringt er op aan dat het bestaan van de wereld niet het resultaat is van een blinde kansberekeningen maar een doordachte daad van het scheppen. Het Jodendom laat wél ruimte over hóe de schepping verlopen is en...
Gelukkig zijn in moeilijke tijden
26 november 2008
Hoe kunnen wij van onze zorgen en angsten ontsnappen wanneer wij worden geconfronteerd met een wereldwijde financiële crisis en terrorisme? De   RaMBaM  stelde in Sefer Hanhagat Haberi'oet dezelfde vraag. In dit medische boek staan talrijke psychosomatische ziekten en ook...
pagina 13 / 15 [1]      «      11   |   12   |   13   |   14   |   15      »      [15]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.