25 Kislew 5782 | 28 november 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
De mythe van de gematigde reactie
Publicatiedatum: zondag 27 augustus 2006 Auteur: ilonia | 1.760 keer gelezen
Chamas, Libanon en Chizballah, Iran, Terrorisme, Gaza, Yesha - Westbank, Gush Katif, Mythen, Verenigde Staten, Syrië, Ariel Sharon, Ilonia »

Met onwettige aanvallen over Israël's internationaal erkende grenzen, gijzelingen van militairen en een onophoudelijke regen van raketten op Israël's belangrijke steden, is de Israëlische defensiestrijdkracht uiteindelijk in actie gekomen. Dit na maanden van “terughoudendheid”, waar de wereldleiders hen momenteel toe oproepen. De tijd voor “terughoudendheid” is allang voorbij. Juist door Israël's compromissen, pogingen tot verzoening en terughoudendheid zijn de Hamas, Hezbollah en hun ware meesters, Iran en Syrië, gaan geloven dat “nu” de tijd gekomen is om Israël aan te vallen en te vernietigen.

Telkens als Israël eenzijdig land “voor vrede” gaf, zoals in Zuidelijk Libanon en Gaza, eisten de terroristen het als hun overwinning op. Hamas gebruikte deze bewering om winnaar van de verkiezingen te worden in de Westbank en Gaza. Hezbollah heeft dezelfde bewering gebruikt om een massieve kracht te worden die nu krachtiger is dan het leger van Libanon.

Elk compromis dat Israël heeft gemaakt om vrede met de Palestijnen en de omringende Moslimnaties te maken is beloond met meer terrorisme.
De -in feite- leiders, Hamas in Gaza en de Westbank en Hezbollah in Libanon hebben gezworen om de “Zionistische Entiteit" te vernietigen (men weigert Israël als staat te noemen). Hun handvest verkondigt zelfs dat hun basis voor bestaan de vernietiging van Israël is. Ze hebben een gigantisch arsenaal van raketten en wapens opgebouwd. Ze hebben een opgeleid en goed uitgerust leger binnengesmokkeld. In recente weken, hebben ze steeds grotere aantallen meer dodelijke raketten met grotere reikwijdte gelanceerd.

Hamas heeft de belangrijkste brandstofhaven van Ashkelon geraakt. Hezbollah heeft nu herhaaldelijk de derde grootste stad in Israël, Haifa getroffen, en vele burgers gedood of verwond. Ze hebben een andere belangrijke stad, Tiberius, meerdere keren geraakt en ernstige schade en slachtoffers veroorzaakt. De leider van Hezbollah heeft er ook voor gewaarschuwd dat hij Israël met chemische en biologische kernkoppen kan raken die Tel Aviv en Jeruzalem kunnen bereiken.

De echte leiders en de leveranciers van deze terroristen, Iran en Syrië, hebben ervoor gewaarschuwd dat als Israël Syrië aanvalt, zij “onvoorstelbare vernietiging van de ‘Zionistische Entiteit’ zullen veroorzaken.”

Zoals ik herhaaldelijk heb gewaarschuwd bij vele gelegenheden, begrijpt het Westen, in het bijzonder de leiders van Verenigde Staten, de fundamentele Islam niet – volgens Koran en de Islamitische geschiedenis de enige ware uitdrukking van de Islam. Gebaseerd op deze zelfde bronnen worden zogenaamde “gematigde Moslims” als afvallig gezien door de fundamentalisten. Voor de wereld is het tijd om wakker te worden. Moslims begrijpen slechts één taal, "overweldigende macht en de wil om die te gebruiken.” De fundamentele Islam zien vriendelijkheid, compromissen en verzoening als zwakte en tekortkoming van de wil om te vechten om te overleven. Zij zien het als teken dat het tijd is om hun slag te slaan.

Er is hier een nog grotere kwestie. Ik geloof dat God Israël een wonderbare overwinning gaf in de Zesdaagse Oorlog van juni 1967. God gaf Israël het land terug dat hij hen als eeuwig bezit had beloofd. Hij deed precies op het beloofde moment – in de tijd dat Hij hen van hun tweede diaspora terugbracht.

Echter eerder dan hun eigen Bijbel te geloven, begonnen de Israëlische leiders aan werelddruk te bezwijken in plaats van de beloften van God te geloven. Stuk bij beetje gaven Israëlische leiders Moslim overweldigers, die op hun vernietiging uitwaren, land dat de God wonderbaarlijk aan hen had hersteld.

Het is belangrijk om op te merken dat elke Israëlische leider die hiervoor verantwoordelijk was tragische einden kenden. Menachem Begin, die Sinaï weggaf, trad af in schande in 1983, stervend in afzondering in 1992. Yitzhak Rabin, verantwoordelijk voor het in beweging zetten van het rampzaligste compromis – het Oslo-accoord - , werd vermoord. De vroegere generaal, Ariel Sharon, verraadde de Joodse kolonisten in Gaza die hij had aangemoedigd om zich daar te vestigen en gaf Gaza weg. Hij leed aan een catastrofale beroerte waarvan hij niet zal herstellen.

Israël is nu in de gevaarlijkste positie sinds het oprichten van de Staat. Ik geloof dat het komt doordat zij geprobeerd hebben om vrede met een vijand te sluiten die openlijk verklaart dat hun uiteindelijk doel de vernietiging van Israël is. En wat nog belangrijker is, ik geloof dat deze ramp gebeurt omdat Israëliërs hun eigen profeten niet hebben geloofd en gevolgd. De god van Israël, in soevereine genade, heeft gezworen dat deze wonderbaarlijk van de voorspelde tweede wereldwijde diaspora herstelde Staat nooit opnieuw totaal vernietigd zal worden.

Ik vrees voor mijn land (Verenigde Staten, red.) en zijn leiders. Als wij Israël blijven dwingen om land weg te geven en een twee-staten oplossing goedkeuren waarvan elke gezonde persoon kan zien dat het nooit zal werken, zal God de Verenigde Staten oordelen. Wij zullen 's nachts vallen wanneer het oordeel van God komt. God heeft de nakomelingen van Abraham gezworen “Ik zal zegenen wie u zegenen, en vervloeken wie u vervloekt.” Die Goddelijke eed is nooit herroepen. De opkomst en de val van naties en wereldrijken kunnen teruggeleid worden aan God, die deze eed houdt. De Verenigde Staten moeten niet de andere wereldleiders volgen en eisen dat Israël slechts een "gematigde en evenwichtige reactie" geeft op de wreedheden die Iran, Syrië en hun Hamas en Hezbollah zonder provocatie hebben toegebracht aan Israël. Als Israël deze terroristenorganisaties nu niet totaal vernietigt, zullen zij het eindeloze geweld en lijden onder ogen zien.

Moge de God van Israël Israël verdedigen en de ogen openen van velen.

Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.