11 Chesjwan 5782 | 17 oktober 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Het Libanese verzet
Publicatiedatum: donderdag 31 augustus 2006 Auteur: ilonia | 1.564 keer gelezen
Libanon en Chizballah, De Libanonoorlogen, Nazi's, Ilonia, Staakt-het-vuren, islamitische fascisme »
"Als het verzet in dit huis zat, waarom beschoten ze dan dat aan de overkant?", verzuchtte een inwoner van het Libanese dorp Aita al Shaab, van waaruit Hezbollah op 12 juli twee Israëlische soldaten had gekidnapt. Het hele dorp - althans dat wat de Belgische cameraploeg ons liet zien - was aan puin geschoten. De Libanees vertelde enthousiast dat 'Hezbollah in ieder huis en hart is' en alleen de inwoners het verschil kennen tussen Hezbollah strijders en gewone burgers. "Hier werden de Joden afgeslacht" vervolgde hij trots, wijzend op een veldje. "We hebben gewacht tot ze samenkwamen en ze toen beschoten". "Hier in het dorp zijn weinig neutrale burgers", zo besloot de commentaarstem, "maar is dat niet normaal in een oorlog?"

Niet normaler dan dat de vijand, alvorens te schieten, niet eerst netjes aan de bevolking ('de enigen die het weten') komt vragen of men Hezbollah strijder of burger is, zou ik zeggen. Het gemak waarmee Libanese burgers praten over de verschrikkelijkste oorlogsmisdaden van Israël dat hun huizen heeft verwoest, om vervolgens in een adem door vol trots te vertellen over de heldendaden van het verzet, is mij vaker opgevallen. Natuurlijk, men is kwaad op Israël, maar de hele beschuldiging van oorlogsmisdaden is gebaseerd op de notie dat Israël onschuldige Libanezen trof, die niks met Hezbollah te maken hebben en het ook niet kunnen helpen dat die zich in hun dorpen schuilhielden en van achter hun huizen raketten afvuurden. Wanneer de bewoners Hezbollah steunen, en haar toegang en schuilplaatsen verlenen in hun dorpen van waaruit zij Israëlische burgers aanvalt, en juichen bij iedere raket die doel treft, zijn zij geen onschuldige burgers meer. In Netwerk vertelde deze week een psychologe over de psychische hulp die zij biedt aan de slachtoffers in Shi'itsche wijken van Beiroet. Ze vertelde, nadat ze betoogde dat Israël in deze oorlog alle grenzen had overschreden, trots dat de bevolking erg veerkrachtig is, en dat het feit dat Hezbollah een overwinning heeft behaald ze helpt om met opgeheven hoofd de boel weer op te bouwen. Zij werkte overigens nauw samen met de Hezbollah, die een leidende rol heeft in de wederopbouw en hulpverlening.

Een basis les in de psychologie is volgens mij om de consequenties van je daden te accepteren. Ik gun de Libanezen hun trots en veerkracht van harte, maar ik gun de Israëli's een rustige noordgrens, iets wat niet voor de Hezbollah en hun aanhangers geldt. Bijna alle Libanezen die we op televisie zien staan vierkant achter de Hezbollah, zowel achter haar tactieken (Israëlische burgers vanuit Libanese dorpen, vaak direct naast of achter huizen, beschieten), als haar doel om Israël te vernietigen (of om te vormen tot een Islamitische of Palestijnse staat), maar schreeuwen vervolgens moord en brand als Israël terugslaat. Hoewel ik het ermee eens ben dat sommige bombardementen onnodig wreed waren en weinig strategisch nut hadden, is Israëls doel niet om Libanon tot een Joodse staat om te vormen of te bezetten, of om zoveel mogelijk Libanese burgers te treffen. Zij had als doel om de Hezbollah van haar noordgrens te verdrijven, en liefst geheel te vernietigen.

Een wapenstilstand wordt doorgaans gesloten nadat een van de partijen zich overgeeft of als beiden tot vrede willen komen, wat tijdens het vechten wat moeilijk gaat. Het is niet gebruikelijk dat de sterkere partij een staakt-het-vuren accepteert zodat de zwakkere zich kan hergroeperen en -bewapenen voor de volgende ronde, zeker niet als die er op uit is om de sterkere te vernietigen. Het is allerminst gebruikelijk dat de zwakkere partij vervolgens de overwinning claimt, maar tegelijkertijd de sterkere ervan beschuldigt te hard te hebben toegeslagen.

Hezbollah heeft er geen blijk van gegeven vrede te willen sluiten en Israëls bestaansrecht te accepteren. Verschillende berichten wijzen erop dat zij zich al aan het herbewapenen is. Volgens mij heeft Israël conform het oorlogsrecht alle recht hiertegen op te treden. Voor de duidelijkheid, dit is waar Hezbollah voor staat en wat hun 'verzet' inhoudt:
"It is an open war until the elimination of Israel and until the death of the last Jew on earth." (Hezbollah statement, 1992)
Vertaald: Dit is een open oorlog totdat Israel en de laatste jood op aarde is vernietigd.

"The Jews invented the legend of the Nazi atrocities... Anyone who reads the Qur'an and the holy writings of the monotheistic religions sees what they did to the prophets, and what acts of madness and slaughter the Jews carried out throughout history... Anyone who reads these texts cannot think of co-existence with them, of peace with them, or about accepting their presence, not only in Palestine of 1948 but even in a small village in Palestine, because they are a cancer which is liable to spread again at any moment." (April 9, 2000)

Vertaald: De joden hebben de legende van de Nazi wreedheden uitgevonden… Een ieder die de Koran en de heilige geschriften van het monotheisisch religie ziet en wat zij de profeten hebben aangedaan en wat voor waanzinige daden en slachtingen de joden hebben uitgevoerd door de geschiedenis heen… Een ieder die deze teksten leest kan niet in een co-existentie met hen of vrede met hen of maar hun aanwezigheid accepteren niet alleen in Palestina van 1948, maar zelfs niet in een klein dorp in Palestina, omdat zij een kanker zijn dat aansprakelijk is om op ieder moment te spreiden.

"Throughout history, the Jews have been Allah's most cowardly and greedy creatures. If you search the entire face of the Earth, you will find no one more miserly than the Jews, or more greedy." (Sept. 28, 2001)

Vertaald: Door de geschiedenis heen zijn de joden allahs meest lafaards en gulzig schepsels. Als je over de gehele wereld onderzoekt dan zal je de joden het meest vrekkig en gulzig vinden.

We moeten eens af van het romantische beeld van de dappere verzetsstrijders tegen het machtige en wrede Israël, en Hezbollah zien voor wat zij is: een genocidale islamofascistische beweging, die de burgerbevolking als menselijk schild gebruikt, en hen nu helpt opbouwen wat niet vernietigd was als Hezbollah Israël niet had aangevallen op 12 juli.
Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.