12 Niesan 5780 | 06 april 2020
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Het VN-circus strijkt in Libanon neer
Publicatiedatum: vrijdag 08 september 2006 Auteur: Franklin ter Horst | 1.425 keer gelezen
Libanon en Chizballah, De Libanonoorlogen, Verenigde Naties, Amnesty International »
Nasrallah’s kinderleger

Volgens de grote baas van de VN Kofi Annan, krijgen zijn troepen in Libanon een ‘stevig mandaat’. Maar wat de 15.000 zwaarbewapende VN- troepen daar precies gaan doen, is voor velen nog een raadsel. De ontwapening van Hezbollah is onderdeel van de resolutie 1701 van de VN-veiligheidsraad, maar wat zegt Kofi Annan: “het is in ieder geval uitgesloten dat Hezbollah met geweld wordt ontwapend. De VN –troepen gaan er niet naar toe om Hezbollah te ontwapenen, laten we daar duidelijk over zijn”. Wat ook niet tot de opdracht behoort is het onderscheppen van wapenzendingen uit Syrië en Iran, dat zegt Unifil commandant generaal Alain Pellegrini. Hierop mag alleen een uitzondering worden gemaakt wanneer de Libanese regering daar om vraagt, maar dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Inmiddels is deel van de terroristen die door het Israëlische leger uit zuid Libanon zijn verdreven, daar met wapens en al teruggekeerd, samen met 8500 Libanese troepen en Libanese burgers. Volgens Resolutie 1701 is dit niet toegestaan, toch is er niet ingegrepen, noch door de reeds aanwezige Unifil-militairen, noch door de Libanese regering.

Gesteund door de dictatoriale regiems in Iran en Syrië en met medeweten van Kofi Annan’s troepen in Zuid Libanon en de Libanese regering, heeft Hezbollah ongestoord een staat binnen een staat kunnen opbouwen. De Partij van Allah is geen verzetsgroep maar een moorddadige terreurgroep, een gewapende arm van Iran, geïnfiltreerd in de Libanese samenleving. Het is net als de ‘Palestijnse’ doodscultuur, Syrië, Iran en anderen, een religieuze kopie van het nazisme. Ze verheerlijken totalitair leiderschap en begeestigen de massa met parades, wapens, vlaggen en kreten dat ze Israël van de wereldkaart willen verwijderen. Het primaire doel van Hezbollah is niet het beëindigen van wat men ‘de bezetting van Palestina door de zionisten’ noemt, maar het uitroeien van het Joodse volk. De New York Times publiceerde op 23 mei 2004 een uitspraak van Hezbollah leider Nasrallah waarin deze zei: “Wanneer alle joden zich in Israël verzamelen, bespaard ons dat de moeite ze wereldwijd te achtervolgen”. Hitler maakte gelijksoortige bedreigingen in Mein Kampf, maar ze werden op grote schaal genegeerd. Vandaag zijn het de moslimfascisten die het Joodse volk willen uitroeien.

De VN troepen hebben sinds haar installering in het zuiden van Libanon in 1978 bewezen bijzonder ineffectief te zijn. Unifil is officieel neutraal, maar daar blijkt in de praktijk helemaal niets van. De troepen hebben nooit iets ondernomen tegen de terreur van Mohammeds volgelingen jegens Israël. Gedurende de laatste gevechtshandelingen tussen het Israëlische leger en Hezbollah, heeft Unifil de Israëlische troepen in groot gevaar gebracht door dagelijks de troepenbewegingen, locaties en militaire uitrusting van Israël in kaart te brengen en deze gegevens vervolgens op internet te zetten. Unifil heeft zich hiermee volledig ten dienste van Hezbollah gesteld. De informatie was soms maar 30 minuten oud en dus uitermate belangrijk voor de terreurbeweging. Zo berichtte Unifil op 25 juli: “Gisteren en gedurende de laatste nacht heeft het IDF zich in de regio Marun al Ras, aanmerkelijk versterkt met tanks, bulldozers en infanterie”. Unifil gaf daarbij exact de locaties aan en in welke richting de troepen zich bewogen. Kofi Annan’s troepen publiceerden niets over de locaties van Hezbollah, noch over hun bewapening of raketlanceerinstallaties, terwijl ze er als het ware, met de neus bovenop zaten.

Annan die openlijk pro-Arabisch is, presenteert zich nu als de grote man achter het staakt-het-vuren. Hij benadert de leiders van Israël alsof het een stel kwajongens betreft door hen te dicteren wat ze wel en wat ze niet mogen doen. In een brief roept hij de Israëlische regering op eventuele provocaties van Hezbollah te negeren en schrijft verder dat Israël alleen mag reageren uit zelfverdediging en in overleg met hem. Hij heeft gedreigd onmiddellijk de Veiligheidsraad bijeen te roepen, wanneer Israël zich niet aan resolutie 1701 houdt. Iets dergelijks is niet aan Libanon opgedragen en al helemaal niet aan Nasrallah’s terreurgroep. Kofi Annan praat als een Arabische leider met immer bizarre veroordelingen aan het adres van Israël en een eindeloze tolerantie voor de doodsculturen die Israël willen vernietigen. Het staakt-het-vuren komt terreurleider Nasrallah niet slecht uit, het geeft hem de mogelijkheid zijn gewelddadige volgelingen die het leven verachten, te herbewapenen, terwijl Israël aan banden is gelegd onder internationale druk van een resolutie die rammelt aan alle kanten. “Wij bewapenen ons voor de volgende gevechtsronde” aldus Muhammed Abdulla Sif al-Din, vertegenwoordiger van Hezbollah in Iran. Volgens Al-Din heeft hun leider Hassan Nasrallah een strategisch plan ontwikkeld voor de volgende gevechtsronde tegen Israël. Israël zegt over bewijzen te beschikken dat Syrië en Iran al weer druk doende zijn de terreurgroep opnieuw met allerhande wapens te bevoorraden. Daarnaast schatten militaire bronnen dat Hezbollah nog steeds over circa 10.000 raketten beschikt voor de korte en middellange afstand. Het Egyptische weekblad Roz al-Yusuf schrijft dat Hezbollah 2000 kinderen heeft gerekruteerd in de leeftijd van 10-15 jaar. Zij worden getraind door een groep genaamd de Mahdi Verkenners een organisatie die is verbonden met Hezbollah. Deze ‘verkenners’ leren de kinderen de basisprincipes van de Shi’itische en Hezbollah ideologie. De eerste les die zij krijgen gaat over de vernietiging van Israël en dat blijft als een rode draad door de hele opleiding lopen. De kinderen marcheren mee op de jaarlijks gehouden Jeruzalem Dag. Er lopen zelfs groepen kinderen mee in de leeftijd vanaf vijf jaar, gekleed in militaire uniformen, die slogans roepen als: “wij zijn jullie soldaten, Hezbollah."

Op de donorconferentie in Zweden is 731 miljoen euro toegezegd voor de wederopbouw van Libanon op korte termijn. De zestig aanwezige landen en hulporganisaties hebben in totaal 930 miljoen euro beschikbaar gesteld aan een regering die net als de VN, mede verantwoordelijk gesteld kan worden voor de ontstane gevechtshandelingen. De Libanese regering heeft "willens en wetens" toegestaan dat moorddadige terroristen zich hebben kunnen vestigen in hun land. Terwijl ze de ontstane crisis en de daarop volgende verwoestingen over zichzelf hebben afgeroepen, krijgen ze 930 miljoen euro van de wereldgemeenschap cadeau. En wat krijgt Israël, tot dusver helemaal niets!

Terwijl Hezbollah de laatste ronde gewelddadigheden is begonnen, en met haar raketbeschietingen op Israël, een catastrofe over Libanon heeft gebracht, wordt Israël door Amnesty International van buitensporige aanvallen en van oorlogsmisdaden beschuldigd.“Het bewijs neigt er sterk naar dat de vernietiging van elektriciteitscentrales, waterwerken en belangrijke transportmiddelen voor humanitaire hulp onderdeel was van een militaire strategie” aldus Amnesty en noemt de aanname van Israël dat de aanvallen op de infrastructuur van Libanon wettig waren, ‘duidelijk verkeerd’. Terwijl Hezbollah alle regels van de conventie van Geneve heeft geschonden door burgerdoelen met raketten te bestoken enkel en alleen om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken -absoluut verboden door het volkenrecht - richt de aandacht van deze organisatie zich slechts op de acties van Israël. De Conventie van Geneve gebiedt de grootst mogelijke bescherming van de burgerbevolking. Maar dat is blijkbaar in dit geval alleen van toepassing op de Libanese bevolking en niet op de burgers van Israël.

Hezbollah mag van Amnesty alle mensenrechten aan haar laars lappen, de Libanese bevolking als menselijk schild gebruiken en zich zonder enige consequentie schuldig maken aan oorlogsmisdaden. Israël heeft er juist alles aan gedaan het aantal burgerslachtoffers te minimaliseren, door ze vooraf te waarschuwen. Israël is bovendien deze ronde van gevechten niet begonnen. Amnesty zit constant op het vinkentouw om daar waar mogelijk, Israël te demoniseren. Hezbollah blijft in het rapport van Amnesty volledig buiten schot. Gedurende de gevechtshandelingen heeft Hezbollah 3970 raketten op Israël afgevuurd, zijn er 117 Israëlische soldaten omgekomen en 39 Israëlische burgers. Zijn er 5000 gewonden gevallen en 12.000 huizen verwoest. Al deze feiten worden door Amnesty verzwegen.

De afschuwelijke slachtpartijen van moslims onderling waarbij ze elkaar in naam van hun god en profeet, in gruwelijkheden naar de kroon steken zoals dagelijks in Irak te zien is, laten nog eens zien waar Israël al jaren mee te maken heeft. Israël heeft immer uiterst terughoudend gereageerd op de terreur van het PA-regiem en de eindeloze provocaties van Hezbollah. De Joodse staat strijd constant voor haar eigen voortbestaan, maar moet zich continu verdedigen tegen de leugenachtige media die de wereldburgers op een schandalige manier manipuleren, en de met Israëls vijanden heulende Verenigde Naties.

Hassan Nasrallah de leider van de Partij van Allah, is een maatje van de Iraanse leider ‘Mahdi’ Ahmadi Nejad, de ‘kop van de slang’ die binnen afzienbare tijd de middelen zal bezitten zijn apocalyptische visioenen ten uitvoer te brengen. Allen die collaboreren met deze Islamfascisten, staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Zij steunen deze hedendaagse versie van het Nazisme. Beter is het vastberaden voor Israëls bestaansrecht te strijden en door Gods onfeilbare woord te blijven verdedigen. Op die manier zal de Bijbelse God de ware gelovige door het leven begeleiden. Bijbelgetrouwe gelovigen en Israël horen onafscheidelijk bij elkaar.
Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.