12 Niesan 5780 | 06 april 2020
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Amnesty wordt wakker
Publicatiedatum: donderdag 14 september 2006 Auteur: crashit | 2.220 keer gelezen
Libanon en Chizballah, Terrorisme, De Libanonoorlogen, Amnesty International »
PERSBERICHT
14 september 2006 - Door opzettelijk Israëlische burgers aan te vallen heeft Hezbollah tijdens het recente conflict ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht begaan, die neerkomen op oorlogsmisdaden, zo blijkt uit een rapport dat Amnesty International vandaag publiceert.

Deze bevindingen, in combinatie met een eerdere publicatie van de organisatie over aanvallen door Israël op Libanese burgerlijke infrastructuur, geven aan dat een volledig en onpartijdig VN-onderzoek nodig is naar schendingen die door beide partijen in het conflict begaan zijn.

Tijdens het conflict, dat ruim een maand duurde, vuurde Hezbollah bijna 4.000 raketten af op noord-Israël. Daarbij werden 43 burgers gedood, 33 mensen ernstig verwond en werden honderdduizenden burgers gedwongen hun toevlucht te nemen tot schuilkelders of om te vluchten. Ongeveer een kwart van alle raketten werden direct afgevuurd op woongebieden, waaronder ook raketten gevuld met duizenden metalen balletjes.

Tijdens ontmoetingen met Amnesty International voerde Hezbollah aan dat de raketaanvallen op noord-Israël een vergelding waren voor Israëlische aanvallen op burgers in Libanon met de bedoeling om deze aanvallen te stoppen.

‘De schaal van de aanvallen van Hezbollah op Israëlische steden en dorpen, de niet-onderscheidende aard van de gebruikte wapens en de verklaringen van de leiders die hun intentie om burgers te treffen bevestigen, maken het overduidelijk dat Hezbollah het oorlogsrecht heeft geschonden,’ zei Irene Khan, Secretaris-Generaal van Amnesty International. ‘Het feit dat Israël ook ernstige schendingen heeft begaan kan schendingen door Hezbollah nooit rechtvaardigen. Burgers mogen niet de prijs betalen voor onwettig gedrag van beider zijde.’

Het rapport, Under fire - Hizbullah's attacks on northern Israel, is gebaseerd op onderzoek in Israël en Libanon in het veld, interviews met slachtoffers, officiële verklaringen, discussies met Israëlische en Libanese regeringsfunctionarissen en hoge functionarissen van Hezbollah.

Het rapport van Amnesty International bevat bewijzen van het afvuren van zo’n 900 Katjoesja-raketten op woongebieden in noord-Israël. Dit is een duidelijke schending van het internationaal rechtsbeginsel dat onderscheid gemaakt moet worden tussen burgerdoelen en militaire doelen.
Het gebruik door Hezbollah van Katjoesja-raketten gevuld met metalen balletjes, ontworpen om zoveel mogelijk dood en verwonding te veroorzaken. Eén van deze raketten doodde acht spoorwegwerkers.

Verklaringen van Hasan Nasrallah en andere Hezbollah-leiders dat de organisatie burgerdoelen wilde aanvallen uit vergelding, waarmee het verbod op directe aanvallen op burgers werd geschonden evenals het verbod op vergelding tegen burgers.
De vlucht van burgers uit noord-Israël en het bestaan van schuilplaatsen, waardoor is voorkomen dat er meer doden vielen dan de 43 geregistreerde omgekomen burgers.

“In het conflict tussen Hezbollah en Israël is het lijden van burgers aan beide zijden herhaaldelijk genegeerd. De verantwoordelijken zijn tot dusver niet ter verantwoording geroepen. Als we willen dat het respect voor oorlogsrecht serieus genomen wordt dan is gerechtigheid dringend nodig. Dat betekent dat degenen die oorlogsmisdaden begaan moeten worden berecht en dat er compensatie komt voor de slachtoffers,” zei Irene Khan.

Amnesty International roept op tot een volledig, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek op korte termijn door de Verenigde Naties naar de schendingen van internationaal humanitair recht door beide partijen van het conflict. Daarbij zou met name onderzocht moeten worden welk impact het conflict gehad heeft op de burgerbevolking. Het onderzoek zou gericht moeten zijn op het ter verantwoording roepen van individuele overtreders voor misdaden volgens internationaal recht en om te verzekeren dat slachtoffers volledig gecompenseerd worden.

Andere aspecten van de oorlog, waaronder beschuldigingen dat Hezbollah Libanese burgers als schild heeft gebruikt, en Israëlische aanvallen die tot hoge aantallen burgerdoden hebben geleid, zullen in toekomstige publicaties behandeld worden.

Het rapport Israel/Libanon-Delibarate destruction or “collateral damage?"-Israeli attacks on civilian infrastructur verscheen op 23 augustus 2006.
Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.