25 Kislew 5782 | 29 november 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
PA veracht 'leven'
Publicatiedatum: zondag 24 september 2006 Auteur: ilonia | 1.631 keer gelezen
Chamas, Terrorisme, Gaza, Yesha - Westbank, Palestijnse Autoriteit [PA], Ilonia »
Een recent opinie onderzoek in de PA-gebieden onder personen van 18 jaar en ouder, laten een toenemende radicalisering zien en een stijgend aantal voorstanders voor terreuraanslagen tegen Israël. Alle haat, moord en doodslag heeft ze niets dan ellende gebracht, maar desondanks gaan ze door op de doodlopende weg die door voormalig aartsterrorist Yasser Arafat is ingezet. In een artikel in de New York Sun op 7 juli, heeft de Arabische journalist Youssef Ibrahim een scherpe veroordeling uitgesproken aan het adres van het PA–regiem. Hij roept de ‘Palestijnse’Arabieren op wakker te worden en terug te keren naar de realiteit en te stoppen met het voortdurend najagen van hun fantasieën over het vernietigen van Israël, terwijl hun kinderen onnodig lijden in het moeras van ongeletterdheid. “De oorlog tegen Israël is over, jullie hebben verloren. Keer terug naar de onderhandelingstafel in belang van jullie toekomst en dat van jullie kinderen. De ‘Palestijnse’gemeenschap en de lokale economie liggen in puin waardoor er nauwelijks hoop is voor de komende generaties. Jullie kinderen groeien op met een voorliefde voor rituelen en de zelfmoorddood. Iedere dag moeten jullie bedelen voor je dagelijks brood, terwijl jullie criminele moslimfundamentalistische Hamas regering de oorlog blijft propageren met geen enkele kans om die te winnen. Voordat Hamas aan de macht kwam was het PLO chef Yasser Arafat, de leermeester van Mahmoud Abbas, de huidige leider die onderdrukking praktiseerde. Arafat heeft jullie een rekening gepresenteerd van –meer pijn, grote corruptie en miljoenen diefstal –terwijl jullie kinderen spelen in de open riolen van Gaza” aldus Ibrahim.

Ibrahim’s opmerkingen wijken af van de traditionele lijn waarin Israël de schuld in de schoenen wordt geschoven van alle ellende en de hopeloze situatie waarin de ‘Palestijnse’ burgers in Samaria, Juda en Gaza zich bevinden, terwijl ze meer geld van het Westen hebben ontvangen dan welke andere bevolkingsgroep ter wereld ook. Europa, de Verenigde Naties en de hele internationale anti-Israël lobby, kan verweten worden aan deze ellende te hebben meegewerkt door het terreurregiem van wijlen Arafat met alle middelen te steunen en eveneens dat van zijn opvolger Mahmoud Abbas. Arafat, de massamoordenaar die van de wereldleiders op het grote wereldtoneel mocht acteren als meneer de ‘president’ van het ‘Palestijnse’volk. De man die in zijn eigen rijk slechts heeft gewerkt aan dood en vernietiging en als volkssport nummer 1 kinderen heeft gehersenspoeld om zelfmoordenaar te worden en zich op te blazen tussen onschuldige Israëlische burgers.

Ook onderling nemen de gewelddadigheden onder de ‘Palestijnen’ toe. Schietpartijen tussen verschillende ‘Palestijnse’ terreurgroepen zijn praktisch aan de orde van de dag. Ook gaat het executeren van vermeende ‘collaborateurs’ onverminderd door terwijl het immense PA-politieleger geen vinger uit steekt om deze barbaarse moordpartijen te voorkomen. Op 13 augustus is opnieuw een ‘Palestijn’ die is beschuldigd van collaboratie, op een plein in de terreurstad Jenin voor het oog van honderden toeschouwers door vijf leden van de Islamitische Jihad vermoord. Naar verluid zou het slachtoffer, de 22-jarige Bassem Maalah, voor de Israëlische veiligheidsdienst hebben gewerkt en informatie hebben verschaft waardoor twee terroristen door Israël zouden zijn gedood. Journalisten worden openlijk op straat aangevallen, hun films gecontroleerd en wanneer daar iets op staat wat de ‘heren ‘niet bevalt, wordt hen alles afgenomen en worden ze geslagen. Ook dit gebeurt onder de ogen van de PA-politie zonder dat er wordt ingegrepen.

Op 27 augustus werden in Gaza twee journalisten door hun ‘Palestijnse’ ontvoerders vrijgelaten nadat zij onder dwang van een geweer, waren gedwongen zich tot de islam te bekeren. Zelfs een anonieme woordvoerder van de terreurbeweging Hamas, kritiseerde op 25 juni op tv-zender Al-Jazeera, de anarchie, de corruptie in Gaza en stelde de PA -gemeenschap daarvoor verantwoordelijk en niet zoals men dat gewoonlijk doet, de Israëlische overheid. Hij veroordeelde ook de dagelijkse raketbeschietingen op Israël, die zoals hij zei, meer kwaad dan goed doen. Hij sprak van moord en doodslag in Gaza-stad terwijl de politie geen hand uitsteekt. Kinderen lopen met geweren rond en ‘Palestijnen’ vermoorden elkaar onderling. Hij noemde Gaza een vuilstortplaats waar het overal stinkt en waar de overheid apathisch aan de zijlijn toekijkt. Er vindt een enorme uittocht plaats naar het buitenland van wat men de intellectuelen noemt. “Een ieder die de mogelijkheid heeft te vertrekken, die vertrekt”.

De in Damascus zetelende Hamasleider Khaled Mas’hal heeft een boodschap naar Gaza gestuurd waarin hij heeft gedreigd zijn ondergeschikte, de PA-premier Ismail Haniye te laten liquideren wanneer deze akkoord gaat met een eenheidsregering. “Wanneer hij het lef heeft een overeenkomst met Fatah te ondertekenen waarin niet is opgenomen ‘het Recht op Terugkeer’ en het continueren van terreur, zijn lichaam gedumpt zal worden in een sloot langs de weg”. Dit soort uitspraken maken nog eens duidelijk dat de wereld hier met een doodscultuur te maken heeft. De gesprekken tussen PA- leider Mahmoed Abbas, alias Abu Mazen en Haniye, zijn nadien plotseling opgeschort.

De Islamitische Jihad heeft een terreurcampagne aangekondigd tijdens de komende Joodse feestdagen. Volgens bronnen in Israël bestaan er serieuze aanwijzingen dat deze ‘Palestijnse’ terreurgroep een serie zelfmoordaanslagen wil plegen gedurende Rosh Hashana (23 september); Yom Kippoer ( 2 oktober) en Sukkot ( 7-14 oktober). Inmiddels bevinden zich een aantal leiders van Hezbollah in Gaza met wapens en al waarmee ze Israël zo succesvol hebben bestreden in de laatste oorlog in zuid Libanon. Ze werken samen met de PA-terreurgroepen om Gaza te veranderen in een ‘Palestijnse’ versie van zuid-Libanon. Zware wapens en raketten worden binnengesmokkeld en bunkers aangelegd. “Alles is gericht op een langdurige confrontatie tegen Israël. Wij hebben van Hezbollah’s overwinning op Israël geleerd dat de Joodse staat verslagen kan worden. Wij importeren raketten en leren de techniek om ze doeltreffend te lanceren en ontwikkelen een strijdplan voor de aanstaande confrontatie”. aldus Abu Ahmed, leider van de Al Aqsa Martelaren Brigade, een onderdeel van PA-leider Abu Mazen’s Fatah beweging. Deze terreurbeweging heeft bekend gemaakt, 100 vrouwen te hebben geronseld voor het plegen van zelfmoordaanslagen in Israël om zich, zoals ze dat noemen ‘te wreken op de Israëlische agressie en criminele daden tegen het ‘Palestijnse’ volk’. Zij zeggen te hopen dat de toestroom van vrouwen verder zal toenemen.

Inmiddels heeft de herdenking plaatsgevonden van de aanslagen in de VS op 11 september 2001. Vijf jaar geleden ging er een golf van geestdrift door de PA- gebieden vanwege de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon. Abu Muhammed, een andere leider van de Al Aqsa Martelaren Brigade, zei op de dag van de herdenking, bijzonder trots te zijn een moslim te zijn vanwege het succes van ‘Osama bin Ladens dienaren’. Hij noemde deze aanslagen het begin van de ineenstorting van het ‘duivelse Amerikaanse imperium’ en noemde het nog slechts een kwestie van tijd voordat het volgende ‘grote evenement de VS zal treffen’. Nu wil het feit dat deze terrorist, net als een groot aantal van zijn soortgenoten, door de CIA zijn opgeleid en zijn voorzien van wapens. De terreurgroep waar Abu Muhammed deel van uit maakt, is onder meer verantwoordelijk voor tientallen dodelijke schietpartijen op Israëlische burgers, raketbeschietingen en zelfmoordaanslagen.
In september 2005 sprak NBC nieuws correspondent Lisa Myers met Jihad Jaara, één van de meest beruchte PA- terroristen, op de afbeelding 2e van links (Afb.: Twaalf leden van de beruchte “Bende van Dertien” die betrokken waren bij de bezetting van de Geboortekerk in Bethlehem in 2002).

Jaara vertelde dat de Amerikaanse Geheime Dienst (CIA) hem en vele anderen, heeft opgeleid in anti- terreurtaktieken. De Amerikaanse overheid is gedurende een periode van tenminste 10 jaar betrokken geweest bij het trainen en financieren van wat men de PA- veiligheidsdiensten noemt. Het initiatief hiervoor was afkomstig van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton. De trainees werden met vliegtuigen van de Amerikaanse overheid opgehaald en naar trainingskampen in de VS gebracht. Als lid van de Tanziem terreurgroep, verwant aan Abu Mazen’s Fatah beweging, plande Jaara na zijn opleiding door de CIA, tientallen moordpartijen en bomaanslagen op Amerikaanse en Israëlische doelen. Hij was betrokken bij de bezetting van de Geboortekerk in Bethlehem in 2002 en verblijft sindsdien onder bescherming van de Ierse regering. Zie voor meer informatie HIER . Ook was Jaara betrokken bij de brute moord op de 71 jarige invalide jood Avi Boaz, een in Brooklyn geboren architect die op handen werd gedragen door de ‘Palestijnen’ in Bethlehem en het nabijgelegen Beit Jala. Boaz werd bij een ‘Palestijnse’ controlepost aangehouden en onder ogen van de PA –politie door vier leden van de Tanziem, meegenomen naar een veld even buiten Bethlehem, waar zijn met 20 kogels doorzeefde lichaam later werd gevonden. Vele PA- burgers reageerden met verbijstering en afschuw op de brute moord op een zeventig jarige man die zich met behulp van krukken voortbewoog.

Alle vredespogingen van Israël worden door de namaak Filistijnen met voeten getreden en beantwoord met meer terreur en agressie. In de denkwereld van de PA-leiders komen begrippen als vrede alleen voor in woorden, maar niet in daden. Er bestaat voor hen slechts de overwinning en de dood als martelaar. Het enige dat zij willen is voortzetting van de terreur en zijn daarvoor bereid veel bloed te vergieten, zelfs dat van kinderen, zolang zo maar niet van henzelf zijn. Terwijl het PA-terreurregiem geen strobreed in de weg wordt gelegd, wordt Israël door VN-leider Kofi Annan en andere dwaalgeesten, continu gemaand zich aan het volkenrecht te houden, de ‘bezette gebieden’ nu eindelijk eens te ontruimen, en niet steeds zo overdreven te reageren op zelfmoord en andere aanslagen. Moslimmoordenaars worden niet zo geboren, maar gemaakt door het ophitsen van een hele generatie jongeren. Reeds op de scholen worden de Joden neergezet als duivels die slechts uit zijn op uitroeiing van hun gemeenschap. De zaken worden in de schoolboeken zo voorgesteld dat het vermoorden van Joden wordt gezien als rechtvaardiging en bewonderenswaardige zelfverdediging. En zo worden de gemoederen opgehitst. Klik HIER maar eens. De PA- tv zendt praktisch dagelijks een videoclip uit waar acteurs spelen voor ‘Palestijnse’ gevangenen die voortdurend vreselijk worden gemarteld door Israëlische gevangenbewaarders.

Israël’s vroegere vijanden verdraaiden de waarheid, de Bijbel geeft daar talloze voorbeelden van. Precies zo argumenteren de vijanden van Israël vandaag ook en trekken met deze leugen de hele wereld mee in hun ban. Een Arabisch spreekwoord luidt: "Een leugen, die ons dient, is beter dan een waarheid, die ons schaadt." Van de korangeleerde Al-Ghazali is de volgende uitspraak bekend: "Weet, dat de leugen in zich niet verkeerd is. Wanneer de leugen de enige weg is, een goed resultaat te behalen, is zij geoorloofd. Daarom moeten wij liegen, om het doel, dat allah ons opdroeg, te bereiken". Nog steeds wordt Palestina het hart van de Arabische natie genoemd, het bestaansrecht van Israël ontkend en worden haat en geweld onverminderd gekweekt. Israël wordt ook in de ‘nieuwe’ schoolboeken voorgesteld als een bezettende macht en de kinderen wordt geleerd dat het Meer van Galilea, Beerscheba en de Negev-woestijn tot Palestina behoren, zodat zij zich zullen herinneren dat het om ‘gestolen land’ gaat. De les aan ‘Palestijnse’ kinderen is dat ze moeten bedenken dat joden, volgens de opdracht van allah, op ezels lijken. Verder leren de kinderen dat ze het land moeten bevrijden van de bezetters. Al deze berichten zijn gevonden in de huidige schoolboeken. De schoolboeken vormen nog steeds een doelbewust beleid om de jeugd te indoctrineren met haat jegens het Joodse volk. Geen wonder dat een hele generatie jongeren is besmet met deze haat. En dan te bedenken dat deze doodscultuur, die het leven verachten, een groot aantal supporters telt wereldwijd waaronder een hele serie blindgangers in Nederland.

Joël 2:17 Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?
Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.