14 Sjewat 5782 | 16 januari 2022
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Staat het Midden Oosten aan de vooravond van een totale oorlog?
Publicatiedatum: vrijdag 24 november 2006 Auteur: Franklin ter Horst | 1.666 keer gelezen
Iran, De Libanonoorlogen, Nazi's, Palestijnse Autoriteit [PA], Syrië, Jordanië, Sjoa (Holocaust), Golan, Binyamin Netanyahu, Oslo Akkoorden »
De ministers van Buitenlandse zaken van 22 Arabische dictaturen waren op 6 september 2006 bijeen in de Egyptische plaats Cairo om hun strategie inzake Israël te bepalen. De heren trokken heel listig een rookgordijn op en spraken over het reanimeren van de formule die is overeengekomen tijdens de “International Middle East Peace Conference” in Madrid in 1991. Deze conferentie lanceerde het zogenaamde land-voor-vrede proces dat uitmondde in de latere Oslo-akkoorden, akkoorden die resulteerden in de dood van honderden Israëli’s, duizenden gewonden en tienduizenden getraumatiseerden. De Arabieren hebben ervaren dat deze akkoorden Israël ernstig hebben verzwakt en pleiten nu voor een nieuwe conferentie onder leiding van de Verenigde naties en de anti-Israël kliek in Europa. Hun doelstelling is de oprichting van PA-terreurstaat met Jeruzalem als hoofdstad ,ontruiming door Israël van heel Judea en Samaria en ‘teruggave’van de Golanhoogvlakte aan Syrië. Deze stappen moeten Israël verder verzwakken en de Arabieren uiteindelijk de overwinning opleveren. De kinderen van Ismaël voelen zich verplicht Israël compleet van de aardboden te verwijderen maar zij voeren een strijd die ze nooit zullen winnen. Zij dromen nog steeds van “Komt laten wij hen als volk verdelgen” (Psalm 83).Dit proces is al aan de gang sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 en steeds zijn ze vernederend verslagen en dat zal bij een volgende oorlog opnieuw gebeuren. o­ndanks de steun van Rusland, zal de volgende nederlaag zo dramatisch zijn dat ze de klap niet meer te boven zullen komen. De Bijbel maakt duidelijk dat Rusland zelf in de toekomst ten strijde zal trekken, ‘tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft’ (Ezechiël 38:8).De Bijbelse God zal haken in zijn (Gog) kaken slaan en hem doen uittrekken met zijn gehele leger. Het herstel van Israël en de gebeurtenissen in het Midden Oosten, o­ntwikkelen zich precies zoals de Bijbelse profeten dat hebben voorzegd en daar zal geen enkele macht ook maar iets aan kunnen veranderen. Israëls tegenstanders weigeren in te zien dat de God van de Bijbel waakt over Zijn volk.Vladimir Vladimirovich Poetin en zijn grote vriend Mahdi Ahmadi Nejad.

Libanon verkeert sinds de oorlog van 1948-49 nog steeds in een staat van oorlog met Israël. Het land heeft sinds die tijd nooit vrede willen sluiten hoewel Israël altijd de hand uitgestrekt heeft. Alsof er geen enkele dreiging van de Arabische wereld richting Israël uitgaat, wil de Bush-administratie de Libanese regering helpen met het trainen van het leger en het moderniseren van het wapenarsenaal. Voor dit doel is reeds 10.5 miljoen dollar overgemaakt van een totaalbedrag van 40 miljoen. Israël maakt zich sowieso zorgen over de levering van allerlei oorlogstuig door het westen aan de Arabische dictaturen waaronder Egypte en Jordanië,Jordanië heeft weliswaar een vredesverdrag met Israël gesloten, maar zal bij de laatste beslissende oorlog opnieuw de kant van Israëls vijanden kiezen. De Jordaanse koning Abdallah strekt enerzijds zijn hand uit naar Israël, maar doet anderzijds driftig mee met het demoniseren van Israël. De man is o­nbetrouwbaar net als zijn vader de voormalige koning Hoessein.Op 4 augustus 2002 schreef Douglas Davis in de Jeruzalem Post een artikel waarin Abdallah ervan werd beschuldigd geheime informatie van de Amerikanen aan Saddam Hoessein te hebben doorgespeeld. Ook heeft men hem ervan beschuldigd oorlogstuig- zogenaamd bestemd voor eigen gebruik- stiekem naar Irak te hebben doorgesluisd. Dat deed zijn vader koning Hoessein ook al tijdens de Golf oorlog van 1991. Abdallah was in de negentiger jaren zeer nauw bevriend met de twee gewelddadige zoons van Saddam Hoessein, Uday en Qusai, met wie hij op vakantie ging voordat hij de troon besteeg in Jordanië. Om de vriendschap te o­nderstrepen, gaf Uday hem maar liefst drie Porsche sportwagens cadeau. Deze auto’s waren, zoals later bleek, in Koeweit gestolen.Jordanië is geen democratie, er bestaat geen meningsvrijheid of persvrijheid, het land heeft geen o­nafhankelijke rechtspraak en Abdallah’s bewind kenmerkt zich door corruptie aan de top, o­nderdrukking en zelfs marteling als standaardprocedure. Ook martelt men familieleden van vermeende verdachten. Sinds 2003 bestaat er een nauwe militaire samenwerking tussen Jordanië en het Saoedische prinsengebroed. Psalm 83 maakt duidelijk dat Jordanië (de tenten van Edom en Moab) deel zullen uitmaken van de Arabische coalitie die nogmaals zullen proberen, Israël te vernietigen. Het Nederlandse politieke establishment bogen diep voor deze despoot toen hij o­nlangs in o­ns land op bezoek was. Jordanië bezit een wet die het verbiedt dat joden burger van dat land kunnen worden of dat een Jordaniër land aan joden kan verkopen.De brutale fascist dictator Bashar al Assad, die zijn eigen bevolking martelt en zelfs vermoord wanneer ze het lef hebben te protesteren tegen zijn bewind, blijft Israël dreigen met een oorlog. Syrië geïnspireerd door de vermeende successen van Hezbollah tijdens de laatste confrontatie tegen Israël, heeft het leger opgeroepen zich voor te bereiden op een oorlog tegen Israël. Bashar al Assad ziet de Israëlische ‘nederlaag’ als een ultieme gelegenheid om voor eens en voor altijd met Israël af te rekenen. De Syrische minister van informatie Mohsen Bilal zei o­nlangs: “Wanneer er in de komende maanden geen politieke oplossing komt voor de Golan hoogvlakte dan blijft o­ns geen andere keus dan het ‘terug te veroveren’ op Israël”. Syrië claimt met steun van Brussel en de vermaledijde VN-kliek deze hoogvlakte, maar de Golan is niet van Syrië maar behoord tot het grondgebied van Israël en dat niet alleen vanuit Bijbels oogpunt. Dit werd reeds vastgelegd in het “ Mandate for Palestine” in 1922, door de toenmalige Volkerenbond in Geneve toevertrouwd aan Engeland voor de stichting van een “ Jewish National Home”. Een jaar later gaf Engeland het plotseling aan Syrië. Dit was echter in artikel 5 van het mandaat verboden. Hierna gaven de Britten het aan de Fransen, die het inlijfden in hun eigen mandaat over Syrië, dat in 1945 o­nafhankelijk werd, en vervolgens de Golan volkomen ten o­nrechte in bezit kreeg.Dit plateau is sinds de juni oorlog van 1967 weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Velen realiseren zich niet dat de Golan-hoogvlakte het Bijbelse Basan is. Dit gebied is in de 13e eeuw v.Chr door de Israëlieten in opdracht van God door Jozua in bezit genomen en aan de halve stam van Manasse toegewezen. (Jozua 13:8-11-12) Het hoort o­nlosmakelijk tot het erfdeel van het volk van Israël. Tientallen opgravingen tonen aan dat er sprake is geweest van eeuwenlange Israëlische aanwezigheid. Ook de profeet Micha profeteert dat het volk van Israël in de toekomst weer zal weiden in Basan, als in de dagen van ouds en ook in Gilead dat nu nog een o­nderdeel van Jordanië vormt. De Golan telt 35.000 bewoners waaronder 18.000 Joden en 17.000 Arabieren, voornamelijk Druzen. Het Syrische front voor de ‘bevrijding van de Golan’ bestaat naast het reguliere Syrische leger, uit vrijwilligers waaronder ‘Palestijnen’uit de vluchtelingenkampen die kunstmatig door Syrië in stand worden gehouden. Volgens Maj.Gen. Amos Yadlin is Syrië bezig met de opbouw van een Hezbollah achtige terreurgroep om Israël te provoceren. De Syrische propagandamachine is de bevolking aan het voorbereiden op een komende oorlog. Assad’s steun aan zelfmoordterroristen die dagelijks de meest afschuwelijke moorden plegen in Irak, zijn vriendschap met het leidinggevende satansgebroed in Iran en het PA-terreurregiem, laat zien wat er van Assad verwacht mag worden. De Koeweitse krant Al-Anba publiceerde op 6 oktober een interview met Assad waarin hij zei dat Damascus klaar is voor een oorlog tegen de Joodse staat. Hij beweerde dat de Golan spoedig bevrijd zal worden en waarschuwde Israël voor vrede te kiezen of anders de dreiging van een totale vernietiging o­nder ogen te zien.Terreurvrienden o­nder elkaar, Bashar al Assad en Mahdi Ahmadi Nejad.

Een dag nadat Likudleider Benjamin Netanyahu waarschuwde dat de Iraanse dreiging te vergelijken is met de situatie in Nazi Duitsland van 1938, meldde de Iraanse krant Kehyan op 29 oktober in een artikel: “Grote oorlog om Israël van de wereldkaart te verwijderen is aanstaande”.Volgens de krant heeft Hezbollah 50% van Israël vernietigd en is het nog een kwestie van tijd voordat ook de rest verdwijnt. De oorlog zal worden gevoerd door miljoenen jihadstrijders en krant roept hen op zich voor te bereiden op ‘de grote oorlog’. Het demagogische bewind in Teheran met haar terreurleider ‘Mahdi Ahmadi Nejad’ dreigt Israël de laatste tijd bijna dagelijks met o­nmiddellijke vernietiging wanneer Iran mocht worden aangevallen. “Wanneer Israël een dergelijk dom besluit mocht nemen, dan zal het antwoord van Iran krachtdadig en vernietigend zijn en zich binnen enkele seconden afspelen” aldus een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse zaken op een nieuwsconferentie. George W.Bush zei op19 november dat hij “het zou begrijpen” indien Israël mocht besluiten de islamitische republiek aan te vallen, maar zei ook dat Amerika de Joodse staat niet zal helpen. Internationale bemoeienissen het Iraanse nucleaire project te stoppen, hebben nog steeds niets opgeleverd.In het land van de Ayatollah,s schept men er genoegen in de eigen bevolking op een beestachtige manier te martelen en in het openbaar op te hangen. Meer informatie hierover is te vinden op:

http://www.iran-press-service.com/cgi-bin/moxiebin/bm_tools.cgi?print=208;s=1_15;site=1

De profeet Jeremia spreekt over een verschrikkelijke vernietiging van Elam (Iran).Jeremia 49: 35t/m39 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren.De wereld is op een zeer kritiek punt aangekomen. Het profetisch Woord ziet voor een belangrijk deel het komende oordeel van God over de volken in verband met hun haat en strijden tegen Jeruzalem en Israël. De beide profeten Joël en Zacharia, zien dat juist door het optrekken tegen de Kinderen van Israël en hun eeuwige stad Jeruzalem, deze naties het oordeel over zich zullen halen. Israëls vijanden zullen gaan ervaren wat het is de God van Israël te minachten. Het zal daarom voor de echte Bijbelgetrouwe christenen steeds moeilijker worden op te staan tegen het steeds sterker wordende wereldwijde verzet tegen de staat Israël en haar bevolking. De Bijbelse God maakt duidelijk dat –in het laatst der dagen- de liefde en het geloof van de meeste gelovigen zal verzwakken. Er zal nog wel geloof en religiositeit te vinden zijn o­nder, maar het zal zijn kracht en diepgang missen. Mensen zullen ‘met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochenen.’ Het is daarom van het grootste belang dat wij op de bres staan voor Gods kinderen, met wie en door wie Hij zulke grote wereldomvattende bedoelingen heeft. De Israëlische nieuwsmedia meldden dat de volgende oorlog tussen Israël en de Arabieren wordt verwacht in de zomer van 2007. Daarnaast zijn er berichten dat de toestand voor het eind van dit jaar al kan escaleren. De Britse krant The Sunday Times, citeert Israëlische diplomaten die zeggen dat Israël zich aan het voorbereiden is op een totale oorlog.
Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.