25 Sjewat 5782 | 27 januari 2022
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Anti-Israël lobbyist James Baker, opnieuw in de schijnwerpers.
Publicatiedatum: vrijdag 05 januari 2007 Auteur: Franklin Ter Horst | 1.277 keer gelezen
Yesha - Westbank, Jeruzalem [Al-Quds], Palestijnse Autoriteit [PA], Verenigde Staten, Syrië, Jordanië »
(James Baker, de architect van het zoveelste anti-Israël plan).

In juni van dit jaar is het veertig jaar geleden dat het Israëlische leger Jeruzalem, Samaria en Judea heeft bevrijd op de Jordaanse bezetters en de kinderen van Israël hun door God gegeven thuisland weer in bezit hebben gekregen. Veertig jaar is ook de periode dat Gods volk in de woestijn heeft doorgebracht alvorens het Beloofde land binnen te mogen gaan. Mozes mocht vanaf de berg Nebo Jericho en het omliggende land aanschouwen dat God aan de Israëlieten onder ede had toegezegd. (Deuteronomium 32:48-49) Jozua trok het land binnen en heel Kanaän was beducht voor de militaire faam van het oprukkende Israël. Dat was in de oorlogen die Israël vanaf haar oprichting in 1948 heeft geleverd, nog net zo. Deze oorlogen waren een indrukwekkend voorbeeld van Gods bemoeienis met Zijn volk. Israëls vijanden zijn vandaag in de waan dat de 34 dagen durende gevechtshandelingen tegen Hezbollah van de afgelopen zomer, heeft aangetoond dat Israël verslagen kan worden. Dat optimisme zal als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer ze mochten besluiten om Israël nogmaals aan te vallen.

Alsof Gods Woord niet bestaat bestrijdt de wereld Israëls recht op het land en spreekt men van ‘bezette gebieden’ terwijl het gaat om het door God gegeven land. Men doet net alsof de Bijbelse verhalen zijn ontstaan uit de breinen van een stel fantasten. Maar de Bijbel is geen sprookjesboek want daarvoor bestaan talloze archeologische bewijzen. Een Babylonische kroniek bijvoorbeeld, die pas in 1956 kon worden vertaald, doet verslag van Nebukadnezars verovering van Jeruzalem (II Kon. 24:10-17) De Babylonische kronieken zijn samengesteld op basis van de door de schrijvers bijgehouden astronomische journalen, waarin alle belangrijke gebeurtenissen in het rijk van jaar tot jaar gedurende het bewind van iedere koning werden vastgelegd. Dit verslag van de verovering van Jeruzalem verschaft uiterst belangrijke, objectieve informatie over het Bijbelse relaas. De Bijbel hoeft niet bewezen te worden, maar desondanks bestaat er een gigantische wereldwijde anti-Israël lobby die Israëls recht op het land met alle mogelijke middelen bestrijd. Men is het met de valse islamitische claims eens dat Israël Arabisch land bezet houdt.

In de veelvoud van rapporten waarin Israël de schuld krijgt van alle misère in het Midden Oosten is opnieuw een rapport toegevoegd. Ook in dit rapport wordt de Joodse staat opgeroepen afstand te doen van de gebieden die ze in 1967 weer in bezit hebben gekregen.Het is afkomstig van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker en zijn compagnon Hamilton. Baker, s opdracht was onderzoek te doen naar de oorlog in Irak en daar een advies over uit te brengen. Maar Baker gaf een merkwaardige draai aan dit debakel, door het Israëlisch-Palestijns conflict aan te wijzen als grote boosdoener van de alsmaar toenemende spanningen in het Midden Oosten. Hij legt de schuld zoals verwacht niet bij de PA-doodscultuur, maar volledig bij Israël. Volgens Baker dient Israël de eisen van de Arabieren te beantwoorden door te beginnen met het ontruimen van de Golan Hoogvlakte om zodoende een basis van goodwill te kweken bij de Arabische dictaturen. Baker wil dus dat Israël de prijs betaalt voor het Amerikaanse debakel in Irak. Ook het rapport van James Baker is niets anders dan een handreiking naar de Arabieren en het PA-terreurregiem en laat opnieuw zien dat terreur loont. Verschillende PA-terreurgroepen hebben positief op het rapport gereageerd en zeggen dat Baker hiermee bevestigd dat “Islamitische weerstand” (terreur) werkt. Volgens Abu Ayam, een leider van de terreurbeweging Islamitische Jihad maakt het rapport duidelijk dat de eeuw van de islamitische overheersing is aangebroken: “Baker is kennelijk tot de conclusie gekomen dat de islam een nieuwe gigant is op het wereldtoneel en dat het wijs is de vijandigheden tegen deze gigant te staken “ zo zei hij. In feite moedigt het Baker-Hamilton rapport Mohammeds gewelddadige volgelingen aan door te gaan met terreur. Baker zegt te geloven dat een PA-staat zal bijdragen tot vrede in het Midden Oosten.

Baker wil ook dat Israël de terugkeer van miljoenen PA-vluchtelingen het zogenaamde “Recht op terugkeer” bespreekbaar maakt. Tenslotte heeft hij het voorstel gelanceerd tot een vredesconferentie die er toe zou moeten leiden dat alle conflicten in het Midden Oosten in één klap worden opgelost. Het Witte Huis heeft hier al positief op gereageerd en voorgesteld als gastheer te willen optreden. Men is van plan diverse Arabische landen uit te nodigen en men denkt er zelfs over ook de beide terreurregiems van Syrië en Iran aan te laten schuiven. Iran dat bezig is met de ontwikkeling van atoomwapens en de demonische leider Mahdi-Ahmadi-Nejad, die onlangs nog zei te werken aan de creatie van een 1000 jarig islamitisch rijk. Ook voegde hij een paar weken geleden weer een nieuwe uitspraak toe en zijn toch al bizarre lijst van anti-Israël uitspraken, door Israël te betitelen als ‘bloeddorstige wilden die alle criminelen beschamen’. Iedereen weet dat Syrië en Iran achter de terreur van Hezbollah (Partij van allah) zitten. Iedereen weet ook dat de terreurbeweging Hamas alleen maar kan bestaan met hulp van het bewind in Iran. Iedereen weet dat Syrië achter de moord op de voormalige Libanese premier Rafik Hariri zit in februari 2005 en eveneens achter de moord op de Libanese minister Pierre Gemayel in november 2006. Ondanks al deze misdaden bestaan er dus plannen deze terreurstaten uit te nodigen voor de door Baker voorgestelde conferentie. Te voorspellen valt dat deze conferentie zich volledig zal richten op de eisen van de Arabische dictaturen dat Israël zich terug zal moeten trekken uit alle gebieden die het sinds 1967 in bezit heeft. Men zal opnieuw een keus zal maken vóór de 360 miljoen Arabieren tegen de 6.6 miljoen inwoners van Israël.

Het verleden van het Texaanse ‘wonderkind’ Baker is al even duister als zijn laatste rapport. Hij bracht volgend op de Iraakse invasie in Koeweit, op bevel van George Bush senior, de in het jaar 2000 gestorven Syrische dictator Hafez al-Assad binnen de Amerikaanse coalitie in de strijd tegen Saddam Hoessein. De niets ontziende Assad liet in 1982, tussen de twintig en dertigduizend burgers van zijn land vermoorden tijdens de grote opstanden die tegen zijn bewind uitbraken in de steden Hama, Homs, Aleppo en Latakia. Daarnaast liggen er de woestijn van centraal-Syrië plusminus duizend slachtoffers van een mislukte gevangenisopstand in 1980. Als beloning voor de samenwerking met de Verenigde Staten kreeg Assad de vrije hand in Libanon waar hij een pro-Syrische marionet als leider installeerde. Assad liet vervolgens duizenden Libanezen vermoorden waaronder meer dan 10.000 Palestijnen in het Libanese dorp Talal Zaatar om zijn greep op Libanon te verstevigen.Volgens de destijds naar het buitenland uitgeweken journalist Nizar Najoef zijn onder het bewind van Hafez al-Assad ook nog eens naar schatting 17.000 mensen spoorloos verdwenen. Bakers optreden laat tot op de dag van vandaag zijn sporen na in Libanon. Ooit zei hij in de tachtiger jaren: “de vijand van mijn vijand (Iran) is mijn vriend (Irak). De Verenigde Staten zagen Saddam Hoessein toen nog als de “good guy” die het opnam tegen Iran. Dat Saddam Iran trakteerde op zenuw- en moterdgas waarbij 100.000 Iraniërs werden gedood, en ook nog eens 200.000 Koerden, speelde kennelijk geen enkele rol voor de Amerikanen.

Baker zag ook de vliegtuigkaper en aartsterrorist Jassar Arafat als een serieuze gesprekspartner. Hij sloot zijn ogen voor de meest weerzinwekkende misdaden van deze man en dreigde Israëls premier Shamir zijn ‘rug te breken’ indien deze zijn plannen mocht dwarsbomen. Hij zette Israël onder druk ogenblikkelijk te stoppen met de bouw van huizen in het aloude thuisland en eiste dat Israël zou terugkeren naar de grenzen van 1949. Hij beschuldigde de Joodse staat ervan alle vredespogingen te torpederen. Ook adviseerde Baker destijds de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan sancties tegen Israël te nemen vanwege het uitschakelen van Saddam’s Osirak kernreactor in de plaats Tuwaitha op 7 juni 1981. Deze reactor was onderdeel van Saddam’s plan genaamd “Het zwaard van Nebukadnessar” en bedoeld om de vijanden met atoomwapens te vernietigen om vervolgens een nieuw Babylon te vestigen. Recent adviseerde hij de Bush -administratie zijn beleid ten aanzien van Israël drastisch te wijzigen.En zo bestaat er een onwaarschijnlijk lange lijst met zeer verwerpelijke bemoeienissen van deze figuur.

Militaire deskundigen voorspellen dat het Midden Oosten met een oorlog geconfronteerd zal worden, zoals nog nooit eerder is gezien wanneer de vredesonderhandelingen niets op leveren. De kans dat het in deze regio tot een blijvende vrede zal komen is zo goed als uitgesloten zolang de Arabische dictaturen en de doodscultuur van Filistea blijven streven naar vernietiging van Israël. De Bijbelse profeten maken duidelijk dat Gods oordeel alle volkeren zal treffen die Israël onrecht hebben aangedaan. Duidelijk is te zien hoe dreigende wolken van onheil in de wereldpolitiek de aarde overspoelen.

Jesaja 34:2-8 Want de Here koestert toorn tegen alle volken en grimmigheid tegen al hun heir; Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting overgegeven…Want de Here houdt een dag van wraak,een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding.
Copyright © 2007 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.