15 Chesjwan 5782 | 21 oktober 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Ministers verwachten weerstand tegen de anti-charedi Peri Rapport
Publicatiedatum: maandag 27 mei 2013 Auteur: Redactie | 868 keer gelezen
IDF, Redactie, Maatschappij, Charediem, Talwet »
Naar aanleiding van de afschaffing van de Tal-wet vorig jaar augustus, is het Peri Comité opgericht met als doel de charediem op een meest efficiënte wijze het leger in te kunnen sturen.

De media staat bol van negatieve berichten dat charediem over het algemeen dienst weigeren. Dit beeld is absoluut eenzijdig een daardoor bijvoorbaat onjuist.

Hoewel er charediem zijn die absoluut zich onterecht achter de 'jesjive-boekenkasten' verschuilen om op zijn minst hun dienstplicht uit te stellen en er zullen zeker charedische mannen zijn die andere wegen bewandelen om de militaire dienstplicht te onderduiken, zijn er duizenden charedische Joden die wel dienst dien in het leger of na hun uitstel het leger dienen in eenheden die aan de Halachische behoefte zoveel mogelijk zijn aangepast of absoluut een gegronde Halachische reden hebben om te blijven lernen aan de jesjive en geen daarom geen dienst te doen.
Daarnaast moet er ook ernstig gekeken worden naar de motieven van de regering waarom zij de charediem met alle geweld de jesjives uit en het leger in willen jagen.

Zoals in de afgelopen maanden besproken, zou de door het comité in haar voorstelde wetgeving maximaal 1800 jesjivestudenten volledig vrijstellen van dienstplicht zolang zij aan een jesjive studeren. Andere charedische jongeren zouden opgeroepen worden op de leeftijd van 18 jaar. Zij zouden de gelegenheid krijgen een aantal programma's binnen de IDF aangeboden dat gericht is op religieuze en charedische militairen, zoals de Nachal Charedi eenheden. In dit kader zullen mensen in staat gesteld worden hun dienst uit te stellen tot 21 jaar. Personen die daarentegen niet op de oproep reageren, zullen strafrechtelijk vervolgd worden.

Ondertussen zullen de jesjives die studenten aanmoedigen niet te reageren op de oproep, bestraft worden met verlies van hun overheidsfinanciering, terwijl jesjivot die een hoge percentage dienstplichtigen onder hen hebben, beloond zullen worden.

Men gaat er voor 2016 verder van uit dat van de 8000 jonge charediem er ongeveer 5200 worden opgeroepen voor militaire of burgerdienst. De eerder genoemde 1800 jesjivestudenten krijgen die vrijstelling en ongeveer 1000 zullen naar verwachting als ongeschikt worden beoordeeld.

Tot slot heeft het comité voorgesteld de dienst voor mannen te verkorten van 36 naar 32 maanden en de vrouwen verlengen van 24 naar 28 maanden.

Deze aanbevelingen zullen veel weerstand oproepen. Zo wordt verwacht dat de fractie van Yisrael Beytenu zich ook zal verzetten tegen het advies van het comité. Zolang het Comité voor Gelijke Verdeling van de Lasten blijft weigeren om Arabische Israëliërs eveneens dienstplichtig te laten worden waardoor Israëlische Arabieren nog steeds van vrijstelling van militaire dienst genieten, zal de partij van Avigdor Lieberman de aanbeveling niet steunen.

Tijdens ceremonie charedische bataljon

Ook de leiders van Bayit Yehudi zijn niet gecharmeerd hetgeen het comité voorstelt. Zij zijn tegen de suggestie van de commissie om de hoofden van de jesjivot strafrechtelijk te vervolgen wanneer zij hun studenten niet laten reageren op hun oproep.

"Israels behoefte aan veiligheid is uiterst serieus en alle burgers moeten daarom ook hun steentje bijdragen, zeker nu er sprake is van een escalatie in het noorden," zei Knesset Lid Yoni Chetboun van Bayit Yehudi, "maar het proces van de integratie van de charediem zoals thans gepland is, is gedoemd te mislukken. De dreiging van strafrechtelijke dreiging is alleen maar olie op het vuur. De aanbevelingen lijken eerder een anti-charedi campagne. We moeten wel oppassen dat het doel is de charediem te integreren en niet om hen seculier maken."

Hij vervolgt zijn betoog: "Het is niet ethisch noch verstandig om dit proces te bevorderen zonder een directe dialoog met de charedische wereld."

Ook oppositiepartijen hebben hun kritiek tegen de aanbeveling geuit. Zo hebben Charedische Knesset leden de regering beschuldigd van het zoeken naar een manier om Tora-studenten te schaden.

Ondertussen heerst er een angst onder voorstanders van de aanbeveling dat charedische mannen jong blijven trouwen om zo onder de dienstplicht te kunnen komen. Daarnaast verdienen getrouwde militairen een significant hogere maandsalaris dan ongehuwde militairen, waardoor het onbetaald wordt om zoveel getrouwde militairen binnen de IDF te hebben.

Terwijl de discussie over de dienstplicht verder over de Joodse wereld woedt en het voorstel van het Peri comité in het parlement wordt besproken, heeft gisteren de charedische bataljon een ceremonie gehouden voor zijn nieuwste rekruten.

Iedere discussie heeft dus zijn keerzijde...

 

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.