24 Sjewat 5782 | 26 januari 2022
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Mandela is een fervent verdediger van het bestaansrecht van de Joodse staat Israël
Publicatiedatum: zondag 30 juni 2013 Auteur: Joel Pollak | Inleiding, vertaling en bijschrift: Brabosh | 1.195 keer gelezen
Apartheid, Mediabedrog en Geschiedvervalsing »

Anti-Israëlcitaat toegeschreven aan Nelson Mandela. Slechts één probleem: Mandela heeft dit nooit gezegd of geschreven! [red. Jodendom-online: een bekent verschijnsel. Klik HIER om de afbeelding goed te kunnen bekijken].

Zoals iedereen wel weet ligt het icoon van de Zuid-Afrikaanse anti-Apartheidsbeweging en Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Nelson Mandela, op sterven. Opvallend daarbij is dat opnieuw de kwakkel uit het voorjaar van 2001[!] in circulatie wordt gebracht, met name dat Mandela anti-Israël zou zijn geweest en beweerd zou hebben dat “het Israëlische beleid erger was dan het Apartheidsregime in Zuid-Afrika.”

Integendeel, Nelson Mandela is steeds een hevige voorstander geweest van de Zionistische bevrijdingsbeweging en een fervent verdediger van het bestaansrecht van de Joodse staat Israël [red. Jodendom-online: dit in tegenstelling tot de structurele antisemitische uitlatingen van Desmond Tutu]. Joel B. Pollak brengt andermaal de ware toedracht uit.

Trap niet in de valse bewering dat Nelson Mandela anti-Israël zou geweest zijn! Dat is gebaseerd op een kwakkel, met name uit een brief die meer dan tien jaar geleden werd geschreven door de Nederlandse[!] anti-Israël activist Arjan El Fassed in de stijl van Thomas Friedman, de columnist van The New York Times, bekend om door hem zelf opgemaakte brieven van wereldleiders.

In die beruchte brief, die Nelson Mandela zogezegd schreef aan Thomas Friedman, vergeleek hij het Israëlische regime met de Apartheid in Zuid-Afrika. Echter, één probleem: Mandela heeft dit nooit gezegd noch geschreven. Hieronder één van de bewuste passages uit die nepbrief die tot op vandaag veelvuldig door anti-Israëlactivisten en Israëlbashers wordt aangehaald:

“Apartheid is een misdaad tegen de menselijkheid. Israël heeft miljoenen Palestijnen beroofd van hun vrijheid en eigendom. Het heeft een systeem van brute raciale discriminatie en ongelijkheid bestendigd. Het heeft systematisch duizenden Palestijnen opgesloten en gemarteld, in strijd met de regels van het internationale recht. Het heeft, in het bijzonder, een oorlog ontketend tegen een burgerbevolking, in het bijzonder kinderen.”

[Orig.: Mandela: "Apartheid is a crime against humanity. Israel has deprived millions of Palestinians of their liberty and property. It has perpetuated a system of gross racial discrimination and inequality. It has systematically incarcerated and tortured thousands of Palestinians, contrary to the rules of international law. It has, in particular, waged a war against a civilian population, in particular children."]

Dit nepcitaat uit de nepbrief van Arjan El Fassed wordt desalniettemin al jarenlang wereldwijd geciteerd (bv. hier, hier en hier) en met inbegrip van Jimmy Carter, de Amerikaanse oud-president, die van Israëlbashen een voltijdse bezigheid heeft gemaakt. Maar het is een fraude. Irshad Manji en ik (Joel Pollak) hebben reeds in 2007 deze namaak “Mandela brief” aan de schandpaal genageld. Toen de kwakkel werd onthuld, bekende de boosdoener – “een Arabier die in de Nederlanden woont” (Vlaardingen °1973, en zoon van een Palestijnse vader en een Nederlandse moeder) – dat hij de brief had opgemaakt voor retorische doeleinden:

“Er bestaat geen enkele grond voor Pollak om te zeggen dat ik de bedoeling heb gehad om mensen te doen geloven dat die memo zou geschreven zijn anders dan door mijzelf. In die tijd was [Thomas] Friedman, een fervente verdediger van Israël, beroemd voor het schrijven van nagemaakte memo’s in de stijl van de Amerikaanse president. In een duidelijk als dusdanig aangemerkte parodie, heb ik op 28 maart 2001 een nagemaakte memo opgesteld, met mijn aanvullende nota, van Mandela gericht aan Friedman. Helaas hebben sommigen deze verspreid over het Internet zonder mijn aanvullende nota, zoals ik ook heb uitgelegd aan de Israëlische krant Ha’aretz.”

[Orig.: "There is no possible basis for Pollak to say I intended people to believe the memo was written by anyone other than myself. At the time, Friedman, a staunch defender of Israel, was famous for writing mock memos in the voice of the US president. In a clearly labelled spoof, under my byline, I published a mock memo from Mandela to Friedman on March 28 2001. Unfortunately, someone forwarded it on the internet without my byline, as I explained to the Israeli newspaper Ha’aretz."]

In de visie van El Fassed, was de analogie desalniettemin geldig. Maar ondanks het “ongelukkige” feit waarvan hij toegeeft dat de brief inderdaad werd “opgemaakt”, veronderstel ik dat hij in werkelijkheid erg aangenaam verrast was door het impact en de ernst die aan die nepbrief werd gehecht.

In werkelijkheid was Nelson Mandela gedurende zijn hele leven pro-Israël. Zoals hijzelf onthulde in zijn autobiografie, Long Walk to Freedom (© 1994), studeerde Mandela in de vroege jaren 1960 het leven van Menachem Begin en zette hij zich in voor de hulp aan de artiest Arthur Goldreich (plaatje onderaan), die in de Palmach had gevochten, een voorloper van het Israëlische leger, en één van de mede-oprichters van de Joodse staat Israël in mei 1948.

In latere jaren bleef Nelson Mandela zijn steun voor het bestaansrecht van Israël verderzetten en heeft nooit om het even welke valse bewering geuit dat Israël leek op het Apartheidsregime van Zuid-Afrika (periode 1948-1994).

Mandela’s steun aan Israël werd gecompliceerd door de alliantie die zijn partij ANC aanging met de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) en met zijn leider Yasser Arafat. De PLO had de African National Congress (ANC) een hand aangereikt tijdens zijn lange jaren van opsluiting en ballingschap, op een ogenblik dat Israël gemakshalve een alliantie had met het Zuid-Afrikaanse regime (hoewel Israël in de Verenigde Naties mee stemde voor de veroordeling van de Apartheid en later de sancties tegen Zuid-Afrika vervoegde.)

Tot slot, hier dan het ultieme bewijs (grapje) dat Nelson Mandela wel degelijk Israël in de armen drukt: hier kust de Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela op dinsdag 7 november 1995, Miri Bohadana, geb. in 1977 in Beersjeba en woonachtig in Sderot (Z-Israël), als Miss Israel 1995, tijdens de finale van Miss World 1995 verkiezing in Pretoria, de ‘Sun City’ van Zuid-Afrika [bron].

 Vandaar dat Mandela de Palestijnse soevereiniteit steunde en tevens de tweestatenoplossing ruweg de lijnen van 1967 volgend. Die houding stemt ruwweg overeen met die van de linkerzijde in Israël, en inderdaad juichtte Mandela goede betrekkingen toe met de Israëlische leiders in de periode van het Oslo Vredesproces in de jaren negentig. Hij was nooit anti-Israël en zeker geen antisemiet, hoewel het ANC zich in die richting bewoog na de op pensioen stelling van Mandela.

De reden waarom El Fassed deze nepbrief schreef, en waarom zovele anti-Israël activisten die sindsdien blijven verspreiden via het Internet en in folders, op borden en aanplakbrieven edm., is omwille van zijn steun aan het foutieve idee dat Israël een Apartheidsstaat zou zijn.

Supporters van Israël, die begrijpelijkerwijze gealarmeerd zijn door de anti-Israël richting die de Zuid-Afrikaanse regering heeft genomen en de linkerzijde in de wereld in het algemeen, hebben recent de nepbrief en zijn inhoud opnieuw omarmd.

Maar het is een kwakkel waarvan zelfs de auteur ervan openlijk toegeeft dat hij vals is. De brief zou in feite door iedereen genegeerd moeten worden.

 

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.