15 Chesjwan 5782 | 21 oktober 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Sfeer in Europa zeer oncomfortabel voor Joden
Publicatiedatum: zaterdag 26 oktober 2013 Auteur: Sam Sokol | Inleiding en vertaling: Brabosh | 1.078 keer gelezen
Sjechita [rit. Slacht], Brit Mila (besnijdenis), Antisemitisme binnenland, Antisemitisme buitenland, Europese Unie, Frankrijk »

1942: Joods zijn in Frankrijk

Op 26 mei 2013 werd in de Franse hoofdstad Parijs Roger Cuckierman verkozen als de nieuwe president van de Conseil Représentatif des Institutions juives de France (CRIF), de koepelorganisatie die de meeste Joodse instellingen van Frankrijk vertegenwoordigt. Te vergelijken met bv. België: het Franstalige Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB) in Wallonnië/Brussel en het Forum der Joodse Organisaties (FJO) in Vlaanderen.

Het Joodse Agentschap berichtte in juli jl. dat de immigratie van Franse Joden naar Israël in de lift zit. Het Agentschap verwacht dat in 2013 ruim 2.500 Franse Joden definitief alijah maakt naar de Joodse staat, een stijging met maar liefst 40 procent vergeleken met het jaar ervoor. De Joodse gemeenschap in Frankrijk telde in 2012 ca. 483.500 mensen, waarmee het land de grootste na-oorlogse Joodse bevolking heeft van Europa.

Als voornaamste redenen tot alijah worden genoemd de explosie in het aantal antisemitische misdaden, maar ook wetgevingsvoorstellen zoals bijvoorbeeld het verbod in Frankrijk op ritueel slachten en mannelijke besnijdenis, waardoor de Joden dreigen hun identiteit te verliezen.

“De Europeanen zouden zich beter richten op echte onrechtvaardigheden en niet op het onderdrukken van Joodse gebruiken en het aanvallen van Israël,” vertelde Roger Cukierman, de voorzitter van Franse Raad van Vertegenwoordigers van Joodse Instellingen (CRIF), tegenover de aanwezigen op de tweede jaarlijkse Diplomatieke Conferentie van The Jerusalem Post in Herzliya op donderdag 24 okt ’13.

Cukierman noemde het “erg vreemd” dat landen zoals Turkije, dat andere volkeren bezet houdt, niet apart geviseerd werden zoals voor Israël het geval is. “Zoveel aandacht zoals die aan de Joodse staat wordt besteed,” zei hij “maakt Israël aldus tot een ‘een zondebok’ [onder de naties, net zoals] het antisemitisme dat doet naar de joden” individueel.

Cukierman voegde eraan toe dat dergelijk gedrag zich “niet beperkt tot de staat Israël,” maar dat Europa eveneens begonnen is “op te komen tegen de Joden omdat het Joden zijn.” Er heerst een “algemene sfeer” in Europa, dat heel ongemakkelijk is voor Joden, zei hij, daarbij verwijzend naar de aanvallen op de besnijdenis en het ritueel slachten.

Eerder deze maand heeft de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) de landen opgeroepen om de juridische status van de besnijdenis te heroverwegen, wat wereldwijd leidde tot luide protesten van Joodse leiders. De PACE verklaring was juridisch niet-bindend, maar de instelling, die geen deel uitmaakt van de Europese Unie, heeft grote invloed onder de EU-lidstaten.

“Overigens beweren zij tevens dat wij onze kinderen zelf moeten laten beslissen over hun religie vanaf het ogenblik dat ze meerderjarig worden [en] er zijn ook pogingen van de Europeanen [om de methoden van] het ritueel slachten door de Joden te corrigeren, gezien het feit dat dit de gevoelens van de dieren zou kwetsen,” zei Cukierman.

Europa, zei hij, is “ziekelijk geplaatst om de Joden aan te vallen op hun oude tradities als er andere onderwerpen belangrijker zijn dan de besnijdenis, [nog belangrijker] dan het boycotten van producten en etikettering van producten die worden gemaakt in de zogenaamde bezette gebieden, wanneer op hetzelfde moment in Syrië je met 120.000 dode mensen zit.”

Terwijl de “Europese parlementariërs zich concentreren hun inspanningen op het aanvallen van de Joden en de staat Israël” en “deze algemene sfeer bijzonder pijnlijk is voor de Joden,” benadrukte hij, gelooft hij niet dat de Franse Joden massaal naar Israël zullen emigreren zoals sommige leden hebben voorspeld. “De Franse Joden overleefden de Dreyfus Affaire en het Vichy-regime en het zal het huidige toenemende antisemitisme ook wel overleven,” beweerde hij met klem.

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.