15 Chesjwan 5782 | 21 oktober 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Israel moet zich voorbereiden op een grote toestroom van Europese Joden
Publicatiedatum: donderdag 21 november 2013 Auteur: Redactie | 1.251 keer gelezen
Sjechita [rit. Slacht], Brit Mila (besnijdenis), Redactie, Antisemitisme binnenland, Antisemitisme buitenland, Europese Unie, Peilingen en Statistieken »

Het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten, heeft vanaf september 2012 tot de vorige maand een grootschalige enquête uitgevoerd onder Joden uit Zweden, Frankrijk, België, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Hongarije, Roemenië en Letland. Uitkomst is verbluffend en de reden is minstens zo onthutsend.

Steeds meer Joden voelen zich niet meer welkom in Europa. Gevolg is dat de Israëlische overheid eigenlijk onderhand zou moeten beginnen met voorbereiding voor een immense toestroom van Europese Joden die tot het besef zijn gekomen dat de 'renaissance' van de Europese Joden na de Sjoa slechts valse hoop is.

Maar liefst een derde van respondenten meldde namelijk dat zij serieus overwegen uit Europa weg te trekken. Dat cijfer was vooral in Hongarije hoog [48%], gevolgd door Frankrijk en België met respectievelijk 46% en 40%.

Een kwart van de respondenten vermijdt zichtbaar Joodse plaatsen en draagt geen keppel. Deze cijfers zijn vooral in Zweden verontrustend hoog [49%], maar ook in Frankrijk [40%] en België [36%].

Maar liefst 91% van de Hongaarse ondervraagden zeggen dat antisemitisme is toegenomen in de afgelopen 5 jaar. Van de Franse Joden spreekt 88%, 87% in België en 80% in Zweden van een toename van haat tegen Joden. In Duitsland, Italië en Groot-Brittannië spreekt 60% van de respondenten over een toename. In Letland meent 39% van de Joden last te ondervinden door toename van antisemitisme.

Gemiddeld 76% zei dat het antisemitisme in Europa is toegenomen in de afgelopen vijf jaar.

Volgens een studie uit 2011, dat in opdracht van de de Friedrich Ebert Stichting door de Universiteit van Bielefeld in 7 Europese landen werd gedaan, zou meer dan 40 % van de Europese burgers vanaf 16 jaar en ouder met de stelling eens zijn dat Israël bezig is met "een uitroeiing van de Palestijnen". En aangezien zichtbaar herkenbare Joden zich verbonden voelen met Israël, voelen een verbazingwekkend aantal Europeanen afkeer voor alles wat verbonden is met Israël.
Daarbij is Europa openlijk de strijd aangegaan tegen de brit mila [besnijdenis], religieus onderwijs en de sjechita [religieuze slacht].

Is deze onrust onder Europse Joden terecht?

Het Simon Wiesenthal Center heeft als reactie kopijen van het boek “Demonizing Israel and the Jews” gezonden naar de kardinalen en aartsbisschoppen die de Conferentie van Bisschoppen voorzaten in verscheidene westerse Europese landen. In dat boek schrijft Manfred Gerstenfeld dat meer dan 150 miljoen mensen antisemitische gevoelens koesteren en van mening zijn dat Israel zich als nazi's zouden gedragen jegens de Palestijnen.

Deze schokkende en verontrustende cijfers - waarvan experts denken dat deze accuraat zijn - rolden uit diverse opiniepeilingen waaruit blijkt dat deze duizelingwekkend aantal Europeanen inderdaad "een satanische perceptie op de staat Israël omarmen. Deze huidige wijdverspreide perceptie is uiteraard een nieuwe mutatie van de duivelse opvattingen over Joden die tijdens de Middeleeuwen veel gekoesterd werden en die meer recent gepromoot werden door de nazi’s en hun bondgenoten."

President van het Europees Joods Congres Moshe Kantor zei dat om deze feiten Joden bang zijn "om hun Joodse identiteit te uiten uit angst. Dit zou een keerpunt voor Europa moeten zijn." Zoals in de lijn van verwachting ligt, wilden EU-diplomaten geen commentaar geven op deze schokkende gegevens.

Juist omdat Europa dus de aanval heeft ingezet op de brit mila, religieus onderwijs en de sjechita, denken de Europese – en Amerikaanse Rabbijnse Raden [RCA] dat het opperrabbinaat van Israel – הרבנות הראשית לישראל de Joodse wereld wereldwijd moet gaan leiden. Sterker, de raden hebben een historische overeenkomst onlangs getekend waarin wordt verklaard dat de Israëlische opperrabbinaat aan het hoofd zal staan van de Joodse wereld wereldwijd. Ook Rabbi Eli ben-Fahan van Bayit Yehudi [Joods Thuis] tekende het verdrag.

"Wij, de Europese Rabbijnse Raad en de RCA, zien in het Opperrabbinaat van Israël als de vuurkolom dat de wereldwijde orthodoxe Joodse kamp leidt, het verlicht en begeleid op haar weg." De raden maken een verwijzing naar de Bijbelse vuurkolom dat de Joden in de woestijn op weg naar Israël leidde, nadat het Egypte en de slavernij had verlaten.

De rabbijnen hebben op de conferentie toegezegd de verschillende uitdagingen waarmee Europese Joden worden geconfronteerd, te coördineren. Onder die uitdagingen vallen dus ook het verbod op de brit mila, religieus onderwijs, kosjer slachten en het opkomende antisemitisme.

Uiteraard heeft het opperrabbinaat van Israel alles te maken met Joden die alijah [Joodse emigratie naar Israël] willen maken naar Israel. De Staat Israel volgt namelijk de regels die het opperrabbinaat hanteert om alijah te kunnen maken, zoals wie wel en wie niet halachisch Joods is.

Kort en goed, de komende exodus van de Joden uit Europa geeft dus duidelijk aan dat Europa gezakt is als een baksteen voor de lessen van de Sjoa, maar tegelijketijd zal dezelfde exodus een enorme zegen voor de Joodse staat te worden!

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.