22 Sjewat 5782 | 24 januari 2022
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Londense St.- James Piccadilly Kerk, omgeturnd tot kerk van moderne Jodenhaat
Publicatiedatum: zaterdag 04 januari 2014 Auteur: Phyllis Chesler en Melanie Phillips | Vertaling en inleiding Brabosh en E.J. Bron | 1.234 keer gelezen
Apartheid, Veiligheidsmuur en Checkpoints, Antisemitisme buitenland, Groot Britannie, Joodse opvatting tav het christendom en islam, Media_antisemitisme »

Een week geleden, Kerstdag 25 december 2013, had ik hier reeds bericht over het Circus van Piccadilly. In de tuin van de St James’s Kerk, Piccadilly, hebben Britse christen Israëlbashers een replica opgetrokken naar analogie van de Israëlische Veiligheidsmuur nabij Bethlehem op de Westbank. Die replicamuur is maar liefst 30 meter lang en 8 meter hoog, zo groot dus dat bijna de hele kerk erachter verdwijnt. Die muur blijft daar voor twaalf dagen staan, nog tot 5 januari 2014 dus. De klassieke kerststal heeft aldus plaats moeten ruimen voor de Britse Muur der Dwazen [Wall of Fools.]

Een voor die Britten weliswaar ‘klein en onbelangrijk’ detail: wat op het plaatje ontbreekt is tot de tanden toe gewapende Palestijnse terroristen met zelfmoordbommengordels, kalashnikovs en rakerlanceerders die als laffe honden in het holst van de nacht over de muur klauteren om slapende Israëlische Joodse vrouwen en kinderen af te maken en hun baby ‘s de keel over te snijden. Dat waren die dwaze Britse christenen wel even vergeten. Melanie Phillips heeft omtrent die Wall of Fools een open brief “A Church of Hate” geschreven aan Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury. De brief werd uit het Engels vertaald door Wachteres en alhier onder de titel “Een kerk van haat” gepubliceerd op de blog van E.J. Bron.

Jezus als 'Palestijns slachtoffer'
Laat ons nog eens alle feiten op een rijtje zetten:

Israël is geen Apartheid nazi-staat. Islam is de grootste beoefenaar van Apartheid zowel op basis van geslacht als religie. Geweld van ongelovigen of haat tegen moslims is amper een druppel in de emmer. Moslim vs moslim geweld is een pandemie en een inheems kenmerk van moslim-moslim relaties, te beginnen met de eindeloze religieuze vetes tussen soennietische en sjiitische moslims.

Vandaag martelen moslims, verbannen en blazen ze elkaar op in Egypte, Syrië, Somalië, Soedan, Pakistan en Afghanistan -om maar een paar landen met een moslim-meerderheid te noemen. Terwijl het Westen onvolmaakt kan zijn, mea culpa, mea culpa, kent de Islam een zeer lange en bloedige geschiedenis van imperialisme, kolonialisme, anti-zwart racisme, bekering via het zwaard, slavernij en de hierboven genoemde apartheid.

De poging om Jezus toe te eigenen als een ‘Palestijns slachtoffer’ door die feitelijke moslims die over het hele Midden-Oosten christenen afslachten en die de Arabische christenen uit Bethlehem hebben gedreven, is walgelijk.  Die ellendige Britten hebben zonet een grote ‘veiligheidsmuur’ gebouwd in St James Church in Piccadilly [plaatje bovenaan] en zijn van plan die te gebruiken om de Joodse staat verder te demoniseren voor de komende twaalf dagen. Het is een ‘artistiek werk’ geworden, een politiek theater en zeer ‘trendy’.

Niet getoond, nooit genoemd, zijn de namen of graven van Israëlische burgers, waaronder kinderen en ouderen, die werden opgeblazen en afgeslacht op het hoogtepunt van de Al Aqsa Intifada, niet genoemd zijn degenen die voor het leven verminkt werden, maar vooral, het verboden is om te zeggen dat de ‘veiligheidsmuur’ werkt, dat het aantal Israëlische burgerslachtoffers naar benden tuimelde omdat die bestaat.

Jezus was geen ‘Palestijn.’ Hij was een Jood, sommigen zeggen dat hij een rabbijn was en dat het Laatste Avondmaal was een sederfeest was aan het begin van de Pesach (Joodse Pasen.) De poging om Jezus toe te eigenen als een ‘Palestijns’ slachtoffer door de diezelfde moslims die over het Midden-Oosten crhistenen afslachten christenen en die de Arabische christenen uit Bethlehem hebben verdreven is typisch, walgelijk en moet voortdurend worden aangeklaagd.

Israël waardeert het menselijk leven
Israël mag dan geen perfect land zijn, maar zijn Arabische burgers, zowel moslims als christenen, zijn de enige Arabieren in de Arabische wereld die genieten van godsdienstvrijheid, kunnen stemmen en zich vrijelijk kunnen uiten en die vreedzaam werden verkozen in de Knesset (Israël’s parlement.)

Zoals Hamad Amar, een Druzen burger van Israël en de voorzitter van de Israëlische Knesset, heeft geschreven in The Hill, een blog van het Amerikaanse Congres:

“In heel ons gebied wonen meer dan 350 miljoen Arabieren, en daarvan zijn er slechts 1.658.000 Arabieren die complete politieke en religieuze vrijheid genieten en het recht hebben om te stemmen tijdens volledig democratische verkiezingen. Het is geen toeval dat al deze Arabieren als volwaardige en gelijkwaardige burgers leven in een Joodse staat.”

Israël waardeert het menselijk leven, zijn vijanden waarderen dood, moord, martelaarschap. Om Gilad Shalit te verlossen, heeft Israël terroristen vrijgelaten met bloed aan hun handen om als verheerlijkte helden terug te keren en hun ‘carrière’ te hervatten als terroristen. Zoveel waarderen Joden het leven.

Ik hoop en bid dat Jonathan Pollard eindelijk op vrije voeten zal worden gesteld, terwijl hij en ik beiden nog in leven zijn en ik hoop dat Israël geen te dure prijs zal hoeven te betalen voor zijn vrijheid. Israël is medelevend en menslievend. Het verstrekt medische hulp aan Syrische vluchtelingen en voordien vluchtten Libanezen voor het terrorisme van Arafat. Israël heeft medische- en hulpdiensten gestuurd over de hele wereld waar er een overstroming of een aardbeving is geweest.

Israël zorgt voor zichzelf, de wereld zorgt niet bepaald goed voor de Joden. Israël is geen parasiet van de internationale gemeenschap. Zo heeft Israël alle Joden geabsorbeerd uit de Arabische landen waaruit ze verbannen werden of hun huizen moesten ontvluchten in landen met een moslimmeerderheid in het Arabische Midden-Oosten, Noord-Afrika en Centraal-Azië.

Het eiste geen fondsen van de Verenigde Naties om dit massale hervestigingsproject te bekostigen. Hetzelfde kan niet gezegd worden voor de Arabische landen die het burgerschap hebben geweigerd aan de ‘Palestijnen’ en die inderdaad het concept hebben gecreëerd van een Palestijns volk dat nooit heeft bestaan, om het te gebruiken als een wapen om de Joodse Staat Israël uit te roeien.

Oh, zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

“A Church of Hate"
Geachte aartsbisschop,

Ik las met belangstelling uw kerstpreek, waarin u zei: “De christelijke betekenis van het kerstfeest is onvoorwaardelijke ontvangen liefde, een liefde die overvloedig naar een vaak liefdeloze wereld stroomt”.

Ik vraag me af hoe u dit in overeenstemming brengt met het feit dat een van uw kerken, de St.- James’s Piccadilly, het kerstfeest uitkoos om zichzelf te veranderen in een kerk van haat?

Ik weet zeker dat u maar al te goed weet dat deze kerk zich acht maanden heeft voorbereid op haar kerstactie, de bouw van een 8 meter hoge, 30 meter lange replica van de Israëlische ‘muur’, waarvan de kerk beweert dat die Bethlehem omsingelt en een ‘uitzichtloze ontbering’ oplegt aan de inwoners van de stad.

Hoewel de kerk terloops erkent dat het oorspronkelijke doel van deze ‘muur’ was om ‘de Israëlische burgers tegen het terrorisme te beschermen’, suggereert zij in plaats daarvan dat het enige resultaat is geweest dat onschuldige Palestijnen worden onderdrukt en getreiterd. Het onvermijdelijke gevolg van deze volstrekt leugenachtige en boosaardige karikatuur zal zijn dat er haat tegen Israël wordt opgewekt en tegen allen die zijn verweer steunen tegen de vernietigingsoorlog die wordt bedreven tegen dit land.

De kerk van St James heeft een vrome verklaring uitgevaardigd, dat zij

“ … tegen alle vormen van racisme is, waaronder het antisemitisme en dat zij het recht van de staat Israël om te leven binnen veilige, internationaal erkende grenzen, ondersteunt“.

Ik ben bang dat dit echt de meest misselijkmakende, schijnheilige praat is. Als deze kerk het er echt om te doen zou zijn het antisemitisme een halt toe te roepen en Israël in staat te stellen om in vrede met zijn buren te leven, dan zou zij hebben erkend dat Palestijnse kinderen stelselmatig wordt geleerd om de Israëliërs te haten en hen te vermoorden.

Als deze kerk echt het bestaansrecht van Israël binnen veilige grenzen zou steunen, dan zou zij hebben toegegeven dat Mahmoud Abbas (afgezien van Hamas) geweigerd heeft om Israël ooit als een Joodse staat te erkennen, of de herhaalde Palestijnse pogingen om Israëliërs aan te vallen en te vermoorden, waarvan er teveel allemaal te succesvol zijn geweest.

Maar de kerk maakte hiervan geen enkele melding. In plaats daarvan baseert zij haar actie van de ‘muur’ op een duizelingwekkende serie van de meest kwaadaardige en schaamteloze leugens en verdraaiingen. Hier zijn een aantal waarheden die zij heeft weggelaten:

• De ‘muur’ omringt Bethlehem niet.

• Voor het grootste deel is die helemaal geen muur, maar een eenvoudig hek.

• De ‘muur’ is niet gebouwd om de Palestijnen te onderdrukken, maar alleen om te voorkomen dat Israëliërs door Arabieren worden vermoord.

• Deze veiligheidsbarrière moest als een muur worden gebouwd langs een gedeelte van Bethlehem, omdat een hek – dicht bij Jeruzalem – hier onvoldoende zou zijn om de zeer reële dreiging te voorkomen dat een aantal inwoners grote aantallen Israëliërs zou vermoorden.

• De onbetwiste ontberingen die veroorzaakt worden door deze barrière zijn uitsluitend het gevolg van de steeds doorgaande pogingen van sommige mensen die erachter wonen om nog meer Israëliërs te vermoorden.

• Sinds deze veiligheidsmuur werd gebouwd, is het aantal Israëliërs dat vermoord werd door terreuraanslagen gedaald met ongeveer 70% – terwijl het aantal pogingen tot aanslagen hoog blijft.

Degenen, zoals de mensen van de St James ’s Church, die willen dat de barrière gesloopt wordt, laten dus onvermijdelijk doorschemeren dat ze onverschillig staan tegenover de moord op Israëliërs. Is dit wat u bedoelt, aartsbisschop, met

“Onvoorwaardelijke ontvangen liefde, een liefde die overvloedig naar een vaak liefdeloze wereld stroomt”?

Er zijn andere opvallende weglatingen en verdraaiingen. De kerk maakt geen melding van het feit dat, zoals hier wordt getoond, het graf van Rachel, een van de heiligste plaatsen van het Jodendom, dat erg dicht bij Bethlehem ligt en waar vele aanvallen tegen de Joodse gelovigen hebben plaatsgevonden, echt is ommuurd en omgevormd tot een soort fort – om de Joden te beschermen tegen meer aanvallen van Arabieren.

Er wordt op onverklaarbare wijze geen melding gemaakt van het feit dat, terwijl de christenen van het Midden-Oosten – zoals u zei in uw preek en zoals Michael Curtis hier nauwkeurig beschrijft – worden vervolgd en vermoord, het enige land in de regio waar christenen floreren en [in aantal] toenemen, in een samenleving die hen totale vrijheid van godsdienst laat, Israël is.

Het is onverklaarbaar dat er geen melding wordt gemaakt van het lot van de christenen in Bethlehem en andere gebieden die door de Palestijnse Autoriteit worden bestuurd, wat hier in ‘De Commentator’ door Steve Apfel nauwkeurig wordt beschreven:

“Een van de weinige Arabische christenen die het heeft aangedurfd om de stilte te doorbreken is dominee Naim Khoury van de baptisten kerk in Bethlehem. Met gevaar voor eigen leven merkt hij op dat de vijandigheid tegenover de christelijke minderheid in gebieden die door de PA bestuurd worden, is verslechterd en dat “de mensen altijd tegen de christenen zeggen dat zij zich moeten bekeren tot de islam”. Khoury mag dan wel zijn verhaal hebben gedaan, maar dat zette de Palestijnse leiders ertoe aan om zijn kerk in Bethlehem te sluiten”.

De kerk van St James maakt hiervan geen enkele melding. In plaats daarvan zal zij vanaf morgen een haatfestival van anti-Israël activisten en bekende figuren organiseren. Hun bijdrage aan de overvloed van liefde en waarheid in de wereld wordt hier door Richard Millett beschreven.

Israël is tegenwoordig het slachtoffer van een campagne van demonisering en onwettig verklaring die de geest beïnvloedt en die gebaseerd is op leugens, laster en grove vervormingen. Uw kerk, aartsbisschop, maakt nu deel uit van deze sinistere en kwaadaardige poging om een land uit te roeien door waarheid en leugens in de hoofden van fatsoenlijke mensen om te draaien.

U hebt mij toch niet nodig om u te vertellen dat deze anti-Israël onverdraagzaamheid in uw kerk – die veel verder reikt dan St James’s, Piccadilly – wordt ingegeven door een opleving van de oude christelijke laster dat de Joden Gods liefde en alle beloftes die hij hun deed hebben verbeurd, vanwege hun weigering om in Jezus te geloven, als gevolg waarvan zij worden geacht een verbond met de duivel te hebben.

Deze verschrikkelijke doctrine van de ‘vervangingstheorie’, die verantwoordelijk was voor eeuwen van christelijke vervolging en massamoord op de Joden, is in de afgelopen jaren weer gaan opleven door de invloed van Palestijnse christenen, die hebben geprobeerd om de Bijbel te herschrijven als een lexicon van haat, om de zaak van het Palestinianisme te bevorderen. Daartoe hebben zij geprobeerd om de Joden uit hun eigen geschiedenis weg te retoucheren, terwijl ze ernaar streefden het christelijke verhaal zelf passend te maken door de Palestijnen af te beelden alsof zij de kwellingen van Jezus ondergaan. Mahmoud Abbas sloeg munt uit deze trend en verwees in zijn eigen kerstboodschap belachelijk genoeg naar Jezus – de Jood uit Judea – als zijnde een Palestijn.

Aartsbisschop, de invloed op uw kerk van deze giftige cocktail van oude theologische onverdraagzaamheid en op uitroeiing gericht Palestinianisme kan niet genoeg worden geaccentueerd.

In een klimaat, waarin elke Joodse gemeenschappelijke of religieuze gebeurtenis, elke Joodse school en elke Joodse instelling in Groot-Brittannië moet worden bewaakt tegen aanvallen en waarin er sprake is van een direct verband tussen de op het gevoel werkende leugens die over Israël worden verteld en de aanvallen op Joden en Joodse instellingen, is het gegeven dat een van jullie kerken zich leent voor een dergelijke ophitsing, gewoonweg obsceen.

De ‘muur’ is natuurlijk een [kerst] actie. Maar de schade die deze heeft toegebracht aan de Kerk van Engeland is immens. Want die plaatst de kerk aan de kant van leugens en haat tegen waarheid en rechtvaardigheid. De actie heeft de Kerk van Engeland aan de kant van het kwaad gezet.

Het enige doel van Israëls veiligheidsmuur is het redden van levens en het voorkomen van massamoord. Het enige doel van de “Bethlehem zonder ‘Muur’” actie van de kerk van St.-James is het aanwakkeren van haat .

Als u hierover zwijgt, zorgt u ervoor dat de overige kerken deel worden van deze obsceniteit. Daarom vertrouw ik erop dat u alle noodzakelijke maatregelen zult nemen om de laster die verspreid werd door de kerk van St.-James tegen te gaan en te voorkomen dat de vlek zich uitbreidt over de gehele huidige kerk.

In hoopvolle verwachting...

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.