23 Kislew 5782 | 27 november 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
John Kerry: ‘Als Israël 2-statenoplossing niet accepteert kan het een Apartheidstaat worden’
Publicatiedatum: maandag 28 april 2014 Auteur: Brabosh | 963 keer gelezen
Apartheid, Verenigde Staten, Tweestatenoplossing »
De capriolen van Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerrybeginnen stilaan de pan uit te swingen. Na negen maanden onderhandelen en druk over en weer pendelen van Israël naar de Palestijnen en weer terug, is de toponderhandelaar van president Barack Obama nog geen centimeter opgeschoten. Integendeel, de hele situatie blijft escaleren en Kerry is hierdoor compleet de pedalen kwijt.

Zijn intensieve pendeldiplomatie heeft er intussen wèl toe geleid dat Mahmoud Abbas op 1 april 2014 15 applicaties indiende bij de Verenigde Naties die intussen aanvaard werden en Abbas heeft de intentie om bij een 60-tal andere neveninstellingen van de VN hetzelfde te doen.

De kers op de taart voor Abbas was toen zijn poltieke factie Al Fatah onlangs een verzoeningakkoord ondertekende met Hamas, de Gazaanse terreurgroep die zowel bij de Verenigde Staten, de Europese Unie, Canada, het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland op de zwarte lijst staat van internationale terreurorganisaties.

John Kerry koesterde ooit het idee om dat 66 jaar oude conflict tussen Israël en de Arabische wereld op een paar maanden tijd compleet in te blikken en een vredesakkoord “dat een einde maakt aan alle decennia-oude conflicten in het M-Oosten” (hoe naïef kan je wel zijn?) op een zilveren dienblad te presenteren aan zijn chef in Washington DC.

Nu zou hij toch stilaan moeten begrijpen dat er met “de” Palestijnen geen land te bezeilen valt, en dan heb ik het over àlle Palestijnen zowel die in Gaza als op de West Bank met inbegrip van de miljoenen nazaten van ‘vluchtingen’ in de omringende Arabische buurlanden, hoewel deze – èn ook de Gazanen – nooit in het vredesproces werden betrokken.

Maandenlang is Kerry blijven hameren op de kop van Israël zodat het de Oost-Palestijnen op de West Bank een eigen staat zou geven op Israël’s eigen grondgebied, een soevereine staat die de Palestijnen in werkelijkheid nooit hebben gewild en ook nooit willen hebben net zolang Israël blijft bestaan.

Blijkbaar blijft er thans voor John Kerry niks anders over dan Israël de schuld te geven voor zijn débacle en flink na te trappen naar zijn zogenoemde Israëlische ‘vrienden’, die zelf nog moeten bekomen van een kater nadat Israël als goodwill gebaar voortijdig 78 gevangen Palestijnse terroristen en massamoordenaars heeft vrijgelaten en nu moeten constateren dat die loyale geste hen helemaal niks heeft opgeleverd.

Israël, Apartheidstaat van het M-O ?
Nadat Kerry in november uithaalde naar Israël en ermee dreigde dat het “een derde intifada” op zijn dak zou krijgen als de Joodse staat geen bakzeil zou halen voor de Palestijnse eisen en voegde eraan toe dat “Als we de problemen tussen Palestijnen en Israëliërs niet oplossen, als we geen manier vinden om vrede te vinden, zal er een toenemend isolement van Israël zijn [en een] toenemende campagne van delegitimisering van Israël.“

Natuurlijk wil Israël vrede en “de problemen oplossen,” maar niet als enkel en alleen de Joodse staat opdraait voor de rekening en verregaande concessies moet doen zonder dat het de Palestijnen ook maar tot iets verplicht. Of zoals premier Netanjahoe placht te zeggen: “Om de tango te dansen moet je altijd met twee zijn.”

Op vrijdag 18 april voegde John Kerry daar een zoveelste uitschuiver aan toe. Tijdens een bijeenkomst  van de Trilateral Commission, een niet-govermentele organisatie die nauwere banden nastreeft tussen Europa, Noord-Amerika en Japan, vertelde Kerry tegenover een aantal wereldleiders dat “indien Israël niet spoedig vrede sluit [met de Oost-Palestijnen in Ramallah] het weldra een “Apartheidstaat” zal worden zoals Zuid-Afrika.“

Kerry heeft zich hier duidelijk al vrij goed de stereotiepe anti-Israël retoriek eigen gemaakt die hij rechtstreeks gejat heeft bij de boycot-Irsaël BDS-beweging en andere door de staat bezoldigde Israëlbashing organisaties. Zo vertelde John Kerry op vrijdag dat:

“Een tweestatenoplossing is in alle duidelijkheid het enige echte alternatief. Omdat een eenheidsstaat anders zal uitdraaien op een Apartheidstaat met tweederangsburgers of het zal eindigen als een staat die de mogelijkheid van Israël vernietigt om een Joodse staat te zijn.

Van zodra je dat kader in je hoofd hebt opgenomen, die realiteit die de basis vormt, begrijpt u hoe noodzakelijk het is om te ijveren voor de tweestatenoplossing, die beide leiders, zelfs gisteren nog, zeiden dat ze er zich diep toe verbonden achten.”

[Origineel: “A two-state solution will be clearly underscored as the only real alternative. Because a unitary state winds up either being an apartheid state with second class citizens—or it ends up being a state that destroys the capacity of Israel to be a Jewish state. Once you put that frame in your mind, that reality, which is the bottom line, you understand how imperative it is to get to the two-state solution, which both leaders, even yesterday, said they remain deeply committed to.”]

obama-apartHet gebruik van de term “Apartheid” om naar Israël te verwijzen zal ongetwijfeld bij veel Israëlische ambtenaren en regeringsleden bijzonder slecht vallen. Hoe Kerry zich tegenover de Israëliërs van deze uitschuiver zal uitwurmen ‘zoals het echte politici past’ (eerst wat zeggen en dan zonder blikken of blozen even later ontkennen wat je gezegd hebt), zal hij deze keer toch bijzonder creatief uit de hoek moeten komen. Maar dat vernemen we vandaag en de volgende dagen nog wel.

Toen Barack Obama in 2008 in volle presidentscampagne zat, had hij dit etiket om alzo over Israël te praten verworpen en noemde het in een interview met Jeffrey Goldberg “emotioneel beladen, historisch inaccuraat en het is niet wat ik geloof” [origineel: “emotionally loaded, historically inaccurate, and it’s not what I believe.”].

Maar toen waren het natuurlijk verkiezingen. Obama beweerde tijdens die campagne ook dat de VS haar ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem moest verhuizen want dat de VS Jeruzalem eindelijk zou erkennen als de hoofdstad van de Joodse staat Israël, maar dat statement trok hij weer in van zodra hij verkozen was. En het werd nog erger onder Obama. Zo veroordeelt zijn regering Israël meteen telkens wanneer het bouwplannen afkondigt in bepaalde wijken van Jeruzalem. Zo betrouwbaar zijn ze dus die politici, als het om Israël gaat. :(

“Ons standpunt over Jeruzalem is duidelijk,” zei woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Jen Psaki tegenover verslaggevers, toen Israël in februari jongstleden de bouw aankondigde van 558 nieuwe appartementen in Joodse wijken van Har Homa, Neve Yaakov en Pisgat Zeev die allen gelegen zijn voorbij de Groene Lijn in Oost-Jeruzalem. “We verzetten ons tegen elke eenzijdige actie van beide partijen die bij voorbaat kwesties van het definitieve statusakkoord trachten te beïnvloeden, met inbegrip van de status van Jeruzalem,” voegde zij eraan toe. Joden mogen van de VS geen Joodse huizen bouwen in hun Jeruzalem.

Ook vooraanstaande experts veroordelen het Apartheids etiket, zoals bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaan Richard Goldstone, een voormalige rechter die in opdracht van de Verenigde Naties een onderzoekscommissie leidde om vermeende oorlogsmisdaden van Israël op te sporen en aan te klagen, ‘misdaden’ die het IDF zou begaan hebben tijdens het Gaza offensief (Operation Cast Lead) in de winter van 2008/2009 en daar een rapport over schreef.

Goldberg argumenteerde dat vergelijkingen tussen hoe enerzijds Israël omgaat met de Palestijnen en anderzijds “Apartheid” beledigend zijn en totaal verkeerd. “One particularly pernicious and enduring canard that is surfacing again is that Israel pursues ‘apartheid’ policies,” schreef Goldberg in The New York Times in 2011. “It is an unfair and inaccurate slander against Israel, calculated to retard rather than advance peace negotiations.” Inderdaad, hoe Kerry met dergelijke vergelijking het onafwendbare débacle van het vredesproces tracht te counteren is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

De enige Apartheidstaat is diegene die in de maak is in de Palestijnse gebieden. Terwijl in Israël ruim 1,6 miljoen moslims wonen, werken en leven en gelijke rechten in gelijke plichten genieten, mag er sinds 1948 in de Palestijnse gebieden geen enkele Jood of Israëliër wonen.

En zoals Mahmoud Abbas het al eerder herbevestigde op 28 juli 2010: “I will never allow a single Israeli to live among us on Palestinian Land.” Het zou John Kerry een stuk geloofwaardiger maken  als hij zijn Apartheidspijlen naar daar zou richten waar het nodig en gerechtvaardigd is: de Palestijnse Apartheidspolitiek van Abbas en Co.

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.