25 Kislew 5782 | 28 november 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Chronologie van het recente toenemende geweld in de Palestijnse gebieden tegen Israël
Publicatiedatum: maandag 07 juli 2014 Auteur: Brabosh | 1.185 keer gelezen
Fatach, Chamas, Terrorisme, Raketaanvallen, Eenheidsregering , kidnapping, Operation Pillar Defense, (zelfmoord) aanslagen, Kinderslachtoffers , Intifada, Wegterreur en stenen-gooien, Operation Brother’s Keeper »
Jeruzalem, donderdag, 3 juli 2014. Gemaskerde Palestijnse ‘jongeren’ gooien stenen naar de Israëlische orderhandhavers, tijdens rellen in de Arabische wijk Shuafat van Oost-Jeruzalem (foto: Sliman Khader/Flash90)

De voorbije weken begint het Palestijnse geweld steeds meer op een nieuwe intifada te lijken. Hoe meer en intensiever Israël de strijd opvoert tegen de terreurgroepen Hamas, Islamitische Jihad (PIJ), Volksverzet Comités (PRC) e.a. terreurgroepen op de Westbank en in Gaza, des te heviger en gewelddadiger wordt het Palestijnse protest. Het laatste hangt ongetwijfeld samen met het eerste.

Ook de beschietingen vanuit Gaza op willekeurige burgerdoelwitten in Israël met raketten en mortiergranaten houden maar niet op. Tijdens de eerste zes dagen van deze julimaand werden reeds meer dan 135 raketten afgevuurd, ofte een gemiddelde van ca. 23 raketten per dag! Bovendien werd voor het eerst sinds november 2012 ook weer Beersjeba bestookt dat op bijna 50 km afstand ligt van Gaza.

Verzoening Hamas en Al Fatah
Aan de basis van dit oplaaiend geweld ligt het verzoeningsakkoord waaraan de Palestijnse rivaliserende organisaties Hamas en Al Fatah al werkten sinds 2011. Na het einde van Operation Pillar of Defense in november 2012 besloot PA-president Mahmoud Abbas om Hamas en andere terreurgroepen, die voorheen nagenoeg enkel vanuit Gaza actief waren, om hen weer officieel toe te laten op de Westbank.

Sinds december 2012 werken Hamas en Co onvermoeid door aan de versnelde uitbouw van hun infrastructuur en terreurnetwerk op de Westbank en werd er verder onderhandeld met de Palestijnse Autoriteit aan een feitelijk eenheidsakkoord.

Dat akkoord kwam acht dagen voor het einde van het vredesproces tot stand, dat normaal op 30 april afliep en dat als gevolg van het eenheidsakkoord niet meer verlengd werd. Israël had er na negen maanden onderhandelen duidelijk genoeg van en terecht.

Op 23 april kondigden Al Fatah en Hamas het einde van hun broedertwist aan die sinds 2007 de Palestijnen verdeelden, sloten een verzoeningsakkoord en vormden op 2 juni 2014 een nieuw eenheidskabinet.

Rami Hamdallah volgde zichzelf op als premier van de Palestijnse Autoriteit en met Mahmoud Abbas, de ‘King of Violence’, kroonde zich andermaal als de interim-president-voor-het-leven, in afwachting van nieuwe verkiezingen in de Palestijnse gebieden.

De incidenten tussen enerzijds de Palestijnen, die onder de toenemende invloed van Hamas op de Westbank steeds meer radicaliseerden en gewelddadiger werden, en anderzijds Israël, bleven zich intussen opstapelen.

De Palestijnen meenden dat hun ‘verzet’ tegen Israël gewettigd werd, vooral sinds de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Verenigde Naties het eenheidskabinet Hamas/Fatah officieel erkenden, nietegenstaande de EU en de VS Hamas nog steeds op hun lijst van verboden terreurorganisaties hebben staan.

Israël’s contra-terreur Operation Brother’s Keeper
Een en ander culmineerde op 12 juni in de ontvoering van de drie Joodse jongens Eyal, Gilad en Naftali, door een drietal leden van Hamas. De ontvoering werd luid toegejuicht door Hamas en Co in de Gaza en op de Westbank. Die ontvoering zal later opgeëist worden door de radicale ISIS beweging die inmiddels ook haar plaats heeft ingenomen in de Palestijnse gebieden.

Daags na de ontvoering van de drie Israëlische studenten startte Israël Operation Brother’s Keeper op met een tweevoudig doel:

1. De drie ontvoerde Joodse jongens terug te vinden, als het kan levend en wel, en 2. Het Hamas netwerk en infrastructuur op de Westbank en in Oost-Jeruzalem een zodanig harde klap toe te brengen dat zich zoiets in de toekomst niet meer kan herhalen.

Het Israëlische leger arresteerde op de Westbank tijdens die klopjacht op de ontvoerders honderden Palestijnse terroristen, voor het merendeel van Hamas en de Islamitische Jihad, en pakte tegelijk ook Palestijnse terroristen op van Hamas die in oktober 2011 vervroegd vrijkwamen als gevolg van de ruilhandel om korporaal Gilad Shalit weer vrij te krijgen. Tegelijk werd de pas weer opgebouwde terroristische infrastructuur van Hamas op de Westbank grondig aangepakt en waar het kon door het IDF ontmanteld en vernietigd.

Als gevolg van de harde aanpak van Hamas namen vanuit Gaza de beschietingen van Israël met raketten en mortiergranaten weer in alle hevigheid toe en hun aanhangers op de Westbank en in Oost-Jeruzalem hielden demonstraties en protesten, die van de Palestijnse Autoriteit groen licht kregen, waardoor de protesten steeds heviger en gewelddadiger werden naarmate de contraterreur actie van het IDF meer resultaten begon af te werpen.

Het Westen ‘ontdekt’ het geweld
Na de ontdekking op 1 juli van de lijken van de drie Joodse jongens in de omgeving van Hebron, die blijkbaar reeds in de eerste minuten van hun ontvoering met kogels waren afgemaakt, werd de contra-terreuracties van het IDF nog opgevoerd die op haar beurt een kettingreactie van geweld opwekte, niet enkel aan Palestijnse kant maar ook aan Israëlische zijde.

Zoals kon verwacht worden, worden Joodse en/of Israëlische ontsporingen in de westerse media extra in de verf gezet, die uiteraard in het spoor volgen van hun regeringen die de terreurgroep Hamas erkenden als een legitieme ‘vredespartner’ voor Israël “waarmee onderhandeld moet worden”, sinds de installatie van het eenheidskabinet van Mahoud Abbas een maand geleden een feit is.

De westerse pers wijdt nagenoeg geen of nauwelijks aandacht aan de aanhoudende rakettenregen op Israël vanuit Gaza. De ontvoeringszaak van de drie Joodse jongens en de fatale afloop, wordt nagenoeg helemaal weggedeemsterd en bedolven onder een vloed van zogenaamd bovenmatig repressief optreden van het IDF jegens de Palestijnen in het algemeen.

Volgens de westerse media “misbruikt” Israël deze ontvoeringszaak “om de illegale bezetting van Palestina te consolideren”, niettegenstaande de Israëlische acties zich enkel focussen op de bestrijding van de Palestijnse terroristenbrigades.

Deze bedenkelijke houding in het Westen ten aanzien van de contra-terreuroperatie van Israël tegen Hamas en Co, is uiteraard koren op de molen van het geweld en traditionele en religieus geïnspireerde Jodenhaat die door het Palestijnse leiderschap in al de Palestijnse gebieden al jarenlang wordt gecultiveerd en beloond.

‘Ontsporingen’ aan Palestijnse kant jegens de Joden en Israël worden van overheidswege beloond en aangemoedigd. Vrijgelaten terroristen en massamoordenaars worden op algemeen gejuich onthaald in al de Palestijnse gebieden en krijgen reusachtige bonussen uitbetaald en hun namen worden luidop genoemd en verheerlijkt.

Tariq Abu KhdeirIsraëlische of Joodse ‘ontsporingen’ extra in de verf gezet
Groot is de verontwaardiging van de Palestijnen en in het bijzonder in het Westen, wanneer Israëlische of Joodse ‘ontsporingen’ zich voordoen. Met dit verschil dat, in tegenstelling tot de verheerlijking van de Palestijnen en hun leiders van hun moordenaars en terroristen waarvan Mahmoud Abbas tot op vandaag de de onvoorwaardelijke vrijlating uit Israëlische gevangenissen eist, worden Israëlische ‘ontsporingen’ door Israël zelf opgespoord, hard aangepakt  en bestraft.

Twee voorbeelden van vermeend excessief Joods of Israëlisch geweld worden momenteel sterk in de verf gezet en dat bijzonder in het Westen dat de Israëlische invalshoek en de context van Palestijns geweld, virulente Jodenhaat en rakettenterreur vanuit Gaza, volkomen negeert, verzwijgt, vergoelijkt dan wel minimaliseert.

Enerzijds is er de kwestie van enkele leden van de Israëlische grenspolitie, die de 15-jarige Palestijnse jongen Tariq Abu Khdeir een zware afranseling gaf toen deze zich tijdens de rellen tegen zijn aanhouding op donderdag 3 juli hevig verzette [red. Jodendom-online: VS wilt hierover uitleg, omdat deze jongen ook een Amerikaanse Staatsburgerschap bezit].

De jongen hield er wat blauwe plekken en toegeslagen ogen aan over en werd in voorarrest geplaatst op beschuldiging van het gooien van Molotov cocktails en stenen en het verwonden van een Israëlische officier.

Inmiddels werd de jongen op zondagochtend 6 juli, nauwelijks anderhalve dag na zijn arrestatie, op een borgtocht van 3.000 sjekels (465 euro) weer vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek en eventuele veroordeling.

Israël heeft daarnaast een eigen onderzoek ingesteld om de toedracht van het incident te achterhalen en om te bepalen of de betrokken politieagenten eventueel hun boekje te buiten zijn gegaan. De jongen is intussen weer flink opgeknapt en geniet zichtbaar van de wereldwijde aandacht die hem te beurt valt.

Mohammed Abu KhdeirArabische jongen levend verbrand
Het toeval wil dat Tariq Abu Khdeir een neef is van de 16-jarige  Mohammed Abu Khdeir, die door enkele radicale Joodse jongeren werd ontvoerd en naar alle waarschijnlijkheid levend werd verbrand.

Die gruwelijke daad die door elk normaal mens en dus ook in Israël krachtdadig werd afgekeurd heeft inmiddels zijn ontknoping gekregen, niet dankzij de hulp of medewerking van de Palestijnen, maar wel door speurdiensten van Israël zelves.

Op zondag arresteerde de Israëlische speurdiensten zes Joodse jongeren die prompt in verdenking werden gesteld van de moord op Mohammed Abu Khdeir, wiens verbrande lichaam op woensdag 2 juli werd ontdekt.

De afschuwelijke feiten speelden zich wellicht af tijdens of na de begrafenis van de drie ontvoerde Joodse jongens. De daders zouden in een vlaag van woede, verdriet en frustratie, gehandeld hebben uit wraak om de drievoudige moord. Begrijpelijk maar niet verschoonbaar.

Echter, in tegenstelling tot de vele Palestijnse sadistische moordenaars en Palestijnen die in het holst van de nacht slapende vrouwen, kinderen en babies de keel oversnijden, zullen deze Joodse criminelen nergens geëerd worden, zullen geen pleinen of straten in Israël naar hen genoemd worden. Hen wacht in Israël eeuwige schande.

Of zoals premier Benjamin Netanjahoe op zondag verklaarde:

“Such murderers have no place in Israeli society. I promise you that we will bring the full force of the law to bear against the perpetrators of this horrific crime, which deserves every sort of condemnation and rejection.

However, this is a difference between us and our neighbors. There, murderers are received as heroes, and city squares are named in their honor. That isn’t the only difference between us.

The inciters among us we put on trial, while incitement in the Palestinian Authority takes place in official media outlets, in the education system, incitement centered on the call to destroy the state of Israel.”

hamas-woman

Gaza, zondag 6 juli 2014. ‘Vreedzaam’ protest van vrouwelijke Hamas militante tegen de moord op de 16-jarige  Mohammed Abu Khdeir. Vrouwelijke terroristen van Hamas in Gaza moeten, in tegenstelling tot hun mannelijke collega’s, niet gemaskerd rondlopen van Hamas. Een burqa is voor hen ‘voldoende’.

 Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.