21 Sjewat 5782 | 23 januari 2022
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
PLO waarschuwt: de wetsontwerp 'Joodse Staat' is einde Tweestatenoplossing
Publicatiedatum: dinsdag 25 november 2014 Auteur: Redactie | 1.280 keer gelezen
Jeruzalem [Al-Quds], Redactie, Maatschappij, Binyamin Netanyahu, PLO, Tweestatenoplossing, Oslo Akkoorden, Naftali Bennett »
foto © Alex Levin

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie - de PLO - noemde de controversiële wetsontwerp 'Joodse Staat' een racistische beslissing omdat het van Israël een Joodse Staat maakt. Hierdoor zou de 'geschiedenis' van de Palestijnen en de Palestijnse rechten in Israël worden ontkend. PLO kondigde aan zich voorbereiden dat Israël door deze wet Arabieren zal uitzetten.

"Deze wet zal een einde maken aan de Tweestatenoplossing, in die zin, het is een plan om een grotere Israël en het Joodse karakter van de staat op het historische land Palestina te leggen. Deze wet dient als een eenzijdige annulering van de Israëlische kant van het document voor wederzijdse erkenning van 1993."

De PLO meent dat de wet in tegenspraak is van de het internationaal wet. "De zogenaamde historisch nationale thuisland voor de Joden is een ideologische racistische exclusieve uitdrukking, een poging om het Palestijnse historisch verhaal krom te trekken en daarmee een eigen draai aan te geven.”

De reactie van PLO is nogal merkwaardig, omdat Abbas altijd heeft gezegd dat in de toekomstige staat 'Palestina' geen plek zal hebben voor Joden.

Minister president Binyamin Netanyahu geeft reactie op de critici van de 'Joodse staat' wet. Erkenning van Israël als de natiestaat van het Joodse volk is een basisvereiste van een vredesakkoord voor zover Israël betreft, herinnerde Netanyahu de tegenstanders.

"Israël is de natiestaat van het Joodse volk en is gebouwd naar een democratisch model. Zo was het altijd geweest en zo zal het ook altijd blijven," legt de premier uit. "Israël is een staat waar gelijkheid in persoonlijke rechten voor ieder burger wordt erkend."

"Ik ken geen levendigere democratie in de wereld dan in Israël - zeker niet in onze regio," vervolgde hij. "Deze democratie is gegarandeerd. De uitdaging hier is Israël als de natiestaat van het Joodse volk en daarom vernieuwen wij via deze wet het nationale recht van het Joodse volk. Dit gaat hand in hand met een garantie van de persoonlijke rechten van al haar burgers."

Ook de minister van Economische en Religieuze Zaken Naftali Bennett [Jewish Home], legt uit dat de reden waarom de VS niet betrokken is bij deze wetsvoorstel, is om het feit dat het niet hun zaak is, maar een Israëlische aangelegenheid. "Dit is ons probleem en het is een interne kwestie. Ik ben daarom ook van mening dat niemand het recht heeft om zich hiermee te bemoeien."

Naast het feit dat Jodendom-online in het kort de wet heeft uitgelegd, gaat De Vlaamse Vrienden van Israël op hun website er uitgebreider op de inhoud in. Zij leggen het volgende over de wet uit.

De “identiteit van de Staat Israël definiëren als de natiestaat van het Joodse volk en om de waarden van de staat Israël als een Joodse en democratische staat, te verankeren in de geest van de beginselen van de Verklaring van de Onafhankelijkheid“ zoals die werd uitgegeven op 14 mei 1948 in Tel Aviv.

De nieuwe grondwet zou veel van de omschreven karakteristieken van de Joodse staat verankeren in een constitutioneel kader, benadrukkende dat “het recht tot het uitdrukken van nationale zelfbeschikking binnen de staat Israël enkel is [voorbehouden] aan het Joodse volk.” Volgens Netanjahoe, zou de wet ook Israëls democratische karakter bevestigen, waarin gelijkheid in burgerrechten en persoonlijke rechten voor al haar burgers worden onderschreven, met inbegrip van een recht op “het behoud van iemands cultuur, erfgoed, taal en identiteit voor iedere inwoner van Israël, ongeacht hun religie, ras of etniciteit,” leest aldus het wetsvoorstel.

Israël kent gelijke individuele rechten toe aan iedere burger en wij dringen hierop aan. Maar enkel het Joodse volk heeft nationale rechten: een vlag, een volkslied, het recht van elke Jood om naar het land te emigreren en andere nationale symbolen. Deze worden enkel verleend aan ons volk in zijn enige staat,” zei premier Netanjahoe aan het begin van de kabinetsvergadering.

Er zijn degenen die het democratische (element willen) laten prevaleren boven het Joodse, en er zijn mensen die het Joodse (element) voorrang willen geven op het democratische. In het beginsel van de wet die wij hier vandaag voorstellen, zijn beide waarden evenwaardig en we moeten ze ook als dusdanig beschouwen. De staat Israël is een democratische staat, gebaseerd op de beginselen van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede, in overeenstemming met de visie van Israëls-profeten, en bevestigt de individuele rechten van al zijn burgers volgens de wet,” lezen aldus de door het kabinet goedgekeurde principes.

Netanyahu zei tegen de tegenstanders dat zij allemaal pleiten voor 2 staten voor 2 volkeren. Ze hebben haast om Palestina te erkennen als een staat van het Palestijnse volk, maar zij zijn tegen een staat van het Joodse volk.

Voorts is deze wet niets nieuws onder de zon. Het is een bevestiging van het uitroepen van de Staat Israël in 1948. Dit schijnt nodig te zijn aangezien het feit dat Joden in hun eigen land en in hun eigen hoofdstad niet zeker zijn van hun leven en het land letterlijk van hun gestolen wordt door middel van geschiedvervalsing, mediabedrog, mythen en antisemitisme

 

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.