23 Kislew 5782 | 26 november 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De 10 slechtste en meest hypocriete beslissingen van de Verenigde Naties van 2014
Publicatiedatum: maandag 22 december 2014 Auteur: Brabosh | 1.751 keer gelezen
Chamas, Iran, Mediabedrog en Geschiedvervalsing, Verenigde Naties, Mythen, China, UNRWA, Rusland, UNHCR, Media_antisemitisme, Media_Politiek »

Het jaareinde van 2014 komt snel naderbij en de Top-10’s, Top-20’s, Top-50’s en Top-100 over alles en nog wat vliegen de deur uit. Deze ochtend viel ik toevallig op de Top 10 van UN-Watch ‘Worst U.N. Decisions Of 2014‘ met als ondertitel: De meest immorele, corrupte en onrechtvaardige resoluties van de Verenigde Naties van het jaar. U kunt al raden naar welk land en volk de grootste aandacht van de wereld ook het afgelopen jaar naar toe ging en vooral waar ze NIET naar toe ging.

Over de Verenigde Naties kan je gerust stellen dat hier een reusachtige zwendel aan de hand is, een regelrechte internationale samenzwering bedoeld om de grootste mensenrechtenschendende landen van de wereld buiten schot te houden en met dat doel wordt telkens Israël opgevoerd om net zoals alle andere jaren voordiente fungeren als de beste geschikte bliksemafleider.

Terwijl de hele wereldbol met een microscoop alle beleidsdaden van Israël alle dagen van het jaar nauwkeurig afspeurt, gebeuren rondom en elders in de wereld de meest wrede en verschrikkelijkste zaken die niet of nauwelijks de aandacht krijgen van de VN die ze verdienen.

“Toen hij tegen hen zei: ‘Laat ons gaan en de slechteriken pakken’, begon de grootste slechterik zijn mes te slijpen.”
[oude Georgische spreuk]

1. De partijdige en dwangmatige obsessie van de Verenigde Naties voor Israël. 2014 VN-resoluties: Israël 20 vs. De Wereld: 4

Over het hele jaar 2014 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) 20 resoluties goedgekeurd waarin Israël veroordeeld wordt tegenover slechts vier resoluties tav de rest van de wereld, waarvan telkens één betreffende Syrië, Noord-Korea, Oekraïne en Iran. Er waren ZERO resoluties voor het veroordelen van grove en systematische schendingen die werden bedreven door China, Cuba, Egypte, Pakistan, Rusland, Saoedi-Arabië, Sri Lanka, Soedan, Turkije, Venezuela, Zimbabwe, noch tegenover vele andere belangrijke overtreders of grove schenders van de mensenrechten.

syria-022. De Verenigde Naties belonen het moordzuchtige Syrische regime met een topfunctie in een Comité voor de Rechten van de Mens (UNHRC)

Het Bijzondere Comité voor Dekolonisatie van de Verenigde Naties (Committee of 24), belast met de verdediging van de fundamentele mensenrechten en het verzetten van de onderwerping van volkeren, heeft bij acclamatie gestemd om het moorddadige Syrische regime een belangrijke functie in het Comité toe te bedelen. De Syrische afgevaardigde in het Comité Bashar Ja’afari kreeg de functie van rapporteur op de eerste bijeenkomst van 20 februari 2014.

Rami Abdel Rahman, de directeur van de Brits-Syrische mensenrechtenorganisatie Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), berichtte begin deze maand dat de burgeroorlog in het buurland van Israël recent de kaap van 200.000 doden heeft overschreden. De teller stond op 1 december 2014 op 202.351 doden sinds maart 2011, waarvan 63.074 burgers, onder hen 10.377 kinderen. De VN slagen er niet in om de bloedige burgeroorlog in Syrië te stoppen en elke resolutie daaromtrent wordt systematisch geblokkeerd door het vetorecht van Rusland en China.

3. De Verenigde Naties benoemen een anti-Israël rechter om een onderzoekmissie in Gaza te leiden

William Schabas, een professor in internationaal recht, die verklaarde “Israël’s eersteminister [Benjamin Netanjahoe] is mijn favoriet in de wereld die ik wil zien in het dok van het Internationaal Strafhof” (ICC), werd onlangs gelecteerd door de Raad van de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHRC) om een onderzoek te leiden naar vermeende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die door Israël zouden gepleegd zijn tijdens de recente 50-dagen durende zomeroorlog Operation Protective Edge tussen Hamas en Israël.

Hoewel de vooraanstaande mensenrechtenactivist Aryeh Neier zei dat “om het even welke rechter die voordien reeds had opgeroepen om de verweerder [Israël] te vervolgen zichzelf zou moeten uitsluiten [van de opdracht].” Aryeh Neier, is oprichter en directeur van Human Rights Watch, voormalig hoofd van de ACLU en President Emeritus van George Soros’ Open Society Foundation.

unrwa-raketten

4. UNRWA stuurde raketten die in een van haar scholen werden gevonden laconiek terug naar de terroristen van Hamas

Tijdens de zomeroorlog Hamas-Israël werden tot drie keer toe verscheidene hoeveelheden raketten en mortiergranaten en lanceerinstallaties aangetroffen in scholen die worden bestuurd door de UNRWA, de hulporganisatie voor Palestijnen van de Verenigde Naties. Hierover bevraagd en wat er gebeurd was met die raketten, antwoordde woordvoerder van de UNRWA Chris Gunness op 20 juli 2014:

“In zoverre wij betrokken zijn, is de regering waarmee wij tegenwoordig samenwerken de regering van nationale eenheid en zij zijn bevoegd over de organisatie waar wij mee samenwerken voor het weghalen van deze raketten van onze school. We overhandigden hen aan de relevante autoriteiten en die organisatie, zoals dat ging, zond deskundigen die dit uitvoerden en dat waren mensen van de [Fatah/Hamas] regering van nationale consensus in Ramallah,” zei Chris Gunness.”

Mededeling van de woordvoerder van Ban Ki-moon op 23 juli 2014: “De secretaris-generaal is gealarmeerd om te vernemen dat er raketten werden geplaatst in een school van de UNRWA in Gaza en dat deze vervolgens verloren zijn geraakt…”

falk5. Toen ‘9/11 Truther’ Richard Falk opstapte, gaven de Verenigde Naties zijn echtgenote en mede-auteur een topfunctie in de Raad voor Mensenrechten

‘Leukste’ anti-Israël stel van het jaar: Richard Falk en eega Hilal Elver

Vorig jaar liet Mensenrechten ‘expert’ van de Verenigde Naties Richard Falk zich weereens opmerken door de schuld voor de bomaanslagen op de marathonwedstrijd in Boston te leggen bij “het Amerikaanse project voor werelddominantie” en bij “Tel Aviv”. Zijn vrouw doet tegenwoordig beter. Op 8 mei 2014 in Genève benoemde de Raad voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Natis (UNHCR) Hilal Elver, de Turkse echtgenote van Richard Falk, als de Bijzondere Rapporteur omtrent Recht op Voedsel. Samen met haar echtgenoot en mede-auteur, wordt Elver in de wereld expliciet erkend in het 9/11 samenzweringsboek “The New Pearl Harbor” voor de hulp die zij verleende aan de auteur David Ray Griffin.

Elver’s eigen academisch werk citeert uit het samenzweringsboek van Griffin, waarin wordt geargumenteerd dat de Amerikaanse regering de aanvallen op het World Trade Center hielp orchestreren om oorlogen te verrechtvaardigen tegen de moslims in Irak en Afghanistan.

In een juridisch tijdschrift in 2012 citeerde Elver expliciet uit Griffin’s beruchte samenzweringstractaat. Zij vergeleek 9/11 met de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 waardoor de VS betrokken werden in WOII, zeggende dat beide incidenten “de regering de permissie gaven om een oorlogsmacht los te laten”, “landen binnen te vallen”, “nieuwe hegemoniëen te creëeren” en “rassendiscriminatie tegen en het volk te verdelen binnen de Verenigde Staten.”

6. Verenigde Naties ‘ziet geen bezwaren’ om Qatar’s illuster palmares inzake Rechten van de Mensen te prijzen

Op 21 oktober 2014 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) unaniem 15 nieuwe leden aangeduid die vanaf 1 januari 2015 mogen zetelen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC). In een geheime stemming die werd gehouden op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York werden de volgende landen verkozen: Albanië, Bangladesh, El Salvador, Ghana, Letland, Nederland, Nigeria, Paraguay, Portugal en Qatar [red. Jodendom-online: lees hier meer over Qatar's invloed op de Arabische Lente en hun banden met het Nederlands Koningshuis].

Nadat UN Watch een reeks bezwaren aanhaalde van migrantenarbeiders, vrouwen en slachtoffers van de terreur gericht tegen een rapport waarin de staat van dienst van Qatar inzake de rechten van de mens werd geprezen, gaan de Verenigde Naties gewoon door en keurden het verslag omtrent Qatar goed met de voorzitter van de VN Raad voor de Mensenrechten zeggende: “Ik zie geen bezwaar.”

7. Verenigde Naties kiezen het genocidale Soedan uit om te zetelen in het bijzondere VN Comité voor mensenrechten NGO’s

enhancedsudanDe Soedanese leider Omar Al-Bashir wordt door het Internationaal Strafhof opgespoord voor genocide

Op 24 april 2014 beloonden de Verenigde Naties het genocidale Soedan, samen met regimes zoals het slavenhoudende Mauritanie, Pakistan, Turkije en Venezuela, door hen lid te maken van het machtige 18-landen VN Comité over NGO’s, een begeerde positie waarmee het regeringen wordt toegestaan om kritiek het zwijgen op te leggen door op te treden als de deurbewaker en alle mensenrechten groepen te overschouwen die binnen de wereldorganisatie graag aan de slag willen gaan.

Sinds 23 oktober 2014 mag Soedan ook zetelen in een mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Tevens werd  Soedan gekozen tot vice-voorzitter van de Economische en Sociale Raad van de VN, ECOSOC. Dit is het belangrijkste VN orgaan dat zich bezig houdt met mensenrechten. Een wel erg bijzondere eer voor Soedan, dat door etnische zuiveringen volkerenmoord heeft gepleegd op ca. 2 miljoen zwarten en christenen. De Soedanese leider Omar Al-Bashir wordt daarom gezocht voor genocide door het Internationaal Strafhof.

8. De Verenigde Naties creëeren een partijdig onderzoek naar de Hamas-Israel oorlog, terwijl Israël reeds vooraf schuldig wordt verklaard

Op 23 juli 2014 veroordeelde de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHCR) in Genève tijdens een noodsessie Israël als schuldig voor “grove schendingen van de internationale rechten van de mens” zelfs als het een bijzondere onderzoekscommissie opricht om zogezegd de feiten te onderzoeken. Maw: de Verenigde Naties beweren te willen ‘onderzoeken’ terwijl hun eindoordeel al klaarligt en enkel nog ondertekend moet worden.

Hillel Neuer van UN Watch in de VN op 23 juli 2014:

“Als u het afgelopen jaar geen kreet van verontwaardiging hebt geslaakt toen duizenden demonstranten werden vermoord en verwond door Turkije, Egypte en Libië, toen er meer slachtoffers dan ooit werden opgehangen door Iran, toen er vrouwen en kinderen in Afghanistan werden gebombardeerd, toen volledige gemeenschappen werden afgeslacht in Zuid-Soedan, toen er 1800 Palestijnen verhongerden en vermoord werden door Assad in Syrië, toen honderden mensen in Pakistan werden gedood bij jihadistische terreuraanvallen, toen er 10.000 Irakezen werden vermoord door terroristen, toen dorpelingen werden afgeslacht in Nigeria, en u alleen maar een kreet van verontwaardiging slaakte voor Gaza, dan bent u niet voor mensenrechten, dan bent u gewoon alleen maar anti-Israël.”

9. De Verenigde Naties verkiezen als nieuwe leden in de Raad voor de Mensenrechten: China, Rusland, Cuba en Saoedi-Arabië

Op 1 januari 2014 verkregen enkele van ‘s werelds vreselijkste dictatuurstaten en grootste mensenrechtenschenders een zetel in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties [HRC] Voortaan zetelen China, Cuba, Rusland en Saoedi-Arabië in de Raad voor de Mensenrechten en mogen voortaan en met de volmacht van de internationale gemeenschap zelf voor rechter spelen. De kans dat de criminele dictatuurstaten zelf een Resolutie zullen indienen bij de Verenigde Naties om zichzelf te veroordelen voor oorlogsmisdaden en het schenden van de rechten van de mens, werd hiermede tot NULKOMMANUL herleid.

A-woman-before-hanging-in-Iran10. De Verenigde Naties verkiezen Iran om te zetelen in de Commissie voor Vrouwenrechten

Teheran: Iraanse vrouw, kort voor ze in het openbaar verhangen wordt

Het lijkt wel op een barslechte 1 aprilgrap, maar toch gebeurde het. Op 24 april 2014 heeft de Socio-Economische Raad van de Verenigde Naties Iran verkozen voor een termijn van vier jaar in de 45 naties tellende Commissie omtrent de Status van Vrouwen, één van de belangrijkste nevenorganisaties van de Verenigde Naties die zich toelegt op het beschermen van de vrouwenrechten.

En ondertussen loopt in Iran alles op rolletjes: ophangingen, folteringen, geselingen, amputaties… [lezen]

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.