19 Sjewat 5782 | 21 januari 2022
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Het jaar 5776; het jaar van de Mosjiach?
Publicatiedatum: maandag 01 augustus 2016 Auteur: Redactie | 2.106 keer gelezen
Rav Kanievsky, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Media_Politiek, Media_samenleving »

Fotocredits: Y. Min HaHar

Motse Sjabbes twee weken geleden heeft Rabbi Shalom Berger, de Mishkoltzer Rebbe een bezoek gebracht bij Maran Posek Hador Harav Hagaon Chaim Kanievsky sjllita, de belangrijkste Gadol Hador anno 5776/2016. Rav Berger kwam Reb Chaim een exemplaar van zijn boek over het gedeelte van de Talmoed hoe je met de Sjabbat om moet gaan als kado brengen.

Deze twee enorme Tora-autoriteiten waren er samen over eens dat juist dit jaar - 5776 - zeer geschikt is voor de verschijning van de Mosjiach. Zonder aarzeling zei Reb Chaim: "Natuurlijk! Het jaar 5776 - in Hebreeuwse letters תשע”ו vormen samen 'bevrijding' תשוע." Een van de getuigen van deze uitspraak was onder meer de zoon van de Mishkoltzer Rebbe Rabbi Yosef Berger die tevens een van de rabbijnen over het qever [graf] van Dawied Hamelech is.

Rav Yosef legde aan Breaking Israel News uit dat het algemeen aanvaard is dat Reb Chaim op het zeer hoge profetisch niveau zit, wat de chachamiem de 'roeach kadosej' - heilige geest - noemen. "Hij heeft dit jaar over de Mosjiach gesproken en wel op een manier zoals hij nog nooit heeft gedaan."

Rabbi Berger vroeg aan Reb Chaim wat er moet gebeuren om voorbereid te zijn op de komst van de Mosjiach. Reb Chaim gaf een onverwacht een direct, maar eenvoudig antwoord: "Wacht." En dan: "Nu. Alles wat gedaan moet worden voor de komst voor de Mosjiach, is je op zijn komst anticiperen."

In april jl. hebben Rabbi Moshe Sternbuch, ook een groot autoriteit, en Reb Chaim gediscussieerd hoe dichtbij we bij de komst van de Mosjiach zijn. Zij discussieerden over de problemen die de Joden van deze generatie onder ogen zien. Juist deze problemen zijn voorspeld voor de dagen voor de komst van de Mosjiach, legde Reb Chaim uit. Daar was Rabbi Sternbuch volledig mee eens.

"In de Einde der Dagen," voegde Rabbi Sternbauch aan Reb Chaim's woorden toe, "zullen degene die G'd vrezen wanhopen en zullen zij hun handen losmaken om G'ds oorlog te voeren tegen de zondaren en zij zullen niemand meer vertrouwen dan alleen G'd... we moeten de komst van de Mosjiach bespoedigen."

Reb Chaim haalde Megillah 17b aan om aan te tonen dat de komst van de Mosjiach nu echt op handen is. Hij citeert: "In het jaar na de Sjmitah, de Zoon van Dawied zal komen". Afgelopen september was Sjmitahjaar afgelopen, de tiende sjmitah na de Sjoa, de tweede [van de drie] oorlog van Gog Oemagog [zie footnote; Chofets Chaim en Gaon van Wilno]. Reb Chaim voegde er aan toe: "Het jaar ná Sjmitahjaar is nog niet voorbij!"

Rabbi Sternbuch reageerde met een citaat van Jermijahoe/Jir. 8:2 en die luidt: "De oogst is voorbij, de zomer is ten einde, en wij zijn niet gered" - wat inhoudt dat volgens de Talmoed moet de Mosjiach al aanwezig zijn als hij echt zou komen in dit jaar. Dit is erg goed mogelijk, aangezien Reb Chaim's dochter Rabbanit Kolodetsky [wij benadrukken nogmaals dat Reb Chaim dé Gadol Hador van deze tijd is, de roeach hakodesj bezit, maar ook dat zijn beslissingen over Halacha [Joodse Wet] ongetwijfeld en gezaghebbend is voor klal Jisrael omdat hij een briljant Torageleerde is] vorig jaar juli verklaard heeft dat haar vader de Mosjiach al vorig jaar ontmoet heeft [bron]. Daarnaast beroept de Maran Posek Hador Hagaon zich op Ketubot 112b. Het kan geverifieerd worden bij Rabbanit Kolodetsky, SjeTihje ["את הדברים ניתן לאמת עם הרבנית קולדצקי שתחייה." bron].

Niet alleen Maran Posek Hador Harav Hagaon Cheim Kanievsky sjllita en andere grote geleerden zijn over eens dat de Mosjiach er al is en zich alleen maar moet manifesteren.
Rav Mendel Kessin is een groot talmied chacham, en een kabbalist. Rav Kessin heeft zijn smicha gehaald bij Rav Moshe Feinstein ZT"L. Zijn leringen zijn gebaseerd op de RaMCHaL. Hij leert ons het volgende.

De Zohar leert in Midrash Ne'elam Toldot 140a en Leshem Shevo v'Achlamah [Drushei Olam HaTohu, 2:4:12:9-12] - afhankelijk hoe materialistisch je bent geweest - dat het proces van de Opstanding der doden 210 jaar zal duren. De uiterlijke datum dat de Messiaanse tijd werkelijk begint is 6000 jaar. We leven in 5776. Dit betekent concreet dat alle doden van mensen die de zchoet hebben [!] om überhaupt te mogen opstaan uiterlijk voor het jaar 6000 allen op staan. Dit betekent dus dat het proces al over 14 jaar begint en dus de Mosjiach ben Dawied al zijn werk met betrekking tot de eind afrekening [Gog Oemagog] dan al gedaan hééft.
In de volgende clip legt hij het persoonlijk uit.

Hierover later meer in het artikel “Wanneer proces van de Opstanding der Doden zou kunnen beginnen” die binnenkort op deze website verschijnt.

Copyright © 2016 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.