18 Aw 5781 | 27 juli 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Duban II deel I
Publicatiedatum: vrijdag 06 maart 2009 Auteur: De Redactie en Devorah | 7.003 keer gelezen
Redactie, Antisemitisme buitenland, Amnesty International, Binyamin Netanyahu, Durban, Nederland tav Israel en Joden in NL, Japan, Human Rights Council (VN mensenrechtenraad) »

Italie boycot conferantie ivm antisemitisme en Verhagen: openen grens Gaza teken van goede wil
‘Durban II' gaat aan anti-Israelische en anti-Westerse vlijt ten onder
Hoofdartikel van de gerespecteerde Japan Times: "Durban koestert racisme"
De V.S. neemt de boycot van Durban II opnieuw in overweging
Unieke campagne tegen discriminatie op Durban II
‘Arabische landen vallen Westen aan op conferentie''; NL besluit weg te blijven
VS blijft bij Durban II weg
'Ook Duitsland mijdt racismeconferentie'
Diplomaten lopen weg bij rede AhmadinejadItalie boycot conferantie ivm antisemitisme en Verhagen: openen grens Gaza teken van goede wil
Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken noemt het openen van de grens met Gaza voor bloemenexport een teken van goede wil van Israel. Verhagen zei dit tijdens de donorconferentie voor Gaza. De bloementeelt wordt door Nederland gesteund.

Een dag later trok Verhagen zijn rode lijn voor deelname aan de Durban Followup conferentie in Geneve. Na Canada, Israel en de VS, lijkt Nederland het vierde land dat wegblijft bij de anti-racisme conferentie. Verhagen: "Wij kunnen geen conferentietekst accepteren die antisemitisme toestaat, of Israel alleen ter verantwoording roept."

Verhagen bracht de doorlating van vrachtwagens met bloemen als 'goed nieuws' en marge van de 1-dags-conferentie in Sharm el Sheikh. Verhagen: "Een open grens voor export van bloemen betekent inkomen voor 1500 Palestijnse boeren en hun families. Het is een teken van goede wil. Precies waar Nederland en 70 andere landen zich hier voor willen inzetten: humanitaire hulp, duurzame wapenstilstand, open grenzen."
De minister streeft er naar "de politieke voorwaarden te creëren om de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken zodat wederopbouwhulp zin heeft." En, zo voegde Verhagen er aan toe: "dat de smokkel van raketten om burgers mee te beschieten (zoals afgelopen dagen weer) wordt gestopt."

Terreurorganisatie
Verhagen maakte duidelijk dat het geld van de conferentie in Egypte rechtstreeks bij de bevolking en hun wederopbouw moet komen. Verhagen: "Ik zet me liever in voor een vredesakkoord en gewone Palestijnen, niet voor een terreurorganisatie."

Anti-racisme-conferentie
Een dag na zijn deelname aan de donorconferentie voor Gaza sprak Verhagen de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties toe. Ter voorbereiding op de Durban follow up conferentie die in april in Geneve wordt gehouden, is een ontwerp-verklaring in de maak. Verhagen is ontevreden over de ontwerp-tekst zoals die er op 26 februari lag.
De minister van Buitenlandse Zaken zei over de bewoording van die ontwerp-slotverklaring:

Rode lijnen
"Wij kunnen geen tekst accepteren die religie boven individu stelt; niet discriminatie op sexuele geaardheid veroordeelt; antisemitisme toestaat, of Israel alleen ter verantwoording roept. Dit zijn heldere rode lijnen voor de Nederlandse regering."

Dwarsliggers
Naast Nederland hebben ook Denemarken, Italie, Duitsland en Groot Brittannie hun zorgen geuit. De grotere voormalige Oostbloklanden zoals Hongarije en Polen alsmede de rechtse regering van de Franse president Sarkozy hebben nog geen standpunt naar buiten gebracht.
Islamitische landen, onder leiding van de Organisatie van Islamitische Staten, OIS, trachten bewoordingen in de tekst te krijgen die religiekritiek op een lijn stelt met het schenden van de mensenrechten. Denemarken (Mohammed-cartoons) en Nederland (Fitna-film) verzetten zich daar sterk tegen.
Het European Jewish Congress heeft het Tsjechische voorzitterschap opgeroepen te realiseren dat alle EU-landen zich terugtrekken. Deze week vindt overleg plaats met de Tsjechische regering.
Diplomatieke kringen verwachten dat in ieder geval een aantal EU-lidstaten naar de conferentie zal gaan. Daarentegen worden Denemarken, vanwege de Mohammed-karikaturen en Nederland, vanwege sexuele vrijheden en de positie van Israel en antisemitisme, binnen de Unie als de meest uitgesproken dwarsliggers beschouwd.

Italie boycot conferantie ivm antisemitisme
Italië is woest betreffende het bovenstaande en is zelfs van plan de gehele conferentie te boycotten en Groot Brittanië dreigt hetzelfde te doen. De Italiaanse Minister van Buitenlandse Zaken - Franco Frattini - zei donderdag dat Italië de geplande Durban II conferentie in april in Genève wegens "agressieve en antisemitische verklaringen" in de resoluties niet zal bijwonen. Israël, Canada en de Verenigde Staten hebben reeds gezegd dat zij de conferentie ook niet zullen bijwonen. Nederland en Groot-Brittannië heeft gedreigd om dit proces te volgen.

‘Durban II' gaat aan anti-Israelische en anti-Westerse vlijt ten onder

‘Durban II' gaat aan anti-Israelische en anti-Westerse vlijt ten onder

Op 21 april zal in Genève de door de VN georganiseerde Durban Review Conferentie plaatsvinden. ‘Durban II' heeft formeel tot doel te evalueren in hoeverre de doelstellingen werden verwezenlijkt van ‘Durban I', de World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance die in augustus/september 2001 plaatsvond. Tijdens voorbereidingsrondes werd echter duidelijk dat de review conferentie vooral als politiek wapen tegen Israel en het Westen zou worden gebruikt. Om die reden haakten Israel, Canada en de VS al af en ook de Europese democratieën, waaronder Nederland, staan op het punt dat te doen.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen gaf inmiddels meerdere malen aan niet te zullen accepteren dat Durban II een herhaling wordt van Durban I. Die conferentie, waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de 187 VN-lidstaten en duizenden medewerkers van niet-gouvernementele organisaties (NGO's), werd gekaapt door de automatische meerderheid van niet-democratische landen en radicale NGO's. Het evenement ontaardde in een orgie van anti-Israelische en anti-Westerse resoluties en betogingen, Holocaustontkenning en antisemitische incidenten. Participerende Joden werden met (fysieke) intimidatie van bijeenkomsten uitgesloten, er werden antisemitische pamfletten en boeken verspreid en Israel werd gebrandmerkt als een racistische apartheidsstaat. In plaats van een banier tegen racisme en intolerantie werd ‘Durban I' een vreeswekkend en desillusionerend nieuw symbool voor Jodenhaat en ‘Israel bashing'. De spanningen liepen dermate oog op dat Israel en de VS de conferentie verlieten. Cynici hebben er op gewezen dat de belangrijkste doelstelling van de kapers van de Durban 2001 niet is verwezenlijkt: de Joodse staat bestaat nog steeds.  

Libië en Iran
Vorig jaar werd duidelijk dat ook de review conferentie door extremistische spelers gekaapt zou gaan worden - opnieuw gefaciliteerd door de automatische meerderheid van niet-democratische VN-lidstaten. De toon van de conferentie werd treffend gezet met de uitverkiezing van Libië als voorzitter van de voorbereidingscommissie en met Iran en Cuba als vice-voorzitters. Dat ontlokte Maxime Verhagen in mei vorig jaar de uitspraak: (op een congres van CIDI) "Het is onaanvaardbaar voor Israel om aangeklaagd te worden door landen die nog zo'n lange weg te gaan hebben in termen van democratie en respect voor mensenrechten". En in december 2008 veroordeelde Verhagen de conceptslotverklaringen met de woorden: "Het lijkt erop dat de enige bedoeling is om Israel te brandmerken, en het Westen te veroordelen wegens slavernij en het koloniale verleden." De minister zei bovendien dat landen die een slechte reputatie hebben op het gebied van mensenrechten de VN "misbruiken voor een antisemitische hetze".
Op 3 maart, in een interview met BNR Nieuwsradio, deed Verhagen er nog een schepje bovenop: "Ik vind het onbeschaamd brutaal om in een resolutie van een VN-conferentie tegen racisme racistische taal te gebruiken. [...] Nogmaals, ik doe niet mee aan een conferentie waarvan ik de uitkomst een gotspe vind." Een definitief besluit wilde Verhagen nog even laten afhangen van een eventuele aanpassing van de tekst van de conceptdocumenten die op de conferen¬tie aan de orde moeten komen.

Na Israel en Canada, die de bui al vroeg zagen aankomen en daar wel onmiddellijk consequenties aan verbonden, besloten op 27 februari ook de VS de conferentie te boycotten. Dat gebeurde na intensief onder¬handelen over de conferentiedocumenten. De Amerikaanse regering is tot het uiterste gegaan om te proberen de conferentie te redden maar: ‘heeft besloten dat de VS geen verdere onderhandelingen over deze tekst zullen gaan voeren en ook niet zullen participeren in een conferentie die op deze tekst gebaseerd is. [...] Helaas is het met het onderhandelde document van slecht naar slechter gegaan. Een conferentie die op deze tekst gebaseerd is zou een gemiste kans zijn om duidelijke uitspraken te doen over het voortdurende probleem van het racisme'. Aldus het Amerikaanse persbericht van 27 februari. Een week eerder had Washington in een verklaring aangegeven dat de conferentie de verkeerde kant dreigde uit te gaan omdat het conceptdocument [de beoogde slotverklaring] Israel als enige land bekri¬tiseert en onaanvaardbare beperkingen oplegt aan de vrijheid van meningsuiting (onder het mom dat daarmee kan worden voorkomen dat de gevoelens van religieuze mensen worden gekwetst).

Durban II dreigt aan anti-Israelische, anti-Joodse en anti-Westerse vlijt ten onder te gaan. Als de Europese staten, in navolging van Canada, Israel en de VS, eveneens besluiten niet deel te nemen is de kans groot dat de VN de conferentie annuleert.

Tweede Kamer wil duidelijkheid over ‘Durban II'
In zijn brief van 19 december 2008 aan de Tweede Kamer stelde minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen dat de EU voor deelname aan de VN-conferentie tegen racisme in Genève een aantal rode lijnen had getrokken. Een daarvan is "dat deze conferentie over wereldwijd racisme zich niet mag richten op de situatie in een specifiek land, in casu Israel". Op 3 maart sprak Verhagen in Genève opnieuw harde woorden over de kaping van de conferentie door extremistische krachten. Dezelfde dag stelden de Kamerleden Haverkamp (CDA), Van Baalen (VVD), Voordewind (CU) en Van der Staaij (SGP) terzake de volgende schriftelijke vragen aan Verhagen.

  1. Op welke wijze is uw bijdrage tijdens de Mensenrechtenraad in Genève op 3 maart jl. ontvangen, waarin u stelt dat Nederland de conceptverklaring van de antiracismetop van de VN in april a.s. onacceptabel vindt (‘Verhagen wil andere uitkomst antiracismetop VN', 3 maart 2009)? Waren er andere lidstaten die u zijn bijgevallen?
  2. Kunt u aangeven welke acties Nederland en de EU nog kunnen ondernemen om de conceptverklaring van de antiracismetop van de VN in april a.s. te verbeteren opdat de uiteindelijke verklaring wel acceptabel kan worden? In hoeverre benut Nederland en de EU hierbij haar bilaterale contacten met diverse niet-Westerse landen?
  3. Hoe wordt er over deze conceptverklaring gedacht door de EU? Bestaat hierover een gemeenschappelijk standpunt? Zo neen, zijn er lidstaten die het standpunt van Nederland delen en deze verklaring onacceptabel vinden? 
  4. Indien de verklaring niet wordt verbeterd in de komende weken, zal Nederland zoals u eerder hebt aangekondigd, zich dan terugtrekken van deelname aan de conferentie? En bestaat de mogelijkheid dat de EU als geheel wegblijft indien?

De PVV stelde dezelfde dag aparte vragen. De Kamerleden De Roon en Wilders willen van Verhagen weten of hij hun mening deelt "dat ook Nederland niet moet deelnemen aan deze anti-Israelische en antisemitische conferentie".

Uit het concept van 26 februari voor de slotverklaring voor ‘Durban II'
Artikel 30. Drukt diepe bezorgdheid uit over de praktijken van rassendiscriminatie tegen het Palestijnse volk alsook tegen [Syrische staatsburgers op de bezette Syrische Golan] [andere inwoners van de bezette Arabische gebieden] [praktijken] die een invloed hebben op alle aspecten van hun dagelijkse bestaan en die het genieten van fundamentele rechten in de weg staan; en hernieuwt de oproep tot het doen staken van zulke praktijken.

Artikel 31. Herhaalt dat het Palestijnse volk het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking heeft en dat het, met het doel de Israelische bezetting te kunnen laten voortduren, is blootgesteld aan onwettige collectieve bestraffing, marteling, economische blokkade, ernstige beperking van de bewegingsvrijheid en willekeurige afsluiting van hun gebieden. [...]

Artikel 32. Herbevestigt dat een buitenlandse bezetting die is gebaseerd op nederzettingen, wetten die gebaseerd zijn op rassendiscriminatie met het doel de overheersing van de bezette gebieden voort te zetten, alsook de praktijk van het opnieuw opleggen van een totale militaire blokkade, het van elkaar isoleren van stadjes, dorpen en steden, volledig haaks staat op de doelstellingen en principes van het Handvest van de Verenigde Naties [en een ernstige schending is van de internationale mensenrechten en het humanitair recht,
een misdaad tegen de menselijkheid, een moderne vorm van apartheid en een ernstige bedreiging van de internationale vrede en veiligheid];[Drukt diepe bezorgdheid uit over het lot van de Palestijnse vluchtelingen en andere inwoners van de bezette Arabische gebieden, alsook dat van ontheemden die gedwongen werden hun huizen te verlaten vanwege oorlog of de racistische politiek van de bezettende macht, en [het lot van] hen die niet werd toegestaan naar hun huizen en eigendom¬men terug te keren vanwege een op ras gebaseerde wet van de terugkeer. Het [sic] erkent het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen zoals dat werd vastgesteld door de Algemene Vergadering in haar resoluties, in het bijzonder resolu¬tie 194 van 11 december 1948; en roept op tot de terugkeer naar hun thuisland in overeenstemming met en ter imple¬mentatie van dit recht.]

Artikel 33. Herhaalt de diepe bezorgdheid over het lot van het Palestijnse volk [alsook de inwoners van de andere bezette gebieden] onder buitenlandse bezetting, [inclusief de obstructie van de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden, en de bouw van de scheidingsmuur] en dringt aan op respect voor de wet van de internationale mensenrechten, het internationaal vluchtelingenrecht en internationaal humanitair recht, en roept op tot een rechtvaardige allesomvattende en duurzame vrede in de regio.

Hoofdartikel van de gerespecteerde Japan Times: "Durban koestert racisme"
De Japan Times, de oudste Engelstalige krant in Japan, verklaart op 10 maart dat de V.N. Wereldconferentie Tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Verwante Onverdraagzaamheid (Durban II) , dat voor de volgende maand gepland staat, ofwel een wrede en een verkeerde of een onbeschaamde antisemitische bijeenkomst is.

"Het lot van de Palestijnen is een tragedie en Israël is in die vreselijke geschiedenis medeplichtig geweest. Maar Israël is hier niet alleen verantwoordelijk voor. De tolerante verklaring met betrekking tot de mentaliteit van de Durban Conferentie, is de verkeerde overtuiging om het lijden van de ene groep te beëindigen door  een andere groep tot slachtoffer te maken," schrijft de krant, "een mindere zacht handige manier is te debatteren dat Durban tracht Israel en de Joden te straffen, ongeacht wat zij gedaan zouden hebben".

"Op papier wordt Durban II erkend als een uiterst lofwaardig project, mits  je gelooft dat de VN de normen van goed gedrag zou promoten," gaat de krant verder. "In plaats van het bestrijden van  racisme, houdt de conferentie de schijn op door het beleid van Israel te bekritiseren en het zionisme met racisme te vergelijken".  
De Japan Times betreurt dat Libië de voorzitter van de Conferentie en Cuba de speciale rapporteur van de conferentie zijn, want zij "zijn niet de enige landen die Israel graag internationaal willen boycotten".

Islam beschermen, Joden belasteren
Buiten de kwesties Israël en het Zionisme om, hebben de westelijke staten bezwaar tegen de geplande vrijheid van toespraak gemaakt, waar een specifieke godsdienst tegen "laster" wordt beschermd. "Nochtans is de enige godsdienst dat bij naam wordt gedefinieerd is de Islam", kon de krant ons vertellen. De krant verklaart verder dat "de leden van de moslimwereld de onenigheden, die door de oorlog tegen terrorisme zijn ontstaan, willen gebruiken om hun godsdienst te promoten. Tegelijkertijd wordt de bescherming voor Joden tegengewerkt. Dit is geen poging tegen discriminatie en intolerantie, het tegendeel."

Het negeren van de rol van sommige Afrikanen en Arabieren binnen de slavernij
De krant gaat door met haar kritiek. "Bovendien zal de conferentie de westelijke staten blijkbaar verzoeken om   "schadeloosstellingen" voor de slavernij van Afrikanen te verwezenlijken". Opnieuw neemt de Japan Times een ingewortelde schijnheiligheid waar. "Menig westerse overheid heeft haar rol in de slavernij en de verplaatsing van miljoenen Afrikanen erkend. Het feit dat zij compensaties in gelden uitbetalen mag wel liefdading lijken, maar het is niet realistisch. Juist omdat het de rol van andere spelers, een aantal Afrikanen en Arabieren, in de slavernij genegeerd wordt."

Effecten op de VN
"De vergaderingen als deze ondermijnen de V.N. en versterken zijn critici", vervolgt de krant. "Deze agenda toestaan is verkeerd. Er zijn meer landen die tegen deze vergadering protesteren, waardoor er nu een hoop ontstaat dat de VN weer de oude gaat worden".
De krant waarschuwt voor de antiraciale normen die schijnbaar door de VN wordt verdedigd "zij zijn bedoeld om de minderheden te beschermen en niet om de voordelen van de meerderheid vast te leggen. Aantallen, zoals militaire macht, maakt het niet juist".

De V.S. neemt de boycot van Durban II opnieuw in overweging
De V.S. neemt de boycot van de racistische conferentie van Durban II opnieuw in overweging, meldt de woordvoerder Robert Wood. Hij verklaarde afgelopen maandag dat "de VS verwelkomt de recente inspanningen door  de betreffende delegaties, overheden en officials met betrekking tot de formulering van het document van het ontwerpresultaat voor
 Durban Review Conference van 20 april". Wood legde uit dat de voorgaande "laakbare taal" op diverse plaatsen van het document voor de VS een reden was niet aan deze conferentie deel te nemen.  "Sindsdien zijn er grote vooruitgangen geboekt," zei Wood, "Inclusief het inkorten van het document, het verwijderen van de laakbare taal inbegrip van 'belasteren van godsdienst' en de eis voor de schadeloosstellingen voor slavernij".  

Nochtans is het nog steeds niet helder of niet de VS van plan is naar de Conferentie te gaan of niet. Woord vertelde de media dat er een aantal kwesties waren die nog opgelost moeten worden voordat het Obama-bestuur akkoord kan gaan om deze conferentie te steunen.

Israël en wereldwijde Joodse groeperingen hebben zich tegen de Conferentie verzet als gevolg van de anti-Israël verklaringen. De VS had op 27 februari aangekondigd dat het de Conferentie zou vermeiden mits alle negatieve referenties naar Israël en het racisme uit het uiteindelijke document zou worden geschrapt.

Ahmadinejad is van plan Durban II bij te wonen
De Iranese president Mahmoud Ahmadinejad heeft afgelopen maandag verklaard persoonlijk de Conferentie te willen deelnemen. Dit volgens de IRNA, de nieuwszender van de staat Iran.  De eerste Wereldconferentie Tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Verwante Onverdraagzaamheid werd in Durban, Zuid-Afrika in 2001 gehouden. Volgens IRNA veroordeelde de VN "het racistische beleid van het Zionistische regime toentertijd ten sterkste".

Canada was de eerste Westerse land die de komende Conferentie boycotte. Italië en Israël hebben aangegeven sowieso niet deel te nemen. Australië overweegt of zij aan deze boycot zullen aansluiten. De redenen van deze Westerse landen is om de antisemitische toon van de Conferentie tegen Joden en de Joodse Staat.

Unieke campagne tegen discriminatie op Durban II
Prominente leden van de joodse gemeenschap en slachtoffers van racistisch geweld uit Afrika, Cuba en Birma hebben zich verenigd in een unieke campagne die bedoeld is om de aandacht te vestigen op mensenrechten en discriminatie tijdens de Durban 2-conferentie, volgende week in Genève.
De Wereldconferentie tegen racisme is omstreden. Gevreesd wordt voor antisemitische sentimenten, net als tijdens de eerdere conferentie in 2001 in het Zuid-Afrikaanse Durban. De initiatiefnemers van de campagne willen de deelnemers oproepen zich op het eigenlijke thema te richten.

Tot de vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap behoren Eli Wiesel, Nobelprijswinnaar voor de vrede, de Franse filosoof Bernard-Henri Levy en de voormalige Israëlische minister Natan Sharansky. Zij zullen naar verwachting deelnemen aan een aantal evenementen in de marge van de Durban 2-conferentie, die maandag 20 april begint.

Ahmadinejad
Leiders van de "Conference of  Presidents of Major American Jewish Organizations" hebben alle delegaties opgeroepen om tijdens de top in Genève  weg te blijven of anders weg te lopen wanneer de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad  de bijeenkomst toespreekt. "In plaats van zich te richten op racisme, onverdraagzaamheid en vreemdelingenhaat is de conferentie  gegijzeld door deze te gebruiken als een platform voor extremistische standpunten", aldus de leiders.

Protest
Canada, Israël en Italië zullen uit protest wegblijven op de conferentie. Ook de VS doen niet mee, zo heeft  het Witte Huis in februari laten doorschemeren. President Obama wilde de richting van de conferentie beïnvloeden maar slaagde daar niet in.  De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Susan Rice heeft dinsdag gezegd dat de VS inderdaad niet naar Genève gaan, tenzij een ontwerp-document met een anti-Israël strekking alsnog wordt gewijzigd.
Ze verklaarde dat tegenover prominente leden van de Joodse gemeenschap.  Samantha Power - topadviseur van president Barack Obama - en directeur Nabije Oosten van de National Security Council Dan Shapiro waren bij de ontmoeting aanwezig. Een van de joodse leiders zei "opgelucht te zijn" maar wilde niet uitweiden over het gesprek.
 
Het bewuste ontwerp-document veroordeelt islamofobie en beweert dat de Israëlische behandeling van de Palestijnen is gestoeld op racisme. Het document is een initiatief van Iran, Cuba en een aantal Derde-Wereldlanden. 

De laatste voorbereidende sessie voor de conferentie eindigt op vrijdag,  slechts drie dagen voor de start van het evenement.

‘Arabische landen vallen Westen aan op conferentie'; NL besluit weg te blijven
Nederland gaat niet naar een antiracismeconferentie van de Verenigde Naties omdat een aantal Arabische landen de conferentie misbruikt voor aanvallen op het Westen. Op de conferentie zou Israël door een aantal Arabische landen in de beklaagdenbank worden geplaatst. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bekendgemaakt.

Zuid-Afrika
De VN-antiracismeconferentie wordt volgende week gehouden in Genève. Het is een vervolg op een antiracismeconferentie in Zuid-Afrika in 2001. Ook toen weigerden een aantal Westerse landen de slotverklaring te tekenen. Israël zou in die verklaring in het beklaagdenbankje worden geplaatst door toedoen van Arabische landen.

Religie
Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) laat zondag weten dat een aantal landen op de bijeenkomst probeert om religie boven de rechten van de mens te stellen. ‘De conferentie tegen racisme is te belangrijk om te laten misbruiken voor politieke doeleinden en aanvallen op het Westen', aldus Verhagen. Zo zouden die landen zionisme gelijk stellen aan racisme.

Grimmig
De sfeer op de conferentie was volgens Verhagen ‘grimmig' en westerse landen waren ‘doelwit van politieke aanvallen'. Buitenlandse Zaken denkt niet dat de conferentie ‘werkelijk kan bijdragen aan de bestrijding van racisme'. Naast Nederland hebben ook de Verenigde Staten, Australië, Canada, Israël en Italië afgezegd.

Iran
Het enige staatshoofd dat tot nog toe heeft toegezegd bij de conferentie in Genève aanwezig te zullen zijn, is de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad. De Europese Unie twijfelt nog over deelname.

VS blijft bij Durban II weg
De Verenigde Staten kondigden zaterdagavond zijn beslissing aan om "met spijt" van de Durban II Conferentie op mensenrechten weg te blijven. Dit meldt Arutz Sheva gisteravond laat. De organisators willen niet op hun kritiek op Israël terugkomen.

Ondertussen hadden linkse activisten en zwarte leiders President Barack Obama aangespoord om afgevaardigden van de VS wel bij de Conferentie in Genève te laten bij wonen.

De Naam 'Durban Conferentie" ontleent zich een de eerste Wereld Conferentie Tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Verwante Onverdraagzaamheid, die in 2001 in Durban Zuid Afrika werd gehouden. Toen stapte de VS op nadat het duidelijk werd dat de bijeenkomst over een duidelijke anti-Israelagenda beschikte.

Ondanks de aankondigending over de beslissing van de Amerikaanse regering, benadrukt de woordvoerder van Ministerie van Buitenlandse Zaken Robert Woord dat de VS de organisators prees voor het verwijderen van enkele specifieke referenties in de resoluties met betrekking tot het schandaliseren van godsdienst. "Nochtans", voegde hij er aan toe, "zijn er andere problemen aangaande andere kwesties, zoals vrijheid van meningsuiting  en het veroordelen van Israel, terwijl de Arabische-, Zuid Amerikaanse- en Afrikaanse landen de mensenrechten negeren".
De Democratische Congreslid Barbara Luwte zei in de Zwarte Fractie, die zij aanvoert, "diep ontzet was" over de beslissing om Durban II te boycotten. Zij legde uit dat boycotten van de Conferentie het voor de VS moeilijker maakt om de V.N. Human Rights Council te beïnvloeden.

Israël, Canada, Italië en Australië hebben reeds aangekondigd de Conferentie niet te willen bijwonen. Enkele andere Europese naties hebben ook aagekondigd de Conferentie te boycotten indien de taal van voorgestelde resoluties niet wordt genunceerd.

'Ook Duitsland mijdt racismeconferentie'
Na de Verenigde Staten, Nederland en vier andere landen heeft ook Duitsland zondag besloten de VN-conferentie over racisme te mijden die deze week wordt gehouden. Dat heeft Duitsland volgens een VN-woordvoerder in Genève laten weten. Het Duitse ministerie van buitenlandse zaken sprak de melding tegen. Volgens een woordvoerder wordt het definitieve besluit zondagavond pas bekendgemaakt.

De VS, Nederland, Australië, Canada, Israël en Italië lieten weten de conferentie te boycotten, omdat die door islamitische landen zou worden gebruikt om Israël te bekritiseren en de vrijheid van meningsuiting waar het kritiek op de islam betreft te beperken.

Devorah: België heeft laten weten wel aan de Conferentie te zullen deelnemen.

Diplomaten lopen weg bij rede Ahmadinejad
GENEVE - Tientallen diplomaten van onder meer de Europese Unie verlieten maandag de VN-top tegen racisme tijdens de rede van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad.
Die noemde de nieuwe Israëlische regering onder leiding van premier Benjamin Netanyahu in zijn toespraak ''racistisch''.

De Franse delegatie had vooraf laten weten dat EU-landen de zaal zouden verlaten als het Iraanse staatshoofd zich negatief zou uitlaten over Israël.

Demonstranten
De toespraak werd ook enkele keren onderbroken door demonstranten op de publieke tribune. Zeker drie als clowns verklede betogers werden uit de zaal verwijderd, aldus nieuwszender al-Jazeera. Volgens Ahmadinejad hebben de VS en andere landen na de Tweede Wereldoorlog in Palestina een ''gruwelijk, onderdrukkend en racistisch regime'' in het zadel geholpen.

Irak
Ook hebben volgens hem 'zionisten' in de Amerikaanse regering samen met de bewapeningsindustrie de Amerikaanse aanval op Irak gepland. Het verwijt van ongepaste invloed van de bewapeningsindustrie op het Amerikaanse overheidsbeleid is niet nieuw.

Eisenhower
President Dwight D. Eisenhower waarschuwde in zijn afscheidstoespraak in 1961 al voor het inmiddels beruchte ''militair-industriële complex''. Ahmaninejad wees op de 'enorme verliezen' voor de Iraakse burgerbevolking. Terwijl vooral Europese diplomaten wegliepen, kreeg de president van Iran bijval van veel diplomaten die in de zaal bleven.

Amnesty
'Moraalridder' Amnesty International heeft maandag hard uitgehaald naar landen die de antiracismetop van de VN in Zwitserland boycotten. De mensenrechtenorganisatie is ''verbijsterd'' over het op het laatste moment afzeggen van Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Australië en Nieuw-Zeeland, zo luidt het in een verklaring.

Teleurstellend
Amnesty noemt de afwezigheid van de westerse landen bij de top ''uiterst teleurstellend gezien de langdurige en moeilijke onderhandelingen'' die eraan vooraf gingen. De genoemde landen besloten pas afgelopen weekeinde geen belangrijke vertegenwoordigers naar Zwitserland te sturen. In een eerder stadium hadden de Verenigde Staten al afgezegd.

Motivering
Amnesty International zet vraagtekens bij de motivering van de bewuste landen om niet te gaan. ''Echte overtuiging in de strijd tegen racisme vereist dat regeringen zich hier laten zien en staan voor wat goed is en krachtig datgene afwijzen waartegen bezwaar gemaakt kan worden.''

Lees ook weblog van "De Verenigde Naties bestrijden de vrijheid" van Afshin Ellian
Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.