21 Sjewat 5782 | 23 januari 2022
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Operation Cast Lead: Vermeende wangedrag van de IDF
Publicatiedatum: maandag 23 maart 2009 Auteur: De Redactie en Devorah | 5.608 keer gelezen
IDF, Redactie, Operation Cast Lead, Gabi Ashkenazi, IDF: meest humane leger »

Twijfel over wangedrag militairen in Gaza
Ashkenazi: IDF is nog steeds het meest morale leger van wereld
Touwgetrek over vermeend wangedrag van het IDF gaat door
Uitspraken militairen Israël 'geruchten'
New York Times: ‘Verhaal over gedode Palestijnse vrouw is mythe'
Slechts klein aantal incidenten in GazaDe Israëlische legertop heeft een onderzoek gelast naar vermeend wangedrag en ernstige schendingen van de voorschriften door militairen tijdens de recente operatie in Gaza.

De advocaat-generaal Avichai Mendelblit van de Israëlische krijgsraad heeft de onderzoekseenheid van de militaire politie opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar aanleiding van verhalen van soldaten tijdens een vorige maand gehouden bijeenkomst op de militaire academie Oranim in Tivon.

Israëlische militairen zouden in Gaza willekeurig burgers hebben gedood. Er komt uit de getuigenissen een beeld naar voren als zouden Israëlische militairen de Palestijnen verachten en persoonlijke bezittingen van Palestijnen met opzet hebben vernietigden.

Horen zeggen
De militairen die over het wangedrag hebben verteld, blijken dat overigens niet zelf te hebben gezien. Ze zijn afgegaan op verhalen van anderen. Daardoor wordt hun geloofwaardigheid inmiddels in twijfel getrokken.
Ook hebben andere militairen die deelnamen aan het offensief in Gaza, de beweringen over immoreel gedrag tegengesproken. Ze benadrukken dat ze alleen op gewapende terroristen of mensen die een bedreiging vormden, mochten schieten. Een paratroepers verklaarde: "Er zijn altijd een paar idioten die de fout ingaan maar de meeste soldaten hebben Israël eervol en met een hoge moraal vertegenwoordigd."

De Israëlische krant Jerusalem Post tekent aan dat de verhalen van de betreffende militairen naar buiten zijn gebracht door Dani Zamir, die de bijeenkomst leidde. Zijn naam komt voor in het boek "Refusnik, Israël's Soldiers of Conscience" dat in 2004 verscheen.  Daarin wordt hij beschreven als "een reserve-officier van kibboets Ayelet Hashahar die werd veroordeeld tot 28 dagen voor zijn weigering om dienst te doen in Nablus." Waaraan de Jerusalem Post toevoegt: "De getuigenissen van de soldaten waarvoor hij publiek de aandacht vroeg, lijken - wat een toeval - zijn standpunten te bevestigen."
Een eerder onderzoek van het Israëlische leger naar misstanden tijdens het offensief heeft tot dusver niets opgeleverd.


Ashkenazi: IDF is nog steeds het meest morale leger van wereld
Stafchef Gabi Ashkenazi heeft bevestigd dat hij de IDF als "het meest morele leger in de wereld" ziet, ondanks de recente beweringen dat het IDF de mensenrechten in Gaza zou hebben overtreden.


Tegen de nieuwe recruiters heeft Ashkenazi deze week gezegd dat het leger wel alle beschuldigingen van ongepast gedrag zal onderzoeken, maar indien er zulke incidenten zijn gebeurd, dan is er sprake van  "geïsoleerde gebeurtenissen". Ashkenazi bevestigt dat iedere soldaat dat schuldig wordt geacht aan het overtreden van de morele code van het IDF voor het gerecht zal worden gesleept.
Ashkenazi wijst de beschuldiging dat de soldaten burgers "in koele bloede doodde" direct van hand: "Men moet onthouden dat wij midden in een operatie zaten, een plek waar Hamas van een woongebied een slagveld gemaakt heeft, waar openbare faciliteiten als  wapenpakhuizen dienen."

Beschuldiging dat soldaten burgers doodden werd vorige week door twee soldaten, die op een van de weinige niet-religieuze militaire academie hebben afgestudeerd, in de wereld gebracht. De soldaten zeiden dat zij, in tegenstelling tot andere berichten, wel getuigen waren dat andere soldaten op burgers schoten die per toeval in de gesloten militaire zones rond liepen.  De oprichter en directeur van de academie waaraan de soldaten zijn afgezwaaid, Danny Zamir, verzette zich al voor deze beschuldigingen tegen de Cast Lead operatie in Gaza en beschuldigde al januari dat de soldaten, die aan de operatie deelnamen, kinderen zouden doden.
Andere soldaten hebben publiekelijk deze beschuldigingen van de twee soldaten, waarvan de namen anoniem blijven, veroordeeld. Verscheidene bevelhebbers kwamen naar buiten met het verhaal dat hun troepen er alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat zij burgers zouden verwonden of te doden en gingen dikwijls uit de weg om privébezit te beschermen.

Ondertussen heeft de Verenigde Naties weer een serie van nieuwe beschuldigingen tegen Israel verzameld en vandaag in een rapport gepubliceerd. VN experts, die Gaza hebben bezocht om te onderzoeken en getuigenverklaringen af te nemen, hoorden beschuldigingen aan over IDFsoldaten die op Arabische kinderen zouden schieten, dat zij een kind als menselijk schild hebben misbruikt en huizen van burgers plat hebben gewalst en op gebouwen schoten die als burgerschuilplaats zou hebben gediend.
Radhika Coomaraswamy, de vertegenwoordigster van "UN's Special Representative for Children and Armed Conflict" vertelde dat de incidenten die in het rapport worden genoemd "gedocumenteerd en nagetrokken zijn."  Het rapport concludeert dat Israel Gaza moet openen zodat bewoners van Gaza vrijuit naar Judea en Samaria kunnen reizen.

De VN was niet gewillig om het onderzoek over Hamas - die burgers tijdens de Gazaoorlog in Gaza molesteerde - na te trekken omdat de terroristische groep weigert mee te werken. Aldus Coomaraswamy.

Touwgetrek over vermeend wangedrag van het IDF gaat door
Zoals de linkse vleugel van het NIW in het afgelopen nummer, samen met de internationale gemeenschap, zeer kritisch over de schouder van het IDF heeft meegekeken, zo horen wij weinig tot geen tegenwicht over de kwestie wangedrag van het IDF.


Opvallend is dat - nog niet bewezen - wangedrag van een klein aantal soldaten binnen IDF, het hele IDF als militaire organisatie in diskrediet wordt gebracht. Of dit terecht is of niet, is hetzelfde wanneer wandrag van een aantal Nederlandse militaire in Irak of in Afghanistan gebrandmerkt mag worden als wangedrag van de Nederlandse Defensie. Zo wordt in praktijk de Amerikaanse Defenisie niet als een overheidsorgaan gezien die de mensenrechten niet nauw zou nemen, echter is het wel bewezen dat een aantal militaire de mensenrechten in Irak geschonden hebben.  Een aantal zijn door de Amerikaanse Krijgsraad berecht en bestraft met fikse gevangenisstraffen.
Deze feiten in kielzog, hoever mag de media spreken van het schenken van mensenrechten door het IDF? Zodra wandaden van een aantal IDF-militaire bewezen zijn, is het niet consequenter om te spreken van wangedrag van een aantal Israelische militairen?
Het is opvallend dat de tegenwerpingen van de hieronder te lezen beschuldigingen aan het adres van IDF alleen in de Israëlische media weerlegt worden.

Een week geleden verscheen in de Ha'arest, Ma'ariv, Channel 10 en meer media dat er twee militairen van het IDF hun collegae hebben beschuldigd van schending van mensenrechten tijdens de Gaza-oorlog. De schendingen zouden het beschieten van Arabische moeders en kinderen behelzen. Deze beschuldiging werden door andere Israëlische journalisten weerlegd dat de beschuldigingen onbewezen en tendentieus zijn, waardoor de negatieve beeld over Israel door de wereldpers alleen maar bevestigd. Watchdog CAMERA heeft rapporten verzameld en de originele verhalen samengevat én vertaald en deze op hun website geplaatst.  CAMERA  bericht ons dat de brigadebevelhebber van de eenheid die - naar verneemt  - in verband worden gebracht met de beschietingen, zelf een onderzoek zijn gestart nadat zij van de beschuldigingen vernamen. Zij spraken met ooggetuigen en iedereen zij dat de beschuldigende moorden nooit gebeurd zijn.

De vindingen van de brigadecommandant zijn in Ma'ariv gepubliceerd:  Met betrekking tot twee belangrijke gebeurtenissen, die door Danny Zamir (directeur van de Rabin-Academie waaraan de twee soldaten zijn afgezwaaid) aan Stafchef Gabi Ashkenazi is aangeboden, staat één infanteriebrigade centraal. De commandant van deze brigade heeft afgelopen woensdag aan de Brigadier Generaal Eyal Eisenberg, commandant van de Gaza Divisie, een rapport aangeboden met bevindingen van zijn persoonlijk onderzoek met betrekking tot deze beschuldigingen. Na een goedkeuring zal hij zijn vindingen aan het Hoofd van de Zuidelijke Commandant, Major General Yoav Galant, presenteren.

Volgens de gebeurtenis waarin werd beweerd dat een sluipschutter een Palestijnse vrouw en haar twee dochters had beschoten, citeert de brigadecommandant de des betreffende sluipschutter: "Ik zag een vrouw en haar dochters lopen en ik heb waarschuwingsschoten gelost. De sectiecommandant kwam naar mij toe op het dak en schreeuwde naar mij: ‘waarom schoot jij naar hen?' Ik legde uit dat ik niet óp hen schoot, maar dat ik waarschuwingsschoten afvuurde." Officieren van de brigaden vermoeden dat de gevechtssoldaten die op de beneden op de vloer in het Palestijns huis verbleven, de roddel over de scherpschutter die een moeder met haar dochters zou hebben vermoord in de wereld hebben gebracht.

De tweede beschuldiging zou over een scherpschutter gaan die een oude vrouw zou hebben doodgeschoten. Dit zou naar verschijn ook op onwaarheden berusten. Ma'ariv publiceerde het volgende.
In het tweede incident wordt beweerd dat soldaten een dak op gingen om zichzelf te vermaken met het beschieten en doden van een oudere Palestijnse vrouw. Volgens het onderzoek van de brigadecommandant zou dit ook nooit gebeurd zijn.

Correspondent van Channel 2 TV, Roni Daniel, diende ook een onderzoek met weerleggingen in. Daniel citeert de soldaat, die naar schijn ooggetuige geweest zou zijn van de scherpschutter die op die moeder en twee dochters geschoten zou hebben: "Ik heb het niet zelf gezien. Er gaan zulke verhalen als deze te ronde. Ik was niet in dat huis en alles wat ik zei was gebaseerd op geruchten. De bijeenkomst [red. van Zamir en oudstudenten] was een vriendelijk praatje en zo heb ik het ook opgevat." CAMERA heeft op de eerder genoemde website het rapport van Daniel - inclusief met een in Engels ongetitelde video - gepubliceerd.

De bijeenkomst, waarin de originele vernietigende verklaringen door soldaten van de Rabin-Academie gegeven is, is georganiseerd door Danny Zamir, het hoofd van de Acedamie, georganiseerd. Zamir is vanaf het begin erg openhartig hoe zeer hij tegen de Cast Lead Operatie gekant was. Daarnaast heeft Zamir zelf een uiterst linkse agenda en heeft verschillende malen in de militaire gevangenissen gezeten omdat hij zelf orders weigerde op te volgen.
CAMERA meldt: "aangezien - zo interpreteert Ha'arets het - Zamir ‘zijn politieke opinie niet bepaald verdoezeld' heeft, schijnt dat zijn voormalige studenten die op de academie - die aangesloten is aan een linksgeoriënteerde kibboets - wisten wat Zamir op de bijeenkomst wilde horen. De bijeenkomst bestond de door hem geselecteerde groep. Zamir schreef voor de nieuwsbrief van de Academie een artikel die hij aan de Israëlische kranten "Ha'aretz en Ma'ariv" heeft aangeboden. Ondertussen hebben Ha'aretz en New York Times en de meeste media-afzetters over deze controverse de gedetailleerde verklaringen van andere militairen over de strikte regels die zij opvolgen en van hun vriendelijk handelen naar Palestijnen volledig genegeerd."

Yediot Acharonot publiceerde verklaringen van militairen, die diametrisch tegenovergestelde zijn dan de verklaringen van Zamir. Hier zijn twee citaten die in Yediot verscheen (vertaling door CAMERA):

Een militair van de Brigade Paratroopers (anoniem): "het is waar dat in oorlog moraliteit op diverse manier geïnterpreteerd kan worden en er zijn altijd een aantal idioten die zich onbehoorlijk gedragen, maar de meeste militairen vertegenwoordigen de Israëlische waardigheid en hoge mate van moraliteit. Zo wordt het ons verboden om in Palestijnse bedden te slapen, zelfs wanneer wij geen alternatieve onderkomen hebben, en we raken niets van hun eten aan, zelfs wanneer wij twee dagen niet voldoende hebben gegeten. Tijdens een incident werden wij over een vrouwelijke zelfmoordbomber geïnformeerd die onze richting op kwam. Zelfs toen de vrouw ons naderde en een bepaalde punt overtrad, schoten wij in de lucht of naast de vrouw," herinnerd een soldaat zich nog. "Zelfs als wij een verlaten opslagplaats passeerden, kwam het niet in ons op om iets te pakken. Eén soldaat pakte een blikje met eten en hij legde het direct terug toen iedereen tegen hem begon te schreeuwen."

Majoor (res.) Idan Zuarets, medebevelhebber in Givati: "in iedere oorlog bestaat er een klein percentage van problematische militairen, maar we moeten het in een breed perspectief bekijken en niet focussen op zichzelf staande incidenten." "Ik heb veel gezien, maar even was ik uiterst verbaasd over de mate van professonalisme bij het IDF gehandhaafd wordt," vertelt Zuarets. "Ik heb op de dag dat wij uit Gaza zouden trekken, mijn soldaten persoonlijk de opdracht gegeven al onze lekkers in het laatste huis die wij bezetten achter te laten. Sommige reservisten lieten zelfs een volle envelop met geld voor de Palestijnse familie achter."

Deze vernietigende uitspraken en vele andere publicaties werden in de media, zoals de New York Times, zeer  opvallend gekenmerkt. De bovenstaande weerleggingen echter heeft de wereldmedia nooit bereikt. Hoe onbetekent Orthodox-Jodendom.nl ook is, maar Orthodox-Jodendom.nl wil en zal zich daarin onderscheiden met de rest van de wereld.


Uitspraken militairen Israël 'geruchten'

JERUZALEM -  Veteranen van de recente strijd in Gazastrook die onlangs zeiden dat Israëlische militairen daar willekeurig burgers doodden, hebben hun uitspraken gebaseerd op geruchten. Tot die conclusie kwam het Israëlische ministerie van Defensie na onderzoek, berichtte de Israëlische krant Haaretz maandag. Defensie bracht in een verklaring naar buiten dat het zich had gericht op twee verhalen waarin werd gesteld dat militairen op Palestijnse burgers hadden geschoten. De onderzoekers kwamen erachter dat de militairen die dat meldden, zelf niet bij de betreffende gebeurtenissen waren geweest.

Een van hen, een bevelhebber, zou militairen opdracht hebben gegeven op een oudere vrouw te schieten die op straat liep, ook al vormde ze duidelijk geen bedreiging. „De soldaat heeft dat helemaal niet gezien, en herhaalde slechts een gerucht dat hij had gehoord." Daarnaast kwamen onderzoekers tot de conclusie dat de getuigenissen „met opzet waren overdreven". Veteranen deden hun uitlatingen anderhalve maand geleden tijdens een bijeenkomst op de militaire academie Oranim in Tivon. Vorige week maakten de media er voor het eerst melding van.

New York Times: ‘Verhaal over gedode Palestijnse vrouw is mythe'
De New York Times publiceerde een tweede artikel over de vermeende wreedheden die Israëlische soldaten zouden gepleegd hebben tijdens het conflict in Gaza.

Deze  update corrigeert en weerlegt verschillende van deze valse beschuldigingen die na een artikel in Ha'aretz door nieuwsbronnen in de ganse wereld werden overgenomen. De verklaringen  die wereldwijd de meeste aandacht kregen waren afkomstig van een opname van een conversatie van veteranen uit Gaza tijdens een cursus in een militaire school. Soldaten vertelden daar dat een scherpschutter een moeder met haar twee kinderen neerschoot nadat die in een no-go zone kwam. Een ander verhaal ging over een oude vrouw die werd neergeschoten toen ze een huis naderde dat door het IDF werd ingenomen.

De advocaat-generaal van de Israëlische strijdkrachten opende een onderzoek naar aanleiding van deze meldingen en het rapport werd gisteren gepubliceerd. Officieren die bij het onderzoek betrokken waren zeggen dat de soldaten die het bericht over de moeder met haar twee kinderen vertelden niet bij de feiten aanwezig waren en dat het ook nooit heeft  plaats gevonden. "Wel werden er waarschuwingsschoten gelost zijn maar niet in de richting van de moeder en haar kinderen" aldus de officieren die er aan toevoegden dat er naar aanleiding van dit voorval inderdaad geruchten waren die ook deze schoten ongepast noemden. Maar geen enkele soldaat kon zeggen wie er bij betrokken was of wanneer het juist gebeurd was. Het ging m.a.w. om een mythe.

Een soldaat rapporteerde een ander voorval als volgt: "We zagen een vrouw naar ons toekomen en we riepen naar haar. We gaven haar verschillende waarschuwingen om niet dichter  bij te komen. We maakten ook handbewegingen om haar te verwittigen. Ze stopte niet en toen we schoten haar neer. Toen we haar dode lichaam onderzochten vonden we geen bomgordel". Israëlische bevelhebbers keuren deze actie niet af omdat ze maar al te vaak geconfronteerd werden met gewapende vrouwen in Gaza, zelfs met Hamasterroristen die zich als vrouw verkleed hadden of zich vermomd  als dokters wilden aanvallen.
Brigadier-generaal Eli Shermeister, hoofd van het militaire opleidingscentrum zei in een interview: "We hadden een vrouw die naar ons toegelopen kwam met in één hand een granaat terwijl ze  in de andere hand een Koran vasthield". Hij  liet weten dat het om enkele voorvallen ging en dat elk incident onderzocht wordt. Maar we kunnen nu al met zekerheid zeggen dat er  geen systematische morele tekorten zijn vastgesteld. Maar in dit geval wilde de vrouw niet stoppen, ondanks de waarschuwingsschoten, en ze liep in onze richting!

Kolonel Roi Elkabets, bevelhebber van een legerbrigade zei dat gevechten werden onderbroken zelfs indien dat een gevaarlijke situatie opleverde. "Wij zagen een vrouw van 60 jaar naar ons toekomen. Ze zwaaide met een witte vlag en had acht kinderen achter haar aanlopen. Daarachter liep een Hamasterrorist met zijn geweer . We schoten hem niet neer".

Slechts klein aantal incidenten in Gaza
Een vrouw kwam op Israëlische militairen aflopen met een granaat in de ene hand en de Koran in de andere. Een andere vrouw liep met een witte vlag en een aantal kinderen, en achter hen volgde een Hamas-strijder met getrokken pistool.


Het zijn enkele voorbeelden die Israëlische militairen noemen om duidelijk te maken welke situaties ze meemaakten tijdens het Gaza-offensief. "Wat we tot nu toe weten, is dat er geen sprake was van systematisch moreel falen. Er is sprake van een zeer klein aantal incidenten die nog in onderzoek zijn", zegt brigadier-generaal Eli Shermeister, hoofd van het korps Militair Onderwijs, naar aanleiding van beschuldigingen dat het leger tijdens het Gaza-offensief bewust op onschuldige burgers zou hebben geschoten.

Het Israëlische ministerie van Defensie bracht maandag een verklaring naar buiten dat het verhalen had nagetrokken van de militairen die misstanden meldden maar zelf niet bij de betreffende gebeurtenissen aanwezig bleken te zijn geweest.
Een van hen, een bevelhebber, zou militairen opdracht hebben gegeven op een oudere vrouw te schieten die op straat liep, ook al vormde ze duidelijk geen bedreiging. "De soldaat heeft dat helemaal niet gezien, en herhaalde slechts een gerucht dat hij had gehoord." Daarnaast kwamen onderzoekers tot de conclusie dat de getuigenissen "met opzet waren overdreven".

Veteranen deden hun uitlatingen anderhalve maand geleden tijdens een bijeenkomst op de militaire academie Oranim in Tivon.

Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.