21 Sjewat 5782 | 23 januari 2022
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
IDF: 33% militairen zal ontruimingen weigeren
Publicatiedatum: woensdag 19 augustus 2009 Auteur: Lea Reedijk-Sprenger | 1.370 keer gelezen
IDF, Yesha - Westbank, Peilingen en Statistieken, Gabi Ashkenazi, 'Nederzettingen', Lea Reedijk-Sprenger »

Het IDF is bezorgd dat zeker een derde van de militairen in Judea en Samaria zal weigeren om deel te nemen in het uit hun huizen zetten van Joden en is daarom begonnen met het instrueren van officieren om hen te leren hoe ze met dit fenomeen moeten omgaan.

De regionale commandant van Judea en Samaria, Brigadier Generaal Nam Tibon, stuurde gedetailleerde instructies naar officieren die onder zijn bevel vallen, met richtlijnen over hoe te handelen wanneer orders niet worden opgevolgd. Dit document werd woensdag door de Hebreeuwse krant Haaretz openbaar gemaakt.

"Een derde van de soldaten en officieren kunnen er moeite mee hebben" om orders tot uitzetting uit te voeren. Zij vereisen "intensieve zorg en counseling" om zeker te zijn van hun medewerking, staat er vervolgens.
In het document erkent Tibon dat het ontruimen van nederzettingen of gemeenschappen, geen "traditionele gevechtsmissie" is, maar eerder het IDF die "overheidsbeslissingen uitvoert die een gevolg zijn van publiek debat" en hoogstwaarschijnlijk leiden tot het "weigeren van orders door individuen of groepen binnen het leger".

IDF chief of staff Gabi Ashkenazi heeft voorheen gezegd dat de politie zich zou moeten bezighouden met deze taken, zonder de hulp van het leger. De instructies geven officieren de ruimte om bepaalde militairen van dit werk te ontheffen zodat ze niet hoeven mee te werken aan uitzettingen.
"Er moet een tolerant beleid komen voor bevelhebbers of soldaten die bijvoorbeeld via familie, sociale banden hebben met de bevolking die wordt geëvacueerd" staat er te lezen.

Echter voor soldaten die actief orders weigeren, verlenen de richtlijnen geen mogelijkheden tot ontheffing. "Er moet een rode lijn getrokken worden in geval van weigering. Tot het moment dat een soldaat werkelijk een opdracht weigert moet de officier empathie betonen; echter wanneer een soldaat blijft weigeren moeten er heldere disciplinaire acties worden ondernomen".
Tibon adviseert verder dat gezagsdragende officieren een centrale rol moeten spelen tijdens de evacuaties en als "een persoonlijk rolmodel" moeten functioneren, zelf het commando moeten voeren op moeilijke momenten en hun verantwoordelijkheid niet mogen delegeren naar individuele soldaten.

De richtlijnen doen denken aan de regels die door het IDF werden opgelegd tijdens de ontruimingen van Gush Katif en noord Gaza in 2005, toen naar schatting 9000 Joden uit hun huizen werden gedreven.
Tijdens die uitzettingen namen officieren een centrale rol in het omgaan met de Joodse bewoners en het IDF nam uitgebreide voorzorgsmaatregelen voordat er aan de uitzettingen werd begonnen. Potentiële weigeraars werden vooraf geïdentificeerd.

Het interne IDF document komt op het moment dat Defensie Minister Ehud Barak herhaaldelijk gezegd heeft dat hij 23 nederzettingen in Judea en Samaria wil ontruimen. Veiligheidstroepen hebben recentelijk gedreigd om drie caravans in Bnei Adam te vernietigen, net iets ten noorden van Jeruzalem. De beslissing van een hoge rechtbank die de ontruiming tegenhield, verliep afgelopen dinsdag om middernacht.

Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.