19 Sjewat 5782 | 21 januari 2022
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Heeft Israel zich schuldig gemaakt aan Apartheid?
Publicatiedatum: dinsdag 09 maart 2010 Auteur: Redactie | 2.665 keer gelezen
Apartheid, Al-nakba, Redactie, Antisemitisme buitenland, Boycot, Verenigde Naties, Mythen, Verenigde Staten, Recht-op-terugkeer, Arabische Liga, BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) »
Van 1 maart tot en met 7 maart vond wereldwijd de Israel Apartheid Week plaats. Een week lang hebben pro-Palestijnse bewegingen, samen met 40 universiteiten uit diverse landen (waaronder de Universiteit van Amsterdam), voor de zesde keer de Apartheid in Israel onder de aandacht gebracht. Vele van deze organisaties hadden als doel Israëlische producten wereldwijd te boycotten en andere sancties op Israel te laten leggen. Men eiste dat de Veiligheidsmuur naar beneden wordt gehaald, datzelfde muur dat juist zelfmoordaanslagen tot op de dag van vandaag heeft tegen kunnen houden, maar ook de controlleposten moeten volgens hen ook per direct opgeheven worden. Men hoopt uiteindelijk dat Israel uit de door de Palestijnen geannexeerde gebieden trekt -de wel bekende begrip ‘einde maken aan de bezetting'- kortweg: BDS: Boycot, Desinvesteringen en Sancties ten aanzien van Israel.  Gastheer van het evenement was de Universiteit van Toronto.

Achtergrond van IAW (Israeli Apartheid Week)

Sinds 2005, de eerste lancering van het IAW, is deze manifestatie uitgegroeid tot een van de belangrijkste gebeurtenissen op de Palestijnse solidariteitskalender. Meer dan 40 steden hebben aan deze manifestatie wereldwijd meegedaan en IAW blijft door participatie met nieuwe steden doorgroeien. Volgens IAW zal de BDS's een einde maken aan de Israëlische Apartheid. Dit betekent concreet dat de organisatoren en aanhang Israel van racistisch gedrag tegenover Arabieren beschuldigt, zoals Zuid-Afrika dit de richting haar zwarte bevolking deed. Het evenement bevatte niet alleen lezingen op verschillende universiteiten wereldwijd, maar ook publieke evenementen zoals demonstraties in Europa en Noord-Amerika om de inhumane omstandigheden van de Palestijnen onder de aandacht te brengen. Iedere stad en universiteit heeft zijn eigen programma.

Heeft IAW gelijk en heeft Israel zich schuldig gemaakt aan Apartheid? Hiervoor moeten wij eerst kijken wat ‘Apartheid' precies is.

Wat is Apartheid precies?

Wikipedia beschrijft Apartheid als volgt: het officiële systeem van rassensegregatie dat tussen 1948 en 1990 in Zuid-Afrika en het huidige Namibië in werking was. Wat is rassensegregatie? Segregatie  is scheiding. Ras is een groep mensen die op basis van uiterlijke en genetische kenmerken te onderscheiden zijn.

In Zuid-Afrika uitte Apartheid zich op de volgende manier:

 • Er bestond een wet verbod op gemengde huwelijken. In geval van Israel: de Israëlische staat zou een huwelijk tussen een Palestijn en een Israëli verbieden. Niet waar.
 • Er bestond een wet op verbod op seksuele relatie met ander ras. In geval van Israel: de Israëlische staat zou een seksuele relatie tussen een Palestijn en een Israëli verbieden. Niet waar.
 • Het registeren van ras was verplicht. In geval van Israel: de Israëlische staat zou dus als enige staat in de wereld een aantekening maken of iemand wel of niet Palestijn is (dus een tweede nationaliteit hebben). Als een Arabische Palestijn een Israëlische nationaliteit zou hebben, wordt hij/zij net als alle andere Israeli's erkend als Israeli.
 • Er bestond een werkverbod van andere rassen in stedelijke gebieden. In geval van Israel: de Israëlische staat zou verbieden dat een Palestijn in bijvoorbeeld Jeruzalem werkt. Niet waar.
 • Er bestond een verbod op het gebruiken van dezelfde openbare voorzieningen. In geval van Israel: de Israëlische staat zou met betrekking tot openbare voorzieningen, ándere richtlijnen van Palestijnen verwachten dat van de Israëli's. Tegendeel is waar.
 • Er bestond een stemverbod voor zwarte bevolking. In het geval van Israel: net als in ieder ander democratisch land, is het in Israel toegestaan te stemmen wanneer je in bezit bent van een Israëlische nationaliteit.
 • Er bestond een wet op Bantoe-onderwijs - zwarten bevolking werd in het Afrikaans onderwezen: in geval van Israel: een Arabier zou niet welkom zijn op een oelpan om Ivriet te volgen. Daarnaast zouden Arabieren en Palestijnen in Israëlische gebieden niet mogen studeren aan Israëlische universiteiten. Dat is niet waar. Niet Israeli's die in Israel willen wonen, ook Arabieren, zijn verplicht een Israëlische inburgering te volgen.
 • Er bestond een wet op werkgelegenheden waardoor de betere banen werden gereserveerd voor blanken: in geval van Israel: de Israëlische staat zou de betere banen alleen voor Israëli's bewaren en de afdankertjes zouden dus naar de Palestijnen afgeschoven worden. Ondanks het ongetwijfeld waar is dat de kansen voor Palestijnen minder groot zijn, kan Israel daar niet op aangerekend worden. Palestijnse overheid dient hierin haar verantwoordelijkheid te nemen en zelf voor werkgelegenheid zorgen. Dit neemt niet weg dat Palestijnen wel degelijk opties krijgen na een goede opleiding een goede baan te vinden.
 • Er bestond een wet op bevordering van Bantoe-zelfregering die de onafhankelijkheid van thuislanden bevorderde In geval van Israel: het is andersom. Israel wordt in haar omgeving niet erkend en de Palestijnen worden inderdaad in hun onafhankelijkheid door Israel gestimuleerd. Sterker, zij hebben al een eigen overheid, iets wat de zwarte bevolking in Afrika dus niet hadden. Maar dat is toch iets wat zij toch wensten? Palestijnen zeggen toch dat ‘Palestina' hun thuisland is? Waarom wordt Israel keer op keer verantwoordelijk gesteld zodra de Palestijnse overheid niet haar verantwoordelijkheid voor haar burgers neemt?

In feite is er al aangetoond dat Israel van Apartheid beschuldigen onsmakelijk, onwaar en ... ja daar komt het vermeende modewoordje weer: antisemitisme.

Het is niet Israel die zich aan Apartheid schuldig maakt
Ondanks de Palestijnen nog geen staat hebben, beschikken zij wel over een eigen overheid die merendeels gesteund wordt door Arabische landen en terroristische militanten. Dit staat haaks ten op zichten van het Apartheidsregime dat in Zuid-Afrika heeft plaats gevonden. Door onze Westerse luiheid zijn wij niet meer instaat leugen en waarheid van elkaar te onderscheiden. Dit wordt ons extra moeilijk gemaakt door het feit dat de berichten in de media bijvoorbaat een negatief standpunt tegen Israel inneemt. Dit is immers wat de wereld horen wilt en aangezien wij kuddedieren zijn, hobbelen we graag met de massa mee, want dat is het veiligst en het makkelijkst. Het gevolg is ruim 70 jaar geleden tot een climax gekomen.

Door deze volgzaamheid, is hierdoor is een vicieuze cirkel van luiheid, onverschilligheid en antisemitisme ontstaan waardoor opinie onder feiten gerekend wordt. Maar degene die de waarheid najagen, zullen door een simpel onderzoek tot de volgende feiten komen, waardoor Israel Apartheid Week naar het land der fabelen gestuurd mag worden, maar zo is het Europese antisemitisme 70 jaar geleden ook begonnen.

Feit: In 1948 was het de Arabieren die het Apartheidmodel in Palestina introduceerden. Zij verklaarden namelijk dat Joden voor burgerschap van Israel geweigerd moesten worden, waarbij een totale staat van oorlog het gevolg was om de nieuwe Joodse entiteit uit te roeien. Deze oorlog woedt nu na 62 jaar nog steeds voort. Het zijn de Joden die absoluut niet toegestaan zijn om in Arabische/Palestijnse gebieden binnen de grens van de Israëlische Staat op te houden. Omdat de Arabieren dit niet wensen, kan het IDF jouw veiligheid niet meer garanderen waardoor de Israëlische overheid je dit ook verbiedt. Het is dus levensgevaarlijk. Andersom is wel toegestaan. Palestijnen/Arabieren zijn toegestaan in de Joodse gedeelten van het Israëlische land. Loop eens rustig rond in Israel en constateer dit feit.

Feit: Volgens de richtlijnen van de Arabische Liga, vernietigde Jordanië in 1948 overblijfselen van het Joodse leven in Judea en Samaria. Sjoels in de Joodse wijk van Jeruzalem werd middels verbranding aan de grond gelijk gemaakt. Dit zien wij terug in 1999 toen de Palestijnen de Joodse overblijfselen op de Tempelberg op de vuilnisbelt tijdens Sjabbat vernietigden. Dit was de namelijk de aanzet tot de tweede intifada!

Feit: De staten van dezelfde Arabische Liga begonnen de mensenrechten van Joden uit te kleden. Hele Joodse gemeenschappen die daar al eeuwen en eeuwen woonden, werden verdreven.

Feit: Medio jaren zestig vorige eeuw zette de Arabische Liga de PLO tegen Israel op. PLO moest acties voeren om de locale omwonenden constant te herinneren dat de rechten van de Joden om als vrije burgers in Israel te leven, middels oorlog ontnomen moesten worden. Daarnaast bleven zij systematisch het bestaan van Israel ontkennen, dit tot op de dag van vandaag. Dit vond plaats al voordat Israel Judea, Samaria en de Oude Stad Jeruzalem heroverde tijdens de oorlog in 1967.

Feit: In 1994 werd de Palestijnse Autoriteit (PA) door de PLO opgericht. Het doel was het ontwerp van de beginselen van een Palestijnse staat binnen de grenzen van Israel. Deze beginselen kennen haar grondslag in de regels van de Apartheid:

(Afbeelding: Chevon, april 2009. Palestijnse Arabier wordt opgehangen als straf voor het verkopen van grond aan een Israëlische onderneming. HIER kun je de uitleg lezen.)

 1. Het recht van terugkeer van Palestijnse Arabische vluchtelingen en nakomelingen naar de Arabische dorpen die in 1948 vernietigd zijn. Zij zullen beschermd worden door de nieuwe Palestijnse staat.
 2. 20% van de Israëli's zijn Arabieren, terwijl een Jood niet in de Palestijnse staat mag leven.
 3. Een ieder die grond aan een Jood verkoopt, zal het moeten bekopen met de doodstraf.
 4. Degene die een Jood vermoordt zal door de Palestijnse media geëerd worden.
 5. De kaarten die de PA voor de Palestijnse staat heeft voorbereid, bevat heel Israel. Het plan is dat heel Israel onder Palestijns bestuur moet komen.
 6. Dezelfde kaarten die de PA voor de Palestijnse staat heeft voorbereid, bevat ook Jeruzalem, maar zonder de Joodse wijk van Jeruzalem.
 7. Alle recente documenten van de PA claimt heel Jeruzalem op.
 8. Het recht tot toegang van Joodse heilige plaatsen worden in de nieuwe Palestijnse staat geweigerd.
 9. Het ontwerp van de grondwet van de Palestijnse staat ontkent de juridische status van een religie, behalve voor de Islam.
 10. De Palestijnse staat beschermt geen mensenrechten of burgerlijke vrijheden.

Het is de VN en de VS die samen met de Arabische Liga een staat van Apartheid aan het ontwikkelen zijn, want in tegenstelling tot de meerderheid van zwarte bevolking burgerschap en burgerrechten werden ontzegd, hebben Arabieren en Joden in Israel gelijke burgerrechten, met inbegrip van de vertegenwoordiging in de Knesset. Liberale democratie en Apartheid gaan niet samen. Feit.

Mensen die beweren dat Israel zich schuldig maakt aan Apartheid, zeggen in feite dat Zionisten Europese Kolonisten waren die ergens in het buitenland inheemse Arabieren onderdrukten.

 1. De voorouders van de Zionisten uit Europa werd door de Romeinse imperialisten een groot onrecht begaan. Naast dat hun Tempel vernietigd werd, werden zij uit hun land verbannen en ontworteld.
 2. "Last in, first out" is het standpunt die Arabieren die zelfs een plek in de Knesset hebben. Zij verwijzen 'last in' naar de Joden ten opzichte van de Arabieren. Van de geringe bevolkingsdichtheid - in de 19e eeuw - die Arabieren die in Israel een vaste verblijfplaats hadden, waren Islamitische stammen uit Turkije en de omringende landen. Denk aan Koerden, Turkmenistan, Naim. Deze mensen arriveerden Palestina, voormalige naam van Israel, rond dezelfde tijd als de Joodse immigratie.
 3. Daarnaast is het historisch bewezen dat er sinds de diaspora altijd Joden in Israel hebben gewoond. Met name in steden in Gaza, Chevron, Tsfat en Jeruzalem. Toen in 1844 de eerste moderne volkstelling werd uitgevoerd, werd er al snel aangetoond dat Jeruzalem een Joodse meerderheid kende. Vanaf 1844 tot 1948 heeft de Joodse meerderheid de Arabieren in Jeruzalem nooit lastig gevallen of verjaagd of dat Joden zelfs Arabische gemeenschappen zouden vernietigden. Andersom liggen de feiten helaas anders.
  In 1929 heeft onder de oude Joodse gemeenschap van Chevron en Gaza-stad door lokale Arabieren een pogrom plaatsgevonden. Dit vreselijke feit wordt extra overschaduwd door nog een feit dat het Arabische geweld door de Britten werd aangemoedigd om Joodse bezittingen en gemeenschappen van de aardbodem te vegen. Op zich geen verbazende actie wanneer wij kijken wat de Britten gedaan hebben toen de Joodse vluchtelingen voor Nazi-Europa moesten vluchten en hun heil en veiligheid in Israel hoopten te vinden. Zij werden... teruggestuurd, direct in de armen van Hitler geduwd.

Het is waar dat veel Arabieren in 1948 uit hun huizen werden gedwongen en dat sommige van hun gemeenschappen werden verwoest, maar dit gebeurde tegelijkertijd ook met vele Joodse gemeenschappen. Het was namelijk oorlog. Israel werd bij de oprichting direct door maar liefst vijf omringende landen tegelijkertijd aangevallen. Joden werden in die tijd uit Oost-Jeruzalem verdreven, de stad waarin de meerderheid Joods was. Maar ook uit andere plaatsen werden Joden, net als Arabieren, in deze oorlog verdreven. Dat is het akelige van een oorlog die tussen Israel en vijf omringende Arabische landen werden gevoerd. Deze oorlog is door deze vijf Arabische landen begonnen en het is algemeen bekend dat vele Arabische bewoners die Israel verlieten in die tijd door de Arabische landen werden aangemoedigd om tijdelijk het land te verlaten om vervolgens als overwinnaars terug te keren.

Ondertussen wordt er verzwegen dat in die oorlogstijd in die Arabische landen 850.000 Joden gedwongen werden hun huizen te verlaten. Zelfs Joden in Irak, waar diverse Joodse gemeenschappen nog van ver voor de Arabische aanwezigheid afstammen, werden vervolgd, verdreven en hun bezittingen achterlatend. Zij trokken direct naar Israel in de hoop aan de onderdrukking te kunnen ontsnappen.

Consequentie van IAW voor Israel en de Joodse gemeenschappen wereldwijd
In 1948 werden de wetten van Apartheid in Zuid Afrika geïmplementeerd, waardoor 25 miljoen zwarte inwoners van Zuid Afrika geen rechten hadden. Als de eerder genoemde punten niet dé formule voor een totalitaire vorm van een Apartheid Staat van de Palestijnse staat is, wat is het dan wel?
De wetgever van Ontario, Canada's meest bevolkte provincie, en de belangrijkste Canadese dagbladen hebben daarom de term "Apartheid" en "de Israël Apartheid Week"-campagne sterk veroordeeld. Dit terwijl de 500 kunstenaars uit Montreal en masse achter deze anti-Zionistische oproep om Israël te boycotten hebben geschaard.
Resolutie van Ontario veroordeelde dit jaarlijkse anti-Israël evenement, van de afgelopen week. "Ik zal proberen zo helder mogelijk te zijn", zei Peter Shurman, de wetgever van Ontario, "Ik wil dat de naam van deze campagne wordt veranderd. Zo eenvoudig is dat. Het is gewoon verkeerd. De naam is haatdragend, het is verfoeilijk en dit mag niet in mijn Ontario voorkomen," verklaarde hij. "Het is een term wat mij ziek maakt. Weg met het woord 'Apartheid", het ligt dicht tegen haat aan", besluit hij.

Ondanks Israel zoals ieder ander land fouten maakt, is het een feit dat Israel zich niet schuldig maakt aan Apartheid. Het is merkwaardig dat landen zoals Saoedi-Arabië deze label niet opgeplakt krijgt, maar een beschaafd land, nogmaals niet foutloos land, zoals Israel beschuldigd wordt van Apartheid. In Saoedi-Arabië is het de vrouwen verboden auto te rijden, vrouwen hebben geen stemrecht. Palestijnen hebben in Israel sowieso veel meer rechten dan de vrouwen in landen zoals Saoedi-Arabië. De media watchdog groep CAMERA merkte op: "Het belang en het gevolg van het aangenomen term voor Israel als Israel Apartheid Week in de meest vooraanstaande kranten, mag daarom  niet onderschat worden."

Als Israel met dezelfde term omschreven mag worden zoals toentertijd de blanken in Zuid-Afrika de zwarte minderheid onderdrukte, kan de VN uiteindelijk de macht krijgen om Israel niet meer te erkennen waardoor zij economisch en militaristisch geboycot worden. Uiteindelijk zal dit lijden tot een knieval van Israel als soevereine staat. De consequentie van de Israel Apartheid Week is dus voedingsbodem om de rol van de Jood wereldwijd te vervloeken en lijkt mensen wederom een reden te geven om Joden wereldwijd op verschillende manieren lastig te vallen.

De gevaarlijke factor dat de leugenstroom over Israel verspreid wordt, is het feit dat het merendeel van de studenten, onze toekomstige economen, juristen, politici, met leugens op hun universiteiten worden blootgesteld en sterk worden beïnvloed en dom worden gehouden. De basis van een wereldwijde openlijke antisemitisme wordt hiermee vastgelegd. Dit wordt bevestigd toen tijdens deze manifestatie de Joodse Jesscia Felber op een campus in Califonië -  aan de Berkeley Universiteit - aangevallen werd door Husam Zakharia, de leider van ‘Students for Justice in Palastine' (SJP). Felber hield als lid van de pro-Israelische Tikvah een bord omhoog waarop stond "Israël wilt vrede", toen Zakharia haar opzettelijk met een winkelwagentje gevuld met speelgoed voor kinderen van Gaza (onder beheer van Chamas) van achteren aanviel. Felber vertelde dat het incident van afgelopen vrijdag niet de eerste keer was waarin Zakharia gebruikt maakte van geweld tegen pro-Israëlische betogers. Volgens Felber wordt van fysieke intimidatie door SJP-studenten in hun anti-Zionistische activiteiten op de campus vaker gebruikt gemaakt.  "SJP studenten terroriseren ons al drie jaar met intimidatie, beschuldigingen en bedreigingen. Dit incident is gewoon het hoogtepunt van dit alles en we zijn niet van plan dit te tolereren". Zakharia is inmiddels gearresteerd.

Veiligheidsmuur bij Kaver Rachel, Beth Lechem

Elders op campussen door de VS heen, worden pro-Israel activisten geconfronteerd met anti-zionisten. Zo werd men op Columbia (UCLA) in New York onaangenaam verrast met een opgetrokken muur die de Veiligheidsmuur dat in Israel tegen terroristische aanslagen gebouwd is, openlijk bespot. De pro-Israel activisten vroegen aan de studenten hoe zij zouden reageren als lokale gebieden door terroristen werden opgeblazen. Verscheidene gewelddadige rellen vonden op de campussen plaats.

Op campussen in Californië kwam men door anti-zionistische studenten opgetrokken grafstenen van de inwoners van Gaza tegen. Ondertussen maken racistische studenten gebruik van de gelegenheid door naast Joden en Israel te bashen ook haat ten op zichte van zwarte mensen te uiten. Zo onderzoekt de politie van San Diego hoe een beeld van een Ku Klux Klan-lid bij de bibliotheek van de campus terecht kan komen. Ambtenaren zeiden dat het incident bedoeld was om zwarte medestudenten te beledigen.

Het antisemitisme begon al voor het evenement. Er zijn vijf meldingen van antisemitisme gemaakt, waaronder her spuiten van een hakenkruis op de deur van de slaapkamer van een Joodse student. Eveneens zijn een tiental antizionistische studenten op de campus gearresteerd als reactie op het bezoek van de Israëlische Ambassadeur Michael Oren.

Zo heeft een afgestudeerde van de universiteit van Toronto zijn diploma weer ingeleverd. Hij wilde niet met een universiteit of dependances van zo'n universiteit in verband gelegd worden waar diverse islamitische studentenbewegingen zoals de Muslim Students Association gefinancierd wordt door radicale Islmitische groeperingen uit Saoedi-Arabië en de Emiraten. "Ik voel me beschaamd om geassocieerd te worden met een universiteit dat zo nodig faciliteiten moet aanbieden aan degene die onze vrijheid willen vernietigen. Tolerantie is een concept dat van twee kanten moet komen".

Ook in Zuid Californië heeft er incidenten plaatsgevonden waar een Swastika van 2,5 meter bij 2,5 meter op een golfbaan werden gesneden. De gemeenschap was hier flink van onder de indruk en noemt dit een "ongeaccepteerde vorm van haat".
In Florida is een 21 jarige man en drie 17 jarige jongens gearresteerd voor meer dan 100 tag-incidenten waar raciale krachttermen en swastika's op garagedeuren worden gespoten.

Voorzitter van de Jewish Agency Natan Sharansky vindt de vergelijking tussen Israel en het apartheidsregime van Zuid-Afrika daarom volkomen ongegrond en noemt dit een vorm van moderne antisemitisme waarvan het doel het demoniseren van Israel is. Hierdoor zouden jongeren van de Joodse gemeenschap twee keer nadenken om achter Israel te staan. "We hebben al lang waargenomen dat Amerikaanse campussen een van de belangrijkste front in de oorlog van onze vijanden 'tegen Israël en Joodse nationale bewustzijn'  is geworden. Daarom zullen wij onze inzet op campussen verdubbelen."

Gevolgen van de IAW en de daaruit voortkomende BDS
Veel Palestijnen in Israel verdienen hun geld bij Israëlische bedrijven, aannemers, etc. Naast dat wij de dupe zullen zijn wanneer wij Israel boycotten (zie bovenstaande film), heeft de bevriezing van de nederzettingen voor de Palestijnen zeer nadelige gevolgen; iets waar de VS en EU blijkbaar niet over na hebben gedacht in hun jacht naar hun gelijk.

Daarnaast leert de geschiedenis dat het demoniseren van Israel én dus de Joden tot een walgelijk climax kan lijden. Dit kan ieder moment omslaan tot een grillige situatie voor alle Joden wereldwijd. Het enige wat wij kunnen is naast dawnen, mensen op hun stupiditeit wijzen en beroep doen op hun gezond verstand en ondertussen realiseren dat antisemitisme als een slapende reus weer snel zal ontwaken. Daar moeten wij voor oppassen.

Copyright © 2010 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.