17 Chesjwan 5782 | 23 oktober 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Amerikaans-Israƫlische betrekkingen, de ergste crisis in 35 jaar?
Publicatiedatum: zaterdag 13 maart 2010 Auteur: De Redactie, Brabosh, Ilonia en Devorah | 1.710 keer gelezen
Bevriezingen Nederzettingen, Jeruzalem [Al-Quds], Verenigde Staten, 'Nederzettingen' »
Israel: Wij zullen doorgaan met bouwen in Jeruzalem

"Degene die zeggen dat wij de boel frustreren door te bouwen in Jeruzalem begrijpen niet dat Jeruzalem van ons is". Dit zegt Yuli Edelstein Minister van het Ministerie van Diaspora. Edelstein doelt op de Amerikaanse Vicepresident Joseph Biden die onlangs een bezoek aan Israel bracht.

Minster Edelstein reageerde op de scherp veroordelende reactie van Biden nadat Israel van de week heeft besloten 1600 nieuwe huizen voor vrome Joden in Oost-Jeruzalem te gaan bouwen.  

"Mensen die vinden dat wij Biden in verlegenheid hebben gebracht, begrijpen niet dat Israel recht op Jeruzalem heeft. Als iemand denkt dat de basis voor vredesbesprekingen ligt bij het opdelen van Jeruzalem dan vergist hij zich. Ook vergist degene zich als hij denkt dat wij geen wijken bouwen zoals Ramot en Gilo", zei Edelstein in een interview met Arutz-Sheva af gelopen week.

Samen met de Palestijnse president Mahmoud Abbas was Biden in Rammalah afgelopen woensdag uiterst duidelijk. Zo weigert de PA verder met Israel in onderhandeling te gaan, zolang Israel blijft doorbouwen in Oost-Jeruzalem, dat sinds kort ook openlijk als bezet gebied wordt beschouwd.  
Ook Minister van Buitelands Zaken Hillary Clinton noemde het besluit van Premier Binyamin Netanyahu uiterst negatief ten aanzien voor de Amerikaans-Israelische relatie. Deze reactie staat in contrast met de Amerikaans-Israelische relatie onder leiderschap van voormalige president van de VS George Bush jr. Echter laat Netanyahu zich niet door de reactie van Clinton afschrikken en riep vanmorgen (zondag 14-mrt-2010) in zijn kabinet nog kalmte op en niet  te laten meeslepen "na een ongekende publieke terechtwijzing van Amerikaanse functionarissen."  
Verder stelde Minister Tzvi Hauser Israel zal blijven bouwen in alle wijken van Jeruzalem.

Nadav Shragai is een expert als het gaat om Jeruzalem en schreef jarenlang voor de Israelische krant Haaretz. Hij zegt in een Interview met Arutz-Sheva dat de herrie met de PA en Bidens kritiek voor Israel komt doordat de Israëlische regering in de loop van vele jaren een misleidend beleid gevoerd zou hebben.

"Toen wij een aantal jaren terug Har Homa bouwde stond Amerika direct met een protest klaar. Maar nu dat wij ons bereid hadden getoond om over de verdeling van Jeruzalem te onderhandelen, heeft Amerika zich aan onze positie aangepast. Zij denken dat zij groen licht hebben om druk op ons uit te oefenen met betrekking tot Jeruzalem, maar Israel heeft Jeruzalem nooit van Judea en Samaria gescheiden met betrekking tot de voorwaarden van onderhandelingen. Sommigen vinden echter dat Israel onsamenhangend zou hebben gesuggereerd Judea en Samaria te hebben opgegeven", legt Shragai uit.

Hij verteld verder: "In ieder geval is de hele kwestie een storm in een glas water, want 1600 huizen die goedgekeurd zijn om in Ramat Shlomo te worden gebouwd, terwijl de grond nog steeds niet bouwrijp is gemaakt. Er gaat nog zeker maanden overheen voordat de werkelijke plannen worden goedgekeurd en dan moeten er nog offertes worden gemaakt om sowieso het plan door de Premier nog goedgekeurd te krijgen. Het heeft nog een lange weg te gaan. Netanyahu mag wel zeggen dat er geen bouwstop in Jeruzalem is, maar er wordt nauwelijks gebouwd! Jeruzalem heeft nieuwe huizen nodig en mensen verlaten de stad. Misschien dat er elk jaar 1500 huizen worden gebouwd, terwijl er op zijn minst het dubbele nodig is. Het  Amerikaanse verzet tegen de bouw in Jeruzalem stopt niet in Ramat Shlomo", besluit Shrahai. "De Amerikanen erkennen onze recht op Oost-Jeruzalem niet. Wat hen betreft is Ramat Eshkol zelfs niet van ons."

In feite ligt de pijn bij Israel vele malen dieper dan de Amerikaanse bemoeienissen aangaande Oost-Jeruzalem. Het heeft Israel diep getroffen dat Obama 4 juni vorig jaar vanuit het Islamitische Caïro zonder een tussenstop in Israel meteen terug naar de VS is gevlogen. Dit ligt gevoelig door zijn Islamitische achtergrond en zijn overduidelijke sympathie voor de Islam en zijn beschuldiging dat Israel de Palestijnen behandelt dat in vergelijking zou staan met de Sjoa'.

Terwijl de kritiek tegen Israel wereldwijd toeneemt, heeft de PKN (Protestantse Kerk in NL) aangegeven niet van hun anti-Israëlische koers te wijken. Daarom riep het Simon Wiesenthalcentrum, een internationale mensenrechtenorganisatie uit Los Angeles, de Nederlandse Joden op om de banden de PKN te verbreken. Daarom zijn CJO en het PKN 9 maart jl. met elkaar in gesprek gegaan, meldde het Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap (NIK). Het NIK schreef:
Er werd met elkaar gesproken naar aanleiding van het in ontvangst nemen van het document 'Uur der Waarheid' door het moderamen en de brief die die het moderamen verstuurd heeft aan de ambassadeur van de staat Israël.

De volgende punten werden in het gesprek besproken:

  1. Beide besturen hechten aan de voortzetting van de dialoog tussen de Joodse gemeenschap en de Protestantse Kerk, die al sinds lange tijd lokaal en landelijk gevoerd wordt.
  2. Beide besturen verschillen van mening over de vorm en inhoud waarop het moderamen haar zorg over de situatie in Israël/Palestina aan de orde gesteld heeft. Over en weer zijn de verschillende standpunten onder woorden gebracht en er is in een open sfeer naar elkaar geluisterd.
  3. De Protestantse Kerk zal, zoals al eerder vermeld, niet oproepen tot een boycot van Israëlische producten.
  4. Beide besturen hebben afgesproken naar nieuwe vormen van de dialoog met elkaar te zoeken, waarin de onlosmakelijke verbondenheid geconcretiseerd gestalte krijgt.

In het gesprek met het CJO bracht het moderamen van de PKN naar voren ook in de toekomst vragen te blijven stellen over de situatie van de Palestijnen, 'zoals wij ook onze stem zullen verheffen wanneer het bestaansrecht van Israël ter discussie wordt gesteld of wanneer er sprake is van antisemitische uitingen in onze samenleving'. Op deze uitlating reageerde het CJO door aan te geven dat het niet slechts gaat om het bestaan van Israel en antisemitische incidenten hier in Nederland, maar ook om de staat Israel als onderdeel van de Joodse identiteit.

Overdracht Oost-Jeruzalem aan Palestijnen voor Israël onbespreekbaar
Steeds meer met name rechts gezinde Israëlische politici pleiten er openlijk voor dat de regering in Jeruzalem zich in het vervolg niets meer aantrekt van de Amerikaanse bemoeienis bij wat zij ‘binnenlandse aangelegenheden' noemen. ‘Het is tijd om voor onszelf op te komen,' vindt het Likud parlementslid Yariv Levin. Zijn partijcollega en vice-voorzitter van de Knesset Danny Danon noemde de felle kritiek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton op het besluit om 1600 huizen in Oost Jeruzalem te bouwen zelfs ‘irritant en onbeschaamd'. Levin roept daarom op -en daarin is hij beslist niet de enige- om niet alleen in Jeruzalem, maar ook op de hele Westelijke Jordaanoever gewoon verder te gaan met huizen bouwen.

Yariv Levin begrijpt niet waarom de Israëlische premier Benyamin Netanjahoe zijn verontschuldigingen heeft aangeboden voor de ongelukkige timing - namelijk uitgerekend tijdens het bezoek van de Amerikaanse vice-president Joe Biden- van de aangekondigde bouw van 1600 woningen de Oost Jeruzalemse wijk Ramat Shlomo. ‘Er is helemaal geen reden om ons te verontschuldigen,' aldus Levin. ‘We hebben het absolute recht om overal in Israël te bouwen, vooral in Jeruzalem.'
Buitenlandse pogingen om de Israëlische politiek ten aanzien van Jeruzalem te dicteren is volgens Levin 'schaamteloze bemoeizucht. Dit is een interne aangelegenheid, geen internationale kwestie. Waarom hebben we iedere keer de toestemming van Amerika nodig als we een wijk of een huis in Jeruzalem willen bouwen?'

Bouwstop onmiddellijk opheffen
Het Likud parlementslid stelt dat de Amerikaanse veroordeling van de Israëlische bouwplannen het échte probleem aan het licht heeft gebracht, namelijk Israëls bereidheid om buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden te accepteren. ‘De Amerikaanse pogingen om Joodse bouwprojecten in Jeruzalem te stoppen is het gevolg van de bouwstop in Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever),' gaat Levin verder. ‘We hebben Netanjahoe gewaarschuwd dat dit een hellend vlak zou zijn, en dat een bouwstop daar zou gaan leiden tot bemoeienis met het bouwen in Jeruzalem. En dat is precies wat er gebeurd is.'

Om het probleem te verhelpen moet Israël volgens hem ‘het bouwen in Judea en Samaria onmiddellijk hervatten, en stoppen met het toestaan van buitenlandse inmenging in onze interne zaken. We moeten de nadruk leggen op de éénheid van Jeruzalem.' Partijgenoot en vice-voorzitter van de Knesset Danny Danon is het roerend met hem eens. ‘De inmenging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton bij interne Israëlische besluiten over de ontwikkeling van onze hoofdstad Jeruzalem is niet gewenst en nutteloos. Feitelijk is het pure chutzpah (onbeschaamdheid).'

‘Ik kan me niet herinneren dat er ooit een belangrijke Amerikaanse official is geweest die het ‘beledigend' noemde als een onafhankelijk land besluiten nam over de ontwikkeling van zijn belangrijkste stad. Dit is wéér zo'n voorval in een lange serie contra-productieve verklaringen van de regering Obama. Het waren nodeloze en eerlijk gezegd ook irritante opmerkingen.'

‘Minister Clinton nam onlangs de taak op zich om de transportproblemen van Amerikaanse goederen naar ons land te helpen oplossen. Tegelijkertijd veroordeelt ze echter ons recht om huizen voor Joden te bouwen in Jeruzalem. Het feit dat er Joden in Jeruzalem leven is de reden waarom Israël bestaat als Joodse staat. Met alle respect, mevrouw de minister, laat de gefilte fish voor het paasfeest maar staan, en steun ons onvervreemdbare recht op het Joodse thuisland Israël,' aldus Danon.

Ook in de VS zelf klinkt opnieuw protest tegen het anti-Israël beleid van de regering Obama. De Joodse Young Israel beweging veroordeelde de uitlatingen van vice-president Joe Biden afgelopen donderdag, en riep hem op zijn woorden in te trekken en Jeruzalem met rust te laten. ‘De realiteit is dat er helemaal geen Oost Jeruzalem bestaat. Er is maar één Jeruzalem, en dat is de ongedeelde hoofdstad van Israël,' verklaarde Shlomo Z. Mostofsky, de president van Young Israel ["We strongly 'condemn' Vice President Biden's statements and respectfully urge him to rescind his incendiary remarks about Jerusalem. The reality is that there is no such entity as 'East Jerusalem,' there is only Jerusalem, which is the united capital of Israel. Only Israel can make determinations regarding Jerusalem's future expansion and development.]

‘Alleen Israël mag besluiten nemen over de toekomstige uitbreiding en ontwikkeling van Jeruzalem,' vervolgde Mostofsky, die uitlegde dat het in Amerika onbestaanbaar zou zijn als het burgers op grond van hun ras, geloof of afkomst verboden zou worden om in Washington te gaan wonen. ‘Biden negeert de Amerikaanse waarden van gelijkheid en rechtvaardigheid door te eisen dat de Joden weg moeten uit bepaalde wijken in Jeruzalem, alleen vanwege het feit dat ze Joods zijn.' Volgens Mostofsky heeft Biden de fout gemaakt de Palestijnen de indruk te geven dat Amerika Israël zal dwingen om te onderhandelen over de status van Jeruzalem. In werkelijkheid is een overweldigende Israëlische meerderheid -zowel rechts als links- hier absoluut op tegen. ‘In plaats van toegeven aan terroristen zou de vice-president de Palestijnse Autoriteit (PA) gezegd moeten hebben dat ze hun handvest moeten aanpassen (waarin nog steeds opgeroepen wordt tot de vernietiging van Israël) en moeten stoppen met het prediken van haat in hun scholen en moskeeën, en tevens dat zij onmiddellijk moeten stoppen met al hun plannen voor terroristische aanvallen.'

Het pro-Palestijnse beleid van de regering Obama werd de afgelopen week nog eens ondubbelzinnig duidelijk door het feit, dat Biden wel Israël scherp veroordeelde vanwege het huizenbouwplan, maar niets zei over het feit dat de PA uitgerekend tijdens zijn bezoek een ceremonie hield ter ere van de beruchte vrouwelijke terrorist en massamoordenaar Dalal Mughrabi. Mughrabi en haar terreurgroep kaapten in 1978 een bus in Israël en vermoordden daarbij 37 passagiers, waaronder 11 kinderen. De terrorist kwam vervolgens om bij een vuurgevecht. De Palestijnen hebben nu een plein vernoemd naar Mughrabi, die tevens officieel ‘shahid‘ (martelaar) is verklaard, een Islamitische eretitel voor iedere Moslim die de religieuze opdracht van de Koran - het doden van alle ongelovigen, speciaal Joden- is nagekomen en daarmee een zekere plaats in het paradijs heeft verdiend. Eerder werden er al twee middelbare meisjesscholen en twee zomerkampen naar haar vernoemd.

Ondanks de druk van de VS: geen randvoorwaarden voor onderhandelingen
PMO (Prime Ministers Office) van Premier Binyamin Netanyahu wees de druk van de VS om een onmiddellijke gebaar van goede wil naar de PA te tonen van hand. Dit meldde Arutz Sheva gisteren. Afgelopen weekend had de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton drie kwartier met Premier Natanyahu gesproken, waarin zij eiste dat de Premier de goedkeuring van de bouw van 1600 woningen voor vrome Joden in Oost-Jeruzalem zou intrekken. Ook eiste zij dat Israel een aantal gestures naar de kant van de Palestijnen zou tonen door Arabische gevangenen vrij te laten.

PMO merkte op dat Israel zich al voldoende inspant om haar goede wil te tonen. Zij verwijst naar de speech van de Premier vorig jaar op de Bar Ilan Universiteit, waarin hij een oproep deed samen te werken aan een Tweestaten oplossing, de verwijdering van honderden checkpoints en barrièrers in Jesja (Jehoeda en Samaria; zie ook deze link, deze en deze) en de bevriezing van tien maanden (en deze) Jesja - een besluit dat Clinton zelf als een vorm van tegemoetkoming had ongekend.

Ondertussen zei het PMO: "de Palestijnen stapelen de ene voorwaarden op de andere al voorts wij überhaupt een diplomatiek proces van de afgelopen 16 jaar met hen kunnen herstarten."

Verder merkte PMO op dat PA er alles aan doet om - met behulp van de Goldstone-rapport - een delegitimerende campagne tegen Israel op te zetten. PA blijft mensen tot haat en geweld aanzetten. Dit uit zich onder andere door een plein in Ramallah te vernoemen naar een zelfmoordterrorist die tientallen Israëliërs de dood introk.  "Premier Netanyahu roept opnieuw de Palestijnen op om zonder voorwaarden de tent van vrede binnen te komen, want dat is de enige manier om tot een overeenkomst te kunnen komen dat vrede, veiligheid en welvaart in de beide landen garandeert."

Amerikaans-Israëlische betrekkingen, de ergste crisis in 35 jaar?

"En de naties van de wereld stonden op tegen Jeruzalem. En bedreigden de kinderen van Israël."
"Ben je weer hardop uit de Bijbel aan het citeren?!"
"Nee schatje. Ik las gewoon het nieuws voor uit de krant!"

Zowel Amerikanen als Europeanen willen Jeruzalem's Oude Stad, inclusief het Joodse Kwartier, de Klaagmuur, de Joodse Begraafplaats, de Hof van Olijven,  de Scopusberg en zoveel andere beroemde Joodse en Christelijke heiligdommen wegschenken aan de Arabische islamisten van Hamas en al-Fatah in ruil voor wat? Na negentien jaar [1948-1967] van verwaarlozing, plundering, ontwijding en vernieling van alles wat niet tot de islam behoorde in het oostelijke stadsdeel van Jeruzalem, willen zij de Oude Stad van Jeruzalem - de navel van de wereld - terug aan de barbaren geven. Of hoe noem je anders iemand die de  grafzerken van een ander volk negentien jaar lang gebruikt als urinoir? Als dat maar goed afloopt...

De ergste crisis in 35 jaar?
door Daniel Pipes

Oppervlakkig bekeken lijkt het erop alsof de regering van Barack Obama op een mooie dag besloot om de strijd aan te gaan met de regering van Israël en dat dit lijkt uit te draaien op een regelrechte ramp voor de Joodse staat. Kan er iets nog erger zijn dan dat haar belangrijkste bondgenoot de ergste crisis uitlokt (toch volgens de Israëlische ambassadeur te Washington) sinds 1975?

Echter, bij nader inzien lijkt het erop dat deze kleine gratuite smet [op de Amerikaans-Israëlische betrekkingen] uiteindelijk beter voor Jeruzalem zal uitdraaien dan voor het Witte Huis.

  • (1) Het gaat hier niet om een kwestie van leven of dood, zoals de opbouw van de nucleaire dreiging vanuit Iran of het recht van Israël om zich te verdedigen tegen het roofzuchtige Hamas, maar omtrent de trivialiteit van het tijdstip waarop het besluit bekend raakte tot het bouwen van nieuwe woningen in de hoofdstad van Israël. Verstandiger mensen zullen er bij de amateurs in het Witte Huis wel op aandringen dat aan deze storm in een glas water spoedig een einde komt en wordt teruggekeerd naar normale verhoudingen.
  • (2) Als Obama en zijn getrouwen hopen de regering van premier Benjamin Netanjahoe [op deze wijze] ten val te brengen [en een nieuw kabinet te vormen met de Kadimapartij van Tzipi Livni en Ehud Olmert], kunnen zij de zetels niet tellen in de Knesset. Als zij de Arbeidspartij wegdenken uit het kabinet, zal dat enkel leiden tot vervanging ervan door rechtse partijen.
  • (3) Een Israëlische consensus bestaat erin om de soevereiniteit over Oost-Jeruzalem te handhaven dus, een crisis uitlokken over deze kwestie zal de positie van Netanjahoe alleen maar versterken.
  • (4) En integendeel, het slechte acteerwerk van de Amerikanen zorgt ervoor dat president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit steeds meer geneigd is om mee te gaan in de contraproductieve onderhandelingen van Washington.
  • (5) Een recente opiniepeiling onder de Amerikaanse kiezers laat een verbazingwekkende score zien van 8 tegen 1 in sympathie voor Israël ten nadele van de Palestijnen.  Dus het kiezen van ruzie maken met Israël schaadt de politiek van Obama - precies wat een president wiens populariteit in de peilingen in vrije val is kan missen als kiespijn net op het ogenblik dat hij een zesde van de Amerikaanse economie wil hervormen.

Bronnen: Daniel Pipes: The Worst Crisis in 35 Years? door Daniel Pipes van 17 maart 2010; The Atlantic: What Obama is Actually Trying to Do in Israel van 16 maart 2010

Leiders van Jesja in een brief: de onlosmakende band tussen de Joden en Jeruzalem

Door Sacha

De brief was het antwoord op Obama's en Clinton's ongezouten kritiek op de bouw van 1600 Joodse woningen in Ramat Shlomo (Jeruzalem). De brief legt uit dat er een onomstotelijke historische en religieuze banden tussen Jeruzalem en de Joden bestaat. Dit meldt Arutz Sheva deze week.

De verovering van Israel op Jeruzalem en omgeving in de Zesdaagse oorlog in 1967, was geen verovering van Jordanië, zoals vele menen. Maar viel toentertijd (1949-1967) onder een no-man's land. "Wij willen de gevoelens en de consensus tussen de Israëliërs en Jeruzalem met jullie delen," schreef het Raad van Jesja (Juda en Samaria)aan Hillary Clinton.

"Wij Israëli's geloven in de integriteit van een sterke, verenigde en onverdeelde hoofdstad voor onze natie - Jeruzalem, de Heilige Stad. Wij zijn Joden, de nakomelingen van Koning David en honderd generaties hebben Joden aan Jeruzalem als onze hoofdstad gebouwd. Onze liefde voor deze stad begon meer dan 3000 jaar geleden."

"Sinds mensenheugenis hebben de Joden Jeruzalem en de Heilige Tempel vereerd - en bidden zij - sinds het begin van onze beschaving - dagelijks voor Jeruzalem. Noch de Romeinen noch Grieken, noch gedreven actievoerders noch Arabieren, noch de Ottomaanse- noch Britse overheersing slaagden er ooit in onze aandeel aan Jeruzalem van Jeruzalem af te schudden. Dus wanneer u eist dat wij geen huisvestingen meer in onze hoofdstad moeten bouwen of dat wij onze hoofdstad en overgavedelen met anderen moeten delen, moet u beseffen dat dit naar Joden en naar ons Israëli's onaanvaardbaar is."

"Wij zullen nooit over de kwestie 'Jeruzalem' in onderhandeling gaan. Wij zullen nooit Jeruzalem verdelen."

"Wereldwijd wordt de Premier in zijn acties door Joden gesteund. Zeker wanneer het gaat om recht van Israel om zichzelf te verdedigen als een autonome natie."

"Wij waarderen de vriendschap van Amerika ten zeerste, maar men moet wel goed begrijpen dat wij vrije en autonome mensen zijn en wij hebben het recht om ons lot zelf vast te stellen".

Stad Jeruzalem keurt bouw in Sheikh Jarra goed, (weer) vlak voor VS-gesprek

Een nieuwe crisis tussen Israel en de VS lijkt op til. Jeruzalems stadsbestuur publiceerde dinsdag een vergunning voor de bouw van 20 woningen bij het Shepherd Hotel in Sheikh Jarra, pal voor Netanyahu's ontmoeting met Obama. De VS protesteerde vorig jaar al tegen dit plan.

De Israelische premier Netanyahu hoopte de Israelisch-Amerikaanse betrekkingen te verbeteren in een gesprek met president Obama. Er zijn spanningen, vooral doordat tijdens het bezoek van vice-premier Biden een goedkeuring werd afgekondigd voor de bouw van 1600 woningen in de Jeruzalemse wijk Ramat Shlomo. Dit bemoeilijkte Bidens missie om vredesbesprekingen op te starten in en Netanyahu verontschuldigde zich voor deze slechte timing.

Toen Netanyahu het gesprek in ging, was hij niet op de hoogte van een nieuw Jeruzalems plan. Het Jeruzalemse stadsbestuur deed dinsdag hetzelfde als bij Bidens bezoek. Vlak voor het gesprek tussen Obama en Netanyahu publiceerde de stad een bouwvergunning voor een veel controversieler project, aan de rand van de Arabische wijk Sjeik Jarrah. Toen dat project in juli 2009 bekend werd, bezorgde het de Israelische ambassadeur in de VS al een uitbrander. Het gaat om slechts 20 woningen, maar wel op de grond van het Shepherd Hotel aan de rand van de Arabische wijk Sjeik Jarrah.

 Het hotel is ooit gebouwd door de moefti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini (1893-1974, de moefti die met de nazi's collaboreerde). In 1985 werd het hotel aangekocht door de Amerikaan Irwin Moskowitz, die banden onderhoudt met de radicale splintergroepering Ateret Kohanim en die Joodse families naar het gebied wil halen. Moskowitz en zijn medestanders verwijzen naar een Joodse enclave in de Arabische wijk, die dateert uit de 19e eeuw. Een groepje Joden kocht en bebouwde toen een stuk grond bij het graf van Shimon haTzadik (Simon de Wijze).  

Volgens het Jeruzalems stadsbestuur gaat het (weer) slechts om een technische kwestie. Het bouwplan maakt deel uit van een groter plan, waarin ook winkel- en hotelgebieden zijn opgenomen en honderd huizen voor Arabieren.  Maar de timing lijkt geen toeval.  "De goedkeuring voor de bouw van twintig appartementen voor Joden, midden in een Arabische wijk in Jeruzalem is een provocatie", reageert CIDI-directeur Ronny Naftaniel. "Het besluit moet met kracht afgewezen worden. De Gemeenteraad van Jeruzalem lijkt er doelbewust op uit te zijn het gesprek te frustreren tussen Netanjahu en Obama. De bouw van woningen voor Joden in de Arabische wijken van Oost-Jeruzalem moet ten behoeve ven het herstarten van het vredesproces gestaakt worden. Het is van een essentieel andere orde dan het bouwen van huizen in de (nieuwe) Joodse wijken van Oost-Jeruzalem, omdat te verwachten valt dat deze bij een eventuele vredesregeling onder Israelisch bestuur zullen blijven."

[Red. FAQ-online: "Het commentaar van CiDi hoeft niet per se ondersteund te worden door de redactie van FAQ-online" Sacha.]

Copyright © 2010 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.