10 Tisjri 5783 | 05 oktober 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Bereesjiet / Inzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 1:1-6:8 | door: Rav Zev Leff
Waarom staat er „In het Begin?"

In een begin van Gods schepping van de hemel en de aarde, (Bereisjiet 1:1).
R. Jitschak heeft gezegd: „Men had de Tora pas hoeven te laten beginnen bij: ‘Deze maand zal voor jullie zijn,' want dit is het eerste gebod dat aan Israël werd gegeven. (Rasji op Bereisjiet 1:1).

Rasji begint zijn klassiek commentaar op de Choemasj met de vraag van R. Jitschak. R. Jitschaks vraag is niet onmiddellijk duidelijk. Tenslotte is de Tora niet alleen maar een compendium van mitswot. Zelfs nadat de eerste mitswa gegeven werd komen er vele verhalende parasjiot in voor, zoals over de gebeurtenissen in Egypte en de woestijn. Dus waarom was het zo duidelijk voor R. Jitschak dat de Tora met de eerste mitswa zou moeten beginnen?

Om R. Jitschaks vraag volledig de appriciëren, is een begrip van het doel van Tora nodig. Rambam (Hilchot Melachiem 12:2) werpt veel licht op dit onderwerp. De Tora, schrijft hij, geeft een paar vage aanwijzingen betreffende de komst van de Masjiach. De details werden niet onthuld, noch aan de Profeten, noch aan de Geleerden. Omdat deze details obscuur waren, zegt Rambam, horen zij niet het brandpunt van onze Tora-studie te zijn. Rambam voegt daar dan aan toe: „Want deze details brengen iemand niet tot meer liefde of vrees voor G-d." Het lijkt erop dat Rambam ons uitlegt waarom er geen duidelijke traditie is betreffende deze details. Het doel van Tora is om ons tot de liefde en vrees voor G-d te brengen.

Het woord Tora is afgeleid van horaä (leiding, instructie) en wijst op de rol van Tora als een gids om dichter bij de Schepper te komen. Alleen datgene wat dit doel bevordert, is in de Tora opgenomen. Al het andere is er uitgelaten. Zaken van uitsluitend historische of wetenschappelijke betekenis hebben er geen plaats.

Rabbi Yechezkel Abramsky, zt"l maakte een soortgelijke opmerking betreffende het voorlaatste vers van Megillat Esther: „Alle grote daden van Mordechai... staan opgeschreven in de koninklijke kronieken van Perzië en Medië." Waarom verwijst de Megilla ons naar de geschiedenisboeken van Perzië en Medië voor verdere informatie over Mordechai? Heeft iemand die ooit gelezen? Stonden zij ons ooit ter beschikking? De bedoeling van dit vers, zegt Rabbi Abramsky, is om Megillat Esther in perspectief te plaatsen. Wanneer je historische informatie zoekt, zegt de Megilla, lees dan de koninklijke geschiedenisboeken van Perzië en Medië. Megillat Esther echter, is niet de bron voor dergelijke informatie, maar een bron voor vrees en ontzag voor de Hemel.

pagina 1 / 2 1   |   2      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.