22 Chesjwan 5782 | 28 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Chajjei Sara / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 23:1-25:18 | door: Devorah en Joel Nesanel
Qetoerah

Het leven van Sarah
Het interesste van deze parasha is dat het 'Chayei Sarah' - het leven van Sarah - heet. Waarom is dit zo 'opmerkelijk'? Omdat we meteen in het begin van de parasha lezen dat Sarah overleed. Dus waarom heet het 'het leven van Sarah' als ze in het begin al overlijdt?

Tijdens Sarah's hele leven had ze maar één doel en ideaal voor ogen, en dat was dat Yitzchak een grote talmid chochem - geleerde zou worden. Dat haar zoon een sprititueel groot man zou worden. In de rest van deze parasha lezen we over het leven van Yitzchak. Al Sarah's idealen en haar levensdoel waren / was vervuld in Yitzchak's leven. Waardoor zelfs al was Sarah toen al overleden, ze toch verder leefde in het leven van de tzadik, Yitzchak.

"en huilde over haar" 23:2 - vrije vertaling

Elk woord, elke letter in de Torah is heilig, en staat er met een reden. Zo vinden wij in deze tekst een woord in het Hebreeuws dat nogal vreemd geschreven wordt. Het woord v'lifkotah wordt geschreven met een kleine kaf (lifKotoh), het wordt dus niet gewoon normaal geschreven maar zoiets als lifkotah.
Een erg vreemde manier van schrijven natuurlijk.
In de gemora in Bava Basra 16b lezen we dat Avraham ook een dochter had (genaamd Bakol). Toen Avraham naar har Moriah ging om Yitzchak te offeren, bleef zij thuis bij Sarah. Toen ze beide hoorden van wat er gaande was stierf zij samen met Sarah.
Het woord v'lifkotoh met de kleine kaf slaat op het bovenstaande. Als je de kleine letter - de kaf - weg laat uit dit woord, krijg je het woord ulbitoh - en voor haar dochter. Dit geeft dus aan dat Avrhaham treurde om Sarah én hun dochter.

Even verderop in 24"1 lezen we dat G-d, Avraham zegend in 'alles' - bakol. Het woord 'bakol' betekend 'alles.' Maar was tevens de naam van Avrahams dochter. Waarom is het belangrijk voor ons om te weten hoe zijn dochter heette?
Het gaat niet eens zo zeer om haar naamm, maar om het type dochter dat hij had. Hashem zegende hem met een dochter dat boven alles uit stak. In zaken als tznius ('kuisheid' ... modesty), intelligentie, en schoonheid.

Verder heeft het woord 'bakol' ook een nog diepere betekenis. De letters van het woord bakol zijn: beis , kof, lamed, wat een nummerieke waarde heeft van 586, hetzelfde als het woord 'shofar.' Yitzchak zou oorspronkelijk geslacht worden, maar een malach kwam er tussen en een ram werd ipv Yitzchak geslacht. In Pirkei D'rabbi eliezer staat dat van deze rams hoorn werd een shofar gemaakt die gehoord werd toen het Joodse volk de Torah ontving bij Sinai. Ook zal de shofar gehoord worden bij het openbaren van de Moshiach. Waarin we dus zien dat Yitzchak een belangrijke rol speelt bij het geven van de Torah en de komst van Moshiach. Voor het Joodse volk zijn torah en Moshiach... 'alles' en dus was Avraham gezegend met een zoon die te maken zal hebben met het bezorgen van 'alles' voor Klal Yisroel.

Verder in de parasha komen wij een tekst tegen dat de choson (bruidegom) recitieerd voordat hij zijn kallah bedekt: "Onze zus, wees als de moeder van duizenden van tienduizenden." Maar wat bedoelen wij hier nou eigenlijk mee?

Wanneer Hashem iemand zegend met financieel succes, is het juist om een gedeelte Tzedaka te geven. Als iemand een yeshiva of Torah instituut ondersteund waar kinderen Torah leren dankzij iemands financiele ondersteuning, worden die kinderen gezien als zijn kinderen. Zelfs de eventuele latere studenten van deze yeshiva studenten worden dan beschouwd als zijn kinderen. Deze zegen houdt dus in dat de kallah (bruid) in haar huwelijk gezegend mag worden met 'rijkdom' dam samen zal gaan met de goede houding om tzedakkah te geven aan Torah instellingen.

Door kinderen te helpen met een Torah opleiding, wordt zij de moeder van duizenden kinderen.

pagina 2 / 6 [1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [6]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.