12 Chesjwan 5782 | 18 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Chajjei Sara / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 23:1-25:18 | door: Devorah en Joel Nesanel

Oorzaak van Sarah's dood
In Targoem Jonasan staat dat satan tegen Sarah zei dat Avraham Jitschak wel degelijk had geofferd waardoor zij van verdriet overleed. Sommige commentaren menen dat ze juist stierf nadat zij trots heeft vernomen dat haar zoon Jitschak in staat is alles te doen wat Hasjem hem zou vragen: ook zijn leven.
Aangezien Rivqah's geboorte vóór de dood van Sarah heeft plaatsgevonden, weten wij dat Sarah rechtvaardig was. Anders was Rivqah als haar opvolgster na haar dood geboren.

Bereesjiet 24:3 mibenot hakena'anie... de dochters van de Kena'anieten...
De weigering dat Jitschak niet met Kena'anitische vrouwen moest trouwen was niet gebseerd op afgoderij om Avrahams familie in Charan óók afgodendienaars waren. R'Hirsch leert ons dat afgoderij een intelectuele perversie is dat hersteld kan worden. Maar een te kort aan moraal, ethiek en eerlijkheid treft iemands gehele aard.

pagina 3 / 6 [1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [6]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.