Categorie/ Media
Media/
Media_levensbeschouwing
Wat is de Ajin Hara - Het Boze Oog
Afbeelding: Visual Torah Ajin Hara ' – het Boze Oog - is de veroorzaker van ziekten [ Rav ], armoede, ruzies en zelfs de dood....
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 14
Fotocredits Inleiding 14, hoofdstuk 18 Toen de Gaon van Wilno dit hoofdstuk, hoofdstuk 18, onder ogen kreeg, wilde hij de RaMCHaL...
»
Media/
Media_wetenschap
Verbazingwekkende feiten over Israël
Windenergie op de Golan hoogvlakte. Wanneer de Syriërs ooit de Golanhoogte weer willen inlijven bij het Groot-Syrische Rijk om de...
Materie en antimaterie
Een nieuwe wetenschappelijke studie suggereert dat de raadselachtige voorkeur van materie over de antimaterie in het heelal een verband kan hebben...
»
Media/
Media_Geschiedenis
De geschiedenis van de Joodse wortels van Yesha [Judea en Samaria]
Het Gebied altijd bekend als "Judea en Samaria" [Yesha] Het begrip "Westbank" [Arabisch: ad-difa’a al-gharbiya] is  een nieuw begrip...
Jom Jeroesjalajiem
Met Jeruzalem Dag [Yom Yerushalayim], de dag dat de hereniging van Jeruzalem wordt gevierd door de Joodse wereld en/of zij die Israël...
»
meer categorieën »
Artikelen/ Media Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Tehilliem/Psalmen 23
woensdag 15 februari 2017
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Tehilliem/Psalmen, Redactie » 244 keer gelezen
Tehilliem 23 is een hele bekende Tehilliem en door vele erg geliefd. Dawied Hamelech componeerde het in een van de moeilijkste tijden van zijn leven. In die periode verstopte hij zich voor Sja'oel Hamelech in het troosteloze bos Ja'ar Charet [ Sjmoe'el/Sam. I 22:5 ]. Het bos droeg die naam omdat het uitgedroogd was als cheres , gebakken aardewerk. Maar juist in die tijd ervoer Dawied de nabijheid, maar ook bijstand van de Kadosj Baroech Hoe! Voor Davied doorweekte Hij het droge bos in vochtigheid dat de geur had van Olam Haba. Hij maakte het gras en bladeren zelfs...
Tehilliem/Psalmen 22
woensdag 01 februari 2017
Poeriem, Media_Halacha en Ethiek, Tehilliem/Psalmen » 230 keer gelezen
Afbeelding: graf van Mordechai en Esther Tehilliem 22 is een profetische Tehilliem wat op de eerste plaats Dawied Hamelech de gebeurtenis rond Poeriem door de Roeach Hakodesj heeft voorzien. Ook haalt deze Tehilliem de voor Dawied Hamelech toekomstige gebeurtenis van de Babylonische en Perzische ballingschappen in het algemeen aan. Toen Dawied Hamelech vluchtte voor zijn zoon Avshalom, werd hij door Shimi ben Gera uit de stam van Binjamin vervloekt. Hoewel hij hiervoor de doodstraf verdiende, liet Dawied Hamelech hem leven [ Sjmoe'el/Sam. II 16:5-13 ], omdat hij door de...
Opstanding der doden en de Toekomstige Wereld
zondag 22 januari 2017
Media_Halacha en Ethiek, Leven, dood en Opstanding der doden , Engelen en demonen » 579 keer gelezen
Afgelopen zomer – toen was het nog 5776 - kopte Jodendom-online met de headline het volgende nieuwsbericht in: “ Motse Sjabbes twee weken geleden heeft Rabbi Shalom Berger, de Mishkoltzer Rebbe een bezoek gebracht bij * Maran Posek Hador Hagaon Harav Chaim Kanievsky sjlita, de belangrijkste Gadol Hador anno 5776/2016. Rav Berger kwam Reb Chaim een exemplaar van zijn boek over het gedeelte van de Talmoed hoe je met de Sjabbat om moet gaan als kado brengen. Deze twee enorme Tora-autoriteiten waren er samen over eens dat juist het jaar - 5776 - zeer geschikt is voor de...
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 15
woensdag 14 december 2016
Moessar [ethiek], Chassidiem en Chassidoes, Leer van de RaMCHaL » 260 keer gelezen
Fotocredits onbekend Inleiding 15, hoofdstuk 19 In het vorige hoofdstuk leerden wij wat ware chassidoet is. R' Elyashiv ZT”L zei dat mensen die net een ba'al tesjoeva [een Jood die vroom wordt] zijn geen lechoemrah – verzwaring van de mitswot – op zich moeten nemen. Hij gaf aan dat dit niet vol te houden is waardoor iemand volledig [weer] off derech – van het Pad van de Tora gaan – raakt. Om een chassied in deze tijd te zijn is maar voor weinig mensen weggelegd. Helaas zijn er vele chassidiem sjotiem – dwaze 'chassidiem' – in...
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 14
woensdag 23 november 2016
Chassidiem en Chassidoes, Media_levensbeschouwing, Media_Halacha en Ethiek » 314 keer gelezen
Fotocredits Inleiding 14, hoofdstuk 18 Toen de Gaon van Wilno dit hoofdstuk, hoofdstuk 18, onder ogen kreeg, wilde hij de RaMCHaL direct ontmoeten. Hij wilde zijn Sjabbat-kleren voor deze ontmoeting aantrekken en desnoods helemaal naar hem lopen [van Wilno naar Amsterdam of Akko in Israel] om aan zijn voeten te lernen, maar de RaMCHaL was al niftar [overleden] toen de Gaon van Wilno zijn werk las. In dit hoofdstuk wordt middat chassidoet uitgelegd. Wat de rode draad in dit belangrijk hoofdstuk is, is dat een ware chassied niets te maken heeft of hij uit een...
Het rouwen op Tisja BeAv is ieder jaar actueel
dinsdag 09 augustus 2016
Tisja Be'av, Tammoez-Av-Eloel, Media_feest en gedenkdagen » 429 keer gelezen
Foto credits: Lev Lalev “Iedere generatie waarin de Bejt Hamiqdasj niet is herbouwd, is het alsof het in die generatie is vernietigd”  [ Yerushalmi Yoma 1:1 ]. Op dit moment zitten wij in de Negen Dagen voor Tisja Be'av [9 Av]. Dat zijn de negen afsluitende dagen van de Drie Treurweken. De weken voorafgaand aan Tisja Be'av wordt de sfeer in onze huizen steeds treuriger. Al drie weken voor Tisja Be'av luisteren we niet meer naar muziek, sluiten wij geen huwelijken af en kopen wij geen nieuwe kleding. Ook je haar knippen is iets wat wij in deze periode niet...
Tehilliem/Psalmen 20
woensdag 29 juni 2016
Tehilliem/Psalmen, Moessar [ethiek], Redactie » 277 keer gelezen
Wie is verzekert van een plaatsje in Olam Haba? Hij die de zegen van ge'oelah – verlossing – en tefilah – gebed - naast elkaar plaatst [ Rabbi Yochanan ]. Tehilliem 20 zinspeelt op deze juxtapositie. Dawied Hamelech eindigde Tehilliem 19 met “ Jihjhoe ratson 'imrej fie wehegjon liebie Hasjem Tsoerie wego'alie... Moge Jouw wil zijn dat de uitingen van mijn mond genade vindt en de gedachten van mijn hart, Hasjem mijn Rots en mijn Verlosser...” [ pasoek 15 ], wat over tefillah gaat. Vervolgens opent hij Tehilliem 20 met ge'oelah:...
Tehilliem/Psalmen 19
donderdag 16 juni 2016
Wetenschap, Redactie, Dieren en natuur » 352 keer gelezen
Foto credits: Universe Today De banen van de hemelse lichamen zijn foutloos waardoor het een duidelijke manifestatie is van de G'ddelijke openbaring. In Tehilliem 19 leert Dawied Hamelech de lezer op 6 verschillende manieren dat het bevattingsvermogen van Hasjem door Tora, overtreft het bevattingsvermogen door wetenschap . Bovendien zijn de astronomische geheimen van de hemelen voor de Torageleerden als het ware ontgrendeld. Zo zei Shmuel bar Abba dat hij de wegen van de hemelen, net zoals de straten in zijn stad Nehardea, kende als zijn broekzak. Dit omdat hij...
Vrijheid
donderdag 05 mei 2016
Met Wat Joodse Inkt, Media_Politiek, Sjoa (Holocaust) » 211 keer gelezen
Jonge soldaten ver van huis Kwamen voor ons strijden tegen het nazistische gespuis. Honderden, neen duizenden lieten het leven Dat ze voor onze bevrijding wilden geven. Voor vrijheid hebben deze jonge helden gestreden Voor toen, voor morgen en voor het heden Maar als vrijheid betekent, alles kan en alles mag En respect verdwijnt voor Overheid en voor gezag Als waarden en normen vervagen en verdwijnen Als mensen alleen denken aan zichzelf en aan de zijnen En voor de ander is geen plaats en is geen oord Als het gewoon is te denken dat dat zo hoort Dan is de vrijheid van toen niet de...
De Poeriem Code
maandag 21 maart 2016
Dromen en profetie, Media_feest en gedenkdagen, Poeriem » 394 keer gelezen
Wanneer je goed kijkt, zie dat dit stukje tekst uit de Megilla waarin de tien zonen van Haman worden vermeld, in een vorm van een galg is geschreven. Daarbij lijkt er sprake te zijn van twee galgen. Voor wie nog meer? Tijdens Poeriem vieren wij de eeuwigheidswaarde van het Joodse volk. Ondanks ballingschap en verspreiding, genocidale vijanden en degene die de andere kant opkijken, is het Joodse volk hier en voor altijd. Toen Esther een brief gestuurd naar de Geleerden, " kitani ledorot" [ Megilla 7a ], legde ze uit dat de Megilla een verhaal is die in alle tijden blijft gelden....
(pagina 1 / 11) 1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [11]
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.