Categorie/ Jodendom in praktijk
Jodendom in praktijk/
Jodendom en de IDF
Het Geheime Wapen van het IDF
De The Boston Globe schreef op 24 november 1967: Net voor het uitbarsten van de oorlog, werd door de Chassidische leider Rabbi Menachem...
Wonderen tijdens Gaza-oorlog
(Qaver Rachel anno 1910) Voormalig Sefardische Opperrabbijn van Israel Rabbi Mordechai Eliyahu, die herstelende is van een levensbedreigende...
»
Jodendom in praktijk/
Vakantie
De zomer - joods op vakantie
De eerste helft van de zomervakantie bestaat meestal uit een treurperiode ( 9 e dag van de joodse Ab; dit jaar op 29 juli) die in het teken staan...
[video] Galoes in de koffer
24 maart 2010, Israel Joodse toeristen in Israel: je zou jouw galoes thuis moeten laten, in plaats deze in de koffer mee te nemen! Er zijn...
»
Jodendom in praktijk/
Reguliere wetgeving
De Joodse koning
Foto van R. Evers met Andre Azoulay, speciale Joodse gezant van de koning van Marokko, Willem Alexander en Maxima Het joodse denken over...
Bijten de halaga, de Joodse wetgeving, en het Nederlands recht elkaar?
In Engeland haalde een rechtszaak rond een Joods huwelijk de voorpagina van de kranten. Hoe zit het in Nederland met de Joodse wetgeving en het...
»
meer categorieën »
Artikelen/ Jodendom in praktijk Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Klimaatverandering tot zegen en niet tot vloek – Tu Bishvat
dinsdag 30 januari 2018
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Toe Bisjewat, Dieren en natuur » 142 keer gelezen
Volgens vele wetenschappers is het broeikas effect de reden van de verandering van het klimaat. Het gevolg van de klimaats verandering is dat er ernstige overstromingen in sommige gebieden zijn en droogte in andere gebieden. Schade of uitroeiing van dier- en plantensoorten, hoge zeespiegels en extreme temperaturen wereldwijd, minder watervoorraden, dit alles maakt de wereld een onveiliger. Klimaatverandering kan een direct gevaar vormen voor de wereldvrede. Volgens de Thora moeten wij klimaatverandering kunnen voorkomen en of corrigeren. Het is een opdracht van de Thora om hier iets...
Tehilliem/Psalmen 24
maandag 01 januari 2018
Mosjiach [Messias], Redactie, Stelen » 112 keer gelezen
Tehilliem 24 is gecomponeerd op de dag dat Dawied Hamelech het land had gekocht van Arvana de Jebuziet om daar de Bejt Hamiqdasj, de heilige Tempel, te kunnen bouwen. Dit plekje, wat we nu kennen als Jeroesjaljiem en in het bijzonder de Tempelberg, is het heiligste plekje op aarde waaruit Hasjems Aanwezigheid voortvloeit over de rest van de wereld. In die tijd offerde Dawied zijn dankoffers altijd op een tijdelijke altaar [ Sjmoe'el/Sam. II 24:18-25 ]. Omdat Dawied Hamelechs intentie was deze Tehilliem te reciteren op de dag van de inwijding van de Bejt Hamiqdasj, reciteren of zingen...
De Evolutie van de Eiffeltoren
zondag 10 december 2017
Rav ing. I. Vorst, Wetenschap » 277 keer gelezen
Beste tieners en andere lezers: ‘Wij zijn ons brein,’ beweert een hoogleraar. ‘Evolutie is bewezen,’ beweert een wetenschapper. Het schetst de vrij algemeen geaccepteerde visie van onze maatschappij. Zo wordt het op de meeste scholen onderwezen. Zo staat het ook bijna altijd in de biologieboeken.  Men heeft mij gevraagd daarover een joodse visie te geven. Een uitleg speciaal bestemd voor middelbare scholieren. Voor jullie dus.  Ik heb deze uitnodiging aangenomen. En ik heb besloten om mijn antwoord in een lichte, ludieke vorm te gieten....
Een reden waarom gebeden onbeantwoord blijven
dinsdag 05 december 2017
Redactie, Lasjon Hara [kwaadsprekerij], Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen] » 154 keer gelezen
De mond is het instrument waarmee wij onze gebeden doen. Dayan Aharon Dunner zei eens dat een persoon die sjamirat halasjon toepast, dus zorgvuldig is met zijn spraak, dan “ zal Hij [Hasjem] doen ”. Daarom is het essentieel om ervan door drongen te zijn hoe krachtig iemands spraak is. Talmoed Yerushalmi Pe’ah 1:1 leert namelijk dat de beloning voor Torastudie gelijk staat met alle andere mitswot bij elkaar, maar de straf voor het spreken van lasjon hara [roddelen, ook al is het de waarheid] staat gelijk met de straf voor alle zonden bij elkaar. Waarom? Alle...
Preventief medicijn tegen onheil
dinsdag 14 november 2017
Talmoed Tora, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Halacha » 156 keer gelezen
In de gemara wordt in Sjabbat 32a de volgende statement gemaakt. Een persoon moet altijd om genade vragen aan Hasjem, zodat hij niet ziek wordt. Want als hij ziek wordt, dan zal het Hemels Bejt Din  [Hemels Gerechtshof] zeggen: " Geef ons een zchoet [voorrecht] en je zal vrij zijn. " Zolang iemand gezond is, heeft hij overigens geen speciale zchoet nodig om überhaupt gezond te blijven. Echter wanneer hij ziek wordt, zal hij pas weer gezond worden wanneer hij overtuigende basis heeft voor eventuele verbeteringen van zijn middot [karaktertrekken]. Zodra er sprake is van...
Levenscyclus volgens de Vaderen
zondag 29 oktober 2017
Oepsjernisj [eerste knipbeurt], sjiwwe/sjive zitten, 10 Tevet » 139 keer gelezen
Afbeelding een chatoenah, Joodse trouwerij "Hij [Yehuda ben Tema] zei: Met vijf jaar [zou men met de studie van] de Schriften moeten beginnen; met tien jaar met de Misjna, met dertien jaar [is men verplicht] de geboden te doen….” De Misjna gaat verder. … Met vijftien jaar de [studie van] Talmoed; met achttien jaar onder de choepa [trouwen]; met twintig jaar het zelf zorgen voor levensonderhoud, met dertig jaar is men in volle levenskracht, op veertig jaar heeft men inzicht, bij vijftig jaar geeft men advies, met zestig jaar wordt men gerekend tot de...
Niet twee keer voor hetzelfde geoordeeld worden
woensdag 27 september 2017
Leven, dood en Opstanding der doden , Sjabbat, Leer van Rabbi Nachman » 142 keer gelezen
Wanneer we aan de Hoge feestdagen van Rosj Hasjana - Jom Kippoer - Soekkot denken, dan worden we [als het goed is] gevuld met gevoel van vrees voor de Kadosj Baroech Hoe. Op Rosj Hasjana worden wij geoordeeld. Op Jom Kippoer wordt ons lot verzegeld [het lot van niet-Joden wordt direct na het oordeel op Rosj Hasjana verzegeld], maar tot na Soekkot wordt door Hasjem nog een kiertje open gehouden voordat de definitieve verzegeling van het lot over het komende jaar werkelijk valt. Maar wanneer we leren van Rav Shalom Arush sjlita dat Rabbi Nachman heeft onderwezen dat we niet bang...
Hoe moeten wij als Joden reageren op de zonsverduistering in de VS?
maandag 21 augustus 2017
Tesjoeva [Inkeer], Eloel, Redactie » 201 keer gelezen
"En op die dag - verklaart mijn G’d - zal Ik de zon in de middag onder laten gaan, Ik zal de aarde op een zonnige dag verduisteren" Amos 8:9. Op 21 augustus heeft er een totale zonsverduistering plaats gevonden in de Verenigde Staten. De zonsverduistering heeft een spoor van duisternis van de noordwestelijke kant tot aan de zuidoostelijke kant achterlaten. Wat frappant is is dat de verduistering heeft gepasseerd enkele uren voor de altijd twee dagen durende Rosj Chodesj Eloel . Deze dag is de laatste dag van Av en de laatste dag van Av wordt Jom Kippoer Katan , de...
Kunnen we met DNA-testen de Joodse afstamming bewijzen?
woensdag 09 augustus 2017
Dayan Evers, Wetenschap » 252 keer gelezen
In de Tora, onder meer in Va’etchanan , wordt gesproken over onze Joodse afstamming en de verschillende gevolgen daarvan. Met de moderne DNA technieken kunnen we veel over iemands afstamming te weten komen en aantonen. Maar zijn we inmiddels zover dat een DNA-test voldoende bewijs is om je Jodendom, je Joods zijn aan te tonen? Ik vroeg een van mijn gemeenteleden of hij geloofde dat het Jodendom aan genen gebonden is. Is een bepaalde Joodse genenstructuur voldoende om zijn of haar Joodszijn te bewijzen? Zijn laconieke reactie was dat daar heel veel meer voor nodig is dan een paar...
Tien stappen naar grootheid van Rav Avigor Miller Z"T
maandag 17 juli 2017
Moessar [ethiek], Chesed » 190 keer gelezen
©afbeelding: onbekend 1. Trek iedere dag dertig seconden uit door aan Olam Haba te denken en dat we alleen in deze wereld zijn als voorbereiding op deze Komende Wereld. 2. Zeg minstens een keer per dag [privé] " Ik hou van U Hasjem" [Hiermee vervul je een positief gebod van de Tora [zie Sjema ; Dwariem 5:6-9 ]. Hierdoor zal een vuur in je hart ontstoken worden en deze zal een krachtig effect hebben op je karakter. Jouw buitenkant bestrijkt namelijk jouw innerlijke. Ondertussen luistert Hasjem. Hij houdt veel meer van jou dan jij van Hem houdt. 3. Doe dagelijks...
(pagina 1 / 49) 1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [49]
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.