Artikelen/ Einde der Tijden Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Tehilliem/Psalmen 24
maandag 01 januari 2018
Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden » 112 keer gelezen
Tehilliem 24 is gecomponeerd op de dag dat Dawied Hamelech het land had gekocht van Arvana de Jebuziet om daar de Bejt Hamiqdasj, de heilige Tempel, te kunnen bouwen. Dit plekje, wat we nu kennen als Jeroesjaljiem en in het bijzonder de Tempelberg, is het heiligste plekje op aarde waaruit Hasjems Aanwezigheid voortvloeit over de rest van de wereld. In die tijd offerde Dawied zijn dankoffers altijd op een tijdelijke altaar [ Sjmoe'el/Sam. II 24:18-25 ]. Omdat Dawied Hamelechs intentie was deze Tehilliem te reciteren op de dag van de inwijding van de Bejt Hamiqdasj, reciteren of zingen...
Poeriem en de komende verlossing
donderdag 09 maart 2017
Einde der Tijden, Redactie, Leer van de RaMCHaL » 269 keer gelezen
Wanneer in Meggilat Esther over " koning Achaswerosj " wordt gesproken, is dat een verwijzing naar koning Achaswerosj zelf. Wanneer de Megillat spreekt over "koning", is de verwijzing niet alleen naar koning Achaswerosj, maar ook naar Hasjem.   Als er dan gesproken wordt dat "de koning" een " feest organiseerde ”, is dat een verwijzing dat het in feite Hasjem was Die dat feest - die koning Achaswerosj organiseerde - had belegd. Dit feest was een test óf de Joden er wel deel aan zouden nemen en daar ook zouden zondigen - zoals alle andere volkeren in het rijk van...
Opstanding der doden en de Toekomstige Wereld
zondag 22 januari 2017
Rav Kanievsky, Leer van de RaMCHaL , Leven, dood en Opstanding der doden » 579 keer gelezen
Afgelopen zomer – toen was het nog 5776 - kopte Jodendom-online met de headline het volgende nieuwsbericht in: “ Motse Sjabbes twee weken geleden heeft Rabbi Shalom Berger, de Mishkoltzer Rebbe een bezoek gebracht bij * Maran Posek Hador Hagaon Harav Chaim Kanievsky sjlita, de belangrijkste Gadol Hador anno 5776/2016. Rav Berger kwam Reb Chaim een exemplaar van zijn boek over het gedeelte van de Talmoed hoe je met de Sjabbat om moet gaan als kado brengen. Deze twee enorme Tora-autoriteiten waren er samen over eens dat juist het jaar - 5776 - zeer geschikt is voor de...
Geloof en vertrouwen zijn in deze tijd de sleutel
zaterdag 14 januari 2017
Geloof en vertrouwen in Hasjem, Einde der Tijden, Redactie » 490 keer gelezen
"Een rechtvaardig persoon zal leven door zijn emoenah [geloof] " [ Chavaqoeq/Hab. 2:14 ]. Wanneer je dus de woorden van de profeten en Geleerden ter harte neemt, zal je weten dat dit dus de tijd is van ikvesa d'mosjiach , de voetstappen van de Mosjiach . Dit is het eindstadium van de ballingschap met de signalen en tekenen van de komst van de Mosjiach. Wij mogen ons berusten in het feit dat wij niet bang of verbijsterd hoeven te zijn nu de gebeurtenissen zich langzamerhand aan het ontvouwen zijn. Het laatste offensief naar de verlossing is namelijk gebed. Ook de Bnej Noach...
De twee Mosjiachs
dinsdag 17 mei 2016
Leer van de RaMCHaL , Leer van de Chofets Chaim, Redactie » 359 keer gelezen
De traditie spreekt over twee verlossers. De ene wordt Mosjiach ben Dawied genoemd en de ander heet Mosjiach ben Joseef [ Sukah 52b; Zohar I:25b, II:120a en III: 153:b, 246b en 252a ]. Wanneer we intussen over ' de Mosjiach' algemeen spreken, spreken we over Mosjiach ben Dawied.   Mosjiach ben Dawied " De koning, Mosjiach, zal komen en de dynastie van Dawied in zijn voormalige status herstellen. Hij zal de Tempel bouwen en de ballingen terugbrengen naar Israël " [ Mishneh Torah, "Wetten van de Koning 11:1" van de RaMBaM ].   De RaMBaM gaat verder. " De...
Nieuwe bloei, nieuwe kansen in een oud nieuw land
maandag 25 januari 2016
Toe Bisjewat, Dayan Evers, Mosjiach [Messias] » 348 keer gelezen
Foto: Anshe Sholom B'nai Israel Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik in Israël. Het is hier slechts een graad warmer dan in Nederland. Maar zelfs de kou, de regen en een dreigend Jeruzalems sneeuw-weekend in het vooruitzicht kunnen mijn liefde voor ons land niet temperen. Het eerstkomende Joodse feest heet Toe bisjwat. Toe bisjwat is ons enige feest, dat geheel in het teken van de landbouw in Israël staat. Toe bisjwat is het feest van de groei en bloei. Nieuwe kansen liggen in het verschiet, gelijk de lente weer alles nieuw en fris teruggeeft. Ondanks de...
Hoe moeten wij als Joden reageren op de bloedmaan?
dinsdag 29 september 2015
Redactie, Mosjiach [Messias], Talmoed Tora » 392 keer gelezen
"Ik zal wonderen geven in de hemelen en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook; de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, vóór de komst van de grote en Ontzagwekkende Dag van G'd ” [ Jo'el 3:3 ]. Vroeg in de morgen op de eerste dag van Soekkot [28 sep.2015], vond er een fenomeen plaats. Zowel in Europa als in Israël was er een totale maansverduistering en wel van die orde, dat de maan in een roodachtige kleur is verschenen. Door de schaduw van de aarde en door de 'rode' stralen van zon, was het resultaat dat er een bloedmaan te zien was....
Waarom is de Eindtijd 25 jaar geleden begonnen?
zondag 10 mei 2015
Leer van de Lubavitcher Rebbe, Rav Kanievsky, Sjabbat » 538 keer gelezen
Het volgende rekensommetje is van de Geleerden uit de oudheid. Hoe lang duurt Sjabbat? Eén uur voor zonsondergang van de 7e dag en tot na zonsondergang na de 7e dag. Dat is 25 uur. 1 dag heeft 24 uur en eindigt na zonsondergang. Dus Sjabbat duurt 1 uur IN de 6e dag en de de hele 7e dag+ 1 uur. Dus 1/24e deel van een dag langer duurt de Sjabbat tov de gewone dagen. Dan gaan we naar de Messiaanse tijd. Die begint op de 7000e jaar. De Messiaanse tijd is dé Sjabbat van 1000 jaar maar de Sjabbat begint 1 uur vóór de 7e dag. Dus komt er 1/24e deel...
Tehilliem/Psalmen 9
zondag 08 februari 2015
Lijden, Tehilliem/Psalmen, Media_Halacha en Ethiek » 238 keer gelezen
In de vorige Tehilliem, Tehilliem 8 , leerden we over de manifestatie van Hasjem in de natuur en dat deze atheïsten en de afgodendienaars [de vijanden van Hasjem] doet verbleken. Toch blijven zij brutaal tegen de Kadosj Baroech Hoe: “ Als de wereld inderdaad van Hasjem is, waarom leidt Hij de wereldgeschiedenis niet volgens een rechtvaardig plan?” Hier heeft Dawied Hamelech middels Tehilliem 9 wel een antwoord op! Hasjem's reden hoe Hij de wereld bestuurt Hij verklaart: “ De sleutel van de wereldgeschiedenis is om er aan herinnerd te worden dat het...
Honden en het geheim van de opstanding der doden
woensdag 21 januari 2015
Parasja, Engelen en demonen, Mosjiach [Messias] » 570 keer gelezen
Hollandse Herders Mooi en belangrijke beeld verschijnt samen met de laatste plaag voor de Uittocht uit Mitsrajiem. Naast het feit dat paro' slecht was, stond hij ook bekent door zijn choetspah - brutaliteit. In de dierenwereld bestaat een dier die ook voor choetspah staat en dat is de hond. Na deze 10e plaag, voordat paro' Bnej Jisrael liet gaan, wordt in de Tora het volgende gezegd: "Oelchol bnej Jisrael, lo' jecherats-kelev lesjoni, leme'iesj we'ad behemah... Maar bij alle kinderen Israëls heeft geen hond zijn tong aangescherpt [geblaft], tegen mens of dier.. ." [...
(pagina 1 / 3) 1   |   2   |   3      »      
  Website
 
Inloggen
Zoeken
Contact
Links
Copyright © 2018 Jodendom Online, Alle rechten voorbehouden.