12 Tammoez 5784 | 18 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Hoofdstuk 2
Publicatiedatum: zondag 13 april 2014 Auteur: Redactie | 2.055 keer gelezen
Pesach, Redactie, Huwelijk, Sjier Hasjieriem/Hooglied »
Israël is in galoet, levend tussen de andere volkeren, als de roos van Sharon. Haar doornen beschermen haar schoonheid. Israël behoudt ondanks alle narigheid die haar buren veroorzaken, haar geloof in Hasjem [ 2:1-2]. De Geliefde van Israël is als een appelboom tussen de bomen in het bos. Zo is haar Geliefde onder de goden. Hasjem stijgt boven alle vruchtloze goden van de volkeren. Ze denkt dan terug naar de tijd van Sinaj: “Oefirjo matoq lechikie...en Zijn fruit is zo zoet als mijn gehemelte...” 12 maanden hebben we doorgebracht aan de voet van Sinaj en genoten van de zoetheid van Zijn Tora. “Hij bracht mij in de kamer vol lekkernijen van Zijn Tora” [ 2:3-4]. Maar ondertussen zit zij in galoet tussen de volkeren en is zij “cholat 'ahavah anie...ik ben ziek van verliefdheid...” naar Hasjem [ 2:5]. Israël was als een vrouw die zich berust had dat zij voor een onbepaalde tijd een aĝoenah – beroofd van haar man, maar wettelijk nog aan hem verbonden – zou zijn. “En dan komt Hij opeens om mij te vertellen dat Hij vanuit de ramen van de hemelen tuurt en mij toestand [in Mitsrajiem] opmerkt en mij redt” [2:9-10; Sjmot/Ex. 3:7].

'Ad sjejafoeach hajom wenaso hatslaliem... tot mijn zonde Zijn vriendschap wegblies, de middagzon me schroeit en Zijn bescherming wijkt...” De voorwaarde om “'Dodie lie we'anie li...mijn Geliefde is van mij en ik ben van Hem” [2:16] verdween doorde Gouden Kalf‘eigel hazahaven de verspiedersmeraĝliem [Sjmot/Ex. 32 en Bamidbar/Num. 13-14]. Zoals een gazelle Hasjem Israël redde uit Mitsrajiem, zoals gazelle verdween Hij toen zij zondigde [2:17].

Na de zonde van de meraĝliem, sprak Hasjem voor 38 jaar niet meer direct tot Mosje Rabbeinoe [Dwariem/Deut. 2:14-17]. Deze periode wordt uitgebeeld in gedurende nacht: “'Al misjkavie balelot biqasjtie 'et sje'ahavah nafsjie... gedurende nacht, op mijn bed van mijn woestijn van angst ...” Israël zocht Hasjem, maar zoals Hij als had gewaarschuwd in Sjmot/33:3 en Dwariem/Deut. 1:42: “Ik zal niet in jullie midden opgaan... Ik zal niet onder jullie zijn.”

 

Pagina index:
Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.