4 Niesan 5780 | 29 maart 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Het Messiaans Proces: President Trump, de VN en Gog Oemagog.

Waar staan we nu?

Alles gaat in een snel tempo aan ons voorbij. Zo had de VS eerst een president met een islamitische achtergrond en nu hebben zij een christelijke president met een Joodse dochter en kleinkinderen met openlijke liefde voor het Jodendom en Israël.  

Ondertussen is de Verenigde Naties Erets Jisrael aan het relabeling tot een islamitisch land. Vladimir Poetin heeft actieve strijdkrachten in Syrië geplaatst, PM Netanyahu wordt van alle kanten - zowel binnen als buiten Israël - aangevallen en de Joodse gemeenschap van Amona wordt vernietigd. En dan is er de gevaarlijke en controversiële islamitische emigratie naar het Westen.  

Wordt er nu op dit moment het podium vastgelegd voor het Messiaanse tijdperk?  

Lees HIER verder.

Laatste artikelen
Reb Chaim sjlita staat NU in direct contact met de Mosjiach

Reb Chaim sjlita met premier Benjamin Netanyahu. Rabbaniem voorspellen dat hij de laatste premier is voor de komst van de Mosjiach Een interview in februari jl. op de Israëlische charedische radio liet opnieuw prominente rabbaniem [rabbijnen] zien waarin werd uitgelegd dat de Mosjiach - Messias - op het punt staat zichzelf te openbaren. Rabbi Yaakov Zisholtz vertelde aan de religieuze omroep Radio 2000 dat Maran Posek Gadol Hador Harav Hagaon Reb Chaim Kanievsky sjlita hem...

Uitgelicht dossier
Gioer
Je kunt op twee manieren Joods zijn. Je kunt Joods zijn omdat jouw moeder, grootmoeder, etc. Joods is of je hebt gioer gedaan bij een erkende Bejt Din [Joods Gerechtshof]. Gioer [komt van ' ger' ; vreemdeling] is de bekering tot het Jodendom. Net zoals het vroeger mogelijk was om Joods te...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Tsav
Aanvangstijd:
03 apr: 19:00 uur
Eindtijd:
04 apr: 21:06 uur
Jom Hazikaron

29 maart 1283
Net als in Mainz werden de joden van Mulrichstadt van rituele moord beschuldigd. Een deel eindigde op de brandstapel.

29 maart 1881
In Balta (Oekraine) brak een pogrom uit. De plaatselijke bevolking, geholpen door de bieren uir de dorpen in de omegeving, vernielde de joodse wijk en plunderde de eigendommen van joodse bewoners. Veel joodse vrouwen werden verkracht en veel joodse mannen werden vermoord.

29 maart 1891
Alle joden werden uit Moskow verdreven.

29 maart 1942
365 joodse patiënten van een krankzinnigengesticht in Kiev werden door de nazi’s naar het bos van Kirilov gevoerd waar zij in speciaal geconstrueerde vrachtwagens werden vergast. 120 andere joodse patiënten zouden later om het leven worden gebracht.

29 maart 1943
Ongeveer 100 joden, voornamelijk vrouwen en kinderen, werden in het werkkamp Belzyce doodgeschoten. 600 mannen en vrouwen werden overgebracht naar het concentratiekamp Budzyn. Met een derde transport werden uit Skopje nog eens 25000 joden weggevoerd naar Treblinka.

Pasoek
Misjna Pirke Avot 3:13
Traditie is de omheining van de Tora
Informatie
Artikelen: 1.293
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 254
Aantal bezoekers
Vandaag: 489
Deze maand: 14.107
Dit jaar: 67.725
Totaal: 3.391.241
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.