10 Kislew 5781 | 26 November 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Wat was zo bijzonder aan de lavoesj, kledingstuk, die Hasjem voor Adam Harisjon en Chava maakte?

“En de Hasjem Eloqiem maakte voor Adam en voor zijn vrouw klederen van huiden, en kleedde hen ” Bereesjiet/Gen. 3:21 Een aantal vragen kunnen we stellen naar aanleiding van deze bovenstaande pasoek. De antwoorden op de vragen geven gelijk antwoord op de vraag wat zo bijzonder was aan de lavoesj die Adam Harisjon en Chava kregen van Hasjem. De vragen zijn: 1. Waarom wordt er Hasjem Eloqiem gezegd en niet gewoon Hasjem of Eloqiem? 2. De lavoesjiem , kleden, waren niet...

Uitgelicht dossier
[Im]moraliteit
Hoe moet je je volgens de Tora gedragen? De vraag hoe je je moet gedragen heeft te maken met moraal. Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in dit geval een halachische context als correct en wenselijk worden gezien.
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Jom Hazikaron

26 november 1942:
250 joden van Brody werden door de nazi’s weggevoerd naar vernietigingskamp Belzec. 20 joden werden in Brody zelf doodgeschoten. 2 joden van Sarnowa werden door de SS opgehangen omdat ze uit het kamp waren gevlucht. De Geïnterneerde van het verzamelkamp Berg in Noorwegen werden per schip overgebracht naar Swinemunde om samen met Hongaarse vrouwen en kinderen te worden weggevoerd naar Auschwitz.

26 november 1944:
Joodse dwangarbeiders in Boedapest werden in treinen geladen en weggevoerd naar Sopron in het uiterste westen van Hongarije om de zgn. “Ostwall” te verdediging van de stad Wenen te bouwen. Velen kwamen om van de honger, uitputting en mishandeling.

Pasoek
Bereesjiet Rabba 34:10
Want de neiging van de mens is slecht vanaf zijn jonge jaren.
Informatie
Artikelen: 1.335
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 239
Deze maand: 8.029
Dit jaar: 206.273
Totaal: 3.529.789
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.