21 Aw 5780 | 11 augustus 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Rijk door tsedaka

Mijn zoontje stond eens uren te wachten voor het tsedakabusje. Hij had gehoord, dat je alle liefdadigheid weer terug kreeg. Maar helaas, zo eenvoudig werkt het niet… `Aseer te’aseer’…Geef tweemaal een tiende van je oogst ( 14:22) . De totale Torabelasting is iets meer dan 20%. Teroema gedola, de grote heffing is ongeveer 2% van de totale oogst. Dit kregen de kohaniem, priesters. Daarna is er het eerste tiende van de rest (98%) van de oogst. Dit eerste tiende...

Uitgelicht dossier
Human Rights Watch
Human Rights Watch is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich richt op de aanpak van mensenrechtenschendingen. Robert L. Bernstein, oprichter en voormalig voorzitter van Human Rights Watch, uitte kritiek op de organisatie door te stellen dat de organisatie het...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Jom Hazikaron

11 augustus 1941:
100 joden van Czortkow werden in de bossen van Czarny Las doodgeschoten.

11 augustus 1942:
3500 joden van Zelow worden door de SS vermoord. 999 joden wo 147 kinderen van doorgangskamp Mechelen naar Auschwitz. Slechts 13 zullen de bevrijding meemaken.

11 augustus 1944:
308 joden op de transport van Lyon naar Auschwitz. 128 van hen werden bij aankomst direct vergast. 32 mannen en 16 vrouwen zouden de bevrijding meemaken.

11 augustus 1945:
Pogrom door Poolse groeperingen in Krakow tegen de enkele overlevenden van de genocide van Hitler. Deze pogrom eiste heel wat levens op.

Pasoek
Chagiega 11b
Alle Wetten, hoe onduidelijk hun tekstuele basis kan zijn, worden beschouwd als Goefej Torah, het lichaam van de Torah.
Informatie
Artikelen: 1.317
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 111
Deze maand: 4.284
Dit jaar: 161.669
Totaal: 3.485.185
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.