5 Niesan 5783 | 27 maart 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Interpreteren van dromen
Publicatiedatum: dinsdag 23 december 2014 Auteur: Redactie | 1.916 keer gelezen
Redactie, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Dromen en profetie, Leer van de Lubavitcher Rebbe »
“Ribbono sjel 'olam anie sjelach wachalomotai sjelach chalom chalamtie we'ejnie jodea' mah hoe'... Meester van de wereld, ik ben van Jou en mijn dromen zijn van Jouw. Ik heb een droom gedroomd waarvan ik de betekenis niet weet...”

Maharsha [Chidushei Aggadot, Berachot 55b] legt uit dat het oog zowel positieve als negatieve invloed op situaties kan uitoefenen. We noemen dit de ajin tov – het goede oog – en de ajin ra'- het slechte oog. Maar ook de kracht van de mond mogen we niet vergeten. Daarom mogen we zowel een bracha – zegen – als een vloek niet onderschatten [Berachot 7a en Megillah 15a]. Zo is het ook met het interpreteren van een droom, zegt de Maharsha.

Hoewel de broers van Joseef niet de bedoeling hadden om zijn droom over de schoven een interpretatie aan te geven, zeiden ze wel: “zal jij over ons regeren, zal je dan over ons domineren?” [Bereesjiet/Gen. 37:8]. Volgens Rabbeinu Bachya realiseerden de broers niet dat zij met deze woorden een droom interpreteerden. Hetzelfde zie je terug bij Joseef, de bakker en de kamerheer [41:13]. De kamerheer zei namelijk tegen de paro': “Wajhie ka'asjer patar-lanoe ken haja...en het was precies zoals hij [Joseef] het [de droom] voor ons had geïnterpreteerd, zo is het gebeurd...”. De Talmoed zegt niet voor niets dat over het algemeen de dromen door de mond volgen. Als iemand zijn droom niet laat interpreteren, dan zal deze ook niet uitkomen.

Verder leert de Maharsha dat er 3 soorten dromen bestaan.
De 1e is een droom die helemaal afhangt van de interpretatie. Zonder interpretatie is het niet goed en niet slecht. De Gemara noemt zo'n niet geïnterpreteerde droom een ongelezen bief [Berachot 55a].
De 2e type is een droom die een impliciete interpretatie heeft. Op zekere hoogte komt de droom ook uit, ook al is de interpretatie niet hardop uitgesproken. De interpretatie heeft invloed op het effect van de droom, zoals bijvoorbeeld de dromen van de bakker en de kamerheer.
De 3e type droom kent slechts 1 interpretatie. Of je het nu positief of negatief interpreteert, de uitkomst staat vast. Volgens de Maharsha is de droom van Joseef van de schoven deze 3e type droom. Dus een droom waarvan de interpretatie al vast staat.

Wat kan je doen bij een kwade droom?
Echter is er volgens de Maharsha slechts één mogelijk om aan deze laatste type droom – als deze negatief is - een positieve twist aan te geven. Doe tejoeva' – tot inkeer komen – en geef chesed.
De Lubervitsche Rebbe
voegt daar het nakijken van je mezoezot en tefillien aan toe. Naast deze adviezen, adviseert hij ook om zo'n droom altijd positief te interpreteren. Overigens helpen naast tesjoeva en het doen van chesed je versterken in emoena en bitachon [geloof en vertrouwen] en je meer toeleggen op Torastudie om onder het slechte decreet van de droom te komen.

Verder bestaat het ritueel Hatavat Chalom – een goede droom maken. Het ritueel vraagt van degene die een kwade droom droomde om op de dag nadat hij de droom heeft gehad 3 vrienden bij elkaar te roepen om vervolgens verschillende gebeden en verzen te reciteren [Berachot 55b; Orach Chaim 320].

Het is ook een minhag, gewoonte, om te vasten wanneer iemand een kwade droom heeft gehad, omdat men bang is dat er sprake is van de 3e type droom. Tegenwoordig wordt dit haast niet meer gedaan.

Maar er nog een manier om je te beschermen na een kwade droom. Er bestaat een verband tussen de Priesterzegen [Birkat Kohaniem] en dromen. De Misdraj [Bamidbar Rabbah 11:9] leert dat wanneer iemand een kwade droom heeft gehad, dan moet hij naar de synagoge gaan en voor 3 kohaniem staan om vervolgens te luisteren naar de Birkat Kohaniem. Dan zal hem geen kwaad overkomen.

Wat kan je doen als je je droom niet meer herinnert?
Ook wordt in Berachot 55b geleerd dat er een specifieke tefillah – gebed – bestaat met betrekking tot dromen die je moet zeggen terwijl de kohaniem hun handen opheffen om de Birkat Kohaniem te geven. Dit gebed staat in zowel de siddoer [gebedenboek] als in de magzor [gebedenboek voor de feestdagen] en begint met de woorden “Ribbono sjel 'olam anie sjelach wachalomotai sjelach chalom chalamtie we'ejnie jodea' mah hoe'... Meester van de wereld, ik ben van Jou en mijn dromen zijn van Jouw. Ik heb een droom gedroomd waarvan ik de betekenis niet weet...”.
De Gemara leert dat dit gebed bedoeld is voor degene die vergeten is wat hij gedroomd heeft. Dat is de reden waarom iedereen Ribbono Sjel Olam met kavanah [met intentie] moet zeggen wanneer de kohaniem hun zegen geven tijdens de feestdagen [in Israël iedere week, in Jeruzalem iedere dag en buiten Israël alleen tijdens de feestdagen], want wij gaan ervan uit je je kwade droom al lang weer bent vergeten bij de eerst volgende feestdag wanneer je je Birkat Kohaniem ontvangt. Daarom wordt er aangeraden tijdens de Birkat Kohaniem altijd Ribbono Sjel Olam uit te spreken.

Inhoudelijk vragen wij volgens Tikkun Tefillah tijdens Ribbono Sjel Olam niet aan Hasjem om het om het belang van een slechte dromen te verwijderen. In plaats daarvan vragen wij om hun invloed zo danig te transformeren dat deze ons gunstig zullen vallen. Zoals de tefillah ook eindigt met de woorden dat Hasjem de vloek van de slechte Bilaam heeft veranderd in een bracha – zegen. Daarom mogen wij dawnen dat onze slechte dromen op die manier veranderd mogen worden in het goede. Sommige geleerden geloven voorts dat de werkwoorden dromen en in goede gezondheid verkeren gerelateerd zijn aan elkaar. Dit komt omdat de beide woorden in het Hebreeuws chalam is. Wellicht is dat een verwijzing naar het feit dat Ribbono Sjel Olam niet alleen over dromen, maar ook over genezing van ziekten gaat.Goede dromen
De volgende nachtelijke visioenen worden beschouwd als positieve tekenen: Een bron [teken dat je vrede behoudt], een rivier, een vogel, een ketel [tekenen van vrede], riet [mag je hopen op wijsheid], een ezel, een wit paard, Isjma'el - de zoon van Avraham [jouw gebeden zullen verhoord worden], Pinechas, Dawied Hamelech, Sjlomo Halemech, een olifant met een zadel, tarwe, gerst, een wijnstok beladen met druiven, een vijg, een granaatappel, olijven, een olijfboom, data, geiten, een mirte tak gehecht aan zijn boom, een citroen, een palmblad, een gans, kippen, jezelf met een nieuw kapsel zien, het zien van wanneer iemands kaakbeen eruit valt, een boottocht, het zeggen de Sjema, het antwoorden op Kaddisj of het omdoen van tefillien [Zie Berachot 55b-57b voor meer interpretaties van deze dromen]. De vervulling van een goede droom kan tot 22 jaar uitkomen. Dit leren we van Joseef wiens dromen pas na 22 jaar uitkwamen.

Tot slot stelt de Talmoed dat dromen een visioen van dingen die komen gaan kunnen bevatten, want 1 droom is gelijk aan één 60e van profetie. Maar dromen omvatten merendeels "woorden van onzin". De Talmoed stelt daarom dat de meeste dromen afkomstig zijn uit de gedachten van een persoon gedurende de dag.

Bronnen: Dreams van Rabbi Aryeh Citron en Limud Yomi Deel II

©Jodendom-online 2014
Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.