17 Kislew 5784 | 30 november 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Als je op Jom Kippoer toch moet eten
Publicatiedatum: vrijdag 18 september 2015 Auteur: Redactie | 1.981 keer gelezen
Jom Kippoer, Redactie, Gezondheid, psychologie en sport, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen] »

Door medische redenen kan het zo zijn dat je niet mag vasten op Jom Kippoer. Dit mag je niet zelf beslissen, daarvoor moet een rabbijn worden geraadpleegd en door hem worden gepaskend. Hij kan namelijk op de voorhand bepalen welke specifieke ontheffing bij jou van toepassing is.

Wanneer je inderdaad niet mag vasten op Jom Kippoer, is dat op grond van de Tora die ons gebiedt dat onze gezondheid veel belangrijker is dan het vasten op deze heilige dag. Het is daarom ook niet gepast om je bezwaard te voelen om te eten wanneer dit door de rabbijn is opgelegd. Net als een persoon een mitswa vervuld door het vasten op Jom Kippoer, doet de zieke een mitswa om te eten op Jom Kippoer.

Echter wanneer het voor jou toegestaan is om te eten en/of te drinken wegens ziekte op Jom Kippoer, maar je voelt je daarna sterk genoeg om te vasten, moet je het vasten hervatten.

Ook het volgende is van toepassing. Wanneer je te zwak bent om zowel te vasten én te dawnen in de synagoge, dan ben je verplicht thuis te blijven en te vasten. De regel is dus dat het beter is om in bed liggen en te vasten dan niet vasten en te participeren in de sjoeldienst. Het bijwonen en meedoen in de sjoel is dus van secundair belang ten aanzien van de Toragebod om te vasten.

Zoals eerder gemeld, kan alleen de rabbijn bepalen welke ontheffing van vasten bij jou van toepassing is. Volgens de Tora maak je je schuldig aan eten en drinken tijdens het vasten wanneer je meer dan 1,26 ounce [1 ounce is 28.3495231 gram] van voedsel en minstens een wang vol vloeistof naar binnen krijgt. Een van het vastontheffing is wanneer de ziekte in staat is het vasten te verbreken door het bovengenoemde hoeveelheid met intermitterende intervallen te nuttigen. Bij voorkeur moet er negen minuten tussen de hapjes en slokjes zitten [vraag aan je rabbijn voor de details]. Wanneer de medische situatie dit intermitterend nuttigen van voedsel en drank niet toelaat, kan de rabbijn toelaten normaal te eten en te drinken. Hij zal dit altijd doen aan de hand van je medische situatie die vastgelegd is door de medici.

Omdat het een mitswa voor een zieke is om te eten en te drinken wanneer de rabbijn dit zo gepaskend heeft, is het misschien erg mooi om het volgende gebed uit te spreken voordat je gaat eten tijden Jom Kippoer. Dit gebed staat niet in de gewone Machzor. Chabad.org heeft het gevonden in een oude Machzor, gebedenboek voor de Hoge Feestdagen.

“Zie, ik ben bereid om de mitswa van het eten en drinken op Jom Kippoer te vervullen, zoals U in Uw Tora hebt geschreven: "Je zal Mijn inzettingen en Mijn regels naleven, ieder die dat doet zal daardoor leven. Ik ben Hasjem! " [Wajjikra 18:5]. In de verdienste van de vervulling van deze mitswa, verzegel mij, en alle zieken van Uw volk Israël, voor een volledig herstel. Moge het zo zijn dat ik de volgende Jom Kippoer het verdient om om opnieuw de mitswa van "je zult je verootmoedigen op Jom Kippoer" [Wajjiqra 23:27] te vervullen. Mag dit Uw wil zijn. Amen."

Wanneer iemand moet eten op Jom Kippoer, wordt er geen kiddoesj gereciteerd, ook niet als Jom Kippoer op Sjabbat valt. Bij het eten van brood moet je zoals altijd netilat jadajiem doen. Twee hele challot - zoals op andere feestdagen is vereist - is niet noodzakelijk. Er bestaat een verschil van mening of je ja'aleh wejavo' moet reciteren tijdens Birkat Hamazon. Vraag dit na bij jouw rabbijn.

Tot slot: tijdens een medische noodsituatie, moet het vasten worden gestaakt. Dit geldt voor iedereen. Ga bij je rabbijn eventueel na waar die grens ligt.

Bron: What is the procedure for one who must eat on Yom Kippur?

 

©Jodendom-online 2015

Copyright © 2015 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.