16 Siewan 5784 | 22 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Kiriat Sjema al Mittah [nachtgebed]
Publicatiedatum: maandag 07 maart 2016 Auteur: Redactie | 2.038 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Tesjoeva [Inkeer], Stelen, Leer van Rav Eliyahu Dessler »

Dé ware beveiligingssysteem van jouw lichaam, geest en ziel
Je kunt jouw lichaam en spirituele rijkdommen beschermen door vlak voor het slapen gaan Kiriat Sjema al Mittah met alle kavanah - concentratie en goede intentie - uit te spreken. Hiermee sluit jij je achterdeur van jouw lichaam voor de kwade machten zoals chitsoniem, demonen en de masjchitiem. Zoals in de materiële wereld, worden negatieve krachten [inbrekers] zodra het donker wordt actief. In de nacht zijn de kwade krachten sterker dan overdag. Door 's avonds voor het slapen gaan Kirjat Sjema al Mittah te zeggen, vernietig je de kracht van de masjchitiem, waardoor je je niet van je positieve mitswot beroofd kan worden waaraan je de hele dag heel hard hebt gewerkt. Met Kiriat Sjema al Mittah vestig je een zeer sterke slot op de achterdeur van jouw lichaam.

Maar Kiriat Sjema al Mittah beschermt je tegen meer gevaren. Kirjat Sjema al Mittah helpt je ook jezelf te beschermen tegen de bijzonder schadelijke invloeden van jouw eigen Jetser Ha'ra – jouw slechte neiging – tijdens de slaap. De Gemara in Masechet Berachot 16a registreert een gebed die Rabbi Elazar elke dag reciteerde: "Wij zullen ontwaken en een verlangen in ons hart vinden Jouw naam te vrezen." Rasji verklaart hiermee dat Kirjat Sjema al Mittah ook om bescherming vraagt tegen de krachten van de Jetser Ha'ra die je kunnen overvallen door jouw zondige gedachten tijdens de slaap. Het reciteren van Kirjat Sjema al Mittah biedt dus een zekere mate van bescherming tegen deze bijzonder sterke invloed van de Jetser Ha'ra tijdens de nachtelijke uren. Onderschat deze niet!

Hoe krachtig Kiriat Sjema al Mittah wel niet is, leren we van de ARI Z"L. Hij zegt dat dit gebed ook in staat is heel veel kwade engelen die je door je zonden hebt geschapen, te elimineren. Zoals je weet creëer je voor iedere awerah een kwade engel die je aanklaagt bij het Hemelse Bejt Din. Wanneer je een mitswa doet, schep je namelijk een beschermende engel die je verdedigt bij diezelfde Hemelse Bejt Din. Kiriat Sjema al Mittah werkt, zo leert de ARI Z”L, is ook als een krachtige manier om tesjoeva [tot inkeer komen] te doen. Met deze tesjoeva, hebben demonen en andere kwade krachten geen vat op jouw geest, ziel, noch op jouw lichaam. Kiriat Sjema al Mittah is volgens de Zohar in staat al onze zonden te wassen. Dit betekent concreet dat je dagelijks een mini Jom Kippoer kan hebben!

Met name met de Sjema zélf in Kiriat Sjema al Mittah, doe je niet alleen tesjoeva, maar je ontneemt naast de macht van vier masjchitiem, óók de kracht van de kwade malach – engel – Sjin Dalet: “S[sjin]jema Jisrael Hasjem Eloqenoe, Hasjem EchaD[dalet]”. Je moet de paragraaf van de Sjema zelf wel met extra veel kavannah – goede intentie en concentratie – uitspreken.

Hoe belangrijk is Kiriat Sjema al Mittah en wat zijn de regels?
De bron van het gebod om Kiriat Sjema al Mittah te zeggen, kun je vinden in Berachot 4b waarin staat dat Rabbi Yehoshua ben Levi ons leert dat we de Sjema moeten zeggen voordat we gaan 's avonds gaan slapen. Dus het is een gebod, een mitswa, om dit gebed uit te spreken. Rav Assi onderbouwt dit met Tehilliem/Psalm 4:5: “Dus beef, en zondig niet meer; overdenk in jouw bed, en zucht”. Nogmaals, de nacht is dé periode van de dag waar je het meest kwetsbaar bent wanneer jouw ziel voor een deel teruggaat naar Hasjem. Zoals we al leerden, beschermt de Sjema ons voor de demonen. Deze Sjema is niet alleen een getuigenis van Hasjem en Zijn Eenheid, maar óók een verzoek aan Hasjem ons te beschermen tegen de gevaren die 's nachts kunnen ontstaan en de demonen.

De randvoorwaarden van de Kiriat Sjema al Mittah zijn:
1. Kiriat Sjema al Mittah moet vlak voor dat je gaat slapen gezegd worden; dus vlak voordat je in slaap valt.
2. Overdenk eerst ál je zonden [chesjbon nefesj] van de dag en vraag vergeving voor al je awerot.
3. Zeg vervolgens de gehele Kiriat Sjema al Mittah.
4. Reciteer Kiriat Sjema al Mittah zittend of staand [sterke voorkeur]. Lig je al in bed, mag je Kiriat Sjema al Mittah ook in bed zeggen [zorg dat je tsnioet bent door in ieder geval nette slaapkleding te dragen].
5. Het is niet gepast na Kiriat Sjema al Mittah nog te eten, drinken of te spreken. Zeker als je Hamapiel [tweede broche; zegen] hebt gezegd.
6. Als je ziek bent, is Hamapiel en eerste paragraaf van Sjema voldoende.

Waarschuwing: De hele Kiriat Sjema al Mittah duurt ongeveer tien minuten, omdat je de hele Kiriat Sjema al Mittah met kavannah gezegd moet worden. De jetser hara zal er werkelijk alles aandoen je tegen te houden [geen zin, te moe, “ik doe het morgen wel”]. Zeker wanneer je het niet gewend bent, kan Kiriat Sjema al Mittah iedere avond voor het slapen gaan een hele opgave lijken. Maar die tien minuten wordt beschouwd als een mini Jom Kippoer! Je zuivert met Kiriat Sjema al Mittah de nefesj – ziel.

DISCLAIMER: Niet Joden mogen absoluut niet alles uitspreken van Kirat Sjema al Mittah. Alles wat betrekking heeft op "G'd van onze voorouders" mag niet uitgesproken worden, aangezien dit niet de waarheid is. We gaan het kort doornemen, echter blijft de verantwoordelijkheid - of de niet Jood zich zorgvuldig opstelt in dit gebed met betrekking tot zijn rol ten aanzien van de Allerhoogste - bij de niet Jood liggen. 

Op bladzijde 1 staat het zinnetje "Moge het Uw Wil, Hasjem, mijn G'd en de G'd van mijn voorvaders dat ik niet meer zondig". De niet Jood mag niet "G'd van mijn voorvaders" zeggen.
Dit geldt op alle plaatsen van Kiriat Sjmea Al Mittah [zie bld. 2]

Op bladzijde 2 mag de niet Jood heel Deut. 5:6-9 niet zeggen. Dit is alleen voor de Joden. 

Op bladzijde 5 wederom de woorden "en die van mijn voorouders, Avraham en Jitschak" mogen niet worden uitgesproken. 

De volledige tekst van Kiriat Sjema al Hamittah

Bronnen:
De volgende sjioeriem van Rabbi Alon Anava:
The importance of Kriat Shma Al Hamita (Bed time Shma) you kill all the destructive angels - Part 9
Why do we do mitzvot?
Shma Israel - Part 1 - Prayer before retiring at night - Kriat Shma al Hamita
Shma Israel - Part 2 - Prayer before retiring at night - Kriat Shma al Hamita

En:
Siddur van de Artscroll Series
Siddoer van Dashberg
Mivtach Me'Eliyahu
Doorways and Shady Characters [From the teachings of Rabbi Shimon bar Yochai; translation and commentary by Shmuel-Simcha Treister, based on Metok MiDevash]

©Jodendom-online 2016

«      1   |   2   
Copyright © 2016 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.